SPORTSKO RIBOLOVNO DRUŠTVO "RAMA"

petak, 01.07.2011.


ZAJEDNIČKA AKCIJA RIBOČUVARA I POLICIJE

JOŠ JEDNA USPŠJEŠNA AKCIJA.U NOĆI 29.06. U 22 SATA RIBOČUVARI SU ZAMJETILI NEPOZNATI ČAMAC U KOJEM SU SE NALAZILE ČETIRI OSOBE ISPOD SELA RUMBOCI KAKO VRŠE RIBOLOV NEDOZVOLJENIM SREDSTVIMA OSTIMA(BODILA),NAKON ČEGA JE ZATRAŽENA ASISTENCIJA POLICIJE KOJA JE U VRLO KRATKOM ROKU BILA NA LICU MJESTA,
KRIVOLOVCI SU OD PRIJE POZNATI,A RADI SE O I.Z. R.Z. G.Z. I.B. SVI IZ RUMBOKA.POLICIJA JE ZAPLIJENILA SREDSTVA KOJIM JE VRŠEN KRIVOLOV I NALAZE SE U PU PROZOR-RAMA.PROTIV KRIVOLOVACA BIT ĆE PODNESENA KAZNENE PRIJAVA.

01.07.2011. u 12:36 • 0 KomentaraPrint#

petak, 27.05.2011.

RIBOČUVARI U AKCIJI

Ribočuvari bilježe zavidne rezultate na vodama kojima gospodari S.R.D.“RAMA“ nanoseći velike gubitke krivolovcima.Dana 25. i 26.05. pronašli su 3 mreže na Ramskom jezeru počinitelji su ovoga puta uspijeli pobjeći,a postoje naznake o kojim osobama se radi! Nakon odkrivanja istih bit će podnesena prekšajna prijava.
Uploaded with ImageShack.usUploaded with ImageShack.usUploaded with ImageShack.us

27.05.2011. u 13:41 • 0 KomentaraPrint#

utorak, 10.05.2011.

SASTANAK SEKCIJA

Temeljem zaključka predsjedništva sa sjednice održane 28.04.2011.upućuje se poziv:
Za sastanak sekcije Srednja Rama i Gornja Rama, koji će se održati dana 12.05.2011 godine( ČETVRTAK ) u 19.sati MOTEL RAMA.


DNEVNI RED

1. Izbor Predsjednika sekcije Srednja Rama i Gornja Rama
2. Izbor Izvršnog odbora sekcija po 5. članova
3. Izbor Tajnika sekcija ( kojeg bira izvršni odbor)
Dostavljeno:

- Članovima sekcija
- Dosie
PREDSJEDNIK S.R.D „RAMA“

Mile Čuljak dipl.ing.

10.05.2011. u 11:45 • 0 KomentaraPrint#

petak, 06.05.2011.

USPJEŠNA AKCIJA RIBOČUVARSKE SLUŽBE!

Nakon redovnog noćnog obilaska ribočuvara (02.05. na 03.05.2011.) uočene su dvije grupe krivolovaca na Ramskom jezeru koje su vršile izlovljavanje ribljeg fonda nedozvoljenim sredstvima BODILA,MREŽA.Ribočuvari su krenuli u akciju gdje su na licu mjesta zatekli počinitelje prilikom čega su im oduzeta nedozvoljena sredstva bodila,lampa i jedna mreža.Počinitelji su evidentirani i slijedi poduzimanje daljnjih mjera.
Ovom akcijom zadan je težak udarac krivolovu na vodama udruženja.Ribočuvarska služba nastavlja sa svojim stalnim nadzorom uz podršku Policije.Uploaded with ImageShack.us

06.05.2011. u 13:14 • 0 KomentaraPrint#

ponedjeljak, 04.04.2011.

OTVORENA RIBOLOVNA SEZONA


Na ribolovnom području Prozor-Rama tj. Ramskom jezeru,rijeci Rama i dijelu Jablaničkog jezera dana 02.04.2011 godine (subota) službeno je otvorena ribolova sezona.Prigodom otvora istog dana organizirano je zajedničko druženje članova i prijatelja društva uz ribolov i roštiljadu u mjestu Gračac.

04.04.2011. u 14:47 • 0 KomentaraPrint#

četvrtak, 31.03.2011.

OBAVIJEST ZA SPORTSKE RIBOLOVCE

- Da je službeni otvor ribolova za sezonu 2011 godinu subota 02.04.2011 godine

- Da se može otpočeti sa vađenjem ribolovni dozvola.

Cijene dozvola su po važećem Federalnom pravilniku o obliku i sadržaju obrasca dozvola za
sportsko – rekreativni ribolov.

Svi sportski ribolovci su obvezni izvaditi ribolovnu dozvolu prije izlaska na vodu, ribarenje, dozvole neće moći kupiti na vodi jer to moraju pribaviti prije izlaska u ribolov.Ukoliko budu zatečeni bez dozvole biti će podnesen zahtjev sudu za prekršaje za pokretanje prekršajnog postupka.

Zaštita ribljeg fonda biti će pojačana preko ribočuvarske službe, ribočuvara-članova po ovlaštenju koji imaju sve ovlasti kao i podnošenje prekršajne prijave,asistencije policije i poljoprivredne inspekcije te za sve koji budu zatečeni u ribolovu bez ribolovne dozvole ili obavljali druge nezakonite radnje uništavanje ribljeg fonda biti će sankcionirani.31.03.2011. u 13:17 • 0 KomentaraPrint#

petak, 25.03.2011.

OTVOR RIBOLOVNE SEZONE 2011

Nakon što je SRD "RAMA" ovi dana dobilo ribolovno pravo za sportsko-rekreativni ribolov na ribolovnom području Prozor-Rama tj. Ramskom jezeru,rijeci Rama i dijelu Jablaničkog jezera dana 02.04.2011 godine (subota) proglašava se službeni otvor ribolova.Prigodom otvora istog dana organizira se zajedničko druženje,ribolov uz roštiljadu u mjestu Gračac.

25.03.2011. u 14:47 • 0 KomentaraPrint#

POTPISAN UGOVOR O RIBOLOVNOM PRAVU

Dana 23.03.2011 godine, Sportsko ribolovno društvo "RAMA" u zgradi Vlade HNŽ uz prisustvo ministrice poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede Vesne Pinjuh i predsjednika Vlade Srećka Boras potpisan je ugovor o korištenju ribolovnog prava za sportsko-rekreativni ribolov za ribolovno područje-zonu Prozor-Rama na period od deset godina.

25.03.2011. u 14:38 • 0 KomentaraPrint#

ponedjeljak, 07.03.2011.


ODRŽANA REDOVNA-IZBORNA SKUPŠTINA

Dana 04.03.2011. godine u Motelu Rama sa početkom u 18,00 sati održana redovna godišnja izvještajna i izborna skupština SRD "RAMA"
na kojoj je;

USVOJENO;
- Izvješće o radu i financijskom poslovanju za 2010 god.
- Program rada i financijski plan za 2011 god.

IZABRANI;
- Mile Čuljak za predsjednika društva
- Dražen Vladić za dopredsjednika društva
- Stipo Čuljak za tajnika društva

- za članove predsjedništva društva ;
- Mijo Franjić
- Ante Markešić
- Sead Bećirević
- Slavko Jeličić
- Milenko Marić
- Pavo Marić
- Munib Mahmutbegović
- Josip Marić

- za nadzorni odbor;
- Stipo Ćališ
- Pero Rajić
- Ivan Antunović

- za disciplinski sud;
- Josip Milošević
- Luka Čuljak
- Milenko Dolić
Dodjeljene zahvalnice;- Stipi Čuljak, za dugogodišnji rad -rukovođenje društvom i razvoj sportsko- rekreativnog ribolova
- Stipi Ćališ , za pomoć u organizaciji rada društva


07.03.2011. u 10:11 • 0 KomentaraPrint#

ponedjeljak, 28.02.2011.

SKUPŠTINA DRUŠTVA

REDOVNA IZVJEŠTAJNA I IZBORNA SKUPŠTINA SRD „RAMA“ održat će se dana 04.03. 2011.godine (petak) u 18,00 sati, u MOTELU „RAMA“ -sala za sastanke.

DNEVNI RED:

1. Izbor radnog predsjedništva,zapisničara i dva ovjerovatelja zapisnika

2. IZVJEŠĆA;
- Izvješće o radu i financijskom poslovanju za 2010 god.
- Program rada i financijski plan za 2011 god.

3. IZBORI;
- Izbor predsjednika društva
- Izbor dopredsjednika društva
- Izbor tajnika društva
- Izbor članova predsjedništva društva
- Izbor nadzornog odbora
- Izbor disciplinskog suda

4. Dodjela zahvalnica
5. Razno

28.02.2011. u 14:36 • 0 KomentaraPrint#

četvrtak, 17.02.2011.

SJEDNICA PREDSJEDNIŠTVA


ZAKAZAN SASTANAK PREDSJEDNIŠTVA SRD „RAMA“ koji će se održati dana 22.02.2011.godine (utorak) u 16,00 sati, u prostorijama općine Prozor/Rama , Vatrogasni dom.DNEVNI RED:


1. Informacija oko dodjele na upravljanje ribolovni područja –zona
2. Pripreme za redovnu skupštinu društva
- Izvješće o radu i financijskom poslovanje za 2010 god.
- Program rada i financijski plan za 2011 god.
3. Pripreme za izbornu skupštinu
- Imenovanje zastupnika ispred sekcije Srednja Rama(Prozor) u skupštinu društva sukladno članku 30. Statita.
- Utvrđivanje liste zastupnika skupštine i prijedloga za tijela društva
- Zakazivanje termina za održavanje redovne-izborne skupštine
4. Pripreme za otvor ribolovne sezone
5. Razno

17.02.2011. u 08:33 • 0 KomentaraPrint#

petak, 28.01.2011.

VISOKE NAKNADE ZA KORIŠTENJE RIBOLOVNIH PODRUČJA -ZONA NA PODRUČJU HNŽ


Temeljem odluke Vlade HNŽ broj;01-1-02-1714/09 objavljene u Narodnim novinama HNŽ broj; 7/09, o utvrđivanju visine početnih cijena godišnje naknade za korištenje dijela ribolovnog područja-ribolovnih zona na području HNŽ i raspisanog natječaja Ministarstva poljoprivrede ,šumarstva i vodoprivrede za ustupanje ribolovnih područja broj; 11-02-4692/09 objavljenog 12.studenog. 2009 godine. U istoj odluci vlade HNŽ za vode na području općine Prozor/Rama odrađena je astronomsko velika naknada godišnja od 26.000,00 KM, sa ugovorom na 10 godina što iznosi 260 000,00 KM,pored svega još zakonski trbamo izdvajati 10 % od dozvola Sportsko ribolovnom savezu F BiH. Što dovodi nemogućnosti da udruženja iz poštuju te ne javljanje na natječaj jer nemamo mandat da potpisujemo štetan ugovor za udruženja koji kasnije nećemo moći iz poštovati jer su udruženja ne profitabilne organizacije gdje im zakonom određeno financiranje od članarine i pomoći drugih.

Iz gore navedenog razloga naše udruženje kao i druga udruženja sa područja Županije nisu se javili na natječaj,nakon čega je došlo do zabrane ribolova i time preuzmanje nadzora od strane Ministarstva i poljoprivredne inspekcije. Zbog lake ne sprovedbe zabrane a ribari i dalje nastavili sa ribarenjem, ministarstvo je sa zakašnjenjem jer je sezona duboko otpočela polovinom mjeseća travnja dodjelilo na korištenje udruženjima privremeno do kraja 2010 godine. Kako nebi i novi natječaj propo Vlada HNŽ je donijela odluku o izmjeni prijašnje odluke te snizili cijenu godišnje naknade a koje su i dalje previsoke ako uzmemo sve okolnosti i ako ih usporedimo sa naknadama po drugim Županijama.

Očito da mora doći do izmjene Zakona o slatkovodnom ribarstvu F BiH ,u kojem bi bila razdvojena ribolovna područja-zone-reviri za biznis i dodijeljena na koncesije sa naknadom kao što su predviđene ovakvim odlukama a druge vode u svrhe sportskog ribolova,ribolovne rekreacije koje bi bile dodijeljene uz niske naknade od dozvola ,ribolovnim udruženjima kao što je riješeno u mnogim državama.

O D L U K U
O IZMJENAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU
VISINE POČETNIH CIJENA GODIŠNJE NAKNADE
ZA KORIŠTENJE DIJELA RIBOLOVNOG PODRUČJA – RIBOLOVNIH ZONA
NA PODRUČJU HERCEGOVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE


I

U Odluci o utvrđivanju visine početnih cijena godišnje naknade za korištenje dijela ribolovnog područja – ribolovnih zona na području Hercegovačko-neretvanske županije („Narodne novine HNŽ“, broj: 7/09) poglavlje II mijenja se i glasi:
„Za ukupno devet ribolovnih zona u ribolovnom području „HERCEGOVAČKO-NERETVANSKO“, a na području Hercegovačko-neretvanske županije utvrđuju se visine početnih cijena godišnje naknade u iznosima kako slijedi:

1. dio ribolovnog područja – ribolovna zona Čapljina 5.200,00 KM
2. dio ribolovnog područja – ribolovna zona Čitluk 2.400,00 KM
3. dio ribolovnog područja – ribolovna zona Jablanica 7.600,00 KM
4. dio ribolovnog područja – ribolovna zona Konjic 13.600,00 KM
5. dio ribolovnog područja – ribolovna zona Mostar 15.600,00 KM
6. dio ribolovnog područja – ribolovna zona Neum 1.600,00 KM
7. dio ribolovnog područja – ribolovna zona Prozor-Rama 10.400,00 KM
8. dio ribolovnog područja – ribolovna zona Ravno 400,00 KM
9. dio ribolovnog područja – ribolovna zona Stolac 2.000,00 KM.“


II

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Narodnim novinama Hercegovačko-neretvanske županije“.Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
HERCEGOVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
V L A D A
P R E D S J E D N I K
Broj: 01-1-02-2242/10
Mostar, 16.12.2010. godine Srećko Boras, v.r.

28.01.2011. u 09:25 • 0 KomentaraPrint#

NATJEČAJ ZA USTUPANJE RIBOLOVNOG PODRUČJA-ZONE

Temeljem raspisnog natječaja Ministarstva poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede HNŽ od dana 10.01.2011. godine,za ustupanje dijela ribolovnog područja-zone na korištenje davanjem ribolovnog prava za obavljanje sportsko-rekreativnog ribolova na području HNŽ na razdoblje od 10 godina.Predsjedništvo SRD "RAMA" na sjednici održanoj 24.01.2011.godine donijelo je odluku da se naše udruženje prijavi na natječaj iako je prema odlici vlade HNŽ visoka početna cijena od 10 400,00 KM godišnje za naknadu korištenja ribolovnog područja-zone Prozor-Rama.SRD "RAMA" je prikupilo svu traženi dokumentaciju iz natječaja,ispunjava sve uvjete te se prijavili na raspisani natječaj.Očekivamo brzo rješenje nadležnog ministarstva i dobivanje ribolovnog područja-zone na korištenje kako bi ove godine na vrijeme mogli otpočeti ribolovnu sezonu.

Bistro!

28.01.2011. u 09:02 • 0 KomentaraPrint#


PRIPREME ZA IZBORNU SKUPŠTINU, PRIJEDLOZI SEKCIJA ZA TIJELA DRUŠTVA

Sukladno statutarnim obvezama i kako bih se REDOVNA IZBORNA skupština SRD „RAMA“ održala početkom mjeseca Veljače tj. prija početka ribolovne sezone prema zaključku skupštine od 28.05.2010. god., obveza je da sve sekcije održe sastanak svoji članova i izaberu svoja tijela sekcije predviđena statutom i dostave prijedloge za tijela DRUŠTVA kako bih se mogla održati REDOVNA IZBORNA SKUPŠTINA DRUŠTVA.

Dostaviti;

1. po 10 (deset) članova-zastupnika iz svake sekcije za skupštinu društva
2. prijedlog za predsjednika i dopredsjednika društva (ukoliko imaju sekcije)
3. prijedlog za tajnika društva (ukoliko imaju sekcije)
4. po dva prijedloga svake sekcije za predsjedništvo društva
5. po jedan prijedlog svake sekcije za nadzorni odbor
6. po jedan prijedlog svake sekcije za disciplinski sud

Svi predsjednici sekcija trebaju održati sastank svojih sekcija te odraditi sukladno statutu i potpisan zapisnik sa sastanka dostaviti do 31.01.2011.godine kako bi predsjedništvo društva moglo održati svoj sastanak i izvršiti pripreme za izbornu skupštinu.
Svi dostavljeni prijedlozi za tijela društva i izbor unutar sekcije trebaju da su osobe članovi društva u 2010 godini sukladno članku 19. Statuta društva.

Sve potrebite informacije i podaci predsjednicima sekcija su na raspolaganju u društvu.


Dostavljeno;
-Dosije
-Predsjednicima sekcija
-svim članovima predsjedništva
-članovima nadzornog odbora

28.01.2011. u 08:56 • 0 KomentaraPrint#

srijeda, 02.06.2010.

ZA VIKEND DOBRA POSJETA TURISTA I RIBOLOVACA RAMSKOM JEZERU

Protekli vikend na Ramskom jezeru mjestu GORIČICA, iako su bili loši vremenski uvjeti ,pri obilasku voda zatečen veći broj turista i ribolovaca iz Sarajeva,Kreševa,Kiseljaka koji redovno dolaze na ovo mjesto kako bih se odmorili uz roštilj,rekreirali i malo ribarili.Turisti su zadivljeni ljepotom punog ramskog jezera ,čistog okoliša kao naj veći problem ističu loše pristupačne ceste vodi.02.06.2010. u 21:36 • 0 KomentaraPrint#

ODRŽANA REDOVNA GODIŠNJA SKUPŠTINA

Dana 28.05.2010.godine u RESTORANU „RAMSKA KUĆA“ na Makljenu sa početkom u 19.00 sati, održana redovna godišnja skupština SRD "RAMA"


1. USVOJENO:
- izvješće o radu
- izvješće financijskog poslovanja za 2009 godinu
- Izvješće nadzornog odbora

2. USVOJEN:
- financijski plan i
- programa rada za 2010. godinu

3. Na prijedlog sekcije D.Rama izvršena popuna predsjedništva SRD "RAMA"
4. usvojene izmjene i dopune statuta SRD „RAMA“
5. Donesen zaključak o provođenju priprema za redovnu izbornu skupštinu, reizbornosti po sekcijama i dostavljanje prijedloga za tijela društva do kraja jedanaestog mjeseca.
02.06.2010. u 21:14 • 0 KomentaraPrint#

ponedjeljak, 24.05.2010.

DOBAR ULOV

Sarajlija Ramiz Gušo, član Udruženja sportskih ribolovaca „Novi Grad“ Sarajevo, pecao je ovih dana na Ramskom jezeru, a kući se vratio punog ruksaka. Naime, u Varvari Gušo je upecao pet babuški, a kao mamac je koristio hljeb.
"Pecao sam samo dva sata i za tako kratko vrijeme izvukao pet riba. Ovo je još jedan dokaz da je akumulaciono Ramsko jezero bogato ribom - kaže Gušo.


24.05.2010. u 13:26 • 0 KomentaraPrint#

srijeda, 19.05.2010.

REDOVNA GODIŠNJA SKUPŠTINA

Zakazana redovna godišnja skupštinu S.R.D. „RAMA“ koja će se održati dana 28.05.2010.godine (petak) u RESTORANU „RAMSKA KUĆA“ na Makljenu sa početkom u 19.00 sati .

DNEVNI RED:

1. Izbor -radnog predsjedništva i zapisničara

2. Razmatranje i usvajanje:
- izvješća o radu
- financijskog poslovanja za 2009 godinu
- Izvješća nadzornog odbora

3. Razmatranje i usvajanje:
- financijskog plana
- programa rada za 2010. godinu

4. Popuna predsjedništva iz Sekcije D.Rama
5. Razmatranje, usvajanje izmjena i dopuna statuta SRD „RAMA“
6. Donošenje zaključka o provođenju priprema za redovnu izbornu skupštinu, reizbornosti po sekcijama i dostavljanje prijedloga za tijela društva.
7. Razno

19.05.2010. u 11:18 • 0 KomentaraPrint#

Ramski Smuđ od 5,5 kg

U vikendu iza nas i londonskom izdanju vremena, terase ramskih kafića nisu baš mogle raditi, ali je zato radila riba na Ramskom jezeru. Poneki primjerak pojavio se i na terasama obližnjih kafića, tako i ovaj Smuđ na slici težak 5,5 kg kojega je ulovio sarajevski ribar Hamo, inače veliki ljubitelj prirode i zaljubljenik u Ramu i Ramsko jezero na kojemu se odmara već više od dva desetljeća

Uploaded with ImageShack.us

19.05.2010. u 09:36 • 1 KomentaraPrint#

srijeda, 12.05.2010.

USPJEŠNA AKCIJA RIBOČUVARSKE SLUŽBE


Nakon dužeg praćenja i osmatranja kretanja krivolovaca noćas napravljena je uspješna akcija zaštite ribljeg fonda na Jablaničkom jezeru na djelu Gračac, ribočuvarske službe i ribočuvara po ovlaštenju. U akciju su uključeni i mnogi članovi društva i ljudi dobre volje kojima je u cilju zaštita ribljeg fonda,zaštita prirodnog bogastva koji prate i podpomažu u radu ribočuvarskoj službi.Društvo će nastaviti sa ovakvim zajedničkim akcijama i zajedničkom zaštitom uz pomoć svih svoji članova i sportski ribolovaca te mještana oko jezera. U ovoj akciji je zaplenjeno 2 mreže, krivolovci su nepoznati a prema informacijama i daljnoj istragi postoje naznake otkrivanja krivolovaca za koje će biti podnesena prekršajna prijava. Ribočuvari,članovi,mještani, ribočuvari po ovlaštenju će i dalje osmatrati sve vode društva i vršiti pojačanu zaštitu ribljeg fonda i zaštitu svoji voda uz potrebitu i intervenciju policije
12.05.2010. u 08:59 • 0 KomentaraPrint#

utorak, 20.04.2010.

OTVORENA RIBOLOVNA SEZONA

17.04.2010.godine na Ramskom jezeru je službeno otvorena sezona ribolova. SRD „Rama“ dobilo je dozvolu za privremeno korištenje – gospodarenje ribolovnom zonom Ramsko jezero, rijeka Rama i dijelom Jablaničkog jezera. Društvo je za svoje članove, a u povodu otvaranja ribolovne sezone, organiziralo zajedničko ribarenje, druženje i roštiljadu. Otvor ribolova popratili su, novinar Dnevnog avaza iz Sarajrva i jedna od Sarajevski televizija koja je napravila reportažu o otvoru ribolova i Ramskog jezera, kao i ramski internet portal ,rama-prozor.info.

20.04.2010. u 12:38 • 0 KomentaraPrint#

srijeda, 14.04.2010.

OBAVIJEST ZA SPORTSKE RIBOLOVCEObaviještavamo sve sportske ribolovce da je SRD „RAMA“ dobilo na privremeno korištenje –gospodarenje ribolovnom zonom Ramsko jezero,rijeka Rama i dijelom Jablaničkog jezera, tako da svi članovi mogu otpočeti sa vađenjem RIBOLOVIH DOZVOLA.

Nadzor i zaštita ribljeg fonda biti će pojačana sukladno godišnjem programu gospodarenja od strane ribočuvarske službe,ribočuvara članova po ovlaštenju,poljoprivredne inspekcije i po potrebi intervencijom policije. Za sve koji budu zatečeni bez dozvole ili obavljali druge protuzakonite radnje u ribolovnim područijima biti će prema zaključku predsjedništva SRD „RAMA“ od 13.04.2010. god.bez opraštanja i davanja rokova za vađenje dozvole podnesena prekršajna prijava.

Zabrana ribolova koju je izdalo nadležno Županijsko Ministarstvo prestaje a predsjedništvo društva na sastanku 13.04.2010.godine donijelo je zaključak da je službeni OTVOR RIBOLOVA na našim ribolovnim zonama dana 17.04.2010. godine (subota). U povodu službenog otvora ribolova SRD „RAMA“ za svoje članove organizira zajedničko ribarenje,druženje i roštiljadu na Ramskom jezeru mjesto Ploča.


14.04.2010. u 08:59 • 0 KomentaraPrint#

SASTANAK PREDSJEDNIŠTVA

ODRŽAN SASTANAK PREDSJEDNIŠTVA SRD „RAMA“ dana 13.04.2010. godine u 16,00 sati, u prostorijama općine Prozor/Rama , Vatrogasni dom.DNEVNI RED:


1. Informacija oko dodjele na upravljanje ribolovni područja –zona
2. Razmatranje načina izdavanja ribolovnih dozvola
3. Odluka o davanju ovlasti ribočuvara-čalanova po ovlaštenju i način zaštite voda rijeke Rama i dijela J. Jezera (prijedlog pripremit predsjednici sekcija)
4. Planovi,aktivnosti društva za ovu godinu, natjecetaljska liga HNŽ
5. Pripreme za redovnu skupštinu društva
- Izvješće o radu i financijskom poslovanje za 2009 god.
- Program rada i financijski plan za 2010 god.
- Zakazivanje termina za održavanje redovne skupštine
- Statut,
6. Razno

14.04.2010. u 08:56 • 0 KomentaraPrint#

utorak, 25.08.2009.

SJEDNICA PREDSJEDNIŠTVA DRUŠTVA

Zakazana proširena sjednica predsjedništva SRD „RAMA“ koja će se održati dana 31.08.2009. godine (ponedjeljak),sa početkom u 16,00 sati, U PROSTORIJAMA OPĆINE PROZOR-RAMA, VATROGASNI DOM.DNEVNI RED ;

1. Informacija o radu SRD“RAMA“ ( izvjestitelj predsjednik društva, tajnik)
2. Informacija o radu natjecateljske komisije (izvjestitelj pred.Marko Zadro)
3. Informacija o radu komisija za zaštitu ribljeg fonda (izvjestitelj pred. Mile Čuljak,ribočuvari)
4. Informacija o proglašenju ribolovni područja- zona
5. informacija o početku polaganja ribičkog ispita
6. Utvrđivanje načina prijedloga izmjena i dopuna statuta
7. Pripreme za učešće na četvrtom sajmu „dani šljive Rama 2009“
8. Razno

Dostavljeno;

1. dosje
2. članovima predsjedništva
3. nadzornom odboru
4. predsjednicima komisija,ribočuvarima

BISTRO !

25.08.2009. u 14:39 • 0 KomentaraPrint#

petak, 17.07.2009.

KOMISIJA ZA ZAŠTITU RIBLJEG FONDA

Sinoć je održan sastanak komisije za zaštitu ribljeg fonda SRD "RAMA" na kome je napravljen operativni plan pojačane zašite ribljeg fonda na svim vodam društva.Na sastanku su nazočili svi članovi komisije osim predsjednika sekcije Prozor.Zaštita će se odvijati u dvije stalne grupe preko sekcija društva-članova,ribočuvarske službe,ribočuvara po ovlaštenju i po potrebi asistzencije policije. Sagledana su kritična mjesta krivolovaca i imena pojedinaca koji se bave protuzakonitim radanjama i ribolovom bez dozvole te će se posebna pažnja posvetiti na ta mjest i zacrtane osobe,svi koji budu zatečeni u krivolovu biti će podnesena prekršajna prijava nadležnom sudu.Za predsjednika komisije za zaštitu ribljeg fonda izabran je Mile Čuljak,dipl.ing.agr.U dosdašnjem radu pri zaštiti ribljeg fonda u 2009 godini uz stalno praćenje i zajedničke akcije ribočuvara i članova i zajedničke akcije sa ribočuvarima iz SRD "GLAVATICA" Jablanica ,zapljeneno je ukupno 12 mreža na vodama Ramsko Jezero i Jablaničko jezero . Dogovor je postignut za 10 dana da se ponaova zakaže sastanak iste komisije na kome će se analizirati urađeno i napraviti daljni plan rada.

17.07.2009. u 10:42 • 0 KomentaraPrint#

ponedjeljak, 13.07.2009.

AKCIJA UREĐENJA CESTA ZA PRISTUP RAMSKOM JEZERU

Mještani sela Ploča pokrenili su akciju uređenja pristupne ceste Ramskom jezeru. Ista cesta je makadamska koja je potpuno devastirana kojom se nije moglo prometovat do vode. Dugo čekajući da se Općina Prozor-Rama i JP Elektroprivreda HZ HB organiziraju i urede ceste što im je i obveza kako bi se moglo normalno prometovati jer nikad do sada nisu održavane i nasipane a to je minimum a osnovno za razvoj turizma. Ovakve ceste su od velikog značaja za razvoj turizma,razvoj sportskog ribolova i ribolovne rekreacije te su se sami mještani bez pomoći gore navedeni organizirali i odradili sanaciju ceste. Ovakve projekte koji su od značaja za razvoj ribolova SRD "RAMA" je novčano podpomoglo.
Glavni problem koji se pojavljuje pri razvoju sportskog ribolova,ribolovne rekreacije i turizma uopće je nerješene pristupačne ceste kojim se skoro ne može prometovat do vode, nerješeni drugi prateći objekti kao pokretni WC,kontenjeri za smeće, tj. određena mjesta za kampiranje sa rješenom određenom infrastrukturom o kojoj problematici stalno SRD "RAMA" pokušava preko općine Prozor-Rama iznaći rješenje i odrediti turističko-ribarske kampove sa svime potrebitim, gdje bi mogli kampirati svi turisti. Dali postoji uopće briga za razvoj turizma na ovakvom preljepom jezeru što nam je priroda podarila a neznamo iskorititi kako bi povećali kvalitetu života u ruralnim podreučijima. Žurno je potrebito napraviti strategiju razvoja turizma na području naše općine,planski izdvajati sredstva iz proračuna općine , crpit iz drugi fondova i organizirano razvijati turizam. Gledajući dosadašnju praksu i gdje se u razvoj turizma baš ništa nije uložilo pa nam je nepoznato hoćeli se idalje ovakvo nastaviti i prepustiti slučaju. UKOLIKO SE ŽELI DOBRO NAŠOJ OPĆINI I RAZVOJU TURIZMA POTREBITO JE NAPRAVITI;

1. Izrada studije o turističkim potencijalima općine
2. Rekultivacija i uređenje prostora oko Ramskog jezera
3. Uređenje pristupnih cesta prema turističkim odredištima
4. Izrada promotivnog materijala
5. Izrada turističke web stranice općine
6. Izrada putokaza prema turističkim odredištima
7. Organiziranje tradicionalne manifestacije "Ramsko ljeto"
8. Izrada regulacionih planova oko Ramskog jezera
9. Izgradnja plaža i turističko-ribarski kampova
10. Izgradnja glavnog kolektora i prečistača otpadnih voda obodom Ramskog jezera
11. sanacija divljih deponija smeća
12. Osigurati turističku kotu jezera


Bistro !


13.07.2009. u 10:51 • 0 KomentaraPrint#

utorak, 16.06.2009.

SPORTSKI RIBOLOVCI IZ AUSTRIJE NA RAMSKOM JEZERU
Image Hosted by ImageShack.us


I ove godine sportski ribolovci iz Austrije svoj godišnji odmor provode u ribolovu na Ramskom jezeru,u ribarenju će ostati 10 dana na lokaciji Goričica. Zadovoljni prirodnom ljepotom, punim jezerom, ribljim fondom kako ističu da i sljedeće godine planiraju u još većem broju doći u sportski ribolov na ovo vodu. Glavni problem koji se pojavljuje pri razvoju sportskog ribolova,ribolovne rekreacije i turizma uopće je nerješene pristupačne ceste kojim se skoro ne može prometovat do vode, nerješeni drugi prateći objekti kao pokretni WC,kontenjeri za smeće, tj. određena mjesta za kampiranje sa rješenom određenom infrastrukturom o kojoj problematici stalno SRD "RAMA" pokušava preko općine Prozor-Rama iznaći rješenje i odrediti ribarske kampove sa svime potrebitim, gdje bi mogli kampirati i dr. turisti.
Image Hosted by ImageShack.us


Image Hosted by ImageShack.us

16.06.2009. u 10:55 • 0 KomentaraPrint#

ponedjeljak, 08.06.2009.

USPJEŠNA AKCIJA RIBOČUVARSKE SLUŽBE

Nakon dužeg praćenja i osmatranja kretanja krivolovaca napravljena je uspješna akcija zaštite ribljeg fonda na Ramskom jezeru ribočuvarske službe i ribočuvara po ovlaštenju. U akciju su uključeni i mnogi članovi društva i ljudi dobre volje kojima je u cilju zaštita ribljeg fonda,zaštita prirodnog bogastva Ramskog jezera koji prate i podpomažu u radu ribočuvarskoj službi.Društvo će nastaviti sa ovakvim zajedničkim akcijama i zajedničkom zaštitom uz pomoć svih svoji članova i sportski ribolovaca te mještana oko jezera. U ovoj akciji je zaplenjeno 4 mreže, krivolovci su prema izjavam mještana i članova poznati ukoliko se potvrde počinitelji biti će podnesena prekršajna prijava i zatražiti od suda da se plati šteta po važećem oštetnom pravilniku. Ribočuvari,članovi,mještani, ribočuvari po ovlaštenju će i dalje osmatrati sve vode društva i vršiti pojačanu zaštitu ribljeg fonda i zaštitu svoji voda uz potrebitu aistenciju policije u noćnom nadzoru.

08.06.2009. u 09:00 • 0 KomentaraPrint#

ponedjeljak, 25.05.2009.

ODRŽANO ŽUPANIJSKO NATJECANJE
Image Hosted by ImageShack.us


Juče je održano Županijsko natjecanje na Ramskom jezeru u ribolovu disciplina "LOV RIBE NA PLOVAK"staza Podbor, u kome je učestvovalo 12 ekipa (36 ribara). U prijelepom danu i ambijentu uz roštiljadu, fishpaprikaš,čobanac, uživali su i mnogi gosti,ribari iz Rame tako i sa cije Županije.

Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us

EKIPE KOJE SU SE NATJECALE;

1. ČAPLJINA
2. MOSTAR 1
3. NEVESINJE 1
4. MOSTAR 2
5. KONJIC 1
6. NEVESINJE 2
7. BLAGAJ
8. STOLAC
9. RAMA
10. KONJIC 2
11. SARAJEVO
12. JABLANICA

PLASMAN EKIPA;
1. JABLANICA
2. MOSTAR 1
3.ČAPLJINA
Image Hosted by ImageShack.us


PLASMAN POJEDINCA;
1. ĐEVAD DŽAJIĆ- JABLANICA

Ukupni ulov na natjecanju 34 kg. , uhvaćena riba nakon vaganja je vraćena u Ramsko jezero.

Image Hosted by ImageShack.us


SRD "RAMA" dobilo je sve pohvale na pripremljenu stazu i organizaciju održavanje natjecanja tako da je za sljedeću godinu najavljeno još veći broj ekipa. Od svih natjecanja ovi kategorija koja su do sada organizirana juče kod nas je učestvovalo naj veći broj ekipa.

Na kraju natjecanja obavljeno je paljenje-uništavanje mreža koje je zaplijenila ribočuvarska služba SRD "RAMA"
Image Hosted by ImageShack.us

25.05.2009. u 10:14 • 0 KomentaraPrint#

utorak, 19.05.2009.

ŽUAPANIJSKO NATJECANJE U RIBOLOVU NA RAMSKOM JEZERU

Image Hosted by ImageShack.us


Dana 24.05.2009. godine na Ramskom jezeru, staza Podbor, održat će se Županijsko natjecanje u disciplini "LOV RIBE NA PLOVAK" očekuje se 36 natjecatelja ( 12 ekipa ), veliki broj gostiju iz drugi udruženja sa područja F BiH kao ljubitelja ribolova i prirode.

19.05.2009. u 11:55 • 0 KomentaraPrint#

<< Arhiva >>

Creative Commons License
Ovaj blog je ustupljen pod Creative Commons licencom Imenovanje-Dijeli pod istim uvjetima.< srpanj, 2011  
P U S Č P S N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Srpanj 2011 (1)
Svibanj 2011 (3)
Travanj 2011 (1)
Ožujak 2011 (4)
Veljača 2011 (2)
Siječanj 2011 (3)
Lipanj 2010 (2)
Svibanj 2010 (4)
Travanj 2010 (3)
Kolovoz 2009 (1)
Srpanj 2009 (2)
Lipanj 2009 (2)
Svibanj 2009 (8)
Travanj 2009 (3)
Ožujak 2009 (7)
Veljača 2009 (13)
Siječanj 2009 (4)
Studeni 2008 (1)
Rujan 2008 (5)
Srpanj 2008 (4)
Lipanj 2008 (1)
Travanj 2008 (5)
Ožujak 2008 (3)
Veljača 2008 (3)
Siječanj 2008 (12)

Dnevnik.hr
Gol.hr
Zadovoljna.hr
OYO.hr
NovaTV.hr
DomaTV.hr
Mojamini.tv


Komentari da/ne?

Opis bloga

- SPORTSKI RIBOLOV
- RIBOLOVNA REKREACIJA
- RIBOLOVNI TURIZAM

PODACI O DRUŠTVU

PREDSJEDNIŠTVO DRUŠTVA:

1. Mile Čuljak - predsjednik
2. Dražan Vladić -dopredsj.
3. Stipo Čuljak- tajnik
4. Mijo Franjić
5. Ante Markešić
6. Sead Bećirević
7. Slavko Jeličić
8. Milenko Marić
9. Pavo Marić
10.Munib Mahmutbegović
11.Josip Marić

KOMISIJA ZA ZAŠTITU RIBLJEG FONDA
1. Mile Čuljak-predsjednik
2. Josip Marić-pred.sekcije D.Rama
3. Ivan Babić- pred.sekcije Prozor
4. Senad Kulaglić
5. Stipo Čuljak-predsj. društva
6. Stipo Ćališ-tajnik društva

NATJECATELJSKA KOMISIJA
1. Marko Zadro-predsjednik
2. Milenko Dolić
3. Nikola Marić
4. Darko Dolić
5. Mijo Ostojić
7. Pero Rajič
8. Nermin Zajmović

KONTAKT :

-Tel: 036/770-552
- Fax: 036/771-342

Predsjednik; 063/314-163
Tajnik;063/383-099

ADRESA:
Ul. K. Tomislava bb
88440 Prozor/Rama

ZA otvor ribolovne sezone 17.04.2010.GOD.


CIJENE DOZVOLA:

-Umirovljenici, invalidi ; 50 KM
-Od 14 do 18 godina i preko 65 godina starosti ;50 KM
-Pioniri do 14 god ; 25 KM
-Ostali od 19-65 godina ;100 KM

MJESTA ZA PRODAJU DNEVNI I VIKEND DOZVOLA

RAMSKO JEZERO

1. BENZINSKA CRPKA
"ANTONIO BENZ"- SIČAJA
PODBOR bb /pored kamenoloma)
VL: ANTE SIČAJA
tel. 063/828-665

2. TRGOVINA "MALPROM" -
PLOČA, vl. Ž. Pločkinjić

3. BENZINSKA CRPKA
"TADIĆCO" JAKLIĆI bb,
VL. Ž. Tadić.

U GRADU PROZOR

1. KIOSK "NOBI" - PROZOR,
vl. Z. Dolić ul.K. Tomislava bb
tel.063/339-484

JABLANIČKO JEZERO

1. KONOBA "KOD BUCE"-
GRAČAC, vl. M. Topić

RIJEKA RAMA

1.BENZINSKA CRPKA "EUROPETROL"
GRAČANICA, vl. I. Papak
-Prenoćište za ribare -tel. 036/770-949


PRENOĆIŠTE ZA RIBARE PORED RAMSKOG JEZERA
063/480-939
Image Hosted by ImageShack.us


VODE DRUŠTVA:-

Ramsko jezero; 1550 ha


Image Hosted by ImageShack.us
Ramsko jezero je smješteno u gornjoramskoj kotlini na sjeveru Hercegovine, na području današnje općine Prozor-Rama. Područje je ograničeno strmim vijencem planinskih masiva Raduše, Makljena, Ljubuše i Vrana, a uz samo jezero sa sjeveroistočne strane nalazi se Kolivreta ( 1 174 m n.v.) s istaknutim vrhovima Vučja gora ( 702 m n.v.), Gradina ( 1 057 m n.v.). Na sjevernoj strani je Raduša sa Draševom i istaknutim vrhom Košticom (1 285 m n.v.), Zahum s Humnom glavom (989 m n.v.), Orlovačom (953 m n.v.), Crnom stranom (770 m n.v.), Stražbenicom planinom (883 m n.v.) i Kamenitom djecom (912 m n.v.). Područje rijeke Rame, od vrela pa do ulaza u ramski kanjon na dnu Kovačeva polja, predstavlja prirodnu uvalu koja je danas ispunjena vodama Ramskog jezera. Jezero je dosta duboko ( prosječna dubina kod max kote je 75 m ).
Dužinski smjer ove kotline i današnjeg jezera je sjeverozapad-jugoistok. Ova kotlina čini gornji tok rijeke Rame, a ispunjena je sedimentima mlađeg tercijara. Dužina, od vrela rijeke Rame do ulaza u strmi ramski kanjon, iznosi 7 500 m. Površina Ramskog jezera je različita, a ovisi o visini uspora. Tako na maksimalnoj koti uspora 595 m površina iznosi 1 550 ha, na koti 581 m ona je 1 160 ha, a na minimalnoj koti uspora 536 m površina je 245 ha.- Rijeka Rama; 13,5 km


Image Hosted by ImageShack.us


Rijeke Rama izvire između Raduše i Proslapske planine u naselju Varvara. Najznačajnija je pritoka Neretve u koju se ulijeva u srednjem toku kao lijeva pritoka. Dužina toka Rame iznosi 33 km. U gornjem toku, od izvora do Mluše, rijeka je dosta tiha i tu je danas smješteno Ramsko jezero

Rijeka Rama od brane Mluša do Marine pećine

Srednji tok je od Mluše do Marine pećine, gdje se Rama ulijeva u Jablaničko jezero. U tom dijelu Rama teče klisurom sa 10 % pada, što ukazuje na tipični planinski karakter rijeke, te sa desne strane prima pritoke Crima potok i Gračanicu, a sa lijeve Krupić i Volujaču koja ima dužinu toka 13,5 km.

Prema svim fizikalno-kemijskim pokazateljima, rijeka Rama pripada čistom salmonidnom području s velikim padom korita i relativno malom količinom vode. Korito je puno bukova, brzaka i malih kaskada. Ovakav tip vode, s dosta niskim temperaturama koje su tijekom godine varirale od 4,5 C u zimskom razdoblju do 13,9 C tijekom mjeseca srpnja, utječu na pojavu visokih koncentracija kisika što je od posebnog značaja za život potočne pastrve.


U rijeci Rami tijekom jednogodišnjih istraživanja utvrđene su samo dvije riblje vrste . U svim godišnjim dobima dominirala je potočna pastrva, koja je autohtona riba rijeke Rame, dok je dužičasta pastrva u rijeku unesena poribljavanjem.- Dio Jablaničko jezero, 140 ha

Image Hosted by ImageShack.usSPORTSKI RIBOLOV

OTVOR RIBOLOVA NA VODAMA S.R.D "RAMA" ;
01.03.- 01.10.

ZABRANJEN ribolov-lovostaj na;

- SMUĐA od 01.03 – 31.05 ,
- ŠARANA od 01.04 – 31.05

Image Hosted by ImageShack.us


Image Hosted by ImageShack.us

DJELOKRUG RADA DRUŠTVA


Rad Sportsko ribolovnog društva „RAMA“ temelji se u okviru Zakona o slatkovodnom ribarstvu, nadležnosti iz statuta i na osnovu programski smjernica i načela zaštiti , obnovi , uzgoju ribljeg fonda, razviju športskog ribolova ,ribolovnog turizma i ribolovne rekreacije na području općine Prozor-Rama odnosno vodama ovog društva Ramsko jezero, rijeka Rama i dijela Jablaničkog jezera.

PROMOCIJA TURIZMA; Prva nagrada za razvoj i promociju turizma na sajmu poljoprivrede, prehrane i turizma „DANI ŠLJIVE PROZOR-RAMA 2007“Image Hosted by ImageShack.us


Image Hosted by ImageShack.us


Ribolovna natjecanja

Zbog promoviranja , razvoja ribolovnog turizna na području naše općine ,ribolovne rekreacije, zbližavanja ribolovaca organiziraju se na Ramskom jezeru ribolovna natjecanja po kalendaru ribolovnog saveza BiH, saveza F BiH i lige HNŽ.

Image Hosted by ImageShack.us


Image Hosted by ImageShack.us


RIBOLOVNA REKREACIJA

Image Hosted by ImageShack.us


" U ZDRAVOM TIJELU....... STAR SPORT " Redovita tjelesna aktivnost može spriječiti ili kontrolirati neke bolesti:

- smanjuje masnoće u krvi,
- prevenira povišeni krvni tlak,
- smanjuje rizik od srčanog i moždanog udara,
- jača pluća,
- kontrolira težinu,
- prevenira i smanjuje stres,
- jača imunitet,
- osigurava veću snagu, izdržljivost i fleksibilnost zglobova i kralježnice,
- prevenira osteoporozu,
- smanjuje ozljede,
- omogućava bolje spavanje i opuštanje,
- povećava razinu energije,
- donosi bolje raspoloženje i kvalitetu života.


SPORTSKI RIBOLOVCI IZ AUSTRIJE

Image Hosted by ImageShack.us


Image Hosted by ImageShack.us


Image Hosted by ImageShack.us


Image Hosted by ImageShack.us


RAMSKO JEZERO
RIBARSKI AUTO KAMP

1.K. POLJE-ispod sela
2.PLOČA-Goričica
3.PODBOR-Sopot
4.RIPCI- Ravne njive
5.VARVARA-ispod sela