Šovinist

21.10.2010., četvrtak

Prava muškaraca - novina u hrvatskom vokabularu

(preneseni tekst sa h-altera)

http://www.h-alter.org/vijesti/ljudska-prava/prava-muskaraca-novina-u-hrvatskom-vokabularu

Fotografija članka

Umiru ranije, odlaze u penziju kasnije od žena, uz pitanje nerođene ili neželjene djece imaju samo obaveze, predstavljaju većinu beskućnika, počine većinu samoubojstva, češće zadobivaju ozljede na radnom mjestu, ne smiju nositi suknje, u 90 posto slučajeva izgube skrbništvo nad djecom nakon razvoda, obrezivanje, služenje vojnog roka... Ovaj popis važan je za stvaranje tematskog okvira pokreta za prava muškaraca i u Hrvatskoj.

Što da radimo sa ženom koja ne zna kuhati i muškarcem koji ne zna popraviti gumu? Kako u našem društvu reagiramo na ženu koja ne zna kuhati? Neki će, u najboljem slučaju slegnuti ramenima, neki će sarkastično komentirati "ma kakva je to žena koja ne zna nešto skuhat" a neki će sasvim ozbiljno to smatrati nedostatkom nje kao žene. Iako je, na žalost, situacija s pravima žena takva da su sve ove reakcije na jednu od karakteristika tradicionalne ženske uloge i dalje učestale i prihvatljive, ipak će postojati i grupa ljudi (još važnije i grupa žena) koja će reakciju neodobravanja pa čak ponekad i reakciju sarkazma nazvati pravim imenom - seksizmom. S druge strane, Zadatak pokreta za prava muškaraca, ali i feminizma, jest tražiti od muškaraca svjesnost i odgovornost u održavanju patrijarhata, tražiti krivicu i odgovornost u pojedincima, a istinsko društvo rodne ravnopravnosti definirati kao kolektivni cilj u slučaju da muškarac ne zna promijeniti gumu (nešto popraviti, voziti auto, imenovati hrvatsku nogometnu reprezentaciju itd.) i pri tome doživi neodobravanje, čuđenje ili zadirkivanje rijetki će to prepoznati kao seksizam, a još rjeđi kao važnu temu za ravnopravnost u našem društvu. Iz tog razloga rasprave kao što su kasnija dob muškaraca za odlazak u mirovinu kao i služenje vojnog roka (ekvivalent bi bio da država zahtjeva od žena da šest do devet mjeseci rade "ženske poslove" za državu, na primjer skrbe se za nezbrinutu djecu, a ako to odbiju onda da gotovo besplatno obnašaju neki drugi posao za dobrobit zajednice - upravo "zato što su žene") u Hrvatskoj se nisu smatrale pitanjima prava muškaraca, niti je ta sintagma ikada korištena u ovom tipu rasprava. Ne samo da svijest o postojanju pitanja vezanih za prava muškaraca nije prisutna u sadašnjosti, već se i ograničenja koja je njihova tradicionalna uloga nametala vrlo slabo izdvajaju i u interpretacijama prošlosti. Te iako već imamo značajna saznanja o tome kako su žene tijekom povijesti obespravljene nametnutom im rodnom ulogom (i sada se suočavamo s time kako ove interpretacije i implementirati u podučavanje povijesti i edukaciji građana) vrlo rijetko se govori o tome i da je tradicionalna rodna uloga muškarcima s jedne strane pružala uistinu nevjerojatne privilegije ali i s druge strane nametala borbu, rat, neizražavanje emocija i jedan drugi oblik žrtvovanja (kao na primjer u slučaju Titanika gdje su većinom poginuli muškarci jer su, kao, muškarci trebali prepustiti svoja mjesta ženama i djeci). Metodologija promicanja muških prava ne smije biti jednaka onoj ženskih prava jer uključuje druga pitanja, funkcionira s nepostojanjem snažno utemeljenog alternativnog muškog identiteta te nepostojanjem razine svijesti o problemu kao ni osjećaja solidarnosti među muškarcima.

Kod žena u prvom valu feminizma osmišljen je alternativni model ženskosti i ono što je upitno i gdje su potrebna snažnija nastojanja jest pitanje pristupa tom modelu i pitanje njegove privlačnosti. Važno je napomenuti da muškarci svoje izbore također donose na temelju vrlo čvrstih rodnih uloga, međutim to niti u kojem slučaju ne smije biti opravdanje seksističkog ili agresivno ponašanja, već dodatna motivacija da ga se razumije, istražuje i iskorijeni bez upadanja u zamku generalizacije ili apriori okrivljavanja muškaraca današnjice za postojanje obrazaca seksizma, jer je to jednako pogrešno kao i etiketirati sve žene kao žrtve. Ono što mora biti zadatak pokreta za prava muškaraca, ali i feminizma, jest tražiti od muškaraca svjesnost i odgovornost u održavanju patrijarhata, tražiti krivicu i odgovornost u pojedincima, a istinsko društvo rodne ravnopravnosti definirati kao kolektivni cilj.

Odnos prava žena i prava muškaraca

"Razgovarati o ženama a pritom izostavljati muškarce je kao da pokušavamo pljeskati jednom rukom", napisala je jednom prilikom feministkinja Nira Yuval Devis. Od najranije dobi svjesni smo da pripadamo jednom od spolova, ali mnogo, mnogo godina kasnije često se događa da još uvijek nismo svjesni što pripadanje određenom spolu uistinu za nas znači i kako je to jedna od presudnih komponenti našeg identiteta. Iz tog razloga, kako bi nas zaštitili od negativnih učinaka koje za nas može imati pripadanja određenom spolu, različite institucije, međunarodne i nacionalne, civilno društvo i akademska zajednica osmišljavaju i provode javne politike i mjere u području rodne ravnopravnosti. Međutim i prečesto se dešava da se pojam rodne ravnopravnosti koristi kao sinonim za ženska prava. Velika većina radionica, predavanja, radova i članaka o rodnoj ravnopravnosti bavi se pravima žena. Borba za muška prava, kao i povezanost između ova dva pravca koja je vidljiva i u tome da su veliki dio pokretanja teme prava muškaraca učinile upravo feministkinje, proizlazi iz istog principa osiguravanja ljudskih prava određenoj grupi koja je na neki (drugačiji i ne nužno usporediv način) ugrožena. Feminizam se bavi dekonstruiranjem patrijarhata i time nameće dva važna pitanja za prava muškaraca: je li moguće patrijarhat srušiti bez sudjelovanja muškaraca i promjene njihove rodne uloge i događa li se situacija u kojoj muškarci koji aktivno ili pasivno podržavaju i održavaju patrijarhat ne samo da od toga više nemaju koristi, već i sami sebi štete? Iako nema zaključaka koji se ovdje mogu navesti, važno je naglasiti potrebu da se muškarci razmatraju i kao žrtve, a ne samo kao profiteri patrijarhata. Povezanost feminizma i prava muškaraca vidljiva je i u nekim slučajevima u Hrvatskoj, gdje je pitanje prava muškaraca u povojima (jedna od vodećih udruga u području ženskih prava i rodne ravnopravnosti, CESI, nedavno je provela iscrpno istraživanje o muškarcima i njihovoj Feminizam se bavi dekonstruiranjem patrijarhata i time nameće dva važna pitanja za prava muškaraca: je li moguće patrijarhat srušiti bez sudjelovanja muškaraca i promjene njihove rodne uloge, i događa li se situacija u kojoj muškarci koji aktivno ili pasivno podržavaju i održavaju patrijarhat ne samo da od toga više nemaju koristi, već i sami sebi štete? ulozi u rodnoj ravnopravnosti, upravni odbor udruge samostalnih očeva sastoji se od dvije žene i jednog muškarca, inicijativa mladića na području zapadnog Balkana Budi muško, koja promiče neagresivni i nenasilni muški identitet neki su od primjera).

Nameće se, naravno, i pitanje zašto je rasprava o muškarcima marginalizirana. Jedan od razloga je, zasigurno, i stav da su muškarci u poziciji moći, a da oni koji su u poziciji moći mogu raditi što žele i ne mogu biti ugroženi. Postoje dva problema s ovim argumentom: iako su muškarci oni koji su, općenito govoreći, u poziciji moći, oni moć  imaju u svojoj tradicionalnoj sferi (to je javna sfera, sfera kulture - naime simbolički se može tvrditi da se tradicionalno smatralo da žene reproduciraju prirodu, a muškarci kulturu /u širem smislu/, a kako kultura oblikuje i nadjačava prirodu, muškarci time i gospodare u društvu) i iako je ova sfera značajno veća i važnija, još uvijek je samo dio cjelovite slike. Drugo, iako se čini paradoksalnim, pozicija moći nije isto što i pozicija apsolutne slobode izbora. Dapače, pozicija moći može biti ograničavajuća i muškarci, iako imaju više moći (posebno u političkoj i gospodarskoj sferi), nisu nužno u boljoj poziciji s obzirom na dekonstrukciju tradicionalne muške uloge. Tome posebno doprinosi težnja pozicije moći da zadrži status quo te je pozicija moći vrlo često lošija pozicija za mogućnosti promjene.

Na kraju, važno je naglasiti da borba za prava muškaraca ne oduzima od prava žena, već ih unaprjeđuje u onom smislu u kojem unaprjeđuje mogućnosti za istinsku rodnu ravnopravnost. Na žalost, rodna ravnopravnost se prečesto percipira kao "igra nultog zbroja" u kojoj je nužno da kada jedan dobiva onaj drugi gubi. Kao i kod bilo koje druge diskriminacije, teško je procijeniti koja je grupa u ozbiljnoj poziciji, međutim to nije nužno za zalaganje za prava muškaraca. Tek kada se muška rodna uloga analizira i dekonstruira, odnos među spolovima može biti uspostavljen na ravnopravnom temelju međusobnog poštivanja, što je, na kraju krajeva, i cilj rodne ravnopravnosti.

Maskulinisti, metroseksulaci i pokret za prava muškaraca - Budi muško!

Robert Brannon, znanstvenik koji se bavi maskulinitetom, navodi sljedeće karakteristike kao poželjne kod muškaraca:

  • ne budi curica (sve ženstvene kvalitete se moraju izbjegavati);
  • budi pobjednik (bori se za status, uspjeh i poštovanje);
  • budi čvrst (oslanjaj se samo na sebe, budi snažan i siguran u sebe);
  • pokaži ti njima (nikada ne dopusti da je netko bolji od tebe, koristi agresiju pa čak i nasilje ako je potrebno".

Dok pisac Peter Baker izdvaja kontrolu kao presudnu karakteristiku muškosti - kontrolirati sebe ali i druge glavni je cilj muškarca. Imati kontrolu, objašnjava Baker, znači biti aktivan. Naime sve dok muškarac radi nešto, bez obzira koja je to aktivnost, muževan je. Biti nezavisan i neustrašiv zadaci su svakog muškarca, a biti panseksualan i promiskuitetan su jednako poželjne karakteristike (naravno, sve dok su partneri suprotnog spola). Ovo su primjeri analiza muškosti na počecima rasprave o maskulinitetu i pokretu muških prava koji se pojavljuje s drugim valom feminizma, s jedne strane kao negativna reakcija na njega a s druge kao komplementarni pravac.

Negdje tijekom 1980-ih razvija se posebno područje muških studija, a time i nekoliko specifičnih akademskih pravaca koji se bave posebnim temama povezujući pitanje muškog roda s klasom, rasom i homoseksualizmom. Pokret za muška prava dobio je na vidljivosti 2000. godine, kada su očevi, koristeći Internet, izrazili grupne stavove i interese. Prema tome prava očeva i prava homoseksualaca bili su prvi pokreti i još uvijek su dominante podgrupe pokreta za muška prava. Primijetit ćemo da se pitanje prava muškaraca gotovo isključivo pojavljuje kao pitanje tako zvane „dvostruke manjine", dakle pitanje muških prava, ali i prava homoseksualca, pitanje muških prava ali i prava očeva i tako dalje. Pravac je vrlo oskudan u alternativnim muškim identitetima koje nudi. Pojam metroseksualac pojavljuje se prvi puta 1994. u novinskom članku Marka Simpsona, a iako opisuje identitet oprečan macho identitetu, nije zaživio kao legitimna alternativa, već u principu opisuje mlade, obrazovane, slobodne muškarce koji uživaju u modi, umjetnosti, kreativnosti i tako dalje. Možemo zaključiti da područje muških prava ne okuplja muškarce po principu solidarnosti ili zajedničke borbe za alternativne muške uloge, već prije ili reafirmaciju tradicionalne muške uloge ili dekonstrukciju jednog od njezinih segmenta. U smislu sadržaja pokreta Nacionalni centar na Muškarce (SAD) navodi sljedeća pitanja kao ona koja su važna za prava muškaraca: muškarci umiru ranije, muškarci odlaze u penziju kasnije od žena, vezano uz pitanje nerođene ili neželjene djece muškarci imaju samo obaveze, a ne prava, većina beskućnika su muškarci, većinu samoubojstva počine muškarci, muškarci češće zadobivaju ozljede na radnom mjestu, muškarci ne smiju nositi suknje, u negdje 90 posto slučajeva muškarci izgube skrbništvo nad djecom nakon razvoda, seksizam prema muškarcima prisutan je u vezama i braku, obrezivanje, služenje vojnog roka, problemi s kojima su suočeni Važno je naglasiti potrebu da se muškarci razmatraju i kao žrtve, a ne samo kao profiteri patrijarhata muškarci koji rade ne tradicionalno "ženskim" poslovima, nasilje u kući, činjenica da zadnjih godina u SAD-u muškarci postižu lošije rezultate na svim razinama obrazovanja od žena (posebno ako pripadaju etničkoj ili rasnoj manjini) pitanje porodiljinog, roditeljskog dopusta, problem s nekim aspektima zakonodavstva u području spolnog uznemiravanja, manjak sredstva za muške bolesti kao što su rak prostate, niska razina svijesti i pristupa zdravstvenim uslugama za muškarce, ne postojanje sigurnih kuća za muškarce, način na koji mediji prikazuju muškarce, pitanje muškaraca izbjeglica i tako dalje. Iako se različiti muškarci vrlo vjerojatno ne bi složili da su sve ove teme za njih važne te bi ih poredali prema raznim prioritetima. Ovaj je popis važan za stvaranje tematskog okvira pokreta za prava muškaraca i u Hrvatskoj.

Europska unija nije dobar primjer - u svojem zakonodavstvu u području rodne ravnopravnosti diskriminira muškarce

Europska unija izuzetno je aktivna u području rodne ravnopravnosti, u onoj mjeri u kojoj se bavi pravima žena. Rodna je ravnopravnost kao politika EU-a inicirana od strane Francuske, koja se željela osigurati da talijanske niske plaće ženama koje proizvode cipele neće ugroziti njezino tržište nakon uvođenja mjera o izjednačavanju plaća muškaraca i žena. Od tog vremena politika rodne ravnopravnosti značajno se razvila, te sada uključuje mehanizme kao što su pozitivne mjere i bavljenje indirektnom diskriminacijom u područjima kao što su jednake mogućnosti i socijalna politika. Jedan od najznačajnijih koraka bio je potpisivanje Ugovora iz Maastrichta u kojem se uvodi rodni mainstreaming (prevodi se i kao rodno osviještena politika) te princip rodne ravnopravnosti postaje integralni princip svih zajedničkih politika. Nadalje, u primarnom izvoru prava EU-a rodna ravnopravnost je izražena u nekoliko članaka Ugovora o funkcioniranju Europske unije: članak 141. bavi se jednakim naknadama za ekvivalentni rad, članak 3. uvodi mainstreaming rodne ravnopravnosti, a članak 137. daje Vijeću ovlasti da usvaja direktive u ovom području. Vezano uz sekundarni izvor EU prava usvojene su mnoge direktiva koje reguliraju ovo područje: Direktive 75/117/EEC vezana uz plaće, 76/207/EEC i 86/613/EEC jednaki tretman muškaraca i žena, 96/34/EEC porodiljini dopust, 92/85/EEC trudnoća i socijalna sigurnost u 79/7/EEC, 86/378/EEC i 96/97/EEC. Gotovo sve ove direktive bave se ženskim pravima i nisu relevantne za temu prava muškaraca, s iznimkom direktive 96/34/EEC koja nudi definiciju porodiljinog dopusta na način kako bi uključila i očeve i ne-biološke roditelje. Iako je to važna pravna odredba za pitanje prava očeva, nije i mjera koja polazi iz pozicije prava muškaraca. Međutim, tek treći izvor prava EU-a - sudska praksa, pokazuje šaroliki pristup pravima muškaraca u Europskoj uniji kao i vrlo tradicionalni i patrijarhalni stav suda u nekim slučajevima čiji predmet se može svrstati u pitanja prava muškaraca. Slučajevi Newstead protiv Odjela za transport (slučaj C-192/85), Lommers (slučaj C-476/99), Komisija protiv Velike Britanije (slučaj 165/82), Barber protiv Osiguravajućeg društva Guardian Royal Exchange (slučaj C-262/88), Hofmann protiv Barmer Ersatzkasse (slučaj 184/83) i Komisija protiv Italije (slučaj 163/82) su redom situacije u kojima Sud pitanja kao što su diskriminacija muškaraca s obzirom na doprinos za udovice, raniji odlazak u mirovinu, dodjela subvencioniranih mjesta u vrtićima, rad muškaraca u tradicionalno ženskim Biti nezavisan i neustrašiv zadaci su svakog muškarca, a biti panseksualan i promiskuitetan su jednako poželjne karakteristike (naravno, sve dok su partneri suprotnog spola) profesijama (u ovom specifičnom slučaju posao babice) ne prepoznaje kao pitanja prava muškaraca i donosi presude uz objašnjenja kao što su da je vjerojatnije da će žene napustiti posao radi brige o djeci nego što je vjerojatno da će to učiniti muškarci, da „osobna senzitivnost" pacijenta može biti prepreka u zapošljavanju muškarca kao babice te da samo majka ima ili treba imati poseban odnos s djetetom nakon njegovog rođenja. Koliko mi je poznato, u samo jednom slučaju, slučaju Stoeckel (C-345/89) Sud odbacuje ideju da se žene trebaju posebno tretirati u slučaju odredba koje brane rad noću za njih. Nadalje, iako Sud dopušta, primjerice, davanje prednosti ženi pri napredovanju (pozitivna mjera) predviđa da jednom kada se ispune određeni uvjeti, putem takozvane poštedne klauzule prednost bude dana i muškarcima. Očito je da, ma koliko napredan bio u području ženskih prava i svojoj ulozi ali i odgovornosti reguliranja komplicirane ravnoteže između obaveza na poslu i u obitelji, Sud i dalje ostaje gotovo potpuno slijep s obzirom na percipiranje muškaraca kao važnih dionika (ili mogućih važnih dionika) u tom području i time podržava i održava tradicionalnu patrijarhalnu ulogu muškarca.

Hrvatsko nasljeđe patrijarhalnog muškarca i ratnika

Situacija u Hrvatskoj je dan-danas u velikom djelu ona patrijarhalnog društva koje nikada nije (posebno u nekim područjima) izgubilo dominaciju nad definiranjem rodnih uloga.

Patrijarhalno nasljeđe; iako je na njega utjecao socijalizam i noviji razvoji kao što su globalizacija i europska integracija, još uvijek je dominantni kontekst u kojem funkcioniraju rodne uloge, posebno muške uloge. Jedan od razloga je taj što su muškarci u patrijarhalnom društvu, pa tako i u hrvatskom društvu, zaduženi za političku i ekonomsku sferu i sve "ozbiljne stvari" dok su žene zadužene za privatnu sferu. Pitanje alternative muške uloge na ovim prostorima je tek u povojima. Dok će uloga poslovne žene, šefice ili političarke naići na razne komentare, pa čak i negodovanja, muškarac koji sjedi doma sretan i plete čarape povremeno provjeravajući kako mu napreduje ručak koji kuha za ženu i djecu gotovo je nezamisliv većini. Uloga muškaraca na ovim prostorima uvelike se preklapa s prije spomenutim poželjnim muškim karakteristikama, ali ima i vrlo snažnu etničku komponentu. U tom kontekstu uloga priskrbitelja izuzetno je važan segment muškog rodnog identiteta. Naime, iako je zbog socijalizma i gospodarske situacije na ovim područjima uloga muškarca kao jedinog priskrbitelja za obitelj dosta omekšala, priskrbiti za obitelj i dalje je nešto što se smatra važnom funkcijom muškarca. To je posebno važno u Hrvatskoj, gdje je nezaposlenost jedna od ozbiljnih pitanja. Iako je nezaposlenost gospodarski jednako problematična i za muškarce i žene, razmatrajući ovo pitanje važno je obratiti pažnju na to da je nezaposlenost kod muškaraca nužno povezana s percepcijom koji udjel u tom teretu pripada muškarcu. Nadalje, pitanje rodne diskriminacije ne pojavljuje se samo na radnom mjestu, već i doma, i ne samo s odraslima, već i s djecom. U patrijarhalnom društvu djeca se vrlo rano nauče ponašati onako kako se od njih traži prema onome što se percipira kao "ispravno za njihov spol". Odgajati svoju kćer podučavajući ju da žene ne bi smjele iznositi svoje mišljenje i da nije ženstveno imati karijeru ili da je pogrešno ne htjeti imati djecu nije samo spolna diskriminacija već je i zlostavljanje. Odgajati sina podučavajući ga da je pogrešno ili čak zabranjeno plakati, te da ismijavati zbog toga nije samo spolna diskriminacije već je i emocionalno zlostavljanje. Ismijavanje ili posramljivanje djece kada izražavaju normalne emocije kao što su tuga ili strah Američko profesionalno društvo za zaštitu zlostavljane djece navodi kao emocionalno zlostavljanje, dok su posljedice emocionalnog zlostavljanja, prema O'Haganu (stručnjaku za mentalno zdravlje koji se bavi emocionalnim i psihološkim zlostavljanjem), nesposobnost djeteta da izrazi i prepozna emocije kao i neprikladne emocionalne reakcije - problemi s kojima se vrlo četo susreću muškarci odgajani u patrijarhalnim sredinama. Doba socijalizma je značajno utjecalo na socijalnu poziciju žena, prije svega žena kao radnika, njihovu zaposlenost kroz industrijalizaciju, urbanizaciju, obrazovanje i ostale procese koji su doprinijeli emancipaciji žena. Međutim kao što su neki autori i ustvrdili radilo se o devijantnoj, prisilnoj ili djelomičnoj modernizaciji koja je i u svojem odnosu i utjecaju na prava žena bila krnja.

Iako je socijalizam potpomognuo napredak u ženskim pravima, taj se razvoj nije shvaćao ili postavljao kao cilj rodne ravnopravnosti, već rodno slijepe politike koja se Situacija u Hrvatskoj je dan-danas u velikom djelu ona patrijarhalnog društva koje nikada nije (posebno u nekim područjima) izgubilo dominaciju nad definiranjem rodnih uloga bavila jednakim mogućnostima zapošljavanja, ponovno iz pozicije zalaganja za prava radnika. Raskorak u plaćama koje su za isti posao dobivali muškarci i žene bio je manji nego li na Zapadu, većinom zbog velikog javnog sektora. Međutim, muškarci i dalje ostaju percipirani prije svega kroz svoju funkciju moći i funkciju priskrbitelja, i nikakvih pomaka u pitanju bavljenja pravima muškaraca nema.

Zadnja etapa u hrvatskom nasljeđu u području rodnih uloga okarakterizirana je nacionalizmom, ratom i re-tradicionalizacijom. Za vrijeme rata bavilo se prije svega etničkim, religijskim i regionalnim identitetom, a ne rodnim, pa su politike rodne ravnopravnosti i njihov značaj i za žene i za muškarce zamrznuti u ovom razdoblju. Ne samo da nije bilo pozitivnih pomaka, već je došlo do svojevrsnog pomaka unatrag, jer su se rodne uloge vratila na karakteriziranje muškarca kao snažnog, neemotivnog ratnika, a žene kao supruge, majke i žrtve. Dolazi do ponovnog osnaživanja vrlo patrijarhalne percepcije rodnih uloga, koja je blisko isprepletena s etničkim identitetom. U raznim zakonodavnim aktima vidi se forsiranje uloge žene kao one koja na svijet donosi novi život i osigurava opstanak nacije. Od muškaraca, definiranih kao biološki sklonih agresiji i nasilju se očekivalo/zahtijevalo da svoje živote riskiraju u ratu. Muškarci koji su se borili u Domovinskom ratu pate od, kao i svi veterani, ozbiljnih emocionalnih i fizičkih posljedica. To nije rodno pitanje samo iz razloga što je ta grupa pretežno grupa muškaraca, već su rodna pitanja i razlog zbog kojega je ta grupa pretežno muška. Mitologija herojstva i hrabrosti osuđuje muškarce na lošu kvalitetu života i nakon rata jer nemaju adekvatnu (uglavnom psihološku) pomoć, a jedan od razloga što je muškarcima teško zatražiti pomoć, posebno ove vrste, je njihova rodna uloga. Pošto se od junaka uistinu ne očekuje da osjeća ili priznaje da se boji, da je izgubljen ili da ima ozbiljne psihološke konzekvence borbe u ratu vrlo je teško inkorporirati netradicionalni identitet žrtve u patrijarhalni, nacionalistički identitet (balkanskog) ratnika. Nevjerojatna je zatvorenost muškaraca koji su sudjelovali u ratu o onome što su tamo emocionalno doživjeli.

Jedan od najšokantijih slučajeva diskriminacije muškaraca i šokantne šutnje javnosti, kao i nedostatka državno organiziranih ili bilo kakvih drugih nastojanja pružanja pomoći, odnosi se na muškarce - žrtve silovanja za vrijeme rata. Činjenica da je većina slučajeva silovanja ili seksualnog zlostavljan muškaraca za vrijeme rata počinjena od strane drugih muškaraca donosi sa sobom dodatni teret i osjećaj srama u bavljenju ovim problemom. Postoji tek nekolicina članka i radova o ovoj temi na Zadnja etapa u hrvatskom nasljeđu u području rodnih uloga okarakterizirana je nacionalizmom, ratom i retradicionalizacijom prostorima bivše Jugoslavije i izuzetno je teško do njih doći. Gotovo jedini zapis koji postoji u Hrvatskoj, i dostupan je javnosti, jest izvještaj organizacije Liječnici bez granica koji govori da takvi slučajevi nisu rijetki, ali da gotovo i ne postoje podaci o ovoj vrsti seksualnih zlostavljanja muškaraca, koja su se dešavala čak i na javnim mjestima, te da je to pitanje nešto poput javne tajne. Povezujući nespojivi patrijarhalni muški identitet ratnika s identitetom žrtve silovanja od strane osobe istog spola, postaje jasno koliko strašne mogu biti posljedice nediskutiranja i nedekonstruiranja patrijarhalnih rodnih uloga.

Bilanca muških prava - tranzicija, europeizacija, modernizacija i utjecaj postmoderne

Procesi globalizacije, europske integracije i demokratizacije uglavnom su pozitivni za pitanje rodne ravnopravnosti, barem u onom segmentu u kojem se odnosi na prava žena, u segmentu u kojem se odnosi na prava muškaraca ponovno nailazimo na prazninu. Iako status prava žena u Hrvatskoj zahtijevaju još mnoge napore i rad, prava muškaraca kao pojam i društveni cilj u potpunosti su neprisutni u javnoj (i vrlo vjerojatno privatnoj) raspravi. Utjecaj Europske unije je vrlo važan, ali ne i obećavajući u području prava muškaraca. Program Zajednice za rodnu ravnopravnost kao i Okvirnog sporazuma Republike Hrvatske i Europske unije o općim principima sudjelovanja RH u programima Unije obavezuju RH na ispunjavanje nekih standarda, a to je dalje određeno i specificirano usvajanjem pravne stečevine Europske unije. U svojem izvještaju o napretku Republike Hrvatske u djelu koji se bavi rodnom ravnopravnošću navode se mnoge teme i potreba za daljnjim radom na pravima žena, a pitanja muškaraca se tek ovlaš spominju bez neke posebne strategije ili cilja zaštite prava muškaraca.

Situacija je ista na nacionalnoj razini, gdje ne postoje naznake otvaranja ovog pitanja i rasprava koje ono povlači. U Hrvatskoj se ravnopravnost muškaraca i žena garantira člancima 3. (rodna ravnopravnost) i 14. (zabrana diskriminacije na temelju spola i drugih karkateristika) Ustava Republike Hrvatske. Teme koje Vlada smatra prioritetima najbolje se ogledaju u Nacionalnoj politici za promicanje ravnopravnosti spolova, koja se isključivo bavi ženama, kao i u radu Pravobraniteljice ravnopravnost spolova koji se također fokusira na pitanje ženskih prava. Kao što je već spomenuto, civilno društvo je ono koje prednjači u pitanjima prava muškaraca, iako još uvijek kao izoliranim slučajevima. U Republici Hrvatskoj ne postoji udruga koja okuplja muškarce oko zajedničke teme njihovih prava, već specifične udruge koja se bave nekim od tema unutar tog okvira, a to su udruga samohranih očeva, organizacija za zaštitu i promicanje homoseksualnih osoba, i udruge branitelja. Nezamislivo bi bilo, za sada, okupiti ove specifične grupe oko zajedničkog interesa promicanja i zalaganja za prava muškaraca.

U akademskoj zajednici, prema mojim saznanjima, ne postoji literatura o pravima Mitologija herojstva i hrabrosti osuđuje muškarce na lošu kvalitetu života i nakon rata, jer nemaju adekvatnu (uglavnom psihološku) pomoć, a jedan od razloga zašto je muškarcima teško zatražiti pomoć, posebno ove vrste, njihova je rodna uloga muškaraca, osim nekih rijetkih primjeraka članka koji razrađuju maskulinitet, često tek kao važnu komponentu feminizma. Ne postoje predmeti niti obrazovni napori u području prava muškaraca. Ženski studiji ostaju ženski studiji, i ne upisuju studente, već samo studentice, a ne postoji inicijativa za osnivanje rodnih ili muških studija. Na kraju, valja još jednom napomenuti da su prava muškaraca u Hrvatskoj nepostojeća tema. Iako pate od posljedica patrijarhalnog konstruiranja muške uloge koja je i dalje vrlo prisutna i osnažena zbog nedavnog rata, muškarci u Hrvatskoj nemaju svijest o kolektivnim temama i interesima u području muških prava, osim u podgrupama kao što su branitelji, homoseksualci i tek nedavno samohrani očevi. Pitanje je može li se istinska rodna ravnopravnost postići samo u androgenosti koja sjedinjuje ženski i muški aspekt identiteta, ili se može postići jednostavno (ili ne tako jednostavno?) prepoznavanjem, osvještavanjem i odgovornim korištenjem postojećih rodnih obrazaca. Zasigurno je istina da je, kao i u svakom aspektu deliberativno demokratičnog društva, tako i u aspektu prava muškaraca, potrebno imati što više izbora, stvarnih izbora. Za muškarce, to znači raspon muških uloga i maskuliniteta koje mogu birati i kombinirati onako kako im odgovara kao pojedincima, bez da se osjećaju posramljeno, bez da im se izruguje, ili ih se napada, i bez da se osjećaju da nisu „pravo muško".


Tamara Puhovski, autorica ovoga priloga, stručna je suradnica na programu "Edukacija o Europskoj uniji" Foruma za slobodu odgoja (op. ur.)


- 10:25 - Komentari (0) - Isprintaj - #

21.08.2008., četvrtak

Hrvatsko pravosudje i ravnopravnost novac vs ljudski zivot

Zanimljivo je ovo pravosudje...
Pokušaš ubiti suprugu s 3 metka.... 4 godine

Ratnom invalidu stroža kazna usprkos molbi

Ubijes muza nozem u ledja - 3 godine i 3 mjeseca (zbog dobrog ponasanja)

Slucaj A.M.

Pljačka banke - 74 tisuće kuna - 6 godina i 6 mjeseci...

Nisam ja opljačkao banku nego moj brat!

Zar je 74 tisuce kuna vrijednije od ljudskog zivota?
- 10:57 - Komentari (3) - Isprintaj - #

08.01.2008., utorak

Dugo me nije bilo...

Ali evo me ovdje... nisam se spajao dosta dugo, nisam niti pisao...
Ono sto je najvaznije, pratio sam sve sto se desava u svijetu, vidio sam i nove stvari koje se desavaju, pratio sam recimo Ocev blog na vecernjaku, zanimljivo stivo, ne toliko protiv feminizma vec protiv onoga sto je feminizam napravio nekim ljudima.

U medijima je i dalje sveprisutna stara neuravnotezenja baba Neva Tolj, koja svojim govorom mrznje smao izaziva sazaljenje bilo koga pametnog...

Bio je tu i slucaj Cucic - od 2003 kada su ga pokusali odvojiti od djece s pricom da je nasilnik, do dana danasnjeg kada mu nevjencana zena strajka gladju jer joj je dosta hrvatskog pravosudja. A o medijima koji izvjestavaju o slucaju ne mogu ni govoriti :(

Nadam se da sam zadrzao barem kojeg citatelja, a ako nisam - jebiga :(
Barem necu otici na eros.hr i kupiti Kelly umjetnu vaginu :)
- 22:01 - Komentari (2) - Isprintaj - #

13.05.2007., nedjelja

Vatrogasci - Šuti ženo

Ima nesto u tvom glasu,
Neka zenska hemisfera
Sto me natjera da te razvalim
Ima nesto u tvom stasu,
Sto me tjera da se smijem
Pa se napijem da ne ubijem

Suti zeno, o ju stjupid bic
Kad idem u kafic
Bolje da mi ruka casu drzi
Neg' da lice tvoje przi

Suti zeno, o ju stjupid sit
Kad god idem pit
Bolje da me nema cesto kuci,
Jer bi mogao te tuci


- 12:18 - Komentari (2) - Isprintaj - #

01.03.2007., četvrtak

Proklete žene!


- 20:40 - Komentari (8) - Isprintaj - #

28.02.2007., srijeda

Mozak (eng) - neprevodivo

Scientists have finally discovered what's wrong with the female brain:

On the left side, there is nothing right,

and on the right side, there is nothing left...
- 19:56 - Komentari (2) - Isprintaj - #

27.02.2007., utorak

Kromanjonci


- 01:17 - Komentari (0) - Isprintaj - #

18.02.2007., nedjelja

Filmić protiv nasilja u obitelji


- 16:20 - Komentari (0) - Isprintaj - #

14.02.2007., srijeda

Istrazivanje

Nedavna istrazivanja su dokazala da zene smatraju drukcija lica muskaraca privlacnima na osnovi toga u kojem dijelu menstrualnog
ciklusa se nalaze.
Npr. zena koja ovulira smatra privlacnim muskarca sa neugladjenim i muzevnim crtama.
Dok zena odmah nakon menstruacije smatra privlacnim ugladjenog i urednog muskarca.
No, dok traje sama menstruacija, vecina zena smatra privlacnim muskarca polivenog benzinom i zapaljenog. S tim da ima zabijene skare u oko i baseball palicu naguranu u supak.
- 19:48 - Komentari (5) - Isprintaj - #

13.02.2007., utorak

Žene i mačke

Nikada nisam razumio zašto žene vole mačke. Mačke su neovisne, ne slušaju, ne dođu kada ih zoveš, radije ostanu vani cijelu noć, a kada su kod kuće najviše vole svoj mir i spavaju. Drugim riječima, sve one osobine koje žene mrze kod muškaraca, vole kod mačaka.
- 20:55 - Komentari (3) - Isprintaj - #

24.01.2007., srijeda

U ringu...

U zadnje vrijeme je postalo popularno na sav glas napadati muškarce koji su u lošim odnosima s nekom ženom, pa se tu nađe red nasilnika i manekenki, red političara i kurvi, ref intelektualaca i tajnih policajki...

U svakom slučaju priča ima dvije strane, nekada je tu priča o muškom nasilniku - pičkici, dok se nekada radi o ženi - krvopiji.

No ovi drugi slučajevi jako rijetko dolaze do javnosti...

Evo recimo druge strane jedne priče. Prvu ste vjerovatno već čuli od udruge B.A.B.E.

Članak

Poštedjeti djecu
Trebali ste poštedjeti barem moju sirotu djecu tihim glasom izjavio je jučer Tihomir Tonković, zamjenik pročelnika za obrazovanje, o navodima jednog dnevnog lista da ne plaća alimentaciju za svoje dvije malodobne kćeri.

Tonković je na novinskoj konferenciji podijelio aneks sporazuma o podjeli bračne stečevine, koji je 2004. godine sklopio sa svojom bivšom suprugom Snježanom, u kojem stoji da će Tonković umjesto alimentacije do 2012. godine svaki mjesec plaćati ratu stambenoga kredita. Kredit plaća za stan u kojem živi S. Tonković s njihovim kćerima. U Općinskom državnom odvjetništvu potvrđeno nam je kako je zbog obavijesti koju su dobili od Centra za socijalnu skrb T. Tonković pod policijskom istragom.

Ravnateljica centra Marija Pavić rekla je kako su u dva navrata poslali obavijest jer Tonković "zanemaruje i emocionalno zlostavlja svoju djecu".
Sa mnom nisu kontaktirali kratko je ustvrdio Tonković o pokretanju policijske istrage te dodao kako protiv njega postoji niz prijava koje nikad nisu procesuirane.

Tajna policija
Moja je gospođa radila u policiji, i to tajnoj, pa je mogla podnositi prijave tvrdi Tonković.
Na njegovu stranu jučer je stao i Krešimir Mihajlović, ravnatelj OŠ Petra Zrinskog, koju pohađaju Tonkovićeve kćeri.

Dolazio je u školu koliko mu je to dopuštao posao koji radi. Djeca su kod njega ljetovala i provela božićne praznike tvrdi Mihajlović optužujući S. Tonković za osvetu suprugu.
Čelnici ureda za obrazovanje, kulturu i šport također su podržali Tonkovića, a pročelnik Pavle Kalinić ustvrdio je kako je politička kampanja prerano počela.

- 21:44 - Komentari (3) - Isprintaj - #

23.01.2007., utorak

Plavuša godine!


- 08:32 - Komentari (4) - Isprintaj - #

21.01.2007., nedjelja

Kokoš godine: kandidat broj 1

Prva ovogodišnja kokoš godine se prijavila na natjecanje...

Maja: Zašto pušim i dojim?
Šovinist: Zato što si kokoš!


Članak

- Smatram da je bolje pušiti i dojiti nego uopće ne dojiti. Ionako je malena svakodnevno izložena dimu drugih pušača. No, razmišljam da bi trebala ipak napokon prestati - kaže Maja Vučić.

Maja Vučić, posebna izaslanica UNICEF-a za roditelje i bebe, žena koja je postala zaštitno lice kampanje koja promiče sve zdravstvene prednosti dojenja, ne može se odvići od svoga poroka - pušenja.

Bivša divasica u srpnju prošle godine rodila je djevojčica Gitu, koju još doji. Iako je prestala pušiti tijekom trudnoće znajući da to nije dobro za plod, ali i zato jer joj je smetao dim cigarete, lošoj se navici nakon poroda nije uspjela othrvati.

Priznala je da je tada prolazila kroz stresno razdoblje i nervoza ju je ponovno potaknula na cigarete. Ipak, više ne puši kutiju cigareta dnevno nego je smanjila na pola kutije.

- Dokazano je da je pušenje za dojenja štetno za dijete jednako kao što je štetno i tijekom trudnoće. Komplikacije mogu biti iste - teže dobivanje na težini, ali i problemi s dišnim putovima. Čak je i pasivno pušenje štetno za zdravlje djeteta- kaže dr. sc. Mirna Pleša, pedijatrica u Klinici za ženske bolesti i porode u Zagrebu. (L.N.)

- 21:58 - Komentari (3) - Isprintaj - #

08.01.2007., ponedjeljak

Vozač ili vozačica???Teško pitanje, možda možemo provjeriti teoriju da se do bilo kojeg čovjeka u svijetu može doći u 6 koraka :)

Dakle, pitanje je: da li znate netko tko zna ili bi mogao znati nekoga tko vozi auto PU 954 JF?
Ne tražim ime i prezime niti pozivam na linč, samo tražim spol osobe koja vozi ovaj auto :)

Sliku sam dobio od svog vjernog čitatelja i on kaže da se radi o garaži Branimir centra u Zagrebu u subotu 6.1.
- 22:18 - Komentari (3) - Isprintaj - #

28.12.2006., četvrtak

Obrezivanje je zločin!

Moj proši post je izazvao svakave komentare, naročito što se tiče mog stajališta da je obrezivanje jednako spolnom sakaćenju, nešto u komentarima i više na email...

Moje stajalište je da je obrezivanje barbarski cin, koliko i ona africka plemena koja rezu klitoris...
Nesto sto je priroda stoljecima usavrsavala i sto funkcionira za sve ljude je odjednom za 'izabrane ljude' nesto prljavo????
Sve mi se cini da je to dio zidovske propagande, da se njihova 'rasa' izdigne iznad ostalih ljudi, makar su oni kao i svi - JEDNAKI, niti bolji niti losiji...

Koliko mi je poznato - obrezivanje se u svijetu provodi kao dio vjerske inicijacije kod židova, te kod muslimana. Također, propaganda (da mi je znati tko to sponzorira) uvjerava nevjernike, te kršćane da je obrezivanje higijenskije... da mi je samo znati po cemu je to higijenskije ako ti glavic cijelo vrijeme visi u gacama otkriven?
- 21:54 - Komentari (19) - Isprintaj - #

25.11.2006., subota

Kraj nasilju u obitelji?

Danas je dan kada se svi prisjećamo svih onih žena koje su papci tukli.
Danas je dan kada i te žene mogu pobjeći u neku sigurnu kuću i dospjeti na naslovnicu novina...

Danas je dan kada je vijest dana svatko tko pokušava postići nešto za žene.

Ja samo čekam dan kada će muškarac kojem žena kod kuće masira mozak moći pobjeći u mušku kuću, uzeti djecu i otići iz tog lošeg braka...
Čekam i dan kada će se u americi prestati spolno oštećivati gotovo svakog drugog amerikanca (obrezivanje)...
Čekam, a možda i dočekam.
- 23:44 - Komentari (12) - Isprintaj - #

15.11.2006., srijeda

Englesko pismo

Dear Abby,

I’ve never written to you before, but I really need your advice on what could be a crucial decision. I’ve suspected for some time now that my wife has been cheating on me.

The usual signs… phone rings but if I answer, the caller hangs up. My wife has been going out with the girls a lot recently although when I ask their names she always says, “Just some friends from work, you don’t know them.”

I always stay awake to look out for her taxi coming home, but she always walks down the drive. Although I can hear a car driving off, as if she has gotten out of the car round the corner. Why? Maybe she wasn’t in a taxi? I once picked her cell phone up just to see what time it was and she went berserk and screamed that I should never touch her phone again and why was I checking up on her.

Anyway, I have never approached the subject with my wife. I think deep down I just didn’t want to know the truth, but last night she went out again and I decided to really check on her.

I decided I was going to park my Harley Davidson motorcycle next to the garage and then hide behind it so I could get a good view of the whole street when she came home. It was at that moment, crouching behind my Harley, that I noticed that the valve covers on my engine seemed to be leaking a little oil.

Is this something I can fix myself or should I take it back to the dealer?

Thanks,

Bob
- 21:21 - Komentari (2) - Isprintaj - #

09.11.2006., četvrtak

Žena ostavlja muža...

Žena piše svom mužu:

Dragi,

Pišem ti ovo pismo da ti kažem da te ostavljam zauvijek. Za sedam godina braka bila sam ti dobra žena. A nemam niti jedan dokaz koji to potvrđuje. Zadnja dva tjedna bili su za mene pravi pakao. Tvoj me je šef danas nazvao da mi kaže da si dao otkaz i to je za mene bila kap koja je prelila čašu. Prošli si tjedan došao kući i nisi ni primijetio da sam uredila nokte i da sam bila kod frizera. Skuhala sam ti omiljeno jelo, svinjsko pečenje i za tu sam priliku odjenula novo seksi donje rublje.

Ti si došao kući, progutao večeru za dvije minute i legao si pred televizora, te odmah nakon utakmice zaspao. Više mi nikad ne govoriš da me voliš, ne grliš me i ne ljubiš nikad više. Ili sam ti odbojna ili me više zaista ne voliš.

No koji god to razlog bio - ja odlazim!

P.S.: Ako me misliš tražiti, zaboravi!

Tvoj BRAT i ja odlazimo zajedno u Španjolsku živjeti!

Želim ti sve najbolje!

Potpis:Tvoja bivša žena!

Dok je čekala check-in u zračnoj luci čula je preko razglasa svoje ime. Na šalteru gdje se trebala javiti čekalo ju je pismo koje je specijalno za nju dostavio kurir.

U pismu je pisalo:

Draga bivša ženo,

Ništa me nije tako razveselilo kao tvoje pismo.
Istina je da smo sedam godina bili u braku ali "dobra žena" je sve ono što ti nikad nisi bila. Ja stalno gledam televiziju zato jer ne mogu više podnositi tvoje vječno zanovijetanje. Ali ni to nije pomoglo. Primijetio sam prošli tjedan da si bila kod frizera, ali nisam ništa rekao jer s novom frizurom izgledaš kao strašilo. Moja me je majka naučila da je bolje ništa ne reći ako nemaš što pozitivno za reći. Kad si napravila moje omiljeno jelo vjerojatno si me zamijenila sa MOJIM BRATOM jer si zaboravila da sam već odavno prestao jesti svinjetinu.

Istina je da sam otišao ranije u krevet te večeri nakon utakmice jer sam opazio da si na novom néglige-u imala još etiketu sa cijenom. Nadam se da je čista slučajnost to što je moj brat jučer od mene posudio 800 kuna i činjenica da je na etiketi tvog
néglige-a stajala cijena od 799kn.

Usprkos svemu, ja te zaista još uvijek volim i nadao sam se da će se stvari između nas popraviti.
Nakon što sam ujutro otkrio da sam na lotu dobio 2 milijuna eura, dao sam otkaz na poslu i otišao sam kupiti 2 avionske karte za Bahame. No, nakon što sam došao kući vidio sam
da te nema i pronašao sam tvoje pismo u kojem je pisalo da me zauvijek ostavljaš.

No, za sve valjda postoji neki razlog u životu! Nadam se da ćeš imati život kakav si oduvijek priželjkivala. Moj mi je advokat rekao, nakon što je pročitao tvoje pismo, da ti nisam dužan
dati niti kune.

P.S.: Ne znam da li sam ti ikad rekao da se moj brat Ivan zapravo rodio kao Ivana. Valjda ti to neće
stvarati probleme.

Potpis: BOGAT I SINGLE!!!
- 22:46 - Komentari (2) - Isprintaj - #

20.10.2006., petak

rječnik ženskih izjava

Yes == No

No == Yes

Maybe == No

I'm sorry == You'll be sorry

We need == I want

It's your decision == My correct decision should be obvious by now

Do what you want == You'll pay for this later

We need to talk == I need to complain

Sure go ahead == I don't want you to

I'm not upset == Of course I'm upset, you moron

You're so manly == You need a shave and you sweat a lot

Be romantic, turn out the lights == I have flabby thighs

This kitchen is so inconfiltered== I want a new house

I want new curtains == carpeting, furniture, and wallpaper

I heard a noise == I noticed you were almost asleep

Do you love me? == I'm going to ask for something expensive

How much do you love me? == I did something today you're going to hate

I'll be ready in a minute == Kick off your shoes and find a good game on TV

You have to learn to communicate == Just agree with me

Are you listening to me!? == Too late, you're dead
- 01:04 - Komentari (4) - Isprintaj - #

06.10.2006., petak

Europski sud dao za pravo tvrtkama koje više plaćaju muškarce

ZAGREB - Europski sud pravde presudio je da kompanije mogu isplaćivati veće plaće muškim radnicima na temelju duljine njihova radnog staža, iako je razlog koji mnogim ženama ograničava konkurenciju na tom području prirodna skrb za djecu.
Britanska zdravstvena inspektorica Bernadette Cadman pokrenula je pred sudom postupak protiv britanske Agencije za zdravlje i sigurnost nakon što je utvrdila da je godišnja plaća njezina tri kolege i do 13.000 eura viša od njezine iako su svi jednako rangirani.
Cadman je pritom ustvrdila da obiteljske obveze poput trudnoće i porodiljskog dopusta često diktiraju duljinu radnog staža kod žena, što pak rezultira njihovim nižim rangom u hijerarhijskoj strukturi na radnome mjestu. Stoga je Cadman od poslodavaca zatražila da podastru posebna opravdanja za isplatu viših plaća muškarcima. Britanska zdravstvena inspektorica dobila je spor pred britanskim sudom koji ga je potom ipak prebacio europskom sudu zbog dvojbi o implikaciji presude.Najviši europski sud odbacio je njezinu tužbu, obrazlažući svoju odluku argumentom da više godina radnog staža omogućuje stjecanje većeg iskustva na radnome mjestu, što pak rezultira boljim postignućima. “Primjereno je pozvati se na kriterij duljine radnog staža kako bi se ostvario legitiman cilj nagrađivanja stečenog iskustva koje radniku omogućuje da bolje obavlja svoje radne zadaće”, stoji u presudi. “Tamo gdje se pri utvrđivanju plaće koristi sustav klasifikacije radnih mjesta, utemeljen na definiranim radnim zadaćama, nema potrebe dokazivati da je pojedini radnik stekao iskustvo u relevantnom razdoblju koje mu je omogućilo da bolje ispunjava svoje radne obveze”, dodaje sud.
clanak
- 16:07 - Komentari (1) - Isprintaj - #

05.10.2006., četvrtak

Adolescentice u Britaniji namjerno puše za vrijeme trudnoće kako bi djeca bila manja, a time porod lakši
--------------------------------------
jedna riječ: kokoši
--------------------------------------

http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/5405194.stm


- 09:24 - Komentari (4) - Isprintaj - #

03.10.2006., utorak

Pravila igre!

Ulaziš u radnju sa prijateljicom... gorite od želje za kupovinom ...
Ona se odmah odvaja jer je vidjela neke sandale sa cirkonima u lijevom uglu radnje.

Prilaziš drugom pultu i druga si u redu iza zajapurene djevojke sjajnih očiju koja je primijetila iste cipele koje stoje na pultu ispred BAŠ KAO I TI...Znaš da ih i ona želi bar u istoj mjeri i da je spremna na sve da ih dobije. Nijedna od vas nema torbicu pri sebi!!!

Bilo bi potpuno nepristojno da je zaobiđeš i da joj zauzmeš mjesto i da odmah dohvatiš cipele posebno iz tog razloga što nemaš torbu i novce pri sebi.

Prodavačica je potpuno mirna i čeka razvoj događaja. Tvoja prijateljica u drugom uglu radnje proba sandalice koje je "snimila" i ima torbu sa novčanikom kod sebe. Pogledate se i ona vidi dilemu u tvojim očima. Sprema se da ti dobaci svoju torbu.

Ako ti uspije dobaciti onda hladno možeš zaobići zajapurenu djevojku ispred sebe i kupiti cipele njoj ispred nosa. Mada, mogla bi baciti torbicu i ispred djevojke i dok je ona još "uvijek u letu" ti možeš zaobići djevojku i uhvatiti ju i odmah kupiti cipele. Sigurno ti je jasno da je glupo da budeš ispred druge djevojke dok torbica nije bačena u tvom pravcu.

ČESTITAM! - Upravo si naučila pravilo OFSAJDA!

Uživaj u nogometu i prestani me pitati zašto taj pogodak NIJE PRIZNAT
- 20:13 - Komentari (0) - Isprintaj - #

18.09.2006., ponedjeljak

Engleske upute za pajdaše...

1: Under no circumstances may two men share an umbrella.
2: It is OK for a man to cry ONLY under the following circumstances:
(a) When a heroic dog dies to save its master.
(b) The moment Angelina Jolie starts unbuttoning her blouse.
(c) After wrecking your boss' car.
(d) One hour, 12 minutes, 37 seconds into "The Crying Game".
(e) When she is using her teeth.
3: Any Man who brings a camera to a bachelor party may be legally killed and eaten by his buddies.
4: Unless he murdered someone in your family, you must bail a friend out of jail within 12 hours.
5: If you've known a guy for more than 24 hours, his sister is off limits forever unless you actually marry her.
6: Moaning about the brand of free beer in a buddy's fridge is forbidden.
However complain at will if the temperature is unsuitable.
7: No man shall ever be required to buy a birthday present for another man.
In fact, even remembering your buddy's birthday is strictly optional. At that point, you must celebrate at a strip bar of the birthday boy's choice.
8: On a road trip, the strongest bladder determines pit stops, not the weakest.
9: When stumbling upon other guys watching a sporting event, you may ask the score of the game in progress, but you may never ask who's playing.
10: You may flatulate in front of a woman only after you have brought her to climax. If you trap her head under the covers for the purpose of flatulent entertainment, she's officially your girlfriend.
11: It is permissible to drink a fruity alcohol drink only when you're sunning on a tropical beach ... and it's delivered by a topless model and only when it's free.
12: Only in situations of moral and/or physical peril are you allowed to kick another guy in the nuts.
13: Unless you're in prison, never fight naked.
14: Friends don't let friends wear Speedos. Ever. Issue closed.
15: If a man's fly is down, that's his problem, you didn't see anything.
16: Women who claim they "love to watch sports" must be treated as spies until they demonstrate knowledge of the game and the ability to drink as much as the other sports watchers.
17: A man in the company of a hot, sestively dressed woman must remain sober enough to fight.
18: Never hesitate to reach for the last beer or the last slice of pizza, but not both, that's just greedy.
19: If you compliment a guy on his six-pack, you'd better be talking about his choice of beer.
20: Never join your girlfriend or wife in discussing a friend of yours, except if she's withholding sex pending your response.
21: Phrases that may NOT be uttered to another man while lifting weights:
(a) Yeah, Baby, Push it!
(b) C'mon, give me one more! Harder!
(c) Another set and we can hit the showers!
22: Never talk to a man in a bathroom unless you are on equal footing: i.e., both urinating, both waiting in line, etc. For all other situations, an almost imperceptible nod is all the conversation you need.
23: Never allow a telephone conversation with a woman to go on longer than you are able to have sex with her. Keep a stopwatch by the phone. Hang up if necessary.
24: The morning after you and a girl who was formerly "just a friend" have carnal, drunken monkey sex, the fact that you're feeling weird and guilty is no reason for you not to nail her again before the discussion about what a big mistake it was occurs.
25: It is acceptable for you to drive her car. It is not acceptable for her to drive yours.
26: Thou shalt not buy a car in the colors of brown, pink, lime green, orange or sky blue.
27: The girl who replies to the question "What do you want for Christmas?" with "If you loved me, you'd know what I want!" gets an Xbox. End of story.
28: There is no reason for guys to watch Ice Skating or Men's Gymnastics.
Ever.
We've all heard about people having guts or balls, but do you really know the difference between them? In an effort to keep you informed, the definition of each is listed below.
"GUTS" is arriving home late after a night out with the guys, being assaulted by your wife with a broom, and having the guts to say, "are you still cleaning or are you flying out somewhere?"
"BALLS" is coming home late after a night out with the guys smelling of perfume and beer, lipstick on your collar, slapping your wife on the ass and having the balls to say, "You're next!"
We hope this clears up any confusion.
The International Council of Manhood, Ltd.
- 00:25 - Komentari (0) - Isprintaj - #

30.07.2006., nedjelja

Zdravstvena zaštita samo za žene?

(preneseni tekst)

Vidim... naslov u današnjem dnevnom tisku: "Bespalatan pregled za 560 tisuća žena". Pregled za kontrolu raka dojke. O ovom preblemu, isticanja samo važnosti žene za zdravstveni pregled, pisalo se od nekih pametnih američkih intelektualaca. Kako se u stvari pokušava, zdravstveno štititi - SAMO ŽENU! Gdje su bepsaltni pregledi za muškarce? Recimo za kontorlu zdravlja srca, ili - raka prostate?E takvih pregleda nema. Jer samo je žena vrijedna za židovsko-masonsku bolumentu. Zato oni ženu guraju u prvi društveni plan, jer ženom lakše manipuliraju. Žena pruža daleko manji otpor manipulaciji. Jer ima daleko manje JASTVO i osobnost. Muškarac, makar kako nizak ili neobrazovan bio, pruža otpor pokušaju da mu netko (bilo tko) nameće pravila i poglede na život. Žena pruža veoma mali otpor, jer ima užu svijest i nema nadsvijest.(višu svijest - superkontorlu procesa stvarnosti) osobito zbog toga, što je ženin seksualni karakter - podložnost povezan i s njenim svakodnevim životnim iskustvom i stavovima.Netko (zli talmudist) je odavno proučio ženino ponašanje, psihu, seksualni karakter i psihičku konstituciju. Netko je odavno shvatio, da... ako želiš zavladati društvom, trebaš naprijed gurati ženu - kao živi štiti. A kroz ženu - lukavo nametati SVOJE interese i ciljeve. Ženina seksualnos čini ju podložnijom manipulaciji, jer kao što žena želi da se njome u seksu mainupilra, to se onda... kao nevidljiva sjena... proteže i na cijelo njeno ponašanje i neotpor manipulaciji rabinskih baba i čudovišta Knjige mržnje - Talmuda!Ukoliko je žena čvršće kršćanka, teže je njome manipulirati... jer jedna nevidljiva sila (Duh Božji) RAZDVAJA njen seksualni svijet od - stvarnog svijeta i društvenog ponašanja - smanjujući tako nevidljivu sjenu, samo na - seksualni dio. Sad možete shvatiti, zašto se tako napadno forsira i - nekršćanske i antikršćanske religije.I postaje jasnije zašto i tko pokušava samo ženu medicinski zbrinuti. Ovo je teror protiv muževnosti! Ovo je rat protiv muškarca. I najčudnije jest: Kako muškarci - intelektaulci, bolje reći - većina - papčine - spavaju! Valjda čekaju - limun? A obruč se steže... Vidite Hrvatsku... tko to reagira i gdje, od silne "hrvatske intelektalne elite"? Srame se... Talmudisti se ne srame...Pokušava se izgraditi svijet uništenja muškarca. Svijet feminizirane ljigavosti, svijet židovske nemuškusti, svijet židovske mržnje na muževnost, koje se oni ... plaše. Zato naslovi po novinama, o tomu, kako neki tamo "nasilnik pretukao djevojčicu" pa ga bili pustili, pa ga opet uhitili? A u stvari, niti je pretučena "djevojčica", niti je ijedna riječ od svega napisanog istinita, osim da su čovjeka "uhićivali" i maltretirali. Ne kaže nam se ništa, je li ta cura (ne djevojčica) maltretirala ili provocirala ili PSOVALA tog "muškog nasilnika" pa ju je prebio. ne, to nećete naći u ZOG-ovskim medijima. Jer žena je, pobogu, "sveta" (k'o i židov) ta to "znamo" svi, ne!Ali važno je da Crkva - spava... ups! Ne spava, surađuje s masonerijom! Jer šutnja pred terorom nad muškarcem - je - suradnja! Tzv. "hrvatski intelektualci" (duhovni i intelektaulni patuljci, a ispraznim blabetanjem - kopuni) - šute... Približavala li se vrijeme - kad će muško biće biti zabranjeno na ovom planetu? Nije li već počelo vrijeme - genetski dizajnirane djece? A time i mogućnost zloupotrebe i nasilja, osobito, preko niže svijesti žene - nesposobne razlučiti tonove stvarnosti od svojih fikcija, demagogiju zlih ljudi od svoje - taštine? (na koju je ženu "kupio" i - Lucifer - majstor demagogije) Više čitajte na:Muževnost kao - zločin
- 11:57 - Komentari (5) - Isprintaj - #

<< Arhiva >>

< listopad, 2010  
P U S Č P S N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31


Dnevnik.hr
Gol.hr
Zadovoljna.hr
OYO.hr
NovaTV.hr
DomaTV.hr
Mojamini.tv

Opis bloga

Anketa

Zašto?

Šovinizmi do danas