_ _ _ _ _ _ promina.blog.hr

subota, 08.12.2012.

Priznanja Općine Promina
Prije dvadesetak dana, točnije 22. studenog 2012. godine, po prvi puta, Općina Promina je uručila „Priznanja Općine Promina“ građanima koji to svojim djelima zaslužuju.

Zadnji broj službenog lista –Vijesnika Šibensko-kninske županije, donosi nam Odluku, kojom se propisuje način dodjele priznanja, i evo je u cijelosti:


***********************************************************************

Na temelju članka 30. stavka 1.točke 3.Statuta Općine Promina (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 10/09 ), Općinsko vijeće Općine Promina, na 2.sjednici, od 03.kolovoza 2012. godine,donosi

ODLUKU o priznanjima Općine Promina


Članak 1.

Ovom se odlukom ustanovljuju priznanja Općine Promina i propisuju uvjeti i način njihove dodjele, te druga pitanja u svezi priznanja Općine Promina.

I. VRSTE PRIZNANJA OPĆINE PROMINA


Članak 2.

Priznanja Općine Promina su :

1. Nagrada za životno djelo Općine Promina,
2. Nagrada Općine Promina,
3. Plaketa Općine Promina,
4. Kapa Općine Promina i
5. Priznanje počasnog građanina Općine Promina.Članak 3.

Osim priznanja iz članka 2.ove odluke, za pojedine prigode Općina Promina može dodijeliti i druga priznanja.

O ustanovljenju i dodjeli, te drugim pitanjima u svezi priznanja iz stavka 1.ovog članka, odlučuje općinski načelnik.

II. POSEBNE ODREDBE O POJEDINIM PRIZNANJIMA OPĆINE PROMINA

a) Nagrada za životno djelo Općine Promina


Članak 4.

Nagrada za životno djelo Općine Promina dodjeljuje se fizičkim osobama za osobne uspjehe u razvoju društvenih odnosa i unapređenju gospodarstva, obrazovanja, znanosti, kulture, tjelesne kulture, zdravstva, socijalne skrbi i drugih djelatnosti, posebno značajnih za Općinu Promina, kada se ocijeni da je odnosna osoba sve svoje objektivne mogućnosti utkala u odnosno djelo i u tome postigla svoj neponovljiv rezultat u odnosnoj oblasti.

b) Nagrada Općine Promina


Članak 5.

Nagrada Općine Promina dodjeljuje se fizičkim i pravnim osobama za osobne uspjehe u radu društvenih odnosa i unapređenju djelatnosti iz članka 4.ove odluke od posebnog značaja za Općinu Promina.

c) Plaketa općine Promina


Članak 6.

Plaketa Općine Promina dodjeljuje se fizičkim i pravnim osobama za uspjehe postignute u razvoju društvenih odnosa i unapređenju djelatnosti iz članka 4.ove odluke, značajne za Općinu Promina.

d) Kapa općine Promina


Članak 7.

Kapa Općine Promina dodjeljuje se pojedincima koji su se posebno istaknuli svojim predanim i dugogodišnjim radom za opće dobro ili koji su učinili djelo iznimne važnosti za sigurnost života i imovine na području Općine Promina ili koji su na osobit način doprinijeli promociji i ugledu Općine Promina.

e) Priznanje počasnog građanina Općine Promina


Čanak 8.

Počasnim građaninom Općine Promina može se proglasiti građanin Republike Hrvatske ili druge države koji je svojim radom, znanstvenim ili političkim djelovanjem, značajno doprinio napretku i ugledu Općine Promina, ostvarenju i razvoju demokracije u Republici Hrvatskoj, miru u svijetu i napretku čovječanstva.


III. NAČIN I POSTUPAK DODJELE PRIZNANJA


Članak 9.

Priznanja Općine Promina dodjeljuju se u povodu blagdana Sv.Mihovila 29.rujna dana Općine Promina, u pravilu prije toga, a uručuje ih predsjednik Općinskog vijeća i načelnik Općine Promina na svečanoj sjednici koja se održava u čast dana Općine Promina.

Iznimno ako za to postoje posebni razlozi može se odstupiti od pravila iz st.1.ovog članka te priznanje dodjeliti i uručiti drugom prilikom.

Odredba stavka 1.ovog članka ne primjenjuje se na priznanja iz članka 3.ove odluke.


Članak 10.

Isto priznanje se istoj osobi može dodjeliti samo jedanput.
Dobitnik jednog priznanja ne može u istoj godini dobiti i neko drug priznanje Općine Promina.


Članak 11.

Poticaj za dodjelu priznanja iz članka 2.ove odluke, uz odgovarajuće obrazloženje mogu dati trgovačka društva, ustanove, političke stranke, te druge organizacije i udruge, kao i građani najkasnije do 31.kolovoza tekuće godine.

Rok iz stavka 1.ovog članka ne odnosi se na dodjelu priznanja u smislu članka 9.stavak 2.ove odluke.


Članak 12.

Poticaje iz članka 11.st.1.ove odluke razmatra Odbor za priznanja Općine Promina, te ako ocijeni da su ispunjeni uvjeti za dodjelu odgovarajućih priznanja, utvrđuje prijedlog za dodjelu odgovarajućih priznanja, te ga upućuje Općinskom vijeću.
Odbor za priznanja može i bez posebnog poticaja drugih subjekata utvrditi prijedlog za dodjelu priznanja.


Članak 13.

Priznanje Općine Promina dodjeljuje se za života, a iznimno se mogu dodjeliti i posmrtno.


Članak 14.

O prijedlozima za dodjelu priznanja Općine Promina iz članka 2.ove odluke odlučuje Općinsko vijeće Općine Promina, glasujući o svakome prijedlogu posebno, bez prethodne rasprave.


V. OBLIK I SADRŽAJ PRIZNANJA


Članak 15.

Oblik i opći sadržaj priznanja iz članka 2. ove odluke utvrđuje općinski načelnik Općine Promina.


VI. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE


Članak 16.

Oblik i opći sadržaj priznanja u smisli članka 15.ove odluke općinski načelnik utvrdit će u roku od dva mjeseca od stupanja na snagu ove odluke.


Članak 17.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije”.

Klasa : 061-01/10-01/1
Ur.Br : 2182/09-10-01
Oklaj, 03. kolovoza 2012.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PROMINA
PREDSJEDNIK
Tihomir Budanko, v. r.

***********************************************************************

Odluka je stupila na snagu kako se navodi u istoj:

„Članak 17.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije”.

Službeni Vjesnik objavljen je 23.11.2012. godine, što znači da je Odluka stupila na snagu početkom ovog mjeseca.
(Ovisno da li se broje samo radni, ili i neradni dani u tjednu).

Tko je sve dobio priznanja Općine Promina, možete pročitati u mom već objavljenom postu na tu temu pod naslovom: Obljetnica osnivanja općine Promina
Linkom: http://promina.blog.hr/2012/11/1631255744/obljetnica-osnivanja-opcine-promina.htmlNa kraju, još jednom, čestitke svima nagrađenima, odnosno obiteljima onih koji su posthumno nagrađeni.


Oznake: općina promina, Život u Promini

- 12:00 - Komentiraj post (0) - Link posta

<< Arhiva >>


Promina blog
 • LL

Opis bloga

 • Promina blog postoji od 19.03.2005. godine, nešto više od deset godina.
  Teme su vezane uz život u Promini.....ali, tu su i druge razne teme koje su mi se u određenim trenutcima učinile zanimljivim...
  S. Sarić

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


  Pomoću sljedećih linkova, saznajte nešto više o Promini.

  Gdje je Promina?

  Galerija promina.blog.hr


  Fotografije generacija iz škole:
  Stare slike Promine


  Video snimke:


  Projekti čiju realizaciju očekujemo:

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


 

Općina Promina

 • «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»

.....

 • .......

  ......

  http://adria.fesb.hr/Drniš

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


  Statistika posjeta promina.blog.hr -u kroz godine
  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»  E-mail-Urednik promina.blog.hr-a:
  promina.blog.hr@gmail.com


  Zadnji postovi

...


.........................................................................Promina blog - promina.blog.hr© 2005.-2016. sva prava pridržana Urednik promina.blog.hr-a: Sanimir Sarić