Linkovi


lektire@net.hr
Ako vam treba lektira koje trenutno nema, pošaljite ime lektire i ime pisca na e-mail:
lektire@net.hr
Svoje lektire možete također poslat na lektire@net.hr
CARNIVAL OF SPACE
CARNIVAL OF SPACE

OGLASNI PPROSTOR
AKO ŽELITE DA SE VAŠ BANER ILI LINK OD VAŠE STRANICE NALAZI OVDJE; MOŽETE NAS KONTAKTIRAT NA E-MAIL: lektire@net.hr
box4

LEKTIRE, LEKTIRA, NOVE LEKTIRE

19.10.2010., utorak

Pjesme - Vladimir Vidrić

Vladimir Vidrić

Pjesme


Bilješka o piscu
Vidrić, Vladimir ( 1875.-1909. ), po zanimanju advokatski pravnik. Malo je pisao ( jedina zbirka Pjesme, 1907. ), ali je vrlo značajan i izrazit pjesnik. Po vanjskom okviru svojih motiva pjevao je najviše o prošlosti: nižu se slike iz antičkog života Egipćana, Židova, Grka, Rimljana, i iz španjolske prošlosti, prisutna je srednjovjekovna tematika, a mnogobrojne su slike pejzaža. Ali tu se kriju obilježja Vidrićeva stava: na taj način snažnije pjeva o problemima svog doba i svoje generacije. Jednostavnim izražajnim sredstvima i naglašenim slikarskim elementima izrazio je svoja napredna uvjerenja, teški problem hrvateke emigracije, klasne napetosti u društvu. Najsnažnije se dojmlju u njegovoj poeziji slike prirode i pekzaža, ugođaji životne radosti, dionizijski zanosi za ljeotu, vino, užitak.
Vidrićeva poezija ima svoju dubinu i kvalitete po kojima je odmah dobila svoje priznanje.Pjesme

Vladimir Vidrić se sa svojom zbirkom pjesama Pjesme predstavlja kao pjesnik s izuzetnim osjećajem za boju. Neka pritajna bol i čežnja za idealnim doživljajem ljepote osnovna je karakteristika ovog našeg vrhunskog pjesnika
U Vidrićevim pjesmama dolazi do izražaja nov , moderan senzibilitet, a element subjektivnog nameće se na prvo mjesto, zamjenivći tako dotadašnje lirsko stvaralaštvo koje je bilo programatske prirode, obilno zasićeno folklornim elementima i uglavnom svedeno na dvije, tri teme od kojih je najznačajnija bila rodoljubljle.
Slobodan stih, simbolika, vanjski svijet služe Vidriću kao okvir za izražavanje subjektivnih stanja i osjćenja Vidrić je u svojim pjesmama obsjednut pesimizmom, nostalgijom, čunnosću i svim formama ljubavi, otkriva muzikalnu vrijednost riječi, usavršava stih, osvježava metaforiku.
Tematiku Vidrićeve poezije čine aktualni prblemi njegova vremena, a zanimljivo je da bilo koji problem iznio, uvijek njime izražava svoju ličnost.
Česta tema pjesama jesu robovi, obespravljeni ljudi lišeni slobode i ljudskog ponosa.
-------------------------------------------------------------------------------------

“ Ogromna, crna. Na svijetloj provi
Vrzu se sapeti ljude i žene
I lamaju ruke i nijemo plaču
A kose im lete raspletene.

Stištu prsti i grče ruke,
Okovane pružaju k nebosklonu,
Sa tala se dižu i kažu i kažu,
Gdje sunce tone na stranu onu. “
( Roblje )
-------------------------------------------------
Vidrić je također pjevao o ljudskim odnosima.
-------------------------------------------------
“Da, svetac je halje skupio,
I poao je uza stube,
I nije se ni osvrnuo
Na jecaj zemaljske ljube.
Al se anđel ganuo
i rekao: -“Prečasni, stani,
I koji su mnogo ljubili,
I oni su Bogu zvani” “
( Gonzaga )
-------------------------------------------------
U pjesmi “Mrtvac” javlja se Vidrić pesimist, svjestan nemoći nemoći čovjeka prema zakonima prirode.
-------------------------------------------------
“ Ubila ga ruka silna,
Vječno jaka, vječno živa,
Što živote rasipava
I živote utrunjava.”
( Mrtvac )
-------------------------------------------------
Zbog spoznaje eda je čovjek nemoćan, u njegovim pjesmama stalno je prisutna bol, bol koju pjesnik sakriva u svojim pjesmama, ali bol koja se ipak osjeća.
Vidrićeva poezija primarno je poezija bola, bilo da je to bol roba koji pati za svojom domovinom dok hladi bezbrižnu gospodaricu,
-------------------------------------------------
“A kad bi se našla dobra duša,
Da i roba pita i sasluša,
Taj bi rekao:” Od tuge pogibam,
Moje srce leti k libijskim kolibam” ”
( Pomona )
-------------------------------------------------
ili da je to bola koja nočas zbližavapatricija i roba u pjesmi “ Ex Pannonia”.
-------------------------------------------------
“A kad se on sagnu k robu
I nemoćno poče da gleda
“Idimo!” šanu mi ona,
I trznu i - posta blijeda.
A mene, da pravo kažem,
Kosnu se suza njina:
“ Idimo, rekoh, a njemu
Podajte krčag niva.” “
( Ex Pannonia )
-------------------------------------------------
Vidrićevo glavno izražajno sredstvo je slika. Imao je istančan osjećaj za boje. Vidrić je u svojim pjesmama oslikavao predivan pejzaž.
-------------------------------------------------
“A svitaše jutro. rosa je pala,
Pa se u krupnih kapljah blista.
Sja jutarnja zvijezda. Dršće i trepeti
Jasika širokog lista”
( Jutro )
--------------------------------------------------
“Zvijezde se roje visoko
I dasi će sad da krenu,
U zrku se kupa mjesec
I sipa svijetli i sjenu.
A krasna se žena budi
I grud joj otajno diše
I svilne vjeđe obara
I noć je i - biva tiše. “
( Notturno )
-------------------------------------------------
Najznačajnija i najzanimljivija pjesnikova ostvarenja zasigurno jesu Pejzaž I i Pejzaž II, u kojima je on prikazao stvaran život.
U Pejzažu I sve vrvi od života.
-------------------------------------------------
“ U travi se žute cvjetovi
I zuje zlaćane pčele
Za sjenatim onim stablima
Krupni se oblaci bijele.”
( Pejzaž I )
-------------------------------------------------
Dok pjesnik U Pejzažu I upotrebljava glagole kako bi što vjernije opisao krajolik u Pejsažu II upotrebljava glagole kako bi prikazao radnju.
-------------------------------------------------

“Nebeski putnik mjesec
Lako je odskakivao
Nad svijetlim oblačnim rubom
I opet u nebu plivao.

I kad sam otvorio prozor...”
( Pejzaž II )
-------------------------------------------------
Vidrićev stil, a i stih u kojem je ispjevao svoje pjesme, bili su u to vrijeme novi. Budući da je svoje pjesme deklamirao morao ih je što više skratiti, svesti jezični izražaj na najmanju moguću mjeru. Vizualnost bila je jedna od najvećih pjesnikovih vrlina, stoga nije ni čudno da mu je slika bila glavno izražajno sredstvo. U nekim svojim pjesmama Vidrić daje samo impresionističke sličice.
-------------------------------------------------
“ Plahe su sjene došle iz tame
I plesat stale u zelenoj travi.
Bile su dvije plavojke Nymphe
S bijelimi vjenci na glavi... “
( Jutro )
-------------------------------------------------
“ I vjenčav se lišćem vinjage bujne
Buku podižu divlju.
Kucaju srca. S ljpkog se gaja
Bijele nimpfe ozivlju.”
( Pompejanska sličica )
-------------------------------------------------
U drugim pak pjesmama Vidrić pravi doživljaj potisće u pozadinu i u prvi plan dovodi slike koje poput zrcala reflektiraju taj događaj.
-------------------------------------------------
“ U omrkom parku jablani
Bunar okružuju bijeli,
Gdje smo ja i gospoja
Kao saneni sjeli,
Dok tavni - šume i tuguju
Gordi i neveseli.
( Kipovi )
-------------------------------------------------
“Ja vidim grijeh. Gle! gola, divlja hrid
I oblak tavan, vihrom raskidan,
A s hridi zublja. Krvav joj je žar
I pada u noć i u ocean.
( Grijeh )
-------------------------------------------------
Posljednji način pjesnikova slikovna izražavanja, koji je vjerovatno i njabolji je taj u kojemu sama misao obuhvaća sliku, slikovna i misaona komponenta združeni su u jedno.
-------------------------------------------------
“ S kamena po crnoj zemlji
Val se dima povijava.
Ukraj žrtve utrnute
Oboreni starac spava”
( Mrtvac )
-------------------------------------------------
Vidrić se pred kraj svoga života razbolio i završio je u ludnici što je ostavilo mnoge tragove u njegovu daljnjem stvaralaštvu. U njegovim pjesmama počinju se javljati demoni i sablasti, a događaji bivahu zahvaćeni površno bez neka opipljiva sadržaja. Pjesnik je za vrijeme svoje bolesti naslućivao smrt i prikazivao u svojim posljednjim pjesmama.
-------------------------------------------------
Adieu

O moja je leđa lagano
Krcnula mandolina
I moj se kaput raskrio.
Purpurna pomrčina
moje je vjeđe prekrila
Os sunca, vjetra i vina.

A moja se ruka ganula
Koja pjesmice sklada,
Svijetlu je suza utrla
Što mi sa zjena pada.
-Tako silazim, gospojo,
Stubama tvojega grada.
( Adieu )

- 21:10 - Komentari (0) - Isprintaj - #

Pjesme - Vladimir Vidrić - LEKTIRE, LEKTIRA, NOVE LEKTIRE - Blog.hr

Site Map

Homepage

Last updated: 2010, October 24

/ 1 pages
LEKTIRE
         
10/ 3 pages
LEKTIRE
LEKTIRE
LEKTIRE
              
1628336819/ 1 pages
IZBOR IZ HRVATSKE LIRIKE 20. STOLJEĆA - LEKTIRE, LEKTIRA, SVE LEKTIRE - Blog.hr
              
1628336856/ 1 pages
Iz velegradskog podzemlja - Vjenceslav Novak - LEKTIRE, LEKTIRA, SVE LEKTIRE - Blog.hr
              
1628336892/ 1 pages
JUDITA - Marko Marulić - LEKTIRE, LEKTIRA, SVE LEKTIRE - Blog.hr
              
1628337015/ 1 pages
Kabanica - Nikolaj Vasiljevič Gogolj - LEKTIRE, LEKTIRA, SVE LEKTIRE - Blog.hr
              
1628337034/ 1 pages
Kako došlo, tako prošlo - AUGUST ŠENOA - LEKTIRE, LEKTIRA, SVE LEKTIRE - Blog.hr
              
1628340046/ 1 pages
Mizantrop - Jean Baptiste - Moliere - LEKTIRE, LEKTIRA, SVE LEKTIRE - Blog.hr
              
1628340048/ 1 pages
Mor - Đuro Sudeta - LEKTIRE, LEKTIRA, SVE LEKTIRE - Blog.hr
              
1628340052/ 1 pages
Pripovjetke - Ivan Goran Kovačić - LEKTIRE, LEKTIRA, SVE LEKTIRE - Blog.hr
              
1628340054/ 1 pages
Mrak na svijetlim stazama - Ivan Goran Kovačić - LEKTIRE, LEKTIRA, SVE LEKTIRE - Blog.hr
              
1628340056/ 1 pages
Mrtvi Kapitali - Josip Kozarac - LEKTIRE, LEKTIRA, SVE LEKTIRE - Blog.hr
              
1628340059/ 1 pages
Muljika - Dinko Šimunović - LEKTIRE, LEKTIRA, SVE LEKTIRE - Blog.hr
              
1628340062/ 1 pages
Najljepše priče klasične starine - Gustav Schwab - LEKTIRE, LEKTIRA, SVE LEKTIRE - Blog.hr
              
1628340063/ 1 pages
Nana - Emile Zola - LEKTIRE, LEKTIRA, SVE LEKTIRE - Blog.hr
              
1628340066/ 1 pages
Napuklo srce - Brigitte Blobel - LEKTIRE, LEKTIRA, SVE LEKTIRE - Blog.hr
              
1628340067/ 1 pages
NEČISTA KRV - Borislav Stanković - LEKTIRE, LEKTIRA, SVE LEKTIRE - Blog.hr
              
1628340071/ 1 pages
Nora - Henrik Ibsen - LEKTIRE, LEKTIRA, SVE LEKTIRE - Blog.hr
              
1628340072/ 1 pages
Novela od Stanca - Marin Držić - LEKTIRE, LEKTIRA, SVE LEKTIRE - Blog.hr
              
1628340075/ 1 pages
NOVELE - Ranko Marinković - LEKTIRE, LEKTIRA, SVE LEKTIRE - Blog.hr
              
1628340078/ 1 pages
Odiseja - Homer - LEKTIRE, LEKTIRA, SVE LEKTIRE - Blog.hr
              
1628340079/ 1 pages
Okovani Prometej - Eshil - LEKTIRE, LEKTIRA, SVE LEKTIRE - Blog.hr
              
1628340080/ 1 pages
Oliwer Twist - Charles Dickens - LEKTIRE, LEKTIRA, SVE LEKTIRE - Blog.hr
              
1628340081/ 1 pages
OSMAN - Ivan Gundulić - LEKTIRE, LEKTIRA, SVE LEKTIRE - Blog.hr
              
1628340084/ 1 pages
Otac Goriot - Honore de Balsac - LEKTIRE, LEKTIRA, SVE LEKTIRE - Blog.hr
              
1628340087/ 1 pages
Pakao - Dante Alighiere - LEKTIRE, LEKTIRA, SVE LEKTIRE - Blog.hr
              
1628340088/ 1 pages
Patnje mladog Werthera - Johann Wolfgang Goethe - LEKTIRE, LEKTIRA, SVE LEKTIRE - Blog.hr
              
1628340090/ 1 pages
PETAR PAN - JAMES MATTHEW BARRIE - LEKTIRE, LEKTIRA, SVE LEKTIRE - Blog.hr
              
1628340258/ 1 pages
Pjesme - Vladimir Vidrić - LEKTIRE, LEKTIRA, SVE LEKTIRE - Blog.hr
              
1628340260/ 1 pages
Pjesme - Sergej Jesenjin - LEKTIRE, LEKTIRA, SVE LEKTIRE - Blog.hr
              
1628340263/ 1 pages
PJESME - Dobriša Cesarić - LEKTIRE, LEKTIRA, SVE LEKTIRE - Blog.hr
              
1628340264/ 1 pages
PLANINE - Petar Zoranić - LEKTIRE, LEKTIRA, SVE LEKTIRE - Blog.hr
              
1628340267/ 1 pages
POD STARIM KROVOVIMA - Ksaver Šandor Gjalski - LEKTIRE, LEKTIRA, SVE LEKTIRE - Blog.hr
              
1628340269/ 1 pages
Poezija - Silvije Strahimir Kranjčević - LEKTIRE, LEKTIRA, SVE LEKTIRE - Blog.hr
              
1628340271/ 1 pages
Poezija - Petar Preradović - LEKTIRE, LEKTIRA, SVE LEKTIRE - Blog.hr
              
1628340275/ 1 pages
POSLJEDNJI STIPANČIĆI - VJENCESLAV NOVAK - LEKTIRE, LEKTIRA, SVE LEKTIRE - Blog.hr
              
1628340277/ 1 pages
POVJESTICE - August Šenoa - LEKTIRE, LEKTIRA, SVE LEKTIRE - Blog.hr
              
1628340283/ 1 pages
POVRATAK FILIPA LATINOVICZA - MIROSLAV KRLEŽA - LEKTIRE, LEKTIRA, SVE LEKTIRE - Blog.hr
              
1628340286/ 1 pages
Pravda i druge pripovijetke - Vladan Desnica - LEKTIRE, LEKTIRA, SVE LEKTIRE - Blog.hr
              
1628340287/ 1 pages
Predstava Hamleta u selu Mrduša Donja - Ivo Brešan - LEKTIRE, LEKTIRA, SVE LEKTIRE - Blog.hr
              
1628340291/ 1 pages
Prijan Lovro - August Šenoa - LEKTIRE, LEKTIRA, SVE LEKTIRE - Blog.hr
              
1628340292/ 1 pages
Pripovjesti - Josip Kozarac - LEKTIRE, LEKTIRA, SVE LEKTIRE - Blog.hr
              
1628340294/ 1 pages
PRIPOVIJETKE - IVO ANDRIĆ - LEKTIRE, LEKTIRA, SVE LEKTIRE - Blog.hr
              
1628340298/ 1 pages
PROCES I PREOBRAŽAJ - FRANZ KAFKA - LEKTIRE, LEKTIRA, SVE LEKTIRE - Blog.hr
              
1628340299/ 1 pages
PROKLETA AVLIJA - IVO ANDRIĆ - LEKTIRE, LEKTIRA, SVE LEKTIRE - Blog.hr
              
1628340301/ 1 pages
PROSJAK LUKA - August Šenoa - LEKTIRE, LEKTIRA, SVE LEKTIRE - Blog.hr
              
1628340303/ 1 pages
Proza - Antun Gustav Matoš - LEKTIRE, LEKTIRA, SVE LEKTIRE - Blog.hr
              
1628343638/ 1 pages
Pustolov pred vratima - Milan Begović - LEKTIRE, LEKTIRA, SVE LEKTIRE - Blog.hr
              
1628343645/ 1 pages
PUTOVANJE CHILDA HARALDA - GEORGE GORDON BYRON - LEKTIRE, LEKTIRA, SVE LEKTIRE - Blog.hr
              
1628343649/ 1 pages
Razbojnici - Friedrich Schiller - LEKTIRE, LEKTIRA, SVE LEKTIRE - Blog.hr
              
1628343654/ 1 pages
Ribanje i ribarsko prigovaranje - Petar Hektorović - LEKTIRE, LEKTIRA, SVE LEKTIRE - Blog.hr
              
1628343718/ 1 pages
Sretni Kraljević - Oscar Wilde - LEKTIRE, LEKTIRA, SVE LEKTIRE - Blog.hr
              
1628343719/ 1 pages
STARAC I MORE - ERNEST HEMINGWAY - LEKTIRE, LEKTIRA, SVE LEKTIRE - Blog.hr
              
1628343721/ 1 pages
Stolice - Eugene Ionesco - LEKTIRE, LEKTIRA, SVE LEKTIRE - Blog.hr
              
1628343722/ 1 pages
Strah u Ulici Lipa - Milovoj Matosec - LEKTIRE, LEKTIRA, SVE LEKTIRE - Blog.hr
              
1628343724/ 1 pages
Stranac - Albert Camus - LEKTIRE, LEKTIRA, SVE LEKTIRE - Blog.hr
              
1628343726/ 1 pages
Dubrovačka trilogija - Ivo Vojnović - LEKTIRE, LEKTIRA, SVE LEKTIRE - Blog.hr
              
1628343729/ 1 pages
Suton - Ivo Vojnović - LEKTIRE, LEKTIRA, SVE LEKTIRE - Blog.hr
              
1628343731/ 1 pages
Suze sina razmetnoga - Ivan Gundulić - LEKTIRE, LEKTIRA, SVE LEKTIRE - Blog.hr
              
1628343732/ 1 pages
ŠKRTAC - Moliere (Jean Baptiste Poquelin) - LEKTIRE, LEKTIRA, SVE LEKTIRE - Blog.hr
              
1628343737/ 1 pages
TAJNI DNEVNIK ADRIANA MOLEA - SUE TOWNSEND - LEKTIRE, LEKTIRA, SVE LEKTIRE - Blog.hr
              
1628343742/ 1 pages
TARTUFFE - Jean Baptiste Moliere - LEKTIRE, LEKTIRA, SVE LEKTIRE - Blog.hr
              
1628343747/ 1 pages
TENA - JOSIP KOZARAC - LEKTIRE, LEKTIRA, SVE LEKTIRE - Blog.hr
              
1628343751/ 1 pages
Therese Raquin - Emile Zola - LEKTIRE, LEKTIRA, SVE LEKTIRE - Blog.hr
              
1628343752/ 1 pages
TRI DOMOBRANA - MIROSLAV KRLEŽA - LEKTIRE, LEKTIRA, SVE LEKTIRE - Blog.hr
              
1628343754/ 1 pages
Tri sestre - Anton Pavlović Čehov - LEKTIRE, LEKTIRA, SVE LEKTIRE - Blog.hr
              
1628343755/ 1 pages
Trojica u Trnju - Pavao Pavličić - LEKTIRE, LEKTIRA, SVE LEKTIRE - Blog.hr
              
1628343757/ 1 pages
U glib - Vjenceslav Novak - LEKTIRE, LEKTIRA, SVE LEKTIRE - Blog.hr
              
1628343758/ 1 pages
Ujak Vanja - Antun Pavlovič Čehov - LEKTIRE, LEKTIRA, SVE LEKTIRE - Blog.hr
              
1628343759/ 1 pages
Ukroćena Goropadnica - WILLIAM SHAKESPEARE - LEKTIRE, LEKTIRA, SVE LEKTIRE - Blog.hr
              
1628343761/ 1 pages
Ulica Predaka - Sunčana Škrinjarić - LEKTIRE, LEKTIRA, SVE LEKTIRE - Blog.hr
              
1628343762/ 1 pages
U registraturi - Ante Kovačić - LEKTIRE, LEKTIRA, SVE LEKTIRE - Blog.hr
              
1628343764/ 1 pages
Vježbanje života - Nedjeljko Fabrio - LEKTIRE, LEKTIRA, SVE LEKTIRE - Blog.hr
              
1628343766/ 1 pages
Voćka poslije kiše - Dorbiša Cesarić - LEKTIRE, LEKTIRA, SVE LEKTIRE - Blog.hr
              
1628343768/ 1 pages
Voda - Vladimir Nazor - LEKTIRE, LEKTIRA, SVE LEKTIRE - Blog.hr
              
1628343770/ 1 pages
VUCI - Milutin Cihlar Nehajev - LEKTIRE, LEKTIRA, SVE LEKTIRE - Blog.hr
              
1628343775/ 1 pages
WAITAPU - JOŽA HORVAT - LEKTIRE, LEKTIRA, SVE LEKTIRE - Blog.hr
              
1628343778/ 1 pages
ZAČUĐENI SVATOVI - EUGEN KUMIČIĆ - LEKTIRE, LEKTIRA, SVE LEKTIRE - Blog.hr
              
1628343780/ 1 pages
Zaljubljen do ušiju - Miro Gavran - LEKTIRE, LEKTIRA, SVE LEKTIRE - Blog.hr
              
1628343781/ 1 pages
ZALJUBLJEN DO UŠIJU - Miro Gavran - LEKTIRE, LEKTIRA, SVE LEKTIRE - Blog.hr
              
1628343783/ 1 pages
ZAPISI IZ MRTVOG DOMA - F. M. Dostojevski - LEKTIRE, LEKTIRA, SVE LEKTIRE - Blog.hr
              
1628343786/ 1 pages
Zlatarovo zlato - August Šenoa - LEKTIRE, LEKTIRA, SVE LEKTIRE - Blog.hr
              
1628343787/ 1 pages
Zločin i kazna - F. M. Dostojevski - LEKTIRE, LEKTIRA, SVE LEKTIRE - Blog.hr
              
1628343788/ 1 pages
Zvižduk s Bukovca - Zvonimir Milčec - LEKTIRE, LEKTIRA, SVE LEKTIRE - Blog.hr
              
1628343791/ 1 pages
Životinjska farma - George Orwel - LEKTIRE, LEKTIRA, SVE LEKTIRE - Blog.hr<< Arhiva >>

Creative Commons License
Ovaj blog je ustupljen pod Creative Commons licencom Imenovanje.

< listopad, 2010  
P U S Č P S N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

OTKUP MOBITELA
OTKUP MOBITELA NEISPRAVNIH, OŠTEĆENIH I ISPRAVNIH Otkupljujemo mobitele s hardwerskim i softverskim greškama, oštećene, neispravne,ispravne...