karizmatizam

20.06.2006., utorak

Tijelo i Krv Kristova


TIJELOVO - SVETKOVINA PRESVETOG TIJELA I KRVI KRISTOVE

Izl 24, 3-8; Ps 116; Heb 9, 11-15; Mk 14, 12-16. 22-26

Uzet ću čašu spasenja i zazvati ime Gospodnje
Ja sam kruh života. Tko dolazi k meni, neće ogladnjeti; tko vjeruje u mene neće ožednjeti nikada...
...Zaista, zaista, kažem vam: tko vjeruje, ima život vječni. Ja sam kruh života. Očevi vaši jedoše u pustinji manu i pomriješe. Ovo je kruh koji silazi s neba: da tko od njega jede, ne umre. Ja sam kruh živi koji je s neba sišao. Tko bude jeo od ovoga kruha, živjet će uvijeke. Kruh koji ću ja dati tijelo je moje-za život svijeta...
...Zaista, zaista, kažem vam: ako ne jedete tijela Sina Čovječjega i ne pijete krvi njegove, nemate života u sebi!
Tko blaguje tijelo moje i pije krv moju, ima život vječni; i ja ću ga uskrisiti u posljednji dan.
Tijelo je moje jelo istinsko, krv je moja piće istinsko. Tko jede moje tijelo i pije moju krv, u meni ostaje i ja u njemu. Kao što je mene poslao živi Otac i ja živim po Ocu, tako i onaj koji mene blaguje živjet će po meni. Ovo je kruh koji je s neba sišao, ne kao onaj koji jedoše očevi i pomriješe. Tko jede ovaj kruh, živjet će uvijeke . (Iv 6, 35. 47-51. 53-58)


ISUSOVO TIJELO I KRV
Isus na Posljednjoj večeri predočuje euharistijsku čašu kao krv Saveza koja se prolijeva za sve na otpuštenje grijeha. Njegovo prineseno tijelo i prolivena krv bivaju tako njegovom smrću žrtva dvojakog značenja: žrtva saveza koja sinajski savez nadomiješta novim savezom; žrtva pomirenja u smislu proročanstva i Sluzi Jahvinu. Nedužna krv koja je nepravedno prolivena postaje tako krv otkupljenja.
Prema NZ, Tijelo Kristovo ima temeljnu ulogu u misteriju otkupljenja. No, taj izraz pokriva više značenja; čas znači Isusovo individualno tijelo, čas njegovo euharistijsko tijelo, čas opet ono Tijelo čiji smo mi udovi i koje je Crkva.
U izvještajima o ukazanjima evanđelisti naglašuju da je tijelo Krista uskrsloga i te kako stvarno (Lk 24, 39. 42; Iv 20, 27), ali i to da ono više nije podložno istim uvjetima života kao i prije Muke (Iv 20, 19. 26). To više nije "tijelo zemaljsko [psihičko]" (1 Kor 15, 44), to je "slavno tijelo" (Fil 3, 21), "duhovno tijelo" (1 Kor 15, 44). Time se bjelodano očituje sveti smisao Isusova tijela u novoj ekonomiji što je otpočela s utjelovljenjem: pošto je uništeno a potom za tri dana opet sagrađeno, to je tijelo zamjenilo stari hram kao znak Božje prisutnosti među ljudima (Iv 2, 18-22).
Poslje uskrsnuća Kristovo tijelo nema samo nebesku egzistenciju, nevidljivu, " Bogu s desne strane" (Heb 10, 12); jer prije no što će umrijeti, Isus je ustanovio obred kojim će se u liku znakova nastavljati zemaljska prisutnost njegova žrtvenog tijela.
"Ovo je tijelo moje koje je za vas" (1 Kor 11, 24); "ovo je krv moja, krv Saveza, koja se prolijeva za vas" (Mk 14, 24). Prema tomu, to što će znaci kruha i vina od sad uprisutnjavati ovdje na zemlji, jest žrtvovano Isusovo tijelo, njegova prolivena krv.

Izvor: Rječnik biblijske teologije, KS, Zagreb 1993g
- 17:14 - Komentari (4) - Isprintaj - #

15.06.2006., četvrtak

Molitve

Molitva autoriteta
U ime Isusovo uzimam vlast i vežem sve sile i snage u zraku, na zemlji, u vodi, u podzemlju, na onom svijetu, u prirodi i u vatri.
Ti si Gospodin nad svim svemirom, dajem ti slavu u ime tvoga stvorenja. U tvoje ime vežem sve demonske sile koje su došle protiv nas i naših obitelji i stavljam sve nas pod zaštitu tvoje dragocjene krvi koja je prolivena za nas na križu.
Marijo, naša Majko, tražimo tvoju zaštitu i zagovor s Presvetim Srcem Isusovim za sve naše obitelji. Zaogrni nas svojim plaštem ljubavi da se prestraši neprijatelj.
Sveti Mihovile, i naš anđele čuvaru, dođite i branite nas i naše obitelji u borbi protiv svega zla što obilazi svijetom.
U ime Isusovo, zapovijedam svim silama i snagama zla da odstupe istog časa od nas, od naših domova i naše zemlje.
A mi ti zahvaljujemo, Gospodine Isuse, jer si vjeran Bog i osjećaš s nama.

Amen !

MOLITVA DUHU SVETOM

Duše Sveti, božanski cjelove Oca i Sina, izvore nebeskih milosti i mudrih savjeta, nebeski prijatelju duša, za tobom žudim, zazivam te i tražim.
Očisti mi pamet, napuni je svetim mislima, prosvijetli mi razum nebeskim svjetlom, užezi mi volju da me svega prožme Tvoja ljubav. Tebi se sav posvećujem i molim Te: udijeli mi svoje darove i milosti!

Amen!
DOĐI DUŠE PRESVETI


Dođi, Duše Presveti, izlij na nas bujice svojih milosti i stvori nove Duhove u svojoj Crkvi, u svojim biskupima, svećenicima, redovnicima i redovnicama, vjernicima, nevjernicima, grešnicima i svima nama, u svim narodima svijeta, u svim rasama, klasama i staležima!
Potresi nas svojim božanskim vihorom, očisti nas od svakoga grijeha i zablude i od svega zla!
Raspali nas svojim ognjem, učini da gorimo i izgaramo tvojom ljubavlju! Nauči nas da shvatimo da je Bog sve, sva naša sreća i radost, da je samo u njemu naša sadašnjost i budućnost i naša vječnost.
Dođi k nama i preobrazi nas, obrati nas, spasi nas, pomiri nas, složi nas, posveti nas!
Nauči nas da budemo potpuno Kristovi, potpuno Tvoji, potpuno Božji, po zagovoru i posredovanju, pod vodstvom i zaštitom Bezgrešne Djevice, Tvoje prečiste Zaručnice, Isusove i naše Majke Marije, Kraljice mira!

Amen!

- 08:04 - Komentari (1) - Isprintaj - #

10.06.2006., subota

Vitraž i ja

Ovaj divni vitraž sam snimio kod monsinjora Ivana Šeše , Marijin dom u Podvinju ( kod Broda )

Free Image Hosting at www.ImageShack.us
- 17:49 - Komentari (0) - Isprintaj - #

06.06.2006., utorak

Rođendan Crkve

BLAGDAN DUHOVA - ROĐENDAN CRKVE
Dj 2,1-13

Kad napokon dođe Pedeseti dan, svi bijahu skupljeni na istom mjestu.
Tad iznenada dođe neka huka s neba, kao kad puše silan vjetar
, pa ispuni svu
kuću u kojoj su boravili. I ukazaše im se jezici kao od plamena, i razdijeliše se te na svakog od njih siđe po jedan. Svi se oni napuniše Duha Svetoga te počeše govoriti tuđim jezicima, kako ih je već Duh nadahnjivao da govore.
Tada su boravili u Jeruzalemu pobožni Židovi Koji su došli od svih naroda pod nebom. Kad nastane spomenuta huka, narod se zgrnu i ostade
zbunjen, jer ih je svaki pojedini čuo gdje govore njegovim jezikom. Začuđeni i zadivljeni pitali su: „Zar nisu svi ovi što govore Galilejci? Pa kako ih
onda svaki od nas čuje gdje govore njegovim materinskim jezikom? Parti, Međani, Elamiti i stanovnici Mezopotamije, Judeje i Kapodocije,
Ponta i Azije, Frigije i Pamfilije, Egipta i libijskih Krajeva oko Cirene; Rimljani koji su na prolazu, Židovi i obraćenici (na židovsku vjeru), Krečani i
Arapi; svi mi čujemo ih gdje našim jezicima govore o veličanstvenim Božjim djelima.“ Svi su bili zapanjeni te u dvoumici jedan drugoga pitali: „Što bi ovo moglo biti?“ Drugi su podrugljivo govorili: „Puni su slatkog vina“.MOLITVA NA DUHOVE
Bože, Duše Sveti, klanjam ti se i priznajem te za pravoga Boga, jer ti si jedini Duh Oca i Sina, izlazeči od obaju, Duh si istoga bića i jednak od vijeka Ocu i Sinu. Ti si sašao nad Gospodina našega Isusa Krista u slici goluba. Nad apostolima ukazao si se u gorućim jezicima. Sve svese i izabranike Božje napunio si duhom mudrosti. O božanski Duše, dođi, zrakom svoje milosti rasvijetli dušu moju. Dođi, Oče ubogih, dođi, darovatelju svake milosti, slatki goste moje duše, dođi, svjetlo srdaca, okrepo umornih, utjeho žalosnih. Očisti, što je okaljano; izliječi, što je ranjeno; prigni, što je ukočeno; ugrij, što je studeno. Daruj mi sedam svojih darova; učvrsti me u kreposti, daj mi jednom blaženo preminuti.
Amen!

UVODNO RAZMATRANJE
Samo je jedan Bog jer je u Bogu samo jedna narav, ali su tri božanske Osobe: Otac, Sin i Duh Sveti. To jasno uči Sv.Pismo i usmena predaja. Prije nego je Isus uzišao na nebo, naložio je apostolima: Idite i naučavajte sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga ( Mt 28,19)
Tu je Krist jasno govorio o trima Osobama u Bogu. Duh Sveti, treća božanska Osoba, izlazi od Oca i Sina kao iz jednog izvora. Sam Krist kaže na posljednjoj večeri: Duh Sveti će me proslaviti jer će od moga uzeti (Iv 16,14). Prije toga kaže: Kad dođe Duh Sveti Tješitelj koji od Oca izlazi, on će svjedočiti za me (Iv 15,26). I opet na drugom mjestu: Duh Sveti Tješitelj, koga će Otac poslati u moje ime, on će vas naučiti svemu i napomenut će vam sve što vam god rekoh (Iv 14,26).
Kao što je vječno rođenje Božjeg Sina posve duhovne naravi, tako je i vječno postojanje Duha Svetoga. Ne možemo ga shvatiti, ali ga možemo donekle i usporediti sa slikom čovječjeg duševnog života: kao što čovjek, poznavajući sama sebe, voljom proizvodu čin ljubavi prema sebi, tako na otajstveni način Bog Otac spoznavajući sama sebe odvijeka rađa Sina: a Duh Sveti-kako kažu Sveti Oci-cijelov je Oca i Sina, dakle njihova neizmjerna međusobna ljubav. Zato se Duh Sveti u Sv.Pismu i naziva Ljubav (Gal 5,13.22).
Kako Božja misao i ljubav postaju božanske Osobe, za nas je, doduše, nedokučiva ali neizrecivo plodonosna tajna. Duh Sveti je kao Bog svagdje, ali kao djelitelj milosti osobitio je u Crkvi kao mističnom Kristovom tijelu i u svakoj pravednoj duši. Duh Sveti pravednika prosvijetljuje, posvećuje, jača i tješi; zato se zove Prosvijetitelj i Tješitelj. Duh Sveti nas posvećuje vrhunaravnom milošću koju po sakramentimai molitvi ulijeva u našu dušu kako bi ona bila dostojan stan Duha Svetoga.
Sv.Pavao kaže: Braćo, zar ne znate da ste Božji hram i da Duh Sveti stanuje u vama? Tko oskvrne Božji hram, bog će ga kazniti, jer je Božji hran svet a to ste vi (1 Kor 3,16.17).


IZ KATEKIZMA KATOLIČKE CRKVE
731 Na dan Pedesetnice, Kristov se Vazam izvršuje izlijevanjem Duha Svetoga, koji je očitovan, darovan i priopćen kao božanska Osoba: iz svoje punine Krist, Gospodin izlijeva Duha u izobilju. (Usp. Dj 2,33-36)

732 Toga je dana Presveto Trojstvo objavljeno potpuno. Od toga je dana Kraljevstvo, koje je Krist navijestio, otvoreno onima kpoji vjeruju u Njega; u poniznosti tijela i u vjeri oni već imaju udjela u zajedništvu Presvetog Trojstva. Svojim dolaskom, a on ne prestaje dolaziti, Duh Sveti uvodi svijet u „posljednja vremena“, u vrijeme Crkve, u Kraljevstvo već baštinjeno, ali još nedovršeno.

686 „Što je u Bogu, nitko ne zna osim Duha Božjega“ (1 Kor 2,11). A njegov Duh, koji Ga objavljuje, čini da upoznamo Krista, njegovu Misao i Živu Riječ, ali sam sebe ne izriče. Onaj koji je „govorio po prorocima“ čini da čujemo Očevu Riječ. No njega ne čujemo. Mi Ga poznamo samo u pokretu kojim nam objavljuje Riječ osposobljavajući nas da Ga u vjeri prihvatimo. Duh Istine koji nam „objavljuje“ Krista „ne govori sam od sebe“ (Iv 16,13). Takva zastrtost, u pravom smislu božanska, tumači zašto ga „svijet ne može primiti, jer ga ne vidi i ne poznaje“, dok ga oni koji vjeruju u Krista poznaju jer On ostaje s njima.(Usp. Iv 14,17)

Crkva, živo zajedništvo u vjeri apostola, koju ona prenosi, mjesto je naše spoznaje
Duha Svetoga:

u Svetom pismu koje je On nadahnuo;
u Predaji kojoj su crkveni Oci uvijek aktualni svjedoci;
u crvenom Učiteljstvu koje On vodi
u sakramentalnom bogoslužju, kroz riječi i znamenja, gdje nas Duh Sveti dovodi u zajedništvo s Kristom;
u molitvi u kojoj nas On zagovara
u karizmama i službama kojima se Crkva izgrađuje;
u znakovima apostolskog i misionarskog života;
u svjedočenju svetih kojim On očituje svetost Crkve i nastavlja djelo spasenja.
DAROVI I PLODOVI DUHA SVETOGA
Čudoredni život kršćana podržavaju darovi Duha Svetoga. To su trajna raspoloženja koja čovjeka čine poslušnim poticajima Duha Svetoga.
Sedam darova Duha Svetoga jesu: MUDROST, RAZUM, SAVJET, JAKOST, ZNANJE, POBOŽNOST I STRAH BOŽJI.
Oni u punini pripadaju Kristu, našem Spasitelju i Otkupitelju. Oni upotpunjuju i vode k savršenstvu kreposti one koji ih primaju. Oni čine vjernike poslušnima da se spremno pokoravaju božanskim nadahnućima.
Crkvena predaja nabraja dvanaest plodova Duha Svetoga: LJUBAV, RADOST, MIR, STRPLIVOST, VELIKODUŠNOST, USLUŽNOST, DOBROTA, KROTKOST, VJERNOST, BLAGOST, UZDRŽLJIVOST I ČISTOČA.

Krepost je stalno i čvrsto raspoloženje da se čini dobro. Ljudske kreposti su stalna raspoloženja razumai volje koja ravnaju našim činima, sređuju naše strasti i upravljaju našim vladanjem po razumu i vjeri. Mogu se okupiti oko četiri stožerne kreposti: razboritost, pravednost, jakost i umjerenost.

Razboritost potiče praktični razum da u svakoj prilici razlikuje naše pravo dobro i da izabire prikladna sredstva da ga ostvari.

Pravednost se sastoji u postojanoj i čvrstoj volji Bogu i bližnjemu dati što im pripada.

Jakost osigurava čvrstoču u poteškoćama i ustrajnost u traganju za dobrom.

Umjerenost obuzdava privlačnost sjetilnih užitaka i osposobljuje za ravnotežu u upotrebi stvorenih dobara.

Moralne kreposti rastu odgojem, slobodnim činima i ustrajnošču u naporu. Božanska milost ih čisti i uzdiže.
Bogoslovne kreposti omogućavaju kršćanima da žive u vezi s Presvetim Trojstvom. Bog im je izvor, poticaj i objekt, Bog koga čovjek spoznaje po vjeri, u kog se nada i koga ljubi radi njega samoga.
Tri su bogoslovne kreposti: vjera, ufanje i ljubav. One prožimlju i oživljavaju sve moralne kreposti.

Po vjeri vjerujemo u Boga i usve što nam je on objavio i što nam sveta Crkva predlaže vjerovati.

Po ufanju želimo i čvrstim pouzdanjem od Boga isčekujemo vječni život i milosti da ga zaslužimo.

Po ljubavi ljubimo Boga iznad svega, svoga bližnjega kao sama sebe iz ljubavi prema Bogu. Ona je "sveza savršenstva" (Kol 3,14) i forma svih kreposti.preuzeto sa www.dvasrca.com

- 12:46 - Komentari (0) - Isprintaj - #

02.06.2006., petak

Kristfest

Tvrđa
Većina događanja Kristfesta , prošli tjedan , odvijala se u Tvrđi, u crkvama i vanjskim prostorima ispred Bastiona. To je , recimo, najstariji dio Osijeka, a i pokazao se vaš interes za neke objekte u Tvrđi. Žao mi je samo što nemam bolji dig. aparat osim ovog u mobitelu, da snimim bolje fotke, a i kiša je bila ! No ipak sam odlučio ,zbog svega navedenog,ovako malo , informativno , predstaviti Tvrđu , stari centar Esega ( Murse); tursku utvrdu , gdje se još mogu vidjeti turski tornjići, tornjevi i bedemi...Neke od građevina stare su i par stotina godina. Ime Eseg se spominje i preko osamsto godina, a Mursa seže do vremena Rimljana.Tvrđa je doživjela i preživjela strašno uništenje 91-95; to je bio kulturocid. Kasnije su morali biti obnovljeni svi krovovi ; još i sad se obnavlja a ožiljci gelera su još vidljivi.
Dominira crkva sv. Mihaela, (žuta ) a lijepa je crkva Franjevaca (bijela). Mnoštvo škola je trenutno smješteno u Tvrđi;npr. 'kod topova' je Glazbena škola, a Klasična je na uglu prema Bastionu i Dravi. Koga zanima više , nek se javi ( Pazi rimuje se Dravi -javi), i pogleda donji link !

link za pregledati slike : http://ob.blog.hr/
- 21:21 - Komentari (1) - Isprintaj - #

<< Prethodni mjesec | Sljedeći mjesec >>

< lipanj, 2006 >
P U S Č P S N
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

Lipanj 2013 (3)
Svibanj 2013 (3)
Svibanj 2012 (1)
Kolovoz 2011 (1)
Veljača 2010 (1)
Rujan 2009 (1)
Kolovoz 2009 (12)
Svibanj 2009 (1)
Travanj 2009 (1)
Veljača 2009 (2)
Siječanj 2009 (2)
Prosinac 2008 (3)
Listopad 2008 (2)
Kolovoz 2008 (3)
Srpanj 2008 (1)
Kolovoz 2007 (1)
Lipanj 2007 (53)
Svibanj 2007 (115)
Travanj 2007 (90)
Ožujak 2007 (48)
Veljača 2007 (74)
Siječanj 2007 (26)
Prosinac 2006 (17)
Studeni 2006 (8)
Listopad 2006 (15)
Rujan 2006 (28)
Kolovoz 2006 (58)
Srpanj 2006 (11)
Lipanj 2006 (5)
Svibanj 2006 (2)
Travanj 2006 (2)
Ožujak 2006 (2)
Siječanj 2006 (4)
Prosinac 2005 (9)

Dnevnik.hr
Gol.hr
Zadovoljna.hr
OYO.hr
NovaTV.hr
DomaTV.hr
Mojamini.tv

Linkovi

Blogeri