< listopad, 2007  
P U S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Listopad 2007 (2)
Rujan 2007 (2)
Kolovoz 2007 (1)
Srpanj 2007 (2)
Lipanj 2007 (2)
Svibanj 2007 (5)
Travanj 2007 (6)
Ožujak 2007 (5)
Veljača 2007 (6)

Dnevnik.hr
Gol.hr
Zadovoljna.hr
OYO.hr
NovaTV.hr
DomaTV.hr
Mojamini.tv


Da/Neby: UnDeRgRoUnD pRiNcEsS (:

Tu se krIje.::?

hmm..
iza owoG bLoga kriJe se jeDnO ženSko biĆe naZwaNo jeLeNa. zoWu je i JeLenČe.!iMa samO 14 goDiniCa aL niJe sWe taKo crnO jer će u 12 mJeSecu napoKOn 15. oWe goDine krenuLa je u PRHG i upaLa u 1.c razRed.škoLa joJ se zaSad sWiđa:D
žiWi u jedNom mjesTu bLizU rijeKe nazWanOm kostreNa aL ona baš i ne woLi to mjesto jer se wiŠe ni ne zna otkuDa izwirU sWi ti tračeWi..sWi se znaJu sa swIma i saMo se priČa aL dobRo nIje ni oNa nes bOLja jeR su je počeLi proziWat raDio mILewa.pO horOskopU je jaraC koJi bi kaO trebaO biTi uporaN i štedLjiw aL ona baš i niJe najboLji primjeR.
oNa woLi sWe što woLe mLadi aL posebnO izlasKe,zajebanciJu..iMa maC frenDica..neKe boLje neke gore aL za pohwaLo trenutNo se sa niKim ne swaĐa..woLi se smijaT i užiWat žiwoTu...nE brinE se raDi siTnica..dobrO nekaD..razWeseLjawaJu je maLe stWari i tešKO ćeTe je wiDjet žalosNu prIje nažiwciranU..žeLi presTat grisT nokTe i kožiCu oKo noktiJu al joJ baš i ne uspijeWa.puNo se proMjeniLa u proteklIh dwiJe godinE i dragO jOj je radI toGa..wiŠe se ne priLagođaWa tako česTo,manJe je poWodNa..neKi lJudi prihWatiLi su Je kaO takWu i njiH najwiŠe woLe.česTo je LjuDi kriWo proTumače!
...sWe u sWemu trenutNo jOj je swE 5 i uŽiwa u žiWotu kaKaw goD biO-kaO swima sa weLikim usponIMa i padowIma.!...


oNa woLi :
* swoJu odlučnOst koJa niJe sTalno prisutNa
* swE šTo je čiNi sretNim
* pjewaT i deraT se
* kupaT se
* biT u kaFićIma ( pLoča ruLez )
* piWu zaWoLjeLa nedawnO
* swoJ ipoD
* puTowaTi u noWim graDowima
* swoJe staRce kaKo goD me ponekaD nažiwciraJu
* sWoju poKOjnU noNu
* sjebaWat Ljude
* to štO zNa biT pokwaReNa
* paPat i to hraNu kOja NAJwiŠe debLja
* imaT duGe raZgowoRe


aLi zaTo ne woLi :
*svOju neodlučNOst
*svOju naiwnOst
*paR osoBe u koJe se raZočaraLa
*baBe tračeWe i osTaLe seosKe tračeriCe
*uFurane muLice
*preuMišLjenosT
*kaD Ljudi ne wračaJu oNo što dobiwaJu
*depreSiju
*osnownU škoLu u koJu je iŠLa
*biwŠu proFe. iZ hrW { raZredniCu }


uWijeK je za upOznawanje sa Nowim LjudiMa pa jOj se beZz beDa jawIte
IcQ : 215-765-091
msN : jelenche-kostrena@hotmail.com

NjeNi ciLjewi :

* da prOđe oWu sreDnju škoLu
* biT zadOwljNa saMa sa soBom
* šTo wiŠe se smiJat,maNje pLakaT
* nE se opTerećiWat siTnicaMa
*držaT se onOg : JednOm se ŽiwI
* štO wiŠe LudowaT
* da nE počne grisT nokTe-opeT

LInKOw!

KOrisNo & zaBawNofont>
* meNi je oWo pomogLo *

*T porTaL *

bLogowI


° panteryca °

° gajo °

° dReameR °

° theycco °

° peEtRaA °

° noRa °

° doRa i iWana °

° žiWot je sjebana sTvar °

° tamy-A °

° anđela °

° WražiiCa °

° =) °

° zaljubljena mulica °

foTke :

Host unlimited photos at slide.com for FREE!
reDom eLa,peTra,ja,Lorena -> L.J.E.P

Host unlimited photos at slide.com for FREE!
peTra i Ja na Hwaru

Host unlimited photos at slide.com for FREE!
SeX je waŽaN bY eLa

Host unlimited photos at slide.com for FREE!
opeT Lorena,Petra i ja

Host unlimited photos at slide.com for FREE!
saRa i ja( kaD sam biLa na krizmi )

Host unlimited photos at slide.com for FREE!
bLaženi hWar ( sjećaNJe na ekSkurziju )

Host unlimited photos at slide.com for FREE!
mOJ maČak-sMuckO=)

Host unlimited photos at slide.com for FREE!
uRaDak u moJoj soBi

Host unlimited photos at slide.com for FREE!
naJfrenDica zwaNa ELy ( eLa )

*******************************************

...gdje mi je pamet bila još se i danas pitam to. jer kada ptica slomi krila za novi let je prekasno. gdje mi je pamet bila slijepa kraj zdrava oka dva. tre mi sada dobra vila da ona stara postala bih ja...

Image Hosted by ImageShack.us


*******************************************

kad sam pila...
rekli su pijandura...
kad sam lutala...
rekli su lutalica....
kad sam ljubila..
rekli su kurwa..
a kada umrem..
reći će..
jedino je ona..
znala..
ŽIWJETI
!


Image Hosted by ImageShack.us


******************************************

swaKi dan žiwi
ko da ti je posljednji..
jednom ćeš pogoditi
!


Image Hosted by ImageShack.us


*****************************************

učim za 5
naučim za 4
odgowaram za 3
zaslužim 2
a dobijem 1
!


*****************************************

Nikad, bas nikad shvatiti necu, zasto sam
bas u tebi trazila srecu!
I nikada, bas nikada shvatiti necu zasto
od svih budala izabrala NAJVECU
!!


****************************************
bolje da me mrze
zbog onoga što jesam
nego da me vole
zbog onoga što nisam
=)


***************************************

ako sumljaš da mi
se nesto dogodilo
ne plači od sreće sjeti se
da kuja
poput mene nikad
umrijeti neće =)=
)=)=)

****************************************

© ..a kaDa neSto počneM ja ne presTajeM i NIKADA se ne Kajem!

--Ljudi kaŽu da čiNiš pOgrešNe stWari samO zaTo štO iH radIš na swOj način ! =) --

eW da Se maLo jaWim..
di smO sTali?
pa owako..


->biLa na beLoj i u SubotU i u neDjeLju..u suboTu biLo oKe a u neDjEljU joŠ boLje iakO su PosLjedicE widLjiWe..paR daNa nakOn toGa sam se razboLiLa i jOš sam bOlesna,aL sutRa ideM u škoLu..anGiNa,uŽas..
->dobiLa prVi komaD i tO iZ matiŠe,u škoLi postaLa maLo hmm.. bLago reČenO teškO aL uwiJek me razWeseLjawa taLijansKi, traČanjE sa sašOm i ..hehe.. joŠ da waM kaŽem !
->moŽda buDem išLa u Gorksi koTar wan Kod frenDice,ja misLim da bi tO mogLo biT dobrO ! hehe..nE iDem zabaDaWa,aL to joŠ niJe sigurnO.!

odLučiLa sam kO swaKi tjeDan o neKim promJenam u žiWotu .oWaj put je da ne piJem alkohOL,ne da mi se wiŠe,posTaLo mi jE to gLupo..

RazmišLjaLa sam maLo o sWom noWom razreDu,,punO mirniJi tj, i saMa škoLa mirnija oD osnowNe..neMa joŠ onE atmosfeRe neKe,misLim da se nE poznamO dowoLjno dobrO aL ima wremEna...Swi su mi posebNi na swOj načIn..
aNabeLa koja swE zna, saNja koja woLi gLedat profesorE, marKO koJi samO šui,stiPe koJi je romantičaR, maTea koJa se neKad ufuRa u saT, saŠa koJa samO priČa o dečkiMa i nE da mi se swIh nabRajaT aL i Ja i matKo koJi sWaki saT pLačemO od smjeHa..
aL sWe u sWemu niJe loŠe,ja sam oČekiwaLa gore..u oNom prošLom razrEdU biLo mi je preWiše sWaĐa..sWemu dođe kRaj..

i Za kRaj žeLim reĆi da mi neKe osobE fuLL faLe :
eLa sa koJom se wiŠe skorO ni ne wiDim
peTra sa kOjom se wiDim aL smo saD oba dwije biLe bOlesne
KiKi koja ko da je nesTaLa
iWona sa koJom je jedino komuniKacija sMs o orijencijskOm..


Image Hosted by ImageShack.us


i šaLjem pozDraWe oNima sa koJim sa wiDim sWaki daN :
saŠa ( nE biTi tuŽna ) , matKo ( wiDimo se na Tal ) , doRa ( supeR ti je nowa frizuRa ), mateA =) niKa ( štReberiCa moJa ) i bLa,bLa

iii posebaN pozdrAW sWima koJi čitajU owE moJe gLupostI..=)


14.10.2007. u 09:46

| .Komentari (48) | Da/Ne | Printaj | # |


Nemoj nikome nikada reći....

niJe me dOsTa biLo,imam škoLu pOpOdne pa izgubim uŽasnO punO wremeNa..
biLa owaj wikenD na orijentaCijskom,biLo fuLL dobrO..da se pOhwaLim u prwoJ trCi biLa drUga!
škOLa-hmm..isPItI , ocJene nE čiNi se wiŠe onakO LaGanO kO u početkU,aL zeZanciJa u ZadnjoJ kLupi i kaKo neKi nis ne kUže uWijeK mi sWe razWeseLe..je takO matkO ?...
aL FaLi mi LjetO i to fuLL, nEki Ljudi sa moRa kojE wiŠe ni ne wiDim a da ne priČam štO je sa LjuDima koji su supRotNa smjeNa
..faLi mi pOsebnO eLa koJU uopĆe ne wiDim..
istO mi takO faLi LjetO,sunCe jOš se teškO nawiKaWam da je weĆ 10 mJeSec..
i naRawnO boLesNa kašLjem kO budaLa ne mOgu spaWat ne moGu niŠ..! jOooj..čiM je waNi maLo hLadniJe meNe loWe prehLade!

jeDino dobrO u oWom mjesEcu je BeLa neDelja..imaM osjećaJ da ćE biT boLje negO matejNa..! iDem u subotU i wJeroWatnO u neDjeLju.! jedWa čeKam...

pošTo neMam wiŠe niŠ pametnO za mLjet iskoPaLa,
soRry iWa ! owu pjesMu :


MALA

Nemoj nikome nikada reći
Da je postojala jedna 'mala' ...
Da je bila tvoja,
I sve ti dopuštala, sve dala...


Nemoj nikome nikada reći
Da si otišao iz njenog života
Kao tama...
Nemoj im priznati nikad
Da je 'mala' ostala sama...


Nemoj nikome nikada reći
Da je plakala i patila...
Da si 'maloj' značio,
A nije te vratila...


Nemoj nikome nikada reći
Da je ponos uništio sve...
Tko zna hoće li opet biti sretna?
Nemoj nikome reći,
Molim te...

Nemoj nikome nikada reći
Da 'mala' trebala te...
I da je 'mala' bojala se;
Svega čega bojiš se...
I kada gledaš 'malu' –
Ona gleda te...
I kada druge te žele –
Ona neda te...


Nemoj nikome nikada reći
Da su ti govorili
Da za tu 'malu' nisi...
I nemoj im nikada reći
Da su je pitali:
'Zaljubljena ti si?' .

Nemoj nikome nikada reći
Da im je morala reći 'ne' ...
Nemoj nikome nikada reći
Da bio si joj sve...


I nemoj im reći
Kako bile su teške noći te;
Kada si 'maloj' ulazio u sne...
Kada je bila sigurna da
Trebaš je...
A ti si bio sretan,
Nisi znao za puteve tuge...


Nemoj nikome nikada reći
Da njene noći bile su duge...
Nemoj im reći
Da je 'mala' zbog tebe sve izgubila...
Jer, bila je sretna kad te poljubila...

I nemoj nikada nikome reći
Da si 'malu' bar malo volio,
Da si ju za oprost molio...
Samo im reci
'žaliti neću' ...


Ali, nemoj nikada nikome reći,
Da nakon svega –
'mala' želi ti sreću...
I želi te bar kao prijatelja,
Želi da kažeš joj sve...


Nemoj nikada nikome reći
Da 'mala' nije mogla
Tebi reći 'ne'...
I nemoj im reći
Da 'mala' još uvijek
zbog tebe diše...
Da 'mala' zbog tebe umire
I zbog tebe stihove piše...


Nemoj nikome nikada reći
Da 'mala' zbog tebe sja...
I nemoj im reći
Da ta 'mala' sam ja


poZz posebnO eLi,peTri, Loreni,paKi, KiKi, saRi. saŠi, dOri,matKu ( wiDimo se na taLijanskOm ) maTeii,niKi,DaniJeLi,MIrjanI i sWim Ljudima kOji mi čiTajU bLog i misLe o meNi =)


05.10.2007. u 08:41

| .Komentari (42) | Da/Ne | Printaj | # |


-> niSi se ni pokriO..samO si mi hLadNo rekO s´mesTa odLazi..ko me to preTiš PAZI.. <- =)

škoLa weć u puNom tjekU..dobiLa sam prWu ocJenU : koJU? hmm.. 5 ( ne Lažem ) ..fuLL sam ZabriJaLa Za učeNje.baŠ me zaniMa koLiko će me držaT..

raDim neKe promJene u žiwoTu počewši od učeNja..istO taKo presTajem grisT nokTe i owiH 4 daNa beZ toGa soLidnO se držIm,a i trUdim se da mi soBa buDe uredNija ..to mi baŠ i ne uspijeWa..

biLa sam u RiverU u srijeDu biLo oKe al preWiše Ljudi za onaJ maLi prostoR..biLa je kaO dobroDošliCa za prwaše u MohoRowiČić aL su se joŠ druGe škoLe potrpaLe.
oWe suboTe osTaLa sam u mjestU jEr jE biO technO parTy aL je biLo fuLL dosadNo jer nisam imaLa paRa za upaD pa smO swi otišLi u 1..iDUČe suboTe na MatejnU....WjerowatnO...mogLo bi biT dobrO.

aL hWata me maLa nostaLgija za LjetO =(

eLa,eLa,eLa,e e e under my an umbrela-za eLu=)


Host unlimited photos at slide.com for FREE!

aL biLo je dobrO.!
iMa joŠ tiH sliKa aL u swakOm postU po jednA je doWoLjna..

Za oNe koJi sLušaJu cajKe akO nisTe čuLi owu pjesmU obaWeznO je nabawite:

Dara Bubamara
Zidovi


Vrata sam otvorila
tamo te je ona ljubila
stajala sam, gledala
pevala je tuga

Nisi se ni pokrio
samo si mi hladno rekao
s'mesta odlazi
kome to pretis, pazi

Ref.
Ovi zidovi duse imaju
vise nego ti
soba stidi se i ona kaje se
a tebe je zar ne, bas briga


Sta je tebi zena ta
nekako sam te upitala
rekao si sve mi je
pevala je tuga

Nisi se ni pokrio
samo si mi hladno rekao
s'mesta odlazi
kome to pretis, pazipoZz oNe koJe uwiJek pozDraWim...hehe..
i posebnO one koJe čitaJu moJ blOg! =)


16.09.2007. u 11:53

| .Komentari (35) | Da/Ne | Printaj | # |


POzdraW sWima..

počeLa škoLa..prWi daN sam se gadNo razočaraLa..nitKo mi se nIJe činiO oKe..30 u razrEDu-5 dečkiJu ubi boŽe i 25 curA koJima je jediNa zanimacIJa knjiGe..iduĆi dan wiDjeLa sam da nIJe taKo. 2 dečKa su Oke i nas 6 cuRa:
tiHaNasretan , doRa kiss, EleNa, dead, saŠa rofl, maTea smijeh, andreA nut
swE u sweMu okE..škoLa može i boLJe..swaKi dan na odmorU koD meKa,prijE škOLe kod meKa,poslIje škoLe kod meKa..ugL. to i DWa laWa su jediNO mjesto gdje me možeTe naĆi..

pogriješiLa sam što sam išLa procJeniT ljuDe dok ih još nisam upoznaLa..saMo po izgledU, misLim da izgled osobE uopće nije wažaN po ničeMu glawNo je ono što wiRi iznutRa...meNi iznutra wiRi samo kaKo ću iĆi wan i trenutNo da učIm..prewiŠe sam se zajebawaLa u 8 razredu,knJigu nisam ni otworiLa i sad ću pokušaT da u srednjOJ bude drugačIje..neĆu dopustIt da me nišTa u tome spriječi!

swE u sweMu počeLa sam žiwoT gledaT na drugačiJI načIn..
neKe se stWari jednostawno ne mogu proMjeniti i moraMo prihWatit te činjeniCe i nosiT se sa njiMa..Ne woLIm KostreNu priznaJem i ne wolIm još što žiwIm par metaRa od swOje biwŠe škOle..priJe mi je to stWaraLo weliKi probleM aLi prihWatiLa sam što žiWim u KOstreni i šta su oKo mene saMi tračewi..

Host unlimited photos at slide.com for FREE!

neĆu was napustIti ko swaKi puT odsaD pišem redowiTo..
poZzdraW : eLy,petRi, LOreni,Paki , KiKi, saRi , saŠi, doRi, tiHani, EleNi, maTei i andrei...WoLim was swIh ...


09.09.2007. u 14:14

| .Komentari (31) | Da/Ne | Printaj | # |


SWe stO je lijePo kratKo traJe! =(

Mene nIJe jaKo dugo biLo..ipak Ljeto je ljeTo..pa oswrNimo se maLo:
6 mjeSEc :
glaWno prawiLo: L.J.E.P 4 eWer..sWaki jebeni daN otkaD je zawršiLa škOla samo opijaNje,glupareNje i nis drugO..meNi osobNo najboLji dio LJeta
7 mjeseC :
upisaLa se u škoLu i počeLa raDit..biLo legeNdarNO..raDila sam u kafiĆu kod staroG..cijeLi 7 mjesec..nisam ni htjela prestat raDit..=) dobIla paRa i kupial nowu garDerobu i nowi moB : SAMSUNG d 900.okE je mob
8 mjeSec :
biLe ja, Petra,Lorena, i Lea u DubrowniKu..biLo fuLL jakoyesyes..kaD sam se wraTila pomirila sam se sa dwije frenDice i fuLL mi je drago radi toga,L.J.E.P se rasPao..buahahah..Prošla sam kroz staklo od sWoje soBe i skoro umrla., al imala sam na sreću samo 8 šawowa..imaLa sam wiše ˝ljuBawi ˝( ako se tako možemo izrazit )u 8 nego u 7 mjesecu..ma sWe u sweMu oKe..

i žeLim još da mi owiH jeBenih tri dana buDE totaLno oke i da me bOli kurac za swe..jer mi se tako ne da ići u školu i još u gimnaziju..!owaj zadnjI wikenD..šmrC..cry

woLim swe ljuDe koJi su mi makaR maLo obiLježiLi owo ljeTo koje je prebrzO prošLO :
-> na početKu : L.J.E.P uwijeK zaslužne za lude prowoDe=))=))
-> paKa i Kiki,.,iaKo samo tri tjedNa bilo je doWoljno da se prisjetIm stariH wremena
-> saRa koju sam widjeLa jako maLo al rediwitO znala šta se sa nJom doGađa
-> swE dečke iZz owog kao društwa u kostreni iaKo su budaLe neki weĆe neki manJe al daLo se izdržaT
-> iWa sa škRljewa koje se wratiLa na staRe dane=)
-> i joŠ jedna osoBa L.J.E.P će znaT : tea=)) kako je pisalo u imenuKu.kakaW god idioT biO

UŽIWAJTE DO KRAJA..točNije owa tri dana=((
u iduĆem posTu jawljam se sa slikama


30.08.2007. u 23:19

| .Komentari (16) | Da/Ne | Printaj | # |


<< Arhiva >>

Creative Commons License
Ovaj blog je ustupljen pod Creative Commons licencom Imenovanje-Dijeli pod istim uvjetima.