_ _ _ _ _ _ promina.blog.hr

srijeda, 09.05.2012.

Povjerenik Vlade RH za Općinu Promina odlučio je….II dio

Prvo mali podsjetnik…

Povjerenik Vlade Republike Hrvatske za Općinu Promina- Dražen Grgurević ( Link ),
donio je cijeli niz Odluka koje možete pročitati u:
SLUŽBENOM VJESNIKU ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE - Broj 4,
Objavljenom u Petak, 27. travnja 2012. godine.
Link: www.sibensko-kninska-zupanija.hr/svskz/2012/04.pdf


Za ovaj post izdvajam:

„ODLUKU o koeficijentu za obračun plaće službenika i namještenika“Evo je u cijelosti:

********************************************************************
2
Na temelju članka 10. stavka 1.Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj ( regionalnoj )samoupravi (“Narodne novine”, broj 28/10 ), članka 86. stavak 1. i članka 88.stavak 1., Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01,60/01 129/05,109/07,125/08 i 36/09), Povjerenik Vlade Republike Hrvatske za Općinu Promina, dana 15.ožujka 2012. godine, donosi

ODLUKU o koefi cijentu za obračun plaće službenika i namještenika

Članak 1.

Ovom odlukom određuje se koefi cijent za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu i Vlastitom pogonu Općine Promina.

Članak 2.

Koeficijenti iz članka 2.ove odluke iznose:

1. Pročelnik jedinstvenog upravnog odjela 1,93
2.Viši savjetnik –tajnik općinskog vijeća 1,30
3.Viši referent za financije i računovodstvo 1,00
4.Referent – komunalni redar 0,88
5.spremačica 0,62
6.vozač 0,90
7.čistač 0,62


Članak 3.

Stupanjem na snagu ove odluke Odluka o plaćama i naknadama dužnosnika, službenika i namještenika
(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 08/02 ) prestaje važiti u dijelu koji regulira pitanje
koeficijenta i osnovice za obračun plaće općinskog načelnika te prestaje važiti i odluka o naknadi zamjeniku općinskog načelnika (“Službeni vjesnik Šibenskokninske županije”, broj 03/10).

Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije”.

Klasa : 120-01/11-01/1
Ur.Br : 2182/09-11-01
Oklaj, 15.ožujka 2012.
OPĆINA PROMINA
POVJERENIK VLADE RH
Dražen Grgurević, v. r.


********************************************************************

I ova je Odluka nekoliko puta bila na vijeću i nije prošla na glasovaju.

Zbog čega?

Pročitajmo ponovno članak 3. u kojem se navodi:

Stupanjem na snagu ove odluke Odluka o plaćama i naknadama dužnosnika, službenika i namještenika (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 08/02 ) prestaje važiti u dijelu koji regulira pitanje koeficijenta i osnovice za obračun plaće općinskog načelnika te prestaje važiti i odluka o naknadi zamjeniku općinskog načelnika (“Službeni vjesnik Šibenskokninske županije”, broj 03/10).


Ako potražimo „Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 08/02“ u njemu između ostalog možemo pročitati sljedeće:

ODLUKU o plaćama i naknadama dužnosnika,službenika i namještenika

Članak 4.

Službenicima i namještenicima Jedinstvenog upravnog odjela utvrđuje se pripadajući koeficijent za obračun plaća:

1. Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela ........................................................................ 1,55
2. Stručni suradnik za prostorno planiranje ikomunalne poslove ....................................... 1,15
3. Samostalni računovodstveno-knjigovodstvenireferent................................................... 1,10
4. Spremačica. ........................................ 0,72


Plaća službenika i namještenika koju čini umnožak koeficijenta i osnovice za izračun plaće
uvećava se za 0,5% za svaku navršenu godinuradnog staža.

Cijelu Odluku (koja se mijenja novom) možete pročitati pod linkom:

http://www.sibensko-kninska-zupanija.hr/svskz/2002/08.pdf

Obratite malo pažnju na naziv, broj djelatnika, kao i njihove koeficijente koji pomnoženi sa prosječnom plaćom (u RH ako se ne varam, ako ne onda u Županiji) daju njihovu plaću….u novoj i staroj Odluci….

Sada vas podsjećam i na sljedeće:

********************************************************************

„Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi“-NN 28/10

IV. PRORAČUNSKA OGRANIČENJA PLAĆA

Članak 14.

Masa sredstava za plaće zaposlenih u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave ne smije iznositi više od 20% prihoda poslovanja jedinice ostvarenih u prethodnoj godini, umanjenih za prihode:
– od domaćih i stranih pomoći i donacija, osim pomoći za preuzete državne službenike na temelju posebnog zakona,
– iz posebnih ugovora: sufinanciranje građana za mjesnu samoupravu te
– ostvarene s osnove dodatnog udjela u porezu na dohodak i pomoći izravnanja za financiranje decentraliziranih funkcija.

********************************************************************

Ponavljam opet ono najvažnije:

„Masa sredstava za plaće zaposlenih u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave ne smije iznositi više od 20% prihoda poslovanja jedinice ostvarenih u prethodnoj godini“

Znate kolika je tada (kada je nama bila predložena Odluka) bila „Masa sredstava zaposlenih u općini Promina u odnosu na prihode poslovanja općine ostvarenih u prethodnoj godini?

Točan odgovor je „Promina 44.95 %“

Naravno, nisam ja računao ovaj podatak, nego „Udruga Općina u Republici Hrvatskoj“, što možete i sami pročitati pod linkom:

http://udruga-opcina.hr/universalis/1087/pdf/udjeliplacauproracunima_405132086.pdf


Zašto su se Vijećnici bojali da donošenjem ove Odluke „probijamo“ već spomenutih „20%“, te na taj način kršimo „„Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi“-NN 28/10“, dok se toga ne boje niti Načelnik koji predlaže Odluku, kao niti Povjerenik koji je prihvaća?

Evo što kaže „Udruga općina u Republici Hrvatskoj“:

„Masa sredstava za plaće ograničena je na 20%. Međutim, za prekoračenje te granice nije propisana sankcija! Odredba članka 18. stavka 1. podstavka 1. utvrđuje prekršaj samo za isplatu plaća protivno člancima 4. (ako se načelniku isplaćuje plaća preko Zakonom utvrđenog maksimuma), 15. (ako se u općinama koje primaju više od 10% pomoći načelniku isplaćuje plaća koja prelazi zakonom utvrđeni maksimum) i čl. 16. (ako se službenicima i namještenicima u općinama koje primaju više od 10% pomoći isplaćuje plaća s osnovicom ili koeficijentima koji premašuju vrijednosti utvrđene za državnu službu)“.

Link na cijeli tekst: http://udruga-opcina.hr/universalis/1108/pdf/zakonoplacama-pojasnjenjeuredaudruge_738688793.pdf


Dobro je uz donesene Zakone, imati i ovakve upute o "Rupama u Zakonu".

Uglavnom, mi smo već sada u usporedbi sa općinama u susjedstvu daleko „najjači“ po broju zaposlenih (načelnik, pročelnik, referent za financije, vozač, čistač, spremačica) , a kako sada stvari stoje…za koji dan će Općina raspisati natječaje za još novih radnih mjesta…

Samo, možemo li mi sve to platit?Oznake: općina promina

- 19:12 - Komentiraj post (0) - Link posta

<< Arhiva >>


Promina blog
 • LL

Opis bloga

 • Promina blog postoji od 19.03.2005. godine, nešto više od deset godina.
  Teme su vezane uz život u Promini.....ali, tu su i druge razne teme koje su mi se u određenim trenutcima učinile zanimljivim...
  S. Sarić

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


  Pomoću sljedećih linkova, saznajte nešto više o Promini.

  Gdje je Promina?

  Galerija promina.blog.hr


  Fotografije generacija iz škole:
  Stare slike Promine


  Video snimke:


  Projekti čiju realizaciju očekujemo:

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


 

Općina Promina

 • «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»

.....

 • .......

  ......

  http://adria.fesb.hr/Drniš

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


  Statistika posjeta promina.blog.hr -u kroz godine
  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»  E-mail-Urednik promina.blog.hr-a:
  promina.blog.hr@gmail.com


  Zadnji postovi

...


.........................................................................Promina blog - promina.blog.hr© 2005.-2016. sva prava pridržana Urednik promina.blog.hr-a: Sanimir Sarić