četvrtak | 03.11.2005.

Welcome (to the jungle)!

U opisu bloga uglavnom sve stoji (ako ko ima pitanja, nek izvoli) a za početak jedan mali pregled akorada koje cemo koristiti:

Primjer:
Akord A-dur, 0 0 2 2 2 0
S lijeva prema desno idu redom 6. žica, pa 5.,4., itd.
Oznaka broja predstavlja polje na gitari na kojem "pritiščemo" žicu.
Akord A, dakle, izgleda nekako ovako:
Image hosted by TinyPic.com
Brojevi u žutim krugovima su prsti koje koristimo: Br. 1 je kažiprst, br. 2 je srednjak (wow, ima još jednu namjenu osim držanja u zraku), Br. 3 je prstenjak...

C-AKORDI
C: 3 3 2 0 1 0
C: 0 3 2 0 1 0
C: 3 3 5 5 5 3 (u ovakvim slučajevima koristimo barre-hvat-prst preko cijelog 1 polja)
C: 8 10 10 9 8 8
Cm: 8 10 10 8 8 8
Cm: 3 3 5 5 4 3
C7: 3 3 5 3 5 3
Csus4: 3 3 5 5 6 3
Cm7: 3 3 5 3 4 3
C7: 3 3 2 3 1 0
Csus4: 3 3 2 0 1 1
Cmaj7: 3 3 5 4 5 3
Cmaj7: 3 3 2 0 0 0
Cm: x 3 1 0 1 x
C7: x x 5 5 5 6
C6: x x 5 5 5 5
C13: 3 3 2 3 3 5
Cdim: x x 1 2 1 2
Cm7: x x 5 5 4 6
Image hosted by TinyPic.com
D-AKORDI
D: x x 0 2 3 2
D: x 5 4 2 3 2
D: 5 5 7 7 7 5
Dm: x x 0 2 3 1
D7: x x 0 2 1 2
Dm7: x x 0 2 1 1
Dm: x x 3 2 3 1
Dsus2: x x 0 2 3 0
D: 10 12 12 11 10 10
Dm: 10 12 12 10 10 10
Dm: 5 5 7 7 6 5
D7: 5 5 7 5 7 5
Dsus4: 5 5 7 7 8 5
Dm7: 5 5 7 5 6 5
D7: x 5 4 5 3 x
Dsus4: x x x 2 3 3
Dmaj7: 5 5 7 6 7 5
Dmaj7: x 5 4 2 2 2
D7: x x 7 7 7 8
D6: x x 7 7 7 7
D13: 5 5 4 5 5 7
Ddim: x x 3 4 3 4
Ddim: x x 0 1 0 1
Image hosted by TinyPic.com
E-AKORDI
E: 0 2 2 1 0 0
E: 7 7 9 9 9 7
E: x 7 6 4 5 4
E: 12 14 14 13 12 12
Em: 0 2 2 0 0 0
Em: 7 7 9 9 8 7
Em: 12 14 14 12 12 12
E7: 0 2 0 1 0 0
Em7: 0 2 0 0 0 0
E7: 0 2 0 1 3 0
Em7: 0 2 0 0 3 0
Esus4: 0 2 2 2 0 0
E7: 7 7 9 7 9 7
Esus4: 7 7 9 9 10 7
Em7: 7 7 9 7 8 7
E7: x 7 6 7 5 x
Esus4: x x x 4 5 5
Emaj7: 7 7 9 8 9 7
Emaj7: x 7 6 4 4 4
E7: x x 9 9 9 10
E6: x x 9 9 9 9
E6: 0 2 2 1 2 0
E9: 0 2 2 1 0 2
E10: 0 2 2 1 0 3
Em6: 0 2 2 0 2 0
Edim: x x 2 3 2 3
Image hosted by TinyPic.com
F-AKORDI
F: 1 3 3 2 1 1
Fm: 1 3 3 1 1 1
F7: 1 3 1 2 1 1
Fm7: 1 3 1 1 1 1
F7: 1 3 1 2 4 1
Fsus4: 1 3 3 3 1 1
F: 8 8 10 10 10 8
Fm: 8 8 10 10 9 8
F: x 8 7 5 6 5
F7: x 8 7 8 6 x
Fsus4: x x x 5 6 6
Fmaj7: x 8 7 5 5 5
Fmaj7: x x 3 2 1 0
F6: 1 3 3 2 3 1
F9: 1 3 3 2 1 3
F10: 1 3 3 2 1 4
Fm6: 1 3 3 1 3 1
Fdim: x x 3 4 3 4
Image hosted by TinyPic.com
G-AKORDI
G: 3 2 0 0 0 3
G: 3 2 0 0 3 3
G: 3 5 5 4 3 3
Gm: 3 5 5 3 3 3
G7: 3 5 3 4 3 3
Gm7: 3 5 3 3 3 3
G7: 3 5 3 4 6 3
Gm7: 3 5 3 3 6 3
G7: 3 2 0 0 0 1
Gsus4: 3 2 0 0 1 3
Gsus4: 3 5 5 5 3 3
G: 10 10 12 12 12 10
Gm: 10 10 12 12 11 10
G: x 10 9 7 8 7
G7: x 10 9 10 8 x
Gsus4: x x x 7 8 8
Gmaj7: x 10 9 7 8 7
Gmaj7: x x 5 4 3 2
G6: 3 5 5 4 5 3
Gm6: 3 5 5 3 5 3
G9: 3 5 5 4 3 5
G10: 3 5 5 4 3 6
G6: 3 2 0 0 0 0
Gdim: x x 2 3 2 3
Image hosted by TinyPic.com
A-AKORDI
A: 0 0 2 2 2 0
A: 5 7 7 6 5 5
Am: 0 0 2 2 1 0
Am: 5 7 7 5 5 5
A7: 0 0 2 0 2 0
A7: 5 7 5 6 5 5
Am7: 5 7 5 5 5 5
A7: 5 7 5 6 8 5
Am7: 5 7 5 5 8 5
Asus4: 5 7 7 7 5 5
A: 12 12 14 14 14 12
Am: 12 12 14 14 13 12
Asus4: 0 0 2 2 3 0
Am7: 0 0 2 0 1 0
Amaj7: 0 0 2 1 2 0
A7: x x 2 2 2 3
A6: x x 2 2 2 2
A6: 5 7 7 6 7 5
A9: 5 7 7 6 5 7
A10: 5 7 7 6 5 8
Am6: 5 7 7 5 7 5
Am7: x x 2 2 1 3
Asus2: 0 0 2 2 0 0
Adim: x x 1 2 1 2
Image hosted by TinyPic.com
B-AKORDI
B: 1 1 3 3 3 1
B: 6 8 8 7 6 6
Bm: 1 1 3 3 2 1
Bm: 6 8 8 6 6 6
B7: 1 1 3 1 3 1
B7: 6 8 6 7 6 6
Bm7: 6 8 6 6 6 6
B7: 6 8 6 7 9 6
Bm7: 6 8 6 6 9 6
Bsus4: 6 8 8 8 6 6
Bsus4: 1 1 3 3 4 1
Bm7: 1 1 3 1 2 1
Bmaj7: 1 1 3 2 3 1
B7: x x 3 3 3 4
B6: x x 3 3 3 3
B13: 1 1 0 1 1 3
Bm7: x x 3 3 2 4
Image hosted by TinyPic.com
H-AKORDI
H: 2 2 4 4 4 2
H: 7 9 9 8 7 7
Hm: 2 2 4 4 3 2
Hm: 7 9 9 7 7 7
H7: 2 2 4 2 4 2
H7: 2 2 1 2 0 2
H7: 7 9 7 8 7 7
Hm7: 7 9 7 7 7 7
H7: 7 9 7 8 10 7
Hm7: 7 9 7 7 10 7
Hsus4: 7 9 9 9 7 7
Hsus4: 2 2 4 4 5 2
Hm7: 2 2 4 2 3 2
Hmaj7: 2 2 4 3 4 2
H7: x x 4 4 4 5
H6: x x 4 4 4 4
H13: 2 2 1 2 2 4
Hdim: x x 3 4 3 4

Pozdrav

- 20:27 - Solaža! (11) - Štampaj! - Vrh -

<< Arhiva >>