19.10.2004., utorak

VOICES FROM NATURE V

VOICES FROM NATURE V
version in English and Croatian

V

Tendrils twisting up limbless trees.
Our season’s growth holds on to
Our dead, expressionless companions
Rootless, yet sturdy,
Pushed deep into the soil
Who knows of their silent aspirations
To spread a branch, some leaves.
Carrying our fruiting lineage
We emulate their staked-out intervals
And cling for support, since we need you.

Do you look upon us with envy?
Our leaves cast great shadows
That our companions could only dream of.
Reaching out along a trail
We’ve spent years mastering.
Contorting our trunks into shapes
That is not straight or rigid
But as if to say, ‘We’re alive, we’re alive
Admire the fruits of our labour’

It consumes all our strength
To engorge this wisdom
And each year we are cut back to conserve our energy.
Each year is our new beginning,
Until one year we shall be cut back completely,
When we are no longer yielding
And become, like you,
Unyielding.


V

Mladice se ovijaju oko drveća bez grana.
Naš godišnji rast oslanja se na
Naše mrtve, bezizražajne prijatelje
Bez korijenja, još uvijek krepke
Gurnute duboko u tlo
Koje poznaje njihove tihe težnje
Da prekriju granu, nešto lišća.
Noseći našu plodnu lozu
Mi oponašamo njihove ograđene razmake
I ne damo se otkinuti, dok vas trebamo.

Da li nas gledate odozdo sa zavišću?
Naše lišće baca velike sjene
O kojima naši prijatelji mogu tek sanjati.
Pružajući se duž staze
Mi provodimo godine vladajući.
Nakrivljujući svoja debla u oblike
Koji nisu ravni ili ukočeni
Tako da bi rekli, «mi smo živi, mi smo živi
Divite se plodovima našeg rada».

To troši našu snagu
Za gutanjem te mudrost
I svake godine mi se smanjujemo da bi sačuvali svoju energiju.
Svaka godina je naš novi početak,
Sve dok se jedne godine, posve ne smanjimo,
Kada više nećemo biti plodni
I postat ćemo, poput tebe,
Neplodni.

- 19:15 - Komentari (0) - Isprintaj - #

15.10.2004., petak

VOICES FROM NATURE IV


VOICES FROM NATURE IV
Version in English and Croatian


The breathing wind
Ripples the moist air
And ruffles leaf’s smothering covering.
We stir us from under cold slumber
To warm our backs,
Face down in earth’s ochre. Alone

I carry me a weighty ancestry
Yet all that is known is still my unknown.
Is it my own turn now?
Am I ready yet?
Am I?
Ready.IV


Dašak vjetra
Mreška vlažan zrak
I naborano lišće pokriva.
Mi se budimo iz hladnog sna
Da bi zagrijali naša leđa,
utopljena u zemljin oker. Sami

Nosim opterećenost porijekom
Još uvijek sve što je poznato je moje nepoznato
Je li red na meni?
Jesam li već spremna?
Jesam li?
Spremna.

- 20:38 - Komentari (0) - Isprintaj - #

13.10.2004., srijeda

VOICES FROM NATURE III

VOICES FROM NATURE III
Version in English and Croatian

III

Gaps appear when dark descends,
When the nightly sun is up,
Pushed between us brackens and long grasses.

Tramping on, me
Snuffling for seeds and berries.

We sleep soundly, undisturbed.
We rise up from earthly dark earth
And simply unfurl each frond.

Sometimes a marking passing
Remains, me scenting soft earth.

Undisturbed, but for waking sensations
Of a not-seen having brushed against
Our stalks, caressingly.


III

Praznine se pojavljuju kada tama se spušta
Kada se sunce svakonoćno diže,
Gurajući između nas paprati i duge trave.

Skitanje, ja
Tragam za sjemenkama i zrnjem.

Mi spavamo čvrsto, neometani.
Dižemo se iz zemaljske tame zemlje
I jednostavno razmatamo svaki list.

Ponekad samo označeni put
Ostaje, ja mirišem nježnu zemlju.

Neometano, ali za osjete koji se budi iz sna
Neviđenja oni imaju šikaru do
Naših stabljiki, kao da miluju.

- 19:33 - Komentari (0) - Isprintaj - #

11.10.2004., ponedjeljak

VOICES FROM NATURE II

VOICES FROM NATURE
Version in English and Croatian

II


All stones hum,
Some deeper than others
Sunk deep in the earth under us.

We keep an ear to the earth
And listen to the stones,
Cradling them with our roots.

The stones have stories too;
Stories of seas,
Of seas leaving

And leaving land, seas
Like windy grasses
Waving in fallow fields

Like big skies
Lying under big skies
Above.

The leaves are reaching up
Into big sky above.
We want to know

Tell us, tell us all you see,
Is there, anywhere
Big sky below?


II


Svo kamenje šumi
Neko dublje od drugog
Potonulo je duboko u zemlju ispod nas.

Mi smo uši prislonili uz zemlju
I slušamo kamenje,
Njišemo ih s našim korijenjem.

I kamenje ima priče,
Priče o morima
Morima napuštanja

I napuštanja zemlje, mora
Kao vjetrovite trave
Koj se talasaju na nezasijanim poljima

Kao velika neba
Koja leže ispod velikih neba
Iznad.

Lišće dopire
Do velikog neba iznad
Mi želimo znati.

Reci nam, reci sve što vidiš,
Je li tamo, bilo gdje
Veliko nebo ispod?

- 17:42 - Komentari (1) - Isprintaj - #

10.10.2004., nedjelja

VOICES FROM NATURE I

VOICES FROM NATURE I
Version in English and Croatian

I

These beaded threads of morning moisture
Stretched across our hardening antlers
Come upon us in our sleep and we seem to be sleeping longer, Longer since our leaves have left us.

Heavy in the dark they become lighter as the light up-rises.
This binding silk is not bondage to us
But through it we detect little tremors in all our parts.
When that happens it is like the wind but not the wind

But like the wind it stirs us from our light-green reveries
Since we know that sound of something airborne all too well.
It has been around us, everywhere, while it has been warm.
A kind of singing that is not singing, just coming and going,

And sometimes we feel the sensation of a sudden shudder
Which shakes these sparkling crystals and then the singing stops,
And while they fall there is a moment of silence
That is taut and tense in which we wait to hear them shatter.


I

Te kapima nanizane niti jutarnje vlage
Protežu se duž naših otvrdnulih rogova
Dolaze k nama, u naš san i čini nam se da smo spavali duže,
Duže otkad nas je naše lišće ostavilo.

Teške u mraku one postaju laganije kako se svjetlost uzdiže
Taj povez od svile nije ropstvo za nas.
Ali kroz njega otkrivamo malu jezu u svim svojim dijelovima
Ono što se tada događa je kao vjetar, ali nije vjetar

Ali kao vjetar pomiče nas iz naše svijetlo-zelenog sanjarenja
Dok mi predobro znamo taj zvuk u zraku.
To je okolo nas, posvuda, dok je bilo toplo
Vrsta pjevanja koje nije pjevanje, samo dolazi i ide,

I ponekad osjećamo nagle drhtaje
Što otresaju sjajne kristale a potom i pjevanje zastane
I dok one padaju nastaje tren tišine
Napet, napet u kojem mi čekamo da bi čuli kako se razmrskavaju.

- 20:24 - Komentari (0) - Isprintaj - #

< listopad, 2004 >
P U S Č P S N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31


Dnevnik.hr
Gol.hr
Zadovoljna.hr
OYO.hr
NovaTV.hr
DomaTV.hr
Mojamini.tv