_ _ _ _ _ _ promina.blog.hr

utorak, 22.05.2012.

Povjerenik Vlade RH za Općinu Promina odlučio je….V dioOpet, prvo kratak uvod:

Povjerenik Vlade Republike Hrvatske za Općinu Promina- Dražen Grgurević (link/),
donio je cijeli niz Odluka koje možete pročitati u:
SLUŽBENOM VJESNIKU ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE - Broj 4,
Objavljenom u Petak, 27. travnja 2012. godine.
Link: http://www.sibensko-kninska-zupanija.hr/svskz/2012/04.pdf

Danas je na redu peta Odluka.


************************************************************
5
Na temelju članka 13. Zakona o grobljima (“Narodne novine“, broj 19/98), članka 35. i 86. stavka 1. i članka 88. stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine“, broj 33/ 01, 60/01, 129/05 i 36/09), članka 13. Odluke o upravljanju grobljima („Službeni vjesnik Šibensko kninske županije“, broj 4/12) i članka 18. Statuta Općine Promina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj10/09),Povjerenik Vlade Republike Hrvatske za Općinu Promina, dana 15.ožujka 2012. godine,donosi

ODLUKU o visini naknade za dodjelu grobnog mjesta na korištenje na području Općine Promina


Članak 1.

Ovom odlukom utvrđuje se visina naknade za dodjelu
grobnog mjesta na korištenje na neodređeno vrijeme.

Članak 2.

1. Naknada za dodjelu grobnog mjesta na korištenje na neodređeno vrijeme za nove korisnike određuje se kako slijedi:
E = (A + B) x C x D
gdje je
E = ukupnanaknada za korištenje parcele na groblju.
A = tržišna vrijednost zemljišta po m2
B = trošak komunalnog opremanjagroblja sa infrastrukturom ipripadnim uređajima po m2
C = ukupno pripadajuća površina grobnog mjesta izražena u m2
D = atraktivnost lokacije u bodovimaod 0,75 – 1,25 iznosi: 3.442,70 kuna.

2. Naknada za korisnike grobnog mjesta iz članka 66. Odluke o grobljima iznosi: 100,00 kuna.

Članak 3.

Grobna naknada za dodjelu grobnog mjesta na neodređeno vrijeme iz čl.1. točke 1. i 2. uplaćuje se u korist proračuna Općine Promina.
Grobna naknada koristi se namjenski za održavanje pratećih građevina i komunalne infrastrukture groblja.
Grobna naknada za dodjelu grobnog mjesta uplaćuje se na žiro račun Općine Promina sukladno izdanom rješenju o dodjeli grobnog mjesta na korištenje.

Članak 4.

Iznos naknada iz čl.2. ove odluke za korisnike grobnih mjesta koji nemaju stalno prebivalište u Općini Promina, a državljani su Republike Hrvatske, uvećava se za 50%.

Članak 5.

Iznos naknade iz članka 2. ove odluke za korisnike grobnih mjesta koji su strani državljani uvećava se za 100%.

Članak 6.

Svi ostali uvjeti koji nisu obuhvaćeni ovom odlukom utvrdit će se između korisnika grobnog mjesta i načelnika Općine Promina odnosno Uprave groblja.

Članak 7.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“.

Klasa: 363-01/12-01/ 2
Ur.broj: 2182/09-12-01
Oklaj, 15.ožujka 2012.
OPĆINA PROMINA
POVJERENIK VLADE RH
Dražen Grgurević, v. r.

Objavljeno :Petak, 27. travnja 2012. SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE Strana 77-- Broj 4

************************************************************

Oznake: općina promina

- 16:31 - Komentiraj post (0) - Link posta

<< Arhiva >>


Promina blog
 • LL

Opis bloga

 • Promina blog postoji od 19.03.2005. godine, nešto više od deset godina.
  Teme su vezane uz život u Promini.....ali, tu su i druge razne teme koje su mi se u određenim trenutcima učinile zanimljivim...
  S. Sarić

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


  Pomoću sljedećih linkova, saznajte nešto više o Promini.

  Gdje je Promina?

  Galerija promina.blog.hr


  Fotografije generacija iz škole:
  Stare slike Promine


  Video snimke:


  Projekti čiju realizaciju očekujemo:

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


 

Općina Promina

 • «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»

.....

 • .......

  ......

  http://adria.fesb.hr/Drniš

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


  Statistika posjeta promina.blog.hr -u kroz godine
  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»  E-mail-Urednik promina.blog.hr-a:
  promina.blog.hr@gmail.com


  Zadnji postovi

...


.........................................................................Promina blog - promina.blog.hr© 2005.-2016. sva prava pridržana Urednik promina.blog.hr-a: Sanimir Sarić