Dnevnik.hr
Gol.hr
Zadovoljna.hr
OYO.hr
NovaTV.hr
DomaTV.hr
Mojamini.tv

EKO ŠKOLA -
IVAN MAŽURANIĆ

Image and video hosting by TinyPic
Zadatak je stvarno lak, čuvaj Zemlju, vodu, zrak

Image and video hosting by TinyPic
Linkovi

The GLOBE Program

GLOBE program Hrvatske

GLOBE Blog

Web stranica naše škole

Međužupanijska stručna
vijeća programa GLOBE

Članovi

Ravnatelj: Mirela Mršić-Pavičić

Voditelj: prof. Ivan Ilišević

Učenici:
Lucija Sarić
Ivana Grgurević
Ivona Dujček

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic


Image and video hosting by TinyPic


Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic


Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

utorak, 30.03.2010.

NAŠ PROJEKT

Zajednički projekt OŠ“Ivan Mažuranić“ i OŠ“Antun Mihanović“


TEMA: Temperaturne razlike između Slavonskog Broda i Sibinja


1. Predmet istraživanja/ cilj i zadaci
Predmet našeg istraživanja su GLOBE atmosferska mjerenja u dvije osnovne škole Brodsko-posavske županije, OŠ“Antun Mihanović“ u Slavonskom Brodu i OŠ“Ivan Mažuranić“ u Sibinju. Cilj nam je utvrditi kolike su temperaturne razlike između ova dva naselja, te ih usporediti sa službenim mjerenjima Državnog hidrometeorološkog zavoda – mjerne stanice u Slavonskom Brodu. Zadatak nam je odgovoriti, u kojem mjestu su srednje dnevne to jest srednje mjesečne temperature više, odnosno niže, te koji je tome razlog.2. Istraživačka pitanja – hipoteze
Temperatura zraka u Sibinju će biti niža u odnosu na Slavonski Brod, jer se Sibinj nalazi na višoj nadmorskoj visini.
Sibinj se nalazi na osojnoj padini pa će temperatura zraka biti niža nego u Slavonskom Brodu3. Opis postupka i podaci
Odredili smo vremenski period mjerenja za obje škole od 1. siječnja 2009. do 31. prosinca 2009. Odredili smo nadmorsku visinu za obje škole.Uvidjeli smo da obje škole imaju dovoljno mjerenja, te smo izračunali vrijednosti srednjih dnevnih i srednjih mjesečnih temperatura i nacrtali graf. Dobiveni graf smo usporedili s grafom koji je dobiven od službenih podataka državnog hidrometeorološkog zavoda u svrhu kontrole GLOBE podataka.
Iz grafa koji je dobiven od GLOBE škola može se vidjeti da temperature u Sibinju su nešto niže u svim godišnjim dobima osim jeseni gdje se podudaraju s grafom Slavonskog Broda. U usporedbi GLOBE grafa s službenim podacima, možemo zaključiti da se podaci GLOBE škole iz Slavonskog Broda podudaraju sa službenim podacima, dok se podaci GLOBE škole iz Sibinja se ne poklapaju sa službenim podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda.
4. Analiza podataka
Prikupljene podatke smo grafički prikazali, te smo iz grafičkih prikaza analizirali i usporedili parametre i njihove vrijednosti s odabranih lokaliteta s službenim podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda-


5.Zaključak
Prema Globe podacima razlika u nadmorskoj visini između OŠ „Ivan Mažuranić“ u Sibinju i OŠ“Antun Mihanović“ u Slavonskom Brodu iznosi oko 40 metara, tj razlika srednjih mjesečnih vrijednosti između ove dvije škole iznosi 0,20 ÚC. Usporedbom podataka Slavonskog Broda i službenih podataka ova tvrdnja nam se pokazala točnom. Mala odstupanja su vidljiva između službenih podataka i podataka GLOBE škole iz Sibinja, te smo zaključili da ta mala odstupanja od službenih podataka su u mikroklimatskog karaktera Sibinja koji je smješten na osojnim padinama Dilj gore. Ovim istraživačkim radom smo dokazali naše hipoteze, a to su:
-Slavonski Brod će imati nešto višu temperaturu od Sibinja
-Smještaj na osojnoj padini uvjetuje nešto nižu temperaturu u Sibinju


- 11:06 - Komentari (0) - Isprintaj - #


srijeda, 24.03.2010.

ATMOSFERSKA MJERENJA
1. Temperature zraka
Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic

2. Oblaci i contrails
http://tinypic.com" target="_blank">Image and video hosting by TinyPic
NOVO MJERENJE
3. Visina snijega
Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic


HIDROLOŠKA MJERENjA
Mjerenje vršimo na dvije postaje, na sredini jezera i prije brane
1. Temperatura vode i pH vode
Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic

2. Količina otopljenog kisika
Image and video hosting by TinyPic

3. Količina nitrata i nitrita u vodi
Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic

4. Prozirnost vode
Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic

4. BIOMETRIJSKA MJERENJA
Mjerimo: Visinu i opseg stabla
Sastav biljne zajednice
Vrste grmlja
Koristimo MUC klasifikaciju
Dobili smo satelitsku snimku za naš mjerni prostor
Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic

TLO
Mjerenje temperature tla na 5 cm, 10cm, 50 cm
Određujemo teksturu, strukturu i boju tla
Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic

- 17:35 - Komentari (0) - Isprintaj - #


nedjelja, 14.03.2010.

GLOBE U NASTAVI

INFORMATKA
U nastavi informatike koristimo GLOBE podatke naših mjerenja kod obrade pojedinih nastavnih jedinica npr. prikaz podataka u Excelu.GEOGRAFIJA
Od petog do osmog razreda koristimo Globe podatke u geografiji, kod obrade nastavnih jedinica vezanih uz vrijeme i klimu. Podaci dobiveni našim mjerenjem koristimo kod crtanja klimatskih dijagrama. U petom razredu obrađuju se oblaci, tu primjenjujemo kartu oblaka iz koje učenici razaznaju vrstu oblaka. U petom i osmom razredu koristimo navigacijski sustav GPS za određivanje stajališta.
Image and video hosting by TinyPic

KEMIJA
Hidrološka mjerenja pomažu nam u shvaćanju gradiva iz kemije. Kemijsku analizu vode koristimo u gradivu vezanim za kiseline i lužine. Detaljnije analize vode radimo na dodatnoj nastavi kemičara.
Image and video hosting by TinyPic

PRIRODA
GLOBE program i nastavni predmet priroda podudaraju se u gradivu vezanim za vrste staništa i dominantne vrste na nekom prostoru.

TERENSKA NASTAVA
U rujnu 2009. godine imali smo terensku nastavu , gdje smo imali nastavu geografije u sklopu koje smo promatrali vrste oblaka, pokrovnost neba oblacima, i crtali klimatske dijagrame na temelju Globe podataka.
Na satu matematike računali smo visinu i opseg stabla, dok smo na kemiji radili kemijsku analizu vode po Globe protokolima. Na kraju smo MI Globovci određivali pokrovnost krošnje.
Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic

PROJEKTNI DAN
Svake školske godine imamo dva projektna dana, tako smo i ove godine povodom svjetskog dana voda imali projektni dan. Globe je dio zastupljen sto posto, od kemijske analize vode, do fizičkih i matamatičkih izrčuna.

- 23:18 - Komentari (0) - Isprintaj - #


SURAĐUJEMO S ............
- OŠ „ Đuro Pilar “ Slavonski Brod prošlogodišnji projekt Koju vodu piti iz arteških bunara ili vodovoda
- OŠ „ Antun Mihanović“ Slavonski Brod- radimo zajednički projekt
- OŠ „ Hugo Badalić“ Slavonski Brod

SURADNJA S INSTITUCIJAMA

Zavod za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije
Dva puta godišnje nosimo vodu na analizu, da bi usporedili službene rezultate s našima.

Hrvatske šume
Zahvaljujući ovoj instituciji svoje biometrijska mjerenja provodimo u šumama okolo jezera Petnja.
Image and video hosting by TinyPic

Meteorološka postaja Brod
Svake godine posjećujemo ovu postaju s mladim globovcima, gdje se oni prvi puta susretnu s mjernim instrumentima.
Image and video hosting by TinyPic

Općinom Sibinj
Imaju sluha za sve djelatnosti u školi te nam pomažu u svim našim projektima.

Zajednicom Tehničke Kulture Slavonski Brod
Sudjelujemo na svim radionicama, a najdraže su nam one koje se provode na našem jezeru Petnji.

Udruga ribiča Sibinj
zahvaljujemo na potpoti te na ustupanju splavi, gdje provodimo hidrološka mjerenja.
Image and video hosting by TinyPic

EKO PROJEKT - UŠTEDA ELEKTRIČNE ENERGIJE
Ove godine sudjelovali smo na smotri eko škola Hrvatske, gdje smo se predstavili sa zajedničkim projektom ušteda energije u školi. Projekt smo realizirali uz pompć Osnovne škole iz Gunje

- 23:01 - Komentari (0) - Isprintaj - #


četvrtak, 11.03.2010.

Zanimljiva orginalna riješenja

Povodom proslave Dana škole informiramo roditelje, uzvanike, nastavnike i učenike o GLOBE aktivnostima. Svake godine organiziramo terensku nastavu U Zagreb, te obavezno posjetimo Državni hidrometeorološki zavod.
Učenici osmog razreda su asistenti voditelju Globe programa, te oni vode pojedine vrste mjerenja ( atmosferska, hidrološka, geološka, mjerenja)
Od ove godine globovci organiziraju i skupljanje starih baterija
Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic

EKO KVIZ LIJEPA NAŠA
Ove godine smo sudjelovali na županijskom eko kvizu Lijepa naša na kojem smo osvojili treće mjesto. Predstavljali su nas učenici iz Slobodnice Dominik Halajko, Josip Jozić, Marko Gavran i marino Pavlik
Image and video hosting by TinyPic

PROMOCIJA GLOBE PROGRAMA
U školi..........
Na početku školske godine informiramo učenike petih razreda o Globe programu, mnogo ih se zainteresira i postanu novi GLOBOVCI.

Školski list ZVONO
I u ovogodišnjem 42. broju Zvona, neizbježna je reportaža o GLOBE aktivnostima.
Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic

Školska web stranica
Na školskoj Web stranici upoznajemo učenike sa Globe programom naše škole.U LOKALNOJ ZAJEDNICI.......
Glasnik općine Sibinj
U glasniku općine Sibinj, imali smo članak o našoj školi, aktivnostima u njoj, te smo posebno naglasili GLOBE aktivnosti.
Image and video hosting by TinyPic

Posavska Hrvatska
27. studenog 2009. godine u 48 broju Posavske Hrvatske izašla je reportaža na dvije stranice o našoj školi. Istaknuli smo sve aktivnosti koje se provode u školi, a GLOBE program istaknut je kao najuspješniji.
Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic

Radio Slavonija
23. rujna 2009. godine u našoj školi imali smo dvije svečanosti, izlet pozdrav jeseni u Gornjim Andrijevcima, te snimanje radio emisije s novinarima naše škole, koji redovito izvještavaju o Globe programu.

- 21:44 - Komentari (0) - Isprintaj - #


petak, 05.03.2010.

OBILJEŽILI SMO......
SVJETSKI DAN VODA
22. ožujka 2010. na satovima geografije obilježili smo svijetski dan voda gledajući film Plavi planet, a nakon toga smo se uputili na Petnju gdje smo proveli kemijsku analizu vode po GLOBE protokolima.
Image and video hosting by TinyPic

SVJETSKI DAN ŠUMA
21. ožuja 2010. obilježili smo svjetski dan šuma na našem pikselu u šumi kraj jezera Petnje, gdje smo prvi puta ove godine radili mjerenje iz biometrije, te ga na kraj usporedili s prošlogodišnjim mjerenjem, te uočili koje su se dogodile promjene od zadnj put.

7. rujna 2009. DAN HRVATSKIH VODA
Na našem jezeru Petnji u sklopu GLOB-e aktivnosti, obilježili smo ovaj dan kemijskom analizom vode po GLOB-e protokolima, koje su nam pokazali naši vodielji Globe programa.
Image and video hosting by TinyPic

16.rujna 2009. MEĐUNARODNI DAN ZAŠTITE OZONA
Na satu geografije imali smo zanimljivo predavanje o efektu stakilenika i zaštiti ozonskog omotača. Nastavnik nam je govorio o važnosti ozona za život na Zemlji, mislimo da ga treba poslušati.
Image and video hosting by TinyPic

15. listopada 2009. DANI KRUHA
Na ovaj dan učenici svakog razreda donose kolače, kruh i razne plodove Zemlje izlažu na štandove. Nakon svečane priredbe učenici se počaste u svojim razredima.
Image and video hosting by TinyPic

- 11:04 - Komentari (0) - Isprintaj - #


EKO AKCIJE
SADNJA DUDOVA
Sredinom rujna 2009. na inicijativu školske zadruge Zlatno klasje pokrenuta je akcija sadnje dudova u našem školskom vrtu. To voće nažalost polako nestaje u našem kraju, mi to pokušavamo spriječiti. Od iduće godine na njemu ćemo provoditi fenološka mjerenja jer je autohtona vrsta, a to GLOBE protokoli dopuštaju
Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic

SADNJA ŠAFRANA
Niži razredi naše škole ove godine provode akciju sadnje proljetnica. Započeli su sadnjom šafrana. Koje dobro napreduju
Image and video hosting by TinyPic

SAKUPLJANJE STAROG PAPIRA
15. listopada 2010. provedena je tradicionalna jesenska akcija sakupljanja papira. U akciju su uključeni učenici, roditelji i nastavnici. Ovom akcijom smo sakupili 2 465 kg starog papira.
Image and video hosting by TinyPic

EKO MASKEMBAL
Budući da smo EKO škola, sveke godine organiziramo eko maskembal, na kojem biramo naj-eko masku 16. veljače 2010 godine održan je eko maskembal na kojem smo se svi dobro zabavili.
Image and video hosting by TinyPic

SAKUPLJANJE STARIH BATERIJA
U područnij školi Slobodnica učiteljica Ivana Ratković provodi akciju sakupljanja starih baterija. Ovim činom učiteljica objašnjava važnost skladištenja baterija, te njihovu štetnost na okoliš.
Image and video hosting by TinyPic

MLADI CVJEĆARI
U područnoj školi u Starom Slatniku, učiteljica Ana Vrbešić prenosi ljubav prema cvijeću svojim učenicima, koji rado uređuju cvijetnjak oko škole, te posjećuju rasadnike cvijeća u svom mjestu.
Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic

PROJEKT RODE
Zadatak nam je bio prebrojati rode i njihova gnijezda na području naše škole. Istraživanjem smo ustanovili da imamo samo jedno gnijezdo u Slobodnici u koje se vraćaju rode, dok tri gnijezda su prazna duže godina. Zaključak nam je da se broj ptica smanjio zbog utjecaja čovjeka.

PROJEKT KRE-KRE
Projekt je proveden u područnoj školi u Gornjim Andrijevcima, a cilj je bio upoznati brojnost žaba u našem mjestu. Zaključili smo da zbog utjecaja čovjeka brojnost žaba se smanjuje, jer čovjek uništava njihovo stanište, te često stradavaju preskačući preko ceste tražeći vodu.

- 10:37 - Komentari (0) - Isprintaj - #


<< Arhiva >>

Creative Commons License
Ovaj blog je ustupljen pod Creative Commons licencom Imenovanje-Dijeli pod istim uvjetima.