_ _ _ _ _ _ promina.blog.hr

petak, 18.05.2012.

JAVNI NATJEČAJ za prijem u službu komunalnog redara u općini Promina
Evo jednog oglasa iz "Narodnih novina" kojeg možete pročitati pod linkom:
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/2315847.html


********************************************************************************

Klasa: 112-02/12-01/1
Urbroj: 2182/09-12-01 od 2. V. 2012. (1197)

Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, 86/08), pročelnik Jedinstvenoga upravnog odjela Općine Promina, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijem u službu komunalnog redara na neodređeno vrijeme.


Opći uvjeti za prijem u službu:

– punoljetnost

– hrvatsko državljanstvo

– zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

Pored općih uvjeta za prijem u službu kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

– srednja stručna sprema građevinskog ili drugog tehničkog smjera

– poznavanje rada na računalu

– jedna godina radnog iskustva u struci

– vozačka dozvola B-kategorije

– položen državni stručni ispit ili obveza njegova polaganja u roku od jedne godine od prijema u službu.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova.

U službu ne može biti primljen kandidat za čiji prijem postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08).

Kandidat koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu dužan je u prijavi pozvati se na to pravo (priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta), ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj obvezan je priložiti sve dokaze iz kojih je vidljivo spomenuto pravo te dokaz o nezaposlenosti.

Za kandidate prijavljene na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti pisanim testiranjem i intervjuom.

Intervjuom će se provjeriti samopouzdanje, odlučnost i komunikativnost kandidata.

Ako kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Na web-stranici Općine Promina: www.promina.hr naveden je opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, iz kojeg područja, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru.

Na istoj web-stranici i na oglasnoj ploči općine Promina objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti u izvorniku ili ovjerenom presliku:

– kratak životopis

– preslik osobne iskaznice

– dokaz o hrvatskom državljanstvu

– uvjerenje o nekažnjavanju (članak 15. Zakona)

– dokaz o stručnoj spremi

– dokaz o poznavanju rada na računalu.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se poštom preporučeno u roku od 8 dana od objave natječaja u narodnim novinama, s naznakom: »Za natječaj, komunalni redar«, na adresu: Općina Promina – Put kroz Oklaj 144.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati i osobe koje podnesu takve prijave, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

O rezultatu natječaja kandidati će biti obaviješteni u skladu sa zakonom, a najkasnije u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijave.

Općina Promina

********************************************************************************


Oglas je objavljen u "Narodnim novinama" br.: 56-17.05.2012. godine.

Oznake: općina promina

- 21:09 - Komentiraj post (0) - Link posta

<< Arhiva >>


Promina blog
 • LL

Opis bloga

 • Promina blog postoji od 19.03.2005. godine, nešto više od deset godina.
  Teme su vezane uz život u Promini.....ali, tu su i druge razne teme koje su mi se u određenim trenutcima učinile zanimljivim...
  S. Sarić

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


  Pomoću sljedećih linkova, saznajte nešto više o Promini.

  Gdje je Promina?

  Galerija promina.blog.hr


  Fotografije generacija iz škole:
  Stare slike Promine


  Video snimke:


  Projekti čiju realizaciju očekujemo:

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


 

Općina Promina

 • «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»

.....

 • .......

  ......

  http://adria.fesb.hr/Drniš

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


  Statistika posjeta promina.blog.hr -u kroz godine
  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»  E-mail-Urednik promina.blog.hr-a:
  promina.blog.hr@gmail.com


  Zadnji postovi

...


.........................................................................Promina blog - promina.blog.hr© 2005.-2016. sva prava pridržana Urednik promina.blog.hr-a: Sanimir Sarić