OPIS BLOGA
CENTAR ZA PRAVNO SAVJETOVANJE ŽENA ŽRTAVA NASILJA
Put vele crikve 1
(kod Kosog tornja)
51000 Rijeka


Pravni savjeti i podrška u pravnim procedurama i postupcima telefonom ili dolaskom u Centar uz prethodnu najavu telefonom.

Info telefon: 051/315-020.


Ponedjeljkom:
10:00 -12:00h

Četvrtkom:
17:00 - 19:00h


web stranica: www.centar-zena.hr

e-mail: centar.zena@hi.t-com.hr

CENTAR ZA PARTICIPACIJU ŽENA U DRUŠTVENOM ŽIVOTU

Centar je nevladina, neprofitna, lobistička ženska grupa za afirmaciju i implementaciju ženskih ljudskih prava, rodne ravnopravnosti, prava na rad, prava na jednaku plaću, prava na jednako sudjelovanje u javnom i društvenom životu, prava na život bez nasilja.

Centar se posebno bavi obiteljskim nasiljem jer je u Hrvatskoj obiteljsko nasilje stalno u porastu, svaka četvrta žena u Hrvatskoj doživi neki oblik nasilja, a svaka druga ubijena žena stradala je od svog partnera.

Članice centra željele su konkretno pomoći ženama i djeci žrtvama nasilja osnivanjem CENTRA ZA PRAVNO SAVJETOVANJE I PODRŠKU U PRAVNIM PROCEDURAMA I POSTUPCIMA.


Osnovan je pravni fond Br. Rn. 2340009-1110260879 Privredna banka Zagreb iz čijih će se sredstava plaćati pravno zastupanjeUdruga je 2009.g. registrirana od Ministarstva pravosuđa RH za pružanje besplatne pravne pomoći i osnovan CENTAR ZA BESPLATNU PRIMARNU PRAVNU POMOĆ.
PLAN ZA BIJEG:
1. SPAKIRAJTE REZERVNU ODJEĆU I OSOBNE STVARI ZA VAS I DJECU.

2. NABAVITE REZERVNE KLJUČEVE AUTA, NEŠTO NOVCA I PRESLIKE VAŽNIJIH DOKUMENATA (rodni list, izvod iz matice vjenčanih, vlasnički list, zdravstvena knjižica...)

3. OSTAVITE PRIPREMLJENU REZERVNU ODJEĆU, NAMIRNICE I DOKUMENTE KOD OSOBE U KOJU IMATE POVJERENJA.

4. PROBAJTE IZLAZITI IZ KUĆE SVAKODNEVNO I UVIJEK U ISTO VRIJEME KAO DA MORATE NPR. U TRGOVINU, PROŠETATI LJUBIMCA I SL.

TO UČINITE IZ RAZLOGA DA NE IZAZOVETE SUMNJU NASILNIKA KADA DOISTA BUDETE BJEŽALI.

5. POMNO ISPLANIRAJTE GDJE ĆETE POBJEĆI I KAKO ĆETE DO TAMO STIĆI.

Centar za participaciju žena u društvenom životu

15.02.2017., srijeda

MILIJARDA USTAJE PROTIV NASILJA NAD DJEVOJČICAMA I ŽENAMA 14.02.2017.


- 10:00 - Komentari (0) - Isprintaj - #

13.02.2017., ponedjeljak

DONACIJA ŠKOLI PEĆINE NABAVLJENA POMAGALA ZA DJECU S OŠTEĆENJEM VIDA 03.02.2017.

Odjelu Osnovne škole Pećine za djecu s oštećenjem vida u Rijeci, jedinom takvom u Hrvatskoj , dana 03.02.2017. Centar za participaciju žena u društvenom životu uručio je donaciju, ostvarenu na natječaju HEP-a s programom "Svjetlo na putu života i radosti".

Doniranim sredstvima nabavljena je društvena igra za slijepe i slabovidne osobe, kocke za igranje te takozvane termo folije, materijal koji služi za izradu radnih listića i taktilnih slikovnica, te dva pomagala koja olakšavaju tjelesne i zdravstvene kulture.- 08:54 - Komentari (0) - Isprintaj - #

29.12.2016., četvrtak

KAMPANJA "PRIČAJMO JEZIKOM RAVNOPRAVNOSTI"Kampanja „Pričajmo jezikom ravnopravnosti“ se provodi u okviru projekta Novom snagom protiv nasilja nad ženama koji financijski podržava Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva, financijski mehanizam europskog gospodarskog prostora (EGP) i financijski mehanizam Kraljevine Norveške. Projekt provode Ženska soba – Centar za seksualna prava (Zagreb) s partnerskim organizacijama Ženska udruga “IZVOR” (Tenja), Ženska grupa Karlovac „Korak“ (Karlovac) i Stígamót – Counselling and education center on sexual violence (Reykjavík, Island).

Kojoj se pridružila i naša organizacija.


Cilj kampanje je osvijestiti javnost o neravnopravnosti žena i muškaraca koristeći vidljivost neravnopravnosti u jeziku. Žene su u odnosu na muškarce neravnopravne u svim područjima javnog i privatnog života, a nedostatak ženskih imenica u jeziku odražava tu neravnopravnost pri čemu svakodnevnom upotrebom jezika ponovno proizvodimo tu neravnopravnost, recimo kada govorimo o sebi koristeći riječi u muškom rodu.
Svrha kampanje je kroz razgovor o rodnoj neravnopravnosti u jeziku upozoriti na različita područja borbe za prava žena i predstaviti organizacije civilnog društva koje se aktivno bore za prava žena i djevojčica već više od 20 godina. Upravo se kroz razgovor o njihovom radu teži osvijestiti na koje sve načine možemo djelovati u borbi za rodnu ravnopravnost i prava žena.
- 11:23 - Komentari (0) - Isprintaj - #

13.12.2016., utorak

AKTIVNOST CENTRA ZA PARTICIPACIJU ŽENA U DRUŠTVENOM ŽIVOTU U DRUGOJ POLOVICI 2016. GODINE

08.06.-11.06. " Uloga i održivost organizacija civilnog društva u suzbijanju nasilja nad ženama" u Opatiji (Ženska soba)

16.06. Udruga sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mlade, organizirala tribinu "Mladi i ovisnost"

22.09. Obilježili Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama

27.09. Okrugli stol "Zaklada lokalnih zajednica- održivi model potpore razvoja filantropije i civilnog društva"

05.12. Sudjelovali na prvoj Međunarodnoj konferenciji Udruga sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mladež

07.12. Regionalna konferencija Usklađivanje obiteljskih i poslovnih obaveza: Politike, izazovi i praksa

16 dana aktivizma
25.11. kampanja „muškarci u borbi protiv muškog nasilja nad ženama“ svojim potpisima osuditi će muško nasilje. – Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama
29. i 30. 11. „DANI OTVORENIH VRATA“ u Centru za participaciju žena u društvenom životu savjetovanje i informiranje o prevenciji i rješavanju nasilja, primjena konvencije i zakona
1.12. Sara Kolak (21 godina, osvajačica zlatne medalje na O.I.) šalje poruku „Ja sam protiv nasilja“ i „Budi in reci out nasilju“ uz izložbu radova djece i mladih na temu „NE NASILJU“
10.12. prikazivanje amaterskog filma „Iza vrata sličnih vašima“, odvjetnika Dalibora Čajkovskog – Dan ljudskih prava

- 08:40 - Komentari (0) - Isprintaj - #

07.12.2016., srijeda

KRALJEVICA ČETVRTAK 7.12.2016.


Centar za participaciju žena u društvenom životu pruža besplatnu pravnu pomoć u Kraljevici u zgradi Doma kulture i sporta, dvorani "Praktikum" u vremenu od 10-14h.

- 07:00 - Komentari (0) - Isprintaj - #

13.05.2016., petak

MANIFESTACIJA HRVATSKA VOLONTIRA 2016-ZAVOLONTIRAJMO SE ZA BOLJI SVIJET

Centar za participaciju žena u društvenom životu će svaki dan od 16. svibnja do 21. svibnja 2016.g. provoditi različite volonterske aktivnosti:

16.i 17. svibnja 2016.g. provodimo akciju „Pravda dostupna svima “ zajedno sa Centrom za građanske inicijative Poreč, Odjelom za pomoć žrtvama i svjedocima i ELSA Rijeka, udruženjem europskih studenata prava, poduzimamo aktivnosti vezano za pravnu zaštitu građana, promicanje volonterstva, upoznavanje sa radom udruga na zaštiti ljudskih prava s ciljem poticanja i organiziranja raznih oblika volontiranja.

18.svibnja 2016.g. provodimo akciju " Dan sa najboljim prijateljem " u partnerstvu sa Društvom za zaštitu životinja Rijeka i Pet Centrom Rijeka provest će aktivnosti na čišćenju skloništa za životinje i doniranje hrane.

19.svibnja 2016.g. provodimo akciju " Masline mira" zajedno sa učenicima O.Š. Pehlin saditi ćemo stabla masline oko škole s ciljem poticanja ekološke osviještenosti i zdravog života među mlađom populacijom.

20.svibnja 2016.g. provodimo akciju " Svjetlo na putu života i radosti “ u suradnji sa HEP i O.Š. Pećine, provodimo aktivnost za nabavu pomagala, školskog pribora i didaktičke opreme za djecu sa oštećenjima vida.

- 11:55 - Komentari (0) - Isprintaj - #

25.04.2016., ponedjeljak

OKRUGLI STOL O RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA U OBRAZOVNOM SUSTAVU I KURIKULARNOJ REFORMI

Centar za participaciju žena u društvenom životu sudjelovao je 22.04.2016.g. na Okruglom stolu o ravnopravnosti spolova u obrazovnom sustavu i kurikularnoj reformi, u organizaciji Ženske mreže Hrvatske.

- 11:49 - Komentari (0) - Isprintaj - #

22.04.2016., petak

JAVNA TRIBINA-STRUČNI SKUP "UZDRŽAVANJE DJECE PO UREDBI 4/09 "

Centar za participaciju žena u društvenom životu sudjelovao je 20.04.2016.g. na javnoj tribini-stručnom skupu na temu "Uzdržavanje djece po Uredbi 4/09" u organizaciji Udruge sudaca za mladež,obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mlade.

- 08:49 - Komentari (0) - Isprintaj - #

21.04.2016., četvrtak

EDUKACIJA 5. MODUL: DRUŠTVENE INOVACIJE

Centar za participaciju žena u društvenom životu sudjelovao je 19.04.2016.g. na 5. modulu Edukacije za predstavnike organizacija civilnoga društva u okviru projekta „Filantropija – oslonac održivih zajednica“
pod nazivom " Društvene inovacije".

- 08:47 - Komentari (0) - Isprintaj - #

15.04.2016., petak

"RAZGOVOR UGODNI"

Centar za participaciju žena u društvenom životu sudjelovao je 12.04.2016.g. na razgovoru o udrugama i radu u udrugama " Razgovor ugodni", u organizaciji udruge SMART.

- 09:07 - Komentari (0) - Isprintaj - #

SAJAM POSLOVA

Centar za participaciju žena u društvenom životu sudjelovao je 12.04.2016.g. na Sajmu poslova u organizaciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Regionalni ured Rijeka.

- 09:03 - Komentari (0) - Isprintaj - #

07.04.2016., četvrtak

JAVNA RASPRAVA " NACIONALNA STRATEGIJA STVARANJA POTICAJNOG OKRUŽENJA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA"

Centar za participaciju žena u društvenom životu sudjelovao je 04.04.2016.g. na javnoj raspravi u svrhu izrade Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva .

- 08:53 - Komentari (0) - Isprintaj - #

06.04.2016., srijeda

EDUKACIJA 4. MODUL: PROMOCIJE PUTEM DRUŠTVENIH MREŽA

Centar za participaciju žena u društvenom životu sudjelovao je 04.04.2016.g. na 4. modulu Edukacije za predstavnike organizacija civilnoga društva u okviru projekta „Filantropija – oslonac održivih zajednica“
pod nazivom " Promocije putem društvenih mreža".

- 08:45 - Komentari (0) - Isprintaj - #

23.03.2016., srijeda

EDUKACIJA 3. MODUL: CROWDFUNDING

Centar za participaciju žena u društvenom životu sudjelovao je 22.03.2016.g. na 3. modulu Edukacije za predstavnike organizacija civilnoga društva u okviru projekta „Filantropija – oslonac održivih zajednica“
pod nazivom " Crowdfunding".

- 08:40 - Komentari (0) - Isprintaj - #

18.03.2016., petak

KONZULTACIJE O POTREBAMA FINANCIRANJA

Centar za participaciju žena u društvenom životu sudjelovati će 18.03.2016.g. od 14-16 sati na konzultacijama na temu " Javni i/ili privatni novac za ljudska prava: financijske potrebe, prepreke i prilike za veću autonomiju i fleksibilnost aktivističkog rada " u organizaciji GONG-a, Centra za mirovne studije, Documente i zaklade za ljudska prava SOLIDARNA.

- 08:22 - Komentari (0) - Isprintaj - #

JAVNA TRIBINA-STRUČNI SKUP "NASILJE MEĐU DJECOM"

Centar za participaciju žena u društvenom životu sudjelovao je 17.03.2016.g. na javnoj tribini-stručnom skupu na temu "Nasilje među djecom" u organizaciji Udruge sudaca za mladež,obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mlade.

- 08:18 - Komentari (0) - Isprintaj - #

04.03.2016., petak

OBILJEŽAVANJE MEĐUNARODNOG DANA ŽENA 08.03.2016.

Centar za participaciju žena u društvenom životu 08.03.2016.g. ( utorak ) u 11 sati već desetu godinu zaredom organizira polaganje cvijeća na spomenik Mlikarici u Starom gradu i na taj simbolični način odaje priznanje svakoj ženi, svim ženama, znanim i neznanim za njihov rad i doprinos u obitelji i društvu, borbi za ženska prava i socijalnu pravdu, ravnopravnosti u unaprjeđenja položaja žene i njenom aktivnom sudjelovanju u javnom i društvenom životu i borbi za socijalnu pravdu i miru svijetu.

- 14:26 - Komentari (0) - Isprintaj - #

03.03.2016., četvrtak

AKCIJA DARIVANJA KRVI POVODOM MEĐUNARODNOG DANA ŽENA

Centar za participaciju žena u društvenom životu zajedno sa Crvenim križem Rijeka organizira 07.03.2016.g.( ponedjeljak ) od 14 do 18 sati u Centru za darivanje krvi Dom Crvenog križa Rijeka ( Janka Polića Kamova 32) , povodom Međunarodnog dana žena darivanje krvi djevojaka i žena.

- 14:22 - Komentari (0) - Isprintaj - #

JAVNO PREDAVANJE I IZLOŽBA "ŽENE NAŠEGA KRAJA"

Centar za participaciju žena u društvenom životu 07.03. 2016.g.( ponedjeljak ) u 11 sati u Muzeju Grada Rijeke povodom Međunarodnog dana žena organizira javno predavanje mr.sc. Daine Glavočić i izložbu „ Žene našega kraja “ koje su u bližoj povijesti vrijedno djelovale na raznim područjima, društvenog, kulturno-umjetničkog, političkog i sportskog života.

- 14:17 - Komentari (0) - Isprintaj - #

26.02.2016., petak

RADIONICA " PISANJE PRIJEDLOGA PROJEKATA"

Centar za participaciju žena u društvenom životu sudjelovao je 25.02.2016.g. na radionici pod nazivom " Pisanje prijedloga projekata"

- 14:12 - Komentari (0) - Isprintaj - #

23.02.2016., utorak

OKRUGLI STOL " PRIMJENA PRAVA ŽRTAVA KAZNENIH DJELA-ISKUSTVA U PRAKSI"

Centar za participaciju žena u društvenom životu sudjelovao je 22.02.2016.g. na Okruglom stolu na temu „Primjena prava žrtava kaznenih djela-iskustva u praksi", u organizaciji Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske.

- 14:04 - Komentari (0) - Isprintaj - #

17.02.2016., srijeda

OKRUGLI STOL "POBOLJŠANJE SUSTAVA OVRHE U REPUBLICI HRVATSKOJ"

Centar za participaciju žena u društvenom životu sudjelovao je 16.02.2016.g. na Okruglom stolu u okviru Twinning projekta na temu „Poboljšanje sustava ovrhe u Republici Hrvatskoj", koji zajednički provode Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske, Španjolske i Mađarske.

- 12:15 - Komentari (0) - Isprintaj - #

15.02.2016., ponedjeljak

EDUKACIJA 2.MODUL: IZRADA PRORAČUNA ZA ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA

Centar za participaciju žena u društvenom životu sudjelovao je 10. i 11.02.2016.g. na 2. modulu Edukacije za predstavnike organizacija civilnoga društva u okviru projekta „Filantropija – oslonac održivih zajednica“
pod nazivom " Izrada proračuna za organizacije civilnog društva".

- 12:07 - Komentari (0) - Isprintaj - #

08.02.2016., ponedjeljak

Centar za participaciju žena u društvenom životu sudjelovao je 05.02.2016.g. na tribini "Obitelj i milosrđe u Godini milosrđa" u sklopu "Tjedna za obitelj" u organizaciji Ureda za obitelj Riječke nadbiskupije.- 12:02 - Komentari (0) - Isprintaj - #

02.02.2016., utorak

EDUKACIJA 1.MODUL: INOVATIVNI OBLICI PRIKUPLJANJA SREDSTAVA

Centar za participaciju žena u društvenom životu sudjelovao je 25.01.2016.g. na 1. modulu Edukacije za predstavnike organizacija civilnoga društva u okviru projekta „Filantropija – oslonac održivih zajednica“
pod nazivom " Inovativni oblici prikupljanja sredstava".

- 12:56 - Komentari (0) - Isprintaj - #

01.02.2016., ponedjeljak

Centar za participaciju žena u društvenom životu je 28.01.2016.g. prisustvao predstavljanju rezultata rada u 2015.g. i planova za 2016.g. udruge SOS-telefon-Grad Rijeka.

- 12:44 - Komentari (0) - Isprintaj - #

29.01.2016., petak

EDUKACIJA MODUL 3: ULOGA INSTITUCIJA U RADU SA ŽRTVAMA

Centar za participaciju žena u društvenom životu je 22. i 23. 01.2016.g. u Slavonskom Brodu sudjelovao na 3. Modulu Specijalizirane edukacije za organizacije civilnog društva i centre za socijalnu skrb o direktnom radu sa žrtvama nasilja u obitelji pod nazivom "Uloga institucija u radu sa žrtvama".

- 12:32 - Komentari (0) - Isprintaj - #

11.12.2015., petak

OBILJEŽAVANJE MEĐUNARODNOG DANA LJUDSKIH PRAVA 10.12.2015.g.

Centar za participaciju žena u društvenom životu obilježio je Međunarodni dan ljudskih prava 10.12.2015.g. puštanjem svjetlećih lampiona sa lukobrana-terminala riječke luke, pod nazivom şDAN PRAVA SVIH LJUDI NA ŽIVOT, SLOBODU I SIGURNOST ş BEZ IKAKVIH RAZLIKA.

- 15:47 - Komentari (0) - Isprintaj - #

09.12.2015., srijeda

10. prosinca 2015. godine u Rijeci u Gradskoj vijećnici Korzo 16 sudjelujemo na savjetovanju o dosadašnjoj provedbi Strategije djelovanja Nacionalne zaklade u razdoblju 2012.-2016.g. i predlaganju novih strateških ciljeva i oblicima podrške za iduće razdoblje od 2016.-2020.g. organiziranom od strane Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva i udruge SMART.


- 15:57 - Komentari (0) - Isprintaj - #

27.11.2015., petak

PRUŽANJE BESPLATNE PRAVNE POMOĆI - RAVNA GORA

Centar za participaciju žena u društvenom životu će 30. studenog 2015.g. od 10:00 -14:00 sati pružati besplatnu primarnu pravnu pomoć građanima u prostorijama općine Ravna Gora.

- 10:35 - Komentari (0) - Isprintaj - #

24.11.2015., utorak

OBILJEŽAVANJE MEĐUNARODNOG DANA BORBE PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA 25.11.2015.g.


Centar za participaciju žena u društvenom životu u sklopu obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama 25.11. (organizira) organizira na info - štandu na Jadranskom trgu od 10,00 do 12,00 sati kampanju „Učinimo nasilje vidljivim“ o rastućem problemu nasilja nad ženama u svijetu i RH i 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama od 25.11.-10.12.2015. kada se obilježava Međunarodni dan ljudskih prava.
Press konferencija će se održat u 11 sati na info štandu.
- 15:57 - Komentari (0) - Isprintaj - #

23.11.2015., ponedjeljak

PRUŽANJE BESPLATNE PRAVNE POMOĆI - MALINSKA

Centar za participaciju žena u društvenom životu će 24. studenog 2015.g. od 10:00 -14:00 sati pružati besplatnu primarnu pravnu pomoć građanima u općini Malinska- Dubašnica, Lina Bolmarčića 22

- 15:45 - Komentari (0) - Isprintaj - #

18.11.2015., srijeda

JAVNO PREDAVANJE "PROVOĐENJE PROTOKOLA O POSTUPANJU U SLUČAJU SEKSUALNOG NASILJA" 19.11.2015.

Dana 19.11.2015. (četvrtak) u 11 sati u Gradskoj vijećnici grada Rijeke, Korzo 16, Centar za participaciju žena u društvenom životu, Rijeka i SOS telefon - Rijeka organiziraju javno predavanje:
„Provođenje Protokola o postupanju u slučaju seksualnog nasilja“nasilja“. Predavačice će biti Paula Zore, koordinatorica ŽENSKE SOBE, Zagreb i mr.sc. KARIN KULJANIĆ prof., psihologinja i seksualna terapeutkinja i voditeljica Centra za pomoć žrtvama seksualnog nasilja pri Centru za participaciju žena u društvenom životu, Rijeka.

- 13:31 - Komentari (0) - Isprintaj - #

16.11.2015., ponedjeljak

PRUŽANJE BESPLATNE PRAVNE POMOĆI - KRALJEVICA

Centar za participaciju žena u društvenom životu će 17. studenog 2015.g. od 10-14 sati pružati besplatnu primarnu pravnu pomoć građanima u dvorani Praktikum grada Kraljevice.

- 10:36 - Komentari (0) - Isprintaj - #

<< Arhiva >>

Creative Commons License
Ovaj blog je ustupljen pod Creative Commons licencom Imenovanje-Dijeli pod istim uvjetima.

< veljača, 2017  
P U S Č P S N
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          


Dnevnik.hr
Gol.hr
Zadovoljna.hr
OYO.hr
NovaTV.hr
DomaTV.hr
Mojamini.tv

OBJAVLJENI TEKSTOVI:


Mehanizmi kojima RH osigurava i štiti prava žena koje su izložene nasilju

RAZVOD BRAKA: Korisna pitanja i odgovori

PITANJE: Kako se pokreće postupak radi razvoda braka?

PITANJE: Što je to postupak posredovanja prije razvoda braka?

PITANJE: Što moram napisati u tužbi, odnosno sporazumnom zahtjevu za razvod braka, kakve isprave moram priložiti, da li u postupku moram imati odvjetnika?

PITANJE: Može li se mene u postupku posredovanja prisiliti da ja ostanem u braku, može li mi posredovatelj na bilo koji način „zabraniti ili onemogućiti“ da se razvedem? Što je to mirenje, a što posredovanje?

PITANJE: Što ja moram napraviti nakon što sud na prvom ročištu donese odluku o tome tko ć biti posredovatelj u postupku?

PITANJE: Kako se i u kojem trenutku pokreće postupak posredovanja?

PITANJE: Kako kod posredovatelja pokrećem postupak?

PITANJE: Kada se uopće provodi postupak posredovanja i da li ima bilo kakve mogućnosti da ovaj postupak izbjegnem?

PITANJE: U čemu se sastoji postupak posredovanja, kakva je njegova procedura i što je njegov cilj?

PITANJE: Što ja moram poduzimati nakon što primim stručno mišljenje posredovatelja?

PITANJE: Koliko posredovanje može trajati i kakav dokument trebam dobiti?

PITANJE: Trebam li imati odvjetnika/odvjetnicu u brakorazvodnom postupku ili postupku posredovanja?

PITANJE: O čemu sud uopće odlučuje u brakorazvodnom postupku?

PITANJE: Iz kojih razloga sud može razvesti brak, što ja moram dokazivati u postupku?

PITANJE: Što je sa djecom i uzdržavanjem djece za vrijeme dok se ne okonča postupak razvoda braka?

PITANJE: Što je sa imovinom koju smo stekli u braku, da li se o njoj odlučuje u brakorazvodnom postupku?

PITANJE: U tijeku je postupak razvoda braka, sa suprugom se ne mogu oko ničega vezano uz djecu dogovoriti, što da radim?

PITANJE: Koja je uloga centra za socijalnu skrb u postupku radi razvoda braka i da li centar sudjeluje u postupku?

PITANJE: Netko mi govori da odluke u vezi djece donosi centar za socijalnu skrb, a drugi pak da o tome odlučuje sud? Što je istina, o čemu odlučuje centar za socijalnu skrb, a o čemu sud?

PITANJE: Razvedena sam, imam dijete od 5 godina, prema brakorazvodnoj presudi dijete živi sa mnom. Ocu djeteta su određeni susreti i druženja čega se on ne drži redovito, najčešće ne dolazi, a kada dođe pravi nerede, nasilan je, vrijeđa me pred djetetom,

ŠTO AKO vas partner...?

- vrijeđa, omalovažava, viče na vas, govori vam uvredljive riječi,
- optužuje vas za svoje ponašanje,
- prijeti da će vas napustiti ili vam oduzeti djecu,
- izolira vas od članova vaše obitelji i vaših prijatelja,
- ne dozvoljava vam da radite, kontrolira sve financije i bankovne račune, odbija plaćati račune ili izdvajati za hranu,
- zabranjuje vam upotrebu automobila i telefona,
- nadgleda sve što radite, izrazito je ljubomoran,
- udara vas, guši, šamara,
- maltretira vas i nasrće na vas i djecu,
- uništava zajedničku imovinu,
- prisiljava vas na spolni odnos...

ŽRTVA STE OBITELJSKOG NASILJA.


Imajte na umu da:

- SVATKO IMA PRAVO NA ŽIVOT BEZ NASILJA.

- ZA NASILJE NEMA OPRAVDANJA

- SVAKA ČETVRTA ŽENA U HRVATSKOJ JE ŽRTVA OBITELJSKOG NASILJA.


AKO STE U NEVOLJI NAZOVITE:

112 - ŽURNA POMOĆ
92 - POLICIJA
94 - HITNA POMOĆ