Sai Baba

utorak , 04.09.2012.

Rana opsednutost

Jedan od “učitelja mudrosti” i bogova neohinduizma koji se nisu udostojili da ličnom misionarskom emigracijom na Zapad lakše distribuiraju svoju doktrinu, već je od svog ašrama napravio hodočasničko središte sveta je Sai Baba (rođeno ime: Satjanarajana Rađu). Svoj ašram Prašanti Nilajam locirao je u gradiću Puttaparthi-ju (gde je inače i rođen), u oblasti Penukuda, na jugu indijske države Andra Pradeš. Naselje u kome je rođen Satjanarajana ima značenje “zmijski mravinjak”: čitav taj kraj je prepun kobri koje se obožavaju i koje su posvećene Šivi, bogu uništitelju. Satjanarajana kult u ekspandiranju inače izdašno pomažu neki indijski bankari, fabrikanti i mediji.

Samo duhovno titulirano ime “čudotvorca” iz Putapartija – Šri Satja Sai Baba je blasfemički izvedeno. “Šri” znači “svet”, a “satja(m) ima značenje “istina” (Isus Hrist je objavio za Sebe da je “Put, Istina i Život” – ‘Jovan’, 14:6); termin sai je kovanica od sa – “sve” i aji – “majka”; I na kraju, u hindu-jeziku bb se javlja u značenju “otac”. Satja-Narajana se kiti i drugim nepriličnim nazivima, kao što je Sai Deva – “Sai Bog” (devah = “božanstvo”, “nebesnik”)

Kada je se Satjanarajana rodio – 23. novembra 1926., pored njegove kolevke nađena je kobra. Kao dete, u seoskoj glumačkoj trupi, glumi razne “božanske” likove. Pretvara se da ima moć materijalizacije slatkiša. 8. marta 1940. dečaka obuzima zli duh, on počinje da vrišti i kolabrira, dobija priviđenja i govori sanskritske izreke ... Njegovi bližnji prinose žrtvu demonu, za koga se smatralo da obitava u obližnjoj pećini Mutjalama, kako bi dete ostavio na miru. Trinaest dana posle opsednutosti, 23. marta, pred svojom porodicom, Satjanarajana je ustvrdio da pripada Apastamba Sutri, da je reinkarnacija Sai Babe iz Širdija (- Šidri je grad na severu Indije u državi Maharašti), jednog od zemljom hodajućih bogova hinduizma. Tako su posetioci i obožavaoci počeli da mu dolaze na poklonjenje. Kao dečak često je se svađao sa odraslima otkrivajući im njihove tajne grehe. Dobijao je izmenjen glas, nekad bi mu se telo kočilo dobijajući strahovito na težini. Niko zloduha nije mogao da istera iz njega.

Dan posle Satjanarajaninog rođenja, 24. novembra 1926. g., navodno je indijski jogi, filosof i poeta guru Aurobindo Ghoš (Ghose, 1872.-1950. g.) sazvao svoje učenike; okupljeni oni su meditirali nekih 45 minuta. Aurobindo koji je se tog dana “prosvetlio” ukazao je okupljenima da je bog Krišna sišao na zemlju u ljudskom obliku, utelovio se noseći sa sobom sve svoje božanske moći, sveznanje i sveprisutnost. – O Svevišnjem takozvani Sai Baba ukazuje često: »Postoji samo jedan Bog i On je sveprisutan.« I uistinu, Bog je svojom Silom, Svojim impersonalnim Duhom Svetim Sveprisutna Održavajuća Stvarnost. Ako je Bog-Duh bezoblični (snk.: nir-kar) princip, kako se On utelovljujuće može ograničiti na jednu ljudsku formu?! Samo manifestovan, personifikovan Bog se može uteloviti u čoveka koji je Njegova slika i prilika. I tako je se Gospod Hristos, jedinorodni Sin Božiji, utelovljavao spasiteljski na Zemlju.

Sada Sai Baba sebe predstavlja, ni manje ni više, nego utelovljenjem Svevišnjeg: »U svakoj eri Božanstvo je sebe utelovilo, objavilo se kao avatara rođen za neki određeni zadatak. Ova inkarnacija drugačija je od ostalih u tome što mora lečiti boljku celog sveta, /.../ stoga je ova inkarnacija došla da podrži prave i onemogući lažne. Ponašam se poput vas. Koračam, pevam, smejem se i putujem, ali pripazite kako ću kao munja zadati udarac da kaznim i opomenem.« ('Božanstvo je Jednota', 4, 4)

Treba znati da po hinduizmu zadnja zadnja, deseta inkarnacija Višnua – Kalkin, tek treba da nastupi na kraju doba juge, dakle tek za nekoliko stotina hiljada godina. Apostol Pavle ukazuje za nerazumnost mnogobožaca kojima je mnogo toga o Bogu otkriveno: »Postali su ludi govoreći da su mudri, pa zameniše slavu besmrtnoga Boga slikom i prilikom smrtnog čoveka, i ptica, i četveronožnih životinja, i gmizavaca.« ('Rimljanima', 1:22)

U nastojanju da obmane što veći broj neupućenih, u Istini neutemeljenih duhovnih tragaoca, Sai Baba mnoge znamenite povesno-religijske figure predstavlja svojim inkarnacijama: to su navodno samo svetiljke različitih oblika, boja i jačina kroz koje teče i svetli jedna ista snaga: »Ja tvrdim da je ovaj sai lik, lik svih raznoraznih imena koja ljudi prizivaju da bi se klanjali Bogu. I stoga vas učim da ne pravite razlike između imena Rame, Krišne, Isusa Hrista, Allaha, Išvare ili Saija, jer sva ta imena su moja imena.« ('Božanstvo je Jednota', 7, 3) Sai Baba tvrdi da je Isus od Nazareta bio jedna od njegovih od njegovih inkarnacija, te da je navodno u tom liku od 16. do 26. godine zemaljskog života lutao Indijom (a to viđenje susrećemo i u izmišljenom 'Tibetanskom Evanđelju'). Sai Baba ne shvata da Isus nije bio utelovljene Boga Oca, već prvorodnog Božijeg Sina, Logosa: »I Logos se utelovi i prebiva među nama, i gledasmo Njegovu slavu, kao Jedinorodnoga od Oca, ...« ('Jovan', 1:14)

Pre nego što je Sai Baba sebe proglasio utelovljenjem Boga, Meher Babu je priznao za "avatara”. Kako se zemaljski životi ova dva obmanjivača nekoliko decenija poklapaju, ispada da smo tada imali na zemlji čak “dva Boga”! I na Zemlji je bio “raj”, cvetalali su ljubav i mir!?

Sai Baba je već "isprogramirao” svoju sledeću inkarnaciju: najavio je da će se opet roditi 2029. g. pod imenom Prema Sai Baba na području Karnataka, a ustoličiće se 2049. g. u južnoindijski grad Majsora (Mysore), i to. Čudan neki “Bog” koji poput zadnje ostrašćene duše hrli iz jedne u drugu inkarnaciju, i to samo u Indiji! Vrlo brzo će doći vreme kada će se vrata za utelovljenje teško opterećenih zatvoriti: na Zemlji će prebivati Božije Svetlo i samo svetle duše će Novu Zemlju naseljavati.

Kao svoj “sveti dan” Sai Baba je odredio četvrtak, kada mu se treba pojačano klanjati.

Ko je Sai Baba 'Fakir' iz Širdija, za koga Sai Baba iz Putapartija tvrdi da je njegova reinkarnacija? Ovaj nabeđeni i umišljeni “savršeni učitelj” rođen je oko 1839. g. u Sailu, indijskoj oblasti Đantur Pargana. Bio je musliman, koji je slavio Allahovo ime, ali su mu na poklonjenje dolazili i hinduistički vernici. Terao je brahmansko sveštenstvo da prestane sa vegetarijanskim režimom ishrane i da počne da uzima meso. Hodao je u pohabanoj odeći i drsko prosjačio hranu, kao da traži nešto svoje da mu se vrati. Puno je pušio opijum, što mu je uveliko razorilo moždane obrasce zdravog i civilizovanog ponašanja. Nije se ustručavao ni usred prepunog bazara da se izmokri i pred masom otrese svoj polni organ. Kad bi na obližnje polje išao da isprazni svoja lenja creva, za to mu je trebalo nekoliko sati, a za to vreme povorka njegovih vernih sledbenika bi mu svirala na muzičkim instrumentima. Ludilo bez premca!Lažna i šarlatanska čudesa

Takozvani Sai Baba navodno je još od detinjstva mogao da materijalizuje razne predmete, poput vibutija, zmijskog praška. Dok je Isus materijalizovao hleb za hladne i siromašne, lažni “Bog” u telu materijalizuje zlatne predmete i lančiće sa svojim likom, čime pokazuje svoj egoteizam i proslavlja Hijerarhiju koja ga je poslala da zavodi ljudsko mnoštvo. Za neke od Babinih “čudesa” video-snimci su (na usporenoj reprodukciji) pokazali da se radi o običnim mađioničarskim trikovima.

Pre Sai Babe Istok je imao mnoge “čudotvorce” većeg profila nego što je to on. Tako se u biografiji tibetanca Ralope iznosi: »Video je jednog brahmana kako pretvara gvožđe u zlato. Shvatio je da duh Bodi sve pretvara u mudrost.«

I da se radi o “istinskim” materijalizacijama kod Sai Babe, to ne znači da potiču od Istinitog Boga. Jer iz onostranog i demoni i manipulativne duše, koje vampirski uzimaju energiju od podložnih duša, deo ukradene energije mogu iskoristiti za izvođenje lažljivih, zavodničkih čudesa. U kvazihrišćanstvu to, na primer, nalazimo kod navodnih materijalizujućeg “plakanja” ikona i kipova koji prikazuju zapadne “bogove” – svece; u hinduizmu, svežiji primer dolaženja čudesa iz Podnebesa, nalazimo u septembar 1995. g., kada su tokom tri dana po hindu-hramovima božanstva (idoli u vidu kipova i slika) “pila” prinošeno mleko, odnosno dematerijalizovala ga.

Sai Baba, “poslednji avatar” – Kalki, izvodi i “čudo” gde u transu na usta rađa, izbacuje iz utrobe kamen jajastog oblika, Šivin lingam. Za njega se nije uzalud tvrdilo da je opsednut duhom koji je obitavao u jednom Šivinom kamenom stubu (lingamu). Kod nekih poremećaja u toku bio-energije javlja se fenomen da na mesta akupunkturnih tačaka ili iz očiju izlaze materijalizovani predmeti različitog oblika.
Homoseksualne perverzije kao “inicijacija”

Po doktrini Perveznjaka iz Putapartija poslednji i najviši nivo “inicijacije” u njegov kult kome je on otac i majka, jeste homoseksualni odnos sa njim, sa utelovljenjem tantričkog Šiva-Šakti principa. Po svedočenju nekih zapadnjaka, koje je Gospod uspeo da izvuče iz čeličnih kandži putapartskog kulta, Sai Baba ih je “čistio” od karme kroz oralni seks.'Bog' koji misli da može sve da radi, pa i krajnje gnusobe, otvoreno svedoči o sebe da je antihrist i dete Pakla.“Prorečeni avatar”

Mnogi veliki proroci, a pogotovo avatari, silasci Gospoda, obično su najavljeni od ranijih Božijih glasnika, i to je jedna od crta njihovog božanskog legitimiteta. Tako je i Saina kompanija slepih udivljenika izrovala “proročke” tekstove koji su “najavili” Sai Babu. To su pre svega 25 poglavlja persijske propovedi ‘Okean svetlosti’, koja se pripisuju Muhammedu, a koje su tek nekih VII stoleća posle njegove smrti uobličeni u sadašnjem obliku. U trinaestom poglavlju ovog spisa koje se u arapskom zove Mahedi Moud (“Veliki obećani učitelj”) i koje je u Putapartiju Lowenberg donekle preneo u svojoj knjizi The heart of Sai (Sathya Sai Pab, Prashanti Nilayam), najavljen je dolazak moćnog verskog lidera, koji će od rođenja u svom srcu nositi učenja svih religija.

Na pitanje učenika da li je on al Mahadi moud, “Muhamed” odgovara: »Nijedan prorok, nijedan mesija, neće nikada imati moći sa kojima će Učitelj sveta sići. Nijedan prorok neće biti toliko veliki kao Učitelj, jer moć koju poseduje glasnik nije dovoljna da reši nevolje jednog naroda ili da im spasi život.« Ludo je poverovati da su ovo stvarne Muhammedove reči, jer Muhammed je u sebi video poslednjeg Božijeg proroka i učitelja. Dalje, “Muhamed” iznosi kako će muslimani biti toliko tvrdokorni i zaslepljeni da “Velikog obećanog učitelja” neće prepoznati.

“Učitelj” će živeti do 96 (95 po zapadnjačkom računanju) svoje godine (dakle umreće 2021. g.). U poslednjih 20 godina svoga života, on će biti priznat kao kralj kraljeva, iako će u tom periodu svega 2/3 čovečanstva verovati u njega. (Danas, kada vidimo da je „bog“ iz Putapartija zadnjih deset svojih godina proveo u invalidskim kolicima zbog loma kuka, a umro krajem aprila 2011. g.,, vidimo da je ovo “proročanstvo” veliki promašaj!) Muslimani će ga priznati tek 9 godina pre nego što napusti telo. Muslimani ga nikad nisu priznali!

U spisu nastalom na palminim listovima starom nekoliko milenijuma, i poznatom kao Shuka Naadi, navodno je indijski riši Šuki najavio tačno vreme rođenja Sai Babe, njegov isceliteljski angažman te mladalački izgled i u poznijim godinama života.

I u “Proročanstvima” Nostradamusa pokušano je da se nađe Saina pojava: »Iz vodenog trojstva on će se roditi i njemu će četvrtak svetkovina biti. Slava, glas i moć će mu se ploditi, usred oluja na Istoku.« (X, 50) – I američki pseudovidovnjak Edgar Kejs (umro 1945. g.) navodno je prorekao “veličanstvenu” pojavu Sai Babe oko 1998. g.

Ništa manje, nego i u harmagedonskom Vernom i Istinitom Svedoku, Isusu Hristu, pokušava da se vidi Sai Baba: »Oči su mu vatreni plamen, a na glavi mu mnoge krune, sa napisanim imenom koje niko ne zna sem Njega. I beše obučen u haljinu natopljenu krvlju, i njegovo ime zove se Reč Božija. A nebeske vojske na belim konjima, obučene u belo, čisto platno, pratile su ga.« ('Otkrivenje', 19:12-14) – Sai Baba je eto najavljeni Kralj nad duhovnim kraljevima, jer je on nosio crvenu haljinu, a njegovi sledbenici se odevaju u belu odeždu (izigravajući nekakvu svetost); »mnoge krune« Logosa su u stvari Saina neobična kosa, ... Glupost do glupost ...

Creative Commons License
Ovaj blog je ustupljen pod Creative Commons licencom Imenovanje-Dijeli pod istim uvjetima.