Tekstovi:
1. Utemeljenje ateizma i religije
2. Racionalnost ateizma i religije
3. Čemu animozitet između ateista i vjernika?
4. Je li Bog proizvod ljudskog uma? (Feuerbach)
5. Što je bilo prije Boga?
6. Je li Isus Krist povijesna osoba?
7. Je li Isus Krist povijesna osoba? (2)
8. Hoće li znanost dokazati da Bog ne postoji?
9. Friedrich Nietzsche i religija
10. Činimo li dobro samo zbog Božje kazne?
11. Pretjeruje li Crkva u pogledu seksualnosti?
12. Je li Trojstvo politeizam?
13. Je li kršćanstvo sinkretistička religija?
14. Kako je Crkva birala evanđelja?
15. Zašto poslanice ne sliče evanđeljima?
16. Je li starozavjetni Bog zao?
17. Paradoks kamena
18. Zašto je Katolička crkva griješila kroz povijest?
19. Što Bog hoće?
20. Što bi bilo kad bi čovjek bio besmrtan?
21. Jesu li kršćani većinom neinteligentni?
22. O celibatu i ređenju žena
23. Zašto se Biblija različito shvaća?
24. Je li biblijsko izvješće o stvaranju pogrešno?
25. Što poručuju Adam i Eva?
26. Bog i evolucija
27. Evolucija i kršćanski fundamentalizam
28. Evolucija i ateistički fundamentalizam
29. Kakav je odnos religije i znanosti?
30. Zašto Crkva ne raspodjeli svoja bogatstva?
31. Kršćanska etika i ateistički humanizam
32. Potječe li kršćanstvo od Esena?
33. Je li Crkva desničarska organizacija?
34. Ima li u Bibliji grešaka?
35. Kršćanstvo i društvene promjene
36. Marxova kritika religije
37. Kršćanstvo i socijalno pitanje
38. Jesu li Židovi iskrivili izvorno kršćanstvo?
39. Albert Einstein i religija
40. Ispovijest vjere
41. Zar Bog kažnjava potomke zbog grijeha predaka?
42. Zašto Isus nije ukinuo ropstvo?
43. Psihologija i religija
44. Po čemu je Stari zavjet nadahnutiji od grčkih filozofa?
45. Kršćanstvo i žene
46. Kada se Isus rodio?
47. Kršćanstvo i marketing
48. Tko je Jahve?
49. Smiju li katolici kritizirati Crkvu?
50. Apsurd Isusovih prispodoba
51. Povijesni Isus i Krist vjere (1)
52. Povijesni Isus i Krist vjere (2)
53. Povijesni Isus i Krist vjere (3)
54. Značenje Marije danas
55. Drugi vatikanski koncil
56. Koncilska i pretkoncilska Crkva
57. Pojmiti Boga
58. Concilium
59. Religija iz straha i koristi
60. O molitvi i Božjoj intervenciji
61. In memoriam: Edward Schillebeeckx
62. Što znači da je Isus Sin Božji
63. O Uskrsu
64. O Tijelu Kristovu
65. O Uzašašću
66. Matteo Ricci i inkulturacija kršćanstva
67. Teološki All Stars Team
68. Obraćenje biskupa Romera (1)
69. Obraćenje biskupa Romera (2)
70. Obraćenje biskupa Romera (3)
71. Ekskluziva o Schillebeeckxu
72. Redemokratizacija Crkve
73. Uvod u kršćanstvo
.................................................................


Free counter and web stats


Responder blog banner

11.07.2008., petak

Potječe li kršćanstvo od Esena?

Do 70-ih godina prošlog stoljeća popularna je bila teza kako se kršćanstvo zapravo razvilo iz židovske sekte Esena, te kako kako je Isus zapravo “učitelj pravde” koji se spominje u esenskim spisima. O čemu se tu radi?

Godine 1947. pronađeni su na području Kumrana (zapadna obala Mrtvog mora) stari rukopisi na kožnim svitcima. U pećinama Kumrana bila je smještena biblioteka sekte Esena, koji su se odvojili od hebrejskog centra, smatrajući ga nedovoljno revnosnim u izvršavanju učenja Tore. Spisi su bili sakriveni u pećinama, vjerojatno u strahu od Rimljana, koji su 70.n.Kr. godine uništili židovski hram u Jeruzalemu. Pronađeni su tako starozavjetni spisi (čitava Knjiga proroka Izaije, te manji ili veći dijelovi ostalih knjiga) i posebna esenska literatura. Identičnost tih starozavjetnih tekstova s do tada poznatim prijepisima pokazala je kako su prepisivači svoj posao obavljali nadasve minuciozno, te je time onima koji su smatrali kako su biblijski tekstovi kroz godine mijenjani, izbijen taj argument iz ruke. Druga važna činjenica koju su kumranski tekstovi dokazali jest da postoje hebrejski izvornici starozavjetnih knjiga koje smo ranije poznavali samo kroz grčke i druge prijevode (Tobija, Judita i dr.), pa su neki smatrali da te knjige uopće nisu židovskog porijekla.

Osim starozavjetnih spisa pronađena je i osobna esenska literatura. Upravo su se na nju pojedinci pozivali navodeći kako u njoj ima pregršt elemenata koji postoje i u kršćanstvu. No, upoznavajući sadržaj i datiranje kumranskih spisa, pokazalo se da takve teze nisu osnovane.

Naime, poveznice Isusa s “učiteljem pravde” koji se spominje u tekstovima pale su u vodu s arheološkim istraživanjima koja su dokazala kako nijedan spis (osim prijepisa starozavjetne Knjige proroka Danijela) ne potječe iz Isusova vremena, budući je posljednji nastao na prijelazu iz stare u novu eru. Znanstvenici stoga smatraju kako je “učitelj pravde” potomak svećeničke loze koju su Židovi svrgnuli 153. god.pr.Kr. Tada se je, naime, Jonatan proglasio velikim svećenikom i protjerao zakonitoga velikog svećenika Oniju III, iako na velikosvećeničku službu i čast imaju pravo samo potomci Sadokovi. Esenski “učitelj pravde” je jedan od tih potomaka koji je oko 100. god.pr.Kr. okupio oko sebe zajednicu nezadovoljnika židovskim opsluživanjem Zakona – Esene.

Jedan od najvažnijih esenskih tekstova je “Komentar na knjigu proroka Habakuka”. U njemu se govori o “učitelju pravde” i o “grešnom svećeniku” koji se bori protiv učitelja. Grešni svećenik je napustio Boga, on je “lažac koji je odbacio Toru”. Bog je pak saopćio sve učitelju pravde. On zna sve tajne riječi robova i proroka. Grešni svećenik progoni učitelja pravde, no u pravi čas Bog će uništiti sve svoje protivnike. Grešni svećenik je zapravo Ivan Hirkan (134.-104. pr.Kr.), te kasnije Aleksandar Janej (103.-76. pr.Kr.), koji su vršili velikosvećeničku službu umjesto Sadokovih potomaka.

Druga važna knjiga je “Priručnik discipline”. Iz njega se vidi da su se Eseni obvezali da će živjeti prema uputama koje je Bog dao preko Mojsija i proroka. Sebe zovu “sinovima svjetla”, a svoje protivnike “sinovima tame”, te se navodi da njih treba prokleti, a Bog će ih iskorijeniti. Svi koji se odluče da služe Bogu treba da sekti daju sve svoje znanje, snagu i imovinu. Primanje u sektu se vrši na temelju posebne ceremonije, a zabranjeno je druženje s onima koji su izvan saveza. Svi u zajednici moraju zajedno jesti i zajedno se moliti. Na 10 ljudi treba biti 1 svećenik. Zajednica mora jednu trećinu noći u godini biti budna da bi mogli čitati knjige i da se zajedno mole. Za vrijeme govora nitko ne smije upadati u riječ onome koji govori. Isto tako, nitko ne smije govoriti dok na njega ne dođe red. Novi članovi provjeravaju se godinu dana, a tada se odlučuje hoće li biti primljeni ili ne. Tek nakon druge godine postaje punopravni član i učestvuje u svim obredima. Ako je netko sakrio dio svog posjeda, isključuje se na godinu dana, a hrana mu se umanjuje za jednu četvrtinu. Od članova se zahtjeva najveća disciplina. Ne smije se “glupo smijati niti rukama gestikulirati”. Tko o bližnjem širi neistinu isključuje se iz zajednice na godinu dana. Tko prigovara principima zajednice isključuje se za stalno. Zajednicom upravlja savjet zajednice koji se sastoji od 12 ljudi i 3 svećenika, a glavnu riječ imaju Aronovi sinovi. U svemu se treba najstrože držati Tore. Ako netko namjerno učini kakav prijestup isključuje se iz zajednice bez prava na povratak. Za nenamjerno griješenje kazna je dvije godine popravljanja. Svi treba da budu pokorni i da čekaju dok ne dođe prorok i Mesije (plural!) iz Arona i Izraela. U tom periodu otpadnike treba vječno mrziti. Svi treba da hvale Boga i nema samilosti prema onima koji su se udaljili od pravog puta. Njih ne treba tješiti.

Zanimljivi tekstovi još su “Himni” i “Rat sinova svjetla protiv sinova tame”. U “Himnima” autor govori u prvom licu, iz čega su neki istraživači zaključili da je tekst pisao učitelj pravde, osnivač zajednice. Tekst “Himni” rađen je prema uzoru psalama. Vjernik se obraća Bogu da bi mu bio na pomoći. Kaže da mu je neprijatelj pleo mrežu, ali je u nju sam on upao, jer noga vjernika stoji na čvrstom tlu. Belial se trudi da poveća svoju moć, ali će biti uništen za sva vremena. Lažni proroci su zaveli narod, a na pravog vjernika se ne obraća pažnja. Čovjek je zemlja, tvorevina prašine, Bog ga urazumljuje i bez Boga ništa ne egzistira. Nitko ne može dostići njegova junačka djela, mjeriti se s njegovom snagom, suprotstaviti se njegovoj slavi.

“Rat sinova svjetla protiv sinova tame” je opis eshatološke bitke. Sinovi svjetla su sinovi Levija, Jude i Benjamina. Sinovi tame su vojske Beliala, Edomiti, Ammoniti, Moabiti, Filistejci i Kitejci iz Assura i Misraima (Egipat). Na čelu vojske svjetla su svećenici s trubama. Zapovijed je: “Neka tvoj mač pojede meso grešnika”. Nakon bitke Izrael će vječno vladati.

Image and video hosting by TinyPic
Kumran

U četvrtoj kumranskoj špilji (4 Q) nađeni su fragmentarni tekstovi u kojima se spominje Sin Božji, Sin Svevišnjeg. Riječ je o nepotpunim tekstovima s mnogo praznina. Budući da je na temelju arheološkog, jezičnog i paleografskog ispitivanja otkriveno da su prepisani u vrijeme Heroda Velikog (umro 4.god.pr.Kr.) istraživači u tim tekstovima vide apokaliptični smisao, tj. proročanstvo utemeljeno na starozavjetnim spisima. Drugi pak smatraju da ti tekstovi imaju i povijesni značaj, tj. da se odnose na kralja Aleksandra Balasa (150.-145. prije Krista), Seleukovića koji je uzeo za ženu Kleopatru iz roda Ptolomejevića i najavio eshatološki mir. Sam sebe je nazivao Teopater - Sin Božji i to ispisivao na novcu.

Inače, sigurno je da tekstovi iz četvrte špilje imaju pretkumranske značajke. Naziv “Sin Božji” nije pripadao uhodanoj mesijanskoj terminologiji u tadašnjem židovstvu. U pozadini je zapravo shvaćanje kraljevske ideologije: kralj je “sin Božji”. Tekst se tu oslanja na proroka Danijela (njega su Eseni posebno uvažavali jer su mislili da je u njemu skriveno proročanstvo o kraju rimske vladavine), pa se govori o kralju hulitelju: “On će huliti na Svevišnjega, zatirati svece Svevišnjega, i sveci će biti predani u njegove ruke na jedno vrijeme i dva vremena i polovinu vremena” (vrijeme kušnje) (Dn 7, 25). “Kralj će raditi što god mu se prohtije, uznoseći i uzdižući sebe iznad svih bogova: protiv Boga nad bogovima govorit će hule i uspijevat će dok se gnjev ne navrši - jer ono što je određeno, to će se ispuniti.” (Dn 11, 36) Danijel misli na Antioha IV. koji se naziva epifanes - objava Božja, to jest sin Božji, te je prisiljavao Židove da štuju kult Zeusa Olimpijskog. “Bit će to vrijeme tjeskobe kakve ne bijaše otkako je ljudi pa do toga vremena. U ono vrijeme tvoj će se narod spasiti” (Dn 12, 1). Narod Božji primit će tada “kraljevstvo” i “njegovo kraljevstvo je vječno, i sve vlasti služit će mu i pokoravati se njemu” (7, 27).

1897. godine pronađen je u Kairu tzv. Damaski tekst. Po svom sadržaju i taj spis spada u grupu Kumranskih tekstova. Govori se o učitelju pravde. Spominje se novi savez koji je zaključen u zemlji Damasku (od tuda ime spisa). Na više mjesta se kaže da je učitelj pravde umro. Iz toga se procjenjuje da je zajednica kasnije došla u Damask, ali drugi istraživači misle da Damask ne treba shvatiti kao demografsko mjesto, već kao simboliku izgnanstva. U svakom slučaju, Eseni su, kao i mnogi tadašnji Židovi, napustili Palestinu, te smatrali da se time ostvaruje proroštvo Ezekiela i Jeremije o »Novom savezu« (Ez 16,59-63; Jr 31,31-34). U tekstu se ponovno daju upute za život zajednice, a poseban se naglasak daje na poštivanje subote, pa tada čak “ako čovjek padne u vodu ili bunar, tada ga se ne smije spašavati ako treba ići po uže ili po ljestve”. Opet se spominje da će doći Mesija iz Arona i Izraela. Ponovno se govori da na 10 ljudi mora doći 1 svećenik.

Iz svega navedenog jasno je kako se kod Esena radi o tipičnoj sekti, obilježja koje se ne razlikuju puno od suvremenih oblika istih. Njih karakterizira isključivost i zatvorenost prema vanjskom svijetu, stroga uređenost, vrlo visok stupanj zajedništva i discipline. Eseni su bili nezadovoljni vjerskom revnošću židovske elite, no kao pravovjerni Židovi Eseni zadržavaju glavna učenja te religije. Sličnosti s kršćanstvom se isključivo javljaju u tom pogledu (ipak, esenski je Bog još stroži od židovskog, te kod njega nema praštanja). Dapače, esenski spisi pokazuju kako su evanđelja duboko ukorijenjena u židovsku sredinu i misaono ozračje Isusova vremena, što su ranije mnogi osporavali povezujući evanđelja više s perzijskim, grčkim i gnostičkim utjecajem (tako su npr. kontrast svjetla i tame iz Ivanova evanđelja povezivali s iranskim dualizmom, no sada znamo da je ta slika prisutna i u pretkršćanskom židovstvu). Očito je pak s druge strane kako Eseni ne bi bili baš zadovoljni s Isusom koji se družio s carinicima i grešnicima, umjesto da ih prezire. Osim toga, razvidno je kako Eseni propagiraju strogo pridržavanje židovskog zakona, zbog čega je Isus i dolazio u najveći konflikt s židovskom elitom. Opis kršćanske zajednice kakav nalazimo u Novom zavjetu nema zajedničkih osobina s esenskom zajednicom, no očito je i kako su Eseni nastali ranije od kršćana (npr. u kumranskoj zbirci su neki tekstovi pisani feničkim pismom, kojim su Židovi pisali do 3. st.pr.Kr., a Eseni sami za sebe kažu da su nastali u vremenu oko 200. god.pr.Kr.). Osnovni pojmovi kršćanske zajednice, kao što su uskrsnuće, otkupljenje, opraštanje grijeha i sl., se kod Esena ne spominju. Kao predmet spekulacije ostaje okolnost da li je Isus ikada dolazio u doticaj s nekim od Esenima, no činjenica da oni nisu imali utjecaja na njegov nauk, osim možda u smislu odbacivanja takvih stavova, je prilično jasna.


- 11:29 - Komentari (0) - Isprintaj - #

<< Arhiva >>

Creative Commons License
Ovaj blog je ustupljen pod Creative Commons licencom Imenovanje-Dijeli pod istim uvjetima.

< srpanj, 2008 >
P U S Č P S N
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Svibanj 2011 (1)
Srpanj 2010 (3)
Lipanj 2010 (4)
Svibanj 2010 (1)
Travanj 2010 (1)
Ožujak 2010 (3)
Veljača 2010 (1)
Siječanj 2010 (2)
Prosinac 2009 (2)
Studeni 2009 (3)
Listopad 2009 (2)
Kolovoz 2009 (1)
Srpanj 2009 (1)
Svibanj 2009 (1)
Ožujak 2009 (1)
Veljača 2009 (1)
Siječanj 2009 (1)
Prosinac 2008 (1)
Studeni 2008 (2)
Listopad 2008 (1)
Rujan 2008 (2)
Kolovoz 2008 (1)
Srpanj 2008 (12)
Lipanj 2008 (12)
Svibanj 2008 (15)

Dnevnik.hr
Gol.hr
Zadovoljna.hr
OYO.hr
NovaTV.hr
DomaTV.hr
Mojamini.tv

Opis bloga:
Blog Responder (eng. onaj koji pruža pomoć) je mjesto promišljanja o nekim teološkim temama koje se autoru čine zanimljivima. Ako nekome bude od pomoći ili ga tkogod nađe interesantnim, ispunit će svoju funkciju.

kontakt: responder.hr@gmail.com

Drugi o Responder blogu:
“Eto danas sam po prvi puta otkrio ovaj blog i 3h se nisam maknuo od njega, moram priznat da me se izrazito dojmio i na neka pitanja me je stvarno prosvjetlio, mogu samo da pohvalim autora i da mu dam potporu da samo tako i nastavi.”
"Svakako najkvalitetniji blog na ovu temu na čitavom hrvatskom webu."
Anonimac

"Htio bi reći samo da pratim redovito tvoj blog, neke tekstove i koristim u svome radu. Moram reći da je blog jedinstven i fantastičan. Mnogo se toga dobrog može naći i u komentarima."
Supek

“Čini se pomalo modernistički inficiran.”
Toma Blizanac

“Blog s katoličkim podvalama o evoluciji.”
ProtestantZg

“Tipičan primjer zlobnih laži o Isusovoj povijesnosti.”
My Exercises

"Skoro pa profesionalni antiateista i branitelj križa."
Pavaogc

“Hvala bogu što još ima mislećih bića, koji ne potiskuju bitna i goruća pitanja Crkve. Teme koje otvarate već dugo i predugo nas glođu i bojimo se da nas ne izglođu. Utješno je uočiti da nas more ista pitanja. Dao vam bog bistar um, zašiljeno pero, dar znanja i poseban dar da nam na ovakav način služite! Bog vas blagoslovio! Pišite nam!”
demokracijaKatkad svratim na:
Portali
→ Spiritus movens
→ National Catholic Reporter
→ Clerical Whisper

Progresivizam
→ Young Adult Catholics
→ The Progressive Catholic Voice
→ J. Cecil's Progressive Catholic Reflections
→ Vatican II Voice

Tradicionalizam
→ Toma Blizanac
→ Romancatholicism
→ Tradition in Action

Ekumenizam
→ Faith and Theology
→ The Piety That Lies Between

Tiskovine
→ Svijetlo riječi