_ _ _ _ _ _ promina.blog.hr

petak, 08.06.2012.

Povjerenik Vlade RH za Općinu Promina odlučio je….VIII dioVrijeme je da završim sa objavom Odluka Povjerenika Vlade RH za općinu Promina.

Danas objavljujem preostale tri Odluke.


Ali, kao i obično, prvo kratak podsjetnik;


Povjerenik Vlade Republike Hrvatske za Općinu Promina- Dražen Grgurević (link/),
donio je cijeli niz Odluka koje možete pročitati u:
SLUŽBENOM VJESNIKU ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE - Broj 4,
Objavljenom u Petak, 27. travnja 2012. godine.
Link: http://www.sibensko-kninska-zupanija.hr/svskz/2012/04.pdf

Danas je na redu 8. ; 9. i 10. Odluka.


****************************************************************************

8
Na temelju članka 30.stavak 3.Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama ( “Narodne novine”, broj 90/11), članka 5. stavak 2.Uredbe o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru (“Narodne novine”, broj 101/11) , članka 86. stavka 1. i članka 88.stavak 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01,129/05, 109/07,125/08 i 36/09), a na prijedlog općinskog načelnika, Povjerenik Vlade Republike Hrvatske za Općinu Promina, dana 15.ožujka 2012. godine, donosi


ODLUKU o vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone iz članka 17. stavak 7. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama


Članak 1.

Općina Promina utvrđuje dvije ( 2 ) zone za utvrđivanje jediničnih iznosa naknade ( NP ) i to kako
slijedi:

Prva zona

-građevinsko područje koje je ograničeno katastarskim granicama naselja Oklaj NP=8.kuna

Druga zona

-građevinsko područje koje je ograničeno katastarskim granicama naselja Razvođe, Čitluk, Lukar, Suknovci, Matase, Ljubotić, Puljane, Mratovo , Bogatići i Bobodol NP= 5. kuna.

Članak 2.

Za sve ono što nije izričito navedeno u ovoj odluci važe i primjenjuju se odredbe zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (“Narodne novine”, broj 90/11 ) i drugi propisi vezani za ovu odluku.

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije”.

Klasa : 940-03/12-01/1
Ur.br : 2182/09-12-01
Oklaj,15.ožujka 2012.
OPĆINA PROMINA
POVJERENIK VLADE RH
Dražen Grgurević, v. r.
____________________


****************************************************************************

9
Na temelju članka 4.stavka 3.Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (“Narodne novine”, broj 90/11), članka 86. stavka 1. i članka 88.stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi
(“Narodne novine”, broj 33/01,60/01,129/05,125/09 i 36/09), a na prijedlog općinskog načelnika, Povjerenik Vlade Republike Hrvatske za Općinu Promina, dana 15.ožujka 2012. godine, donosi

ODLUKU o broju etaža na nezakonito izgrađenimzgradama koje se mogu ozakoniti protivno Prostornom planu Općine Promina

Članak 1.

Na nezakonito izgrađenoj zgradi protivno Prostornom planu može se protivno Prostornom planu uređenja Općine Promina, ozakoniti najviše 3.etaže od kojih je treća potkrovlje.

Članak 2.

Za sve što nije izričito navedeno u ovoj odluci važe i primjenjuju se odredbe Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (“Narodne novine”, broj 90/11) i drugi propisi vezani uz ovu odluku.

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije”.

Klasa : 940-03/12-01/1
Ur.Br : 2182/09-12-01
Oklaj, 15.ožujka 2012.
OPĆINA PROMINA
POVJERENIK VLADE RH
Dražen Grgurević, v. r.
____________________


****************************************************************************

10
Na temelju članka 11.Zakona o otpadu (“Narodne novine”, broj 178/04,111/06,60/08,87/09) i članka 84. stavak 1. i članka 86.stavak 1. Zakona o jedinicama lokalne i područne ( regionalne ) samouprave (“Narodne
novine”, broj 33/01,60/01,129/05,109/07,125/08 i 36/09 ), Povjerenik Vlade Republike Hrvatske za Općinu Promina, dana 15.ožujka 2012. godine, donosi


ZAKLJUČAK o usvajanju Plana gospodarenja otpadom Općine Promina za razdoblje 2010-2018. godina


1.Usvaja se plan gospodarenja otpadom Općine Promina za razdoblje 2010-2018. godina, koji je izradio Zavod za planiranje, studije i zaštitu okoliša, Poslovni centar Split-Matice Hrvatske 15, od travnja 2010. godine.

Plan se prilaže ovom zaključku i čini njegov sastavni dio.

2.Ovaj zaključak će se objaviti u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije”.

Klasa : 351-01/12-01/1
Ur.Br : 2182/09-12-01
Oklaj,15.ožujka 2012.
OPĆINA PROMINA
POVJERENIK VLADE RH
Dražen Grgurević, v. r.

****************************************************************************

- 21:51 - Komentiraj post (0) - Link posta

<< Arhiva >>


Promina blog
 • LL

Opis bloga

 • Promina blog postoji od 19.03.2005. godine, nešto više od deset godina.
  Teme su vezane uz život u Promini.....ali, tu su i druge razne teme koje su mi se u određenim trenutcima učinile zanimljivim...
  S. Sarić

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


  Pomoću sljedećih linkova, saznajte nešto više o Promini.

  Gdje je Promina?

  Galerija promina.blog.hr


  Fotografije generacija iz škole:
  Stare slike Promine


  Video snimke:


  Projekti čiju realizaciju očekujemo:

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


 

Općina Promina

 • «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»

.....

 • .......

  ......

  http://adria.fesb.hr/Drniš

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


  Statistika posjeta promina.blog.hr -u kroz godine
  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»  E-mail-Urednik promina.blog.hr-a:
  promina.blog.hr@gmail.com


  Zadnji postovi

...


.........................................................................Promina blog - promina.blog.hr© 2005.-2016. sva prava pridržana Urednik promina.blog.hr-a: Sanimir Sarić