_ _ _ _ _ _ promina.blog.hr

ponedjeljak, 30.01.2012.

Cota će uspjeti raspustiti Općinsko Vijeće Općine Promina?

Tema raspuštanja Općinskog vijeća u Promini, stara je nešto malo manje nego samo Općinsko vijeće.

Da se ne bih nepotrebno ponavljao, jer vjerujem da je ova tema dosadna i vama koliko i meni…ali što je tu je…
evo jednog posta pod naslovom:

Cota traži raspuštanje OV Promina

Linkom: http://promina.blog.hr/2011/06/1629282841/cota-trazi-raspustanje-ov-promina.html

Povod pisanja ovog posta su novosti na ovu temu, i tu bih citirao novinare Radio Drniša:

Naslov: Raspušta se Općinsko vijeće Općine Promina?!

Link: http://www.radiodrnis.hr/jm/index.php?option=com_content&view=article&id=1917&catid=1

….. a tamo, na web stranici Radio Drniša…. između ostalog piše:

*********************************************************************

Ministarstvo uprave danas (27 Siječanj 2012 14:09 op.a) je načelniku Općine Promina dostavilo izvješće u kojem potvrđuje da su se ispunili uvjeti za raspuštanje općinskog vijeća.

O tome je priopćenjem za javnost danas izvijestio načelnik Paul Cota.

U priopćenju se ističe kako u nadzoru zakonitosti rada Općinskog Vijeća općine Promina, Ministarstvo Uprave je utvrdilo da su se ispunili svi uvjeti za raspuštanje predstavničkog tijela propisani odredbom čl.84. st.1. točke 3. i točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj regionalnoj samoupravi.

Slijedom ovog će Ministarstvo uprave kao središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu samoupravu predložiti Vladi Republike Hrvatske raspuštanje Općinskog Vijeća općine Promina, kaže se u priopćenju načelnika Paula Cota.

*********************************************************************


Koliko je meni poznato…ovo je bio već treći Zahtjev Načelnika za raspuštanje Općinskog vijeća, upućen prema nadležnom ministarstvu.

Kako su prošla prva dva zahtjeva za raspuštanje OV Načelni nam nije objavio u svim medijima kao ovaj put, a baš bi bilo zanimljivo kad bi se i ta mišljenja Ministarstva objavila na web stranici npr Općine Promina na www.promina.hr. u svrhu pravovremenog informiranja pučanstva.

Predzadnje (drugo po redu) mišljenje nadležnog ministarstva je došlo prije nepunih mjesec dana ako se ne varam, i njegova poruka je bila u slobodnoj interpretaciji- ljudi surađujte, krivi ste djelomično i jedni i drugi.

Ali vratimo se navodu:

„Ministarstvo Uprave je utvrdilo da su se ispunili svi uvjeti za raspuštanje predstavničkog tijela propisani odredbom čl.84. st.1. točke 3. i točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj regionalnoj samoupravi“.

Citirat ću članak iz navedenog Zakona:

**************************************************************************
3. RASPUŠTANJE PREDSTAVNIČKOG TIJELA I ZAŠTITA PRAVA NA LOKALNU I PODRUČNU
(REGIONALNU) SAMOUPRAVU

Članak 84.

Na prijedlog središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Vlada Republike Hrvatske raspustit će predstavničko tijelo:
1. ako donese odluku ili drugi akt kojim ugrožava suverenitet i teritorijalnu
cjelovitost Republike Hrvatske,
2. ako predstavničko tijelo novoustrojene jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave ne donese statut u roku od 60 dana od dana konstituiranja,
3. ako učestalo donosi opće akte suprotne Ustavu, zakonu ili drugom propisu ili zbog učestalih, težih povreda zakona i drugih propisa,
4. ako iz bilo kojih razloga trajno ostane bez minimalnog broja članova potrebnih za rad i donošenje odluka,
5. ako ne može donositi odluke iz svog djelokruga dulje od 3 mjeseca,
6. ako u zakonom određenom roku ne donese proračun, odnosno ako ne donese odluku o privremenom financiranju,
7. ako u zakonom određenom roku ne donese prostorni plan.

**************************************************************************

Znači, OV bi se trebalo raspustiti temeljem sljedećih točaka navedenog članka:

3. ako učestalo donosi opće akte suprotne Ustavu, zakonu ili drugom propisu ili zbog učestalih, težih povreda zakona i drugih propisa,
6. ako u zakonom određenom roku ne donese proračun, odnosno ako ne donese odluku o privremenom financiranju,

Nažalost, nemam pred sobom posljednje Mišljenje –Izvješće Ministarstva uprave, pa mi je nezgodno komentirati članak 3., ali vrlo rado ću prokomentirati članak 6 spomenutog Zakona o lokalnoj i područnoj regionalnoj samoupravi koji glasi ( da još jednom ponovim):

„6. ako u zakonom određenom roku ne donese proračun, odnosno ako ne donese odluku o privremenom financiranju,“

Zakonski rok za donošenje Proračuna za 2012 godinu, bio je 31.12.2012, i sad je ključno pitanje da li je OV donijelo taj proračun u predviđenom roku ili nije.

Citirat ću ovdje samog Načelnika, i njegove riječi objavljene prije nekoliko dana u SD pod linkom:

http://www.slobodnadalmacija.hr/Šibenik/tabid/74/articleType/ArticleView/articleId/162629/Default.aspx

„Naime, prominsko Općinsko vijeće je 29. prosinca prihvatilo moj prijedlog proračuna kao predlagatelja, uz amandman o povećanju rashodovne strane za 22.000 kuna za socijalni program, a da pri tomu nije dalo rješenje kako namaknuti novac, pa je prihodovna strana sada manja od rashodovne, što nije u skladu sa zakonom.

Od predlagatelja proračuna, odnosno mene, traži se da to riješim i sad bih ja morao nekomu oduzeti, da bih ovdje dodao. Iza toga, novi prijedlog proračuna mora ponovno ići na Vijeće, a rok za donošenje je bio 31. prosinca 2011. godine. O svemu sam izvijestio resorno ministarstvo i čekam odgovor - rekao je Cota“.

Složio bih se sa sljedećim navodom:

„Naime, prominsko Općinsko vijeće je 29. prosinca prihvatilo moj prijedlog proračuna kao predlagatelja, uz amandman o povećanju rashodovne strane za 22.000 kuna za socijalni program“

………te bih dodao sljedeći navod:

Amandman je prihvaćen od strane predlagatelja, odnosno financijskog referenta Ivana Barišića, koji je na sjednici bio ovlašten da zastupa odsutnog Načelnika.
Ivan Barišić je prihvatio amandman u ime predlagatelja, i obećao izbalansirati Proračun za tih 22.000,00 kuna.Proračun je sa tim jednim jedinim amandmanom stavljen na glasanje i prošao je sa 7 ruku ZA, i jednim SUZDRŽANOM rukom (moja malenkost).

Inače, tih spornih 22,000.00 kuna predložio je vijećnik Tihomir Budanko iz HDZ-a, a s tim novcem trebao se riješiti problem sufinanciranja prijevoza prominskih srednjoškolaca, točnije djece iz Promine, koja i dalje putuju stopom do drniške srednje škole, jer nema autobusne linij za taj pravac!

Možda bi bilo dobro podsjetiti i na to, da Proračun za 2012 nije prihvaćen isti dan kada je bio na dnevnom redu, već smo nastavak sjednice morali odgoditi za sutradan, dok se Ivan Barišić ne posavjetuje sa Načelnikom da li prihvatiti izmjene ili ne.

Inače, prvi predloženi Proračun za 2012 imao je cijeli niz grešaka, te ga je trebalo ispraviti jer se kao takav jednostavno nije mogao usvojiti.

Navest ću samo da je „Druga verzija“ proračuna povećana za čak 820.000.00 kuna!!!!!!!!!!!!!! ??????????- a to se naravno nigdje ne spominje u ovim medijskim istupima Načelnika!


Evo fotografija naslovnica "Prvog Proračuna za 2012 godinu":Obratite pažnju na "Ukupni prihodi i primici: 1,700.000.00 kuna"

A sada pogledajte "Drugu verzju Proračuna za 2012 godinu" nakon dorade:Obratite pažnju na "Ukupni prihodi i primici: 2,520.000.00 kuna"


Pitate se kako je Proračun tako brzo narastao za 820.000.00 kuna?

Nikakav problem.

Evo koliko smo u "Prvoj verziji Proračuna" trebali dobiti na stavci "Potpore iz Proračuna":
A onda jedan poziv u Dojčland i "Potpore iz Proračuna" narastu sa 342,000.00 tisuće kuna, na 1,162.000.00 kuna!

Inače te Potpore iz Proračuna su naši snovi da će nam toliko Država doznačiti sredstava iz svog Proračuna,
ako se ne varam.

Skoro zaboravih. Da nebi bilo nevjernih Toma, evo i tih podataka:i naravno "poboljšana varijanta"

Isto tako, u prvom prjedlogu u Posebnom dijelu Proračuna, nije bilo niti jedne jedine kune za Predškolski odgoj.

Nažalost tu vam fotografiju ne mogu pokazati jer bi to bio prazan list...., ali u "poboljšanoj varijanti" ima, evo fotografije Proračuna općine Promina za 2012:
To je kako vidite stavka u proračunu od 160,000.00 kuna, i sastavni je dio proračuna već godinama.


Spomenuti iznosi su se preko noći stvorili u Proračunu, a ovih 22.000.00 kuna, nije se moglo nikako namaknuti?


Vjerojatno vas zanima zašto ja nisam glasao za predloženi Proračun, premda sam znao da bez donošenja Proračuna idu novi izbori za OV?

Predloženi Proračun za 2012 ne predviđa u 2012 godini niti jedan značajniji projekt u Općini Promina!

Još nedavno na internetu se mogla pročitati vijest kako nam je "Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti" odobrio sredstva za projekt „Primjena mjera energetske učinkovitosti na sustavu JR Općine Promina“.
Odobrena nam je financijska pomoć u visini 72,00% od 1,074.781,87 kn vrijednog projekta, dok je naša obaveza
bila namaknuti preostalih 28% navedenog iznosa.

Više o svemu pod linkom: http://www.fzoeu.hr/hrv/pdf/Energetika%20Odluka%20o%20prigovorima.pdfTog projekta u Proračunu za 2012 godinu nema, a Načelnikov izvjestitelj nam nije mogao reći zašto.

Uglavnom, Proračun se svodi na pokrivanje plaća zaposlenih u Općini, odvoz smeća, uključenje javne rasvjete
i (nakon intervencije OV-a) sufinanciranje rada dječjeg vrtića.Vratimo se Proračunu koji je usvojen, ALI GA NEMA??????


Nakon povratka iz Njemačke, Načelnik nije htio prihvatiti Amandman od 22,000.00 kuna, i tražio je od Predsjednika OV Rajka Žulja da potpiše Proračun bez tog-spornog Amandmana.

Predsjednik OV to nije prihvatio…i sada nam vjerojatno slijede izbori za Općinsko vijeće.

Ponavljam još jednom, da ću vrlo rado prokomentirati spomenuti „članak 3“, kada (ili ako) Vlada RH donese Odluku o raspuštanju OV, ovako mi je sada „napamet“ malo nezgodno komentirati isti.

A do tada, ono što je najbitnije to je „Nema Proračuna- nema Vijeća“.


A kad nema donešenog Proračuna, onda slijedi:

*********************************************************************
Članak 85.
Rješenje Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju predstavničkog tijela je konačno i stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Protiv rješenja Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju predsjednik raspuštenoga predstavničkog tijela može podnijeti tužbu Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 8 dana od objave rješenja.

Upravni sud Republike Hrvatske odlučit će o tužbi u roku od 15 dana od primitka te presudu bez odgađanja dostaviti Vladi Republike Hrvatske i predsjedniku raspuštenoga predstavničkog tijela.

Presuda Upravnog suda objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Ukoliko je predsjednik raspuštenoga predstavničkog tijela protiv rješenja Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju podnio tužbu Upravnom sudu Republike Hrvatske, a tužba je odbačena ili odbijena, Vlada će raspisati prijevremene izbore za predstavničko tijelo u roku od 60 dana od dana objave odluke Upravnog suda Republike Hrvatske u Narodnim novinama.

*********************************************************************

Da Općina Promina nije izuzetak kada je donošenje Proračuna u pitanju, možete lako zaključiti ako pročitate članak pod sljedećim linkom:

https://dnevnik.hr/vijesti/hrvatska/nema-ukidanja-gradova-i-opcina.html

a tamo možete pročitati:

*********************************************************************
Dogovoreno je kako se za sada neće ukinuti gradovi i općine, a posebna tema bilo je sedam gradova koji nisu prihvatili proračun za ovu godinu zbog neslaganja gradonačelnika i gradskih vijeća koji se oko raspodjele gradskih sredstava moraju složiti.

Ministar uprave Arsen Bauk kazao je kako se tako spriječava neizglasavanje budžeta do kojeg je dolazilo zbog sukoba različitih političkih opcija
'Došlo je do zajedničkog stava da je potrebno izmijeniti sadašnji sustav, da se primjerice kod donošenja proračuna, a i u nekim drugim slučajevima na izbore ide i za Vijeće i za Gradonačelnika, jer će na taj način biti postignuta ravnoteža i mehanizmi će biti puno jednostavniji. I onda će svi morati odgovarati građanima zbog čega se ide na izbore. Sadašnji sustav to nije omogućavao', rekao je Bauk.

'Što se tiče političke pozicije, izbjeći će se bahatost, tvrdoglavost i ono što je uzrokovalo nefunkcioniranje sustava, tamo gdje Vijeće i Načelnik nisu iz iste političke opcije ili ne mogu surađivati', pojasnio je ministar.


Eto ga ljudi…to bi bilo to….glavno da smo opet u novinama.....


Skoro zaboravih....22.000.00 kuna je bilo gotovo nemoguće pronaći u Proračunu za 2012 godinu, ali zato će 100.000.00 kuna potrebnih za izbore za Općinsko vijeće pasti s neba...


A djeca neka i dalje stopiraju prema Drnišu....za sufinanciranje prijevoza srednjoškolaca nema novaca.....Oznake: općina promina

- 23:34 - Komentiraj post (3) - Link posta

<< Arhiva >>


Promina blog
 • LL

Opis bloga

 • Promina blog postoji od 19.03.2005. godine, nešto više od deset godina.
  Teme su vezane uz život u Promini.....ali, tu su i druge razne teme koje su mi se u određenim trenutcima učinile zanimljivim...
  S. Sarić

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


  Pomoću sljedećih linkova, saznajte nešto više o Promini.

  Gdje je Promina?

  Galerija promina.blog.hr


  Fotografije generacija iz škole:
  Stare slike Promine


  Video snimke:


  Projekti čiju realizaciju očekujemo:

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


 

Općina Promina

 • «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»

.....

 • .......

  ......

  http://adria.fesb.hr/Drniš

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


  Statistika posjeta promina.blog.hr -u kroz godine
  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»  E-mail-Urednik promina.blog.hr-a:
  promina.blog.hr@gmail.com


  Zadnji postovi

...


.........................................................................Promina blog - promina.blog.hr© 2005.-2016. sva prava pridržana Urednik promina.blog.hr-a: Sanimir Sarić