_ _ _ _ _ _ promina.blog.hr

četvrtak, 07.01.2010.

Iz života jednog vijećnika V (6. dio)-prodaja građevinske čestice

Prije nego krenem s opisivanjem izlaganja nazočnih pod ovom točkom dnevnog reda na Sjednici općinskog vijeća općine Promina, evo nekoliko uvodnih činjenica o prodaji ove građevinske čestice;
Sam početak Natječaja: /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

* * *
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08 i 35/09), u svezi s člankom 32. st. 3. i 391. st. 1. i 3. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06 i 146/08), načelnik Općine Promina 28. rujna 2009. donosi zaključak o raspisivanju

NATJEČAJA

za prodaju nekretnine na području općine Promina.

1. Raspisuje se natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Promina, i to: k.o. Oklaj neizgrađeno građevinsko zemljište, čest. zem. 290/1, površine 500 m˛.
Početna cijena za zemljište iznosi 7.24. kuna/m˛ ili ukupno 3.520,00 kuna
* * *


Drugi dio priče: ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

* * *
Nakon objave na promina.blog.hr-u istog Natječaja, zainteresirani Prominci odlaze u Općinu, ali tamo na oglasnoj ploči pronalaze oglas u kojem se navodi prodaje sasvim druge čestice, točnije „čest. zem. 276/72, površine 500 m“ !!!!

Slijedi reakcija Načelnika (evo što sam napisao o tome na blogu):

* * *
Ukoliko pogledate Oglasni dio Narodnih novina broj 140. objavljene dana 25.11.2009 moći će te pročitati sljedeće:

(1016)

PONIŠTAVA SE NATJEČAJ

za prodaju nekretnine na području općine Promina, klasa: 944-01/09-0171, objavljen u Narodnim novinama broj 132 od 4. studenoga 2009., zbog greške u oznaci čestice zemlje.

Općina Promina

* * *


Treći dio priče:///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

REPUBLIKA HRVATSKA ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA OPĆINA PROMINA OPĆINSKI NAČELNIKKlasa : 944-01/09-01/1 Ur.Br: 2182/09-09-01
Oklaj, 17.studenoga 2009 god.Na temelju članka 48.Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi (Narodne novine, broj 33/01, 60/01,126/03, 129/05, 109/07, 125/08 i 35/09 ) u svezi s člankom 32.st.3. 391 st. 1.i 3.zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine, broj 91/96, 68/98, 137/99,22/00,114/01, 79/06,141/06 i 146/98 ), načelnik općine Promina, dana 17.studenoga 2009 godine, donosi


ZAKLJUČAK
o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnine na području općine Promina


1. Raspisuje se natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu općine Promina i to :K.O.Oklaj
neizgrađeno građevinsko zemljište, čest.zem.276/72, površine 500 m2.
Početna cijena iznosi 9.00 kuna/m2 ili ukupno 4.500,00 kuna

* * *Četvrti dio priče:///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


Načelnik o prodaji građevinske čestice nije obavijestio Općinsko vijeće.

Naravno, on to nije ni morao jer se vodio člankom 48, točkom 5. „Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi“ koji za ovlasti koje ima Načelnik (odnosno gradonačelnik i župan) kaže:


* * *
Točka 5.

Odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave čija vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, a najviše do 1.000.000 (jedan milijun) kuna, te ako je stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina planirano u proračunu, a stjecanje i otuđivanje pokretnina i nekretnina provedeno u skladu sa zakonskim propisima.
* * *

Ako se vodimo citatom: „čija vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka“, te uzmemo da se radi o izvornim prihodima Općine Promina koji iznose negdje oko 1.800.000 kuna ….
Onda možemo zaključiti da Načelnik može prodati ovu građevinsku česticu, ako njena vrijednost ne prelazi 0,5% od 1.800.000 kuna, a to je negdje oko 9.000 kuna, a da se uopće ne mora savjetovati sa Općinskim vijećem. (ako sam ja dobro razumio sve članke koji se odnose na stjecaje i otuđivanje nekretnina…odnosno „prihode bez primitaka“).Peti dio priče:///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


Pod mojim postom pod naslovom:“Prodaje se građevinska čestica u Oklaju! III dio“, možete pročitati sljedeći komentar:

„Općina prodaje česticu koju je Ivan Bandalo kupio i za koju ima rješenje Općine Drniš - Sekreterijat za upravno pravne poslove, Imovinsko pravna služba izdano 27.ožujka.1974.godine - Broj:07-4926/1 - 73Šesti dio priče:///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


Načelnik Paul Cota, i Pročelnik jedinstvenog upravnog odjela Žarko Suman u Oklaju 21.12.2009 godine otvaraju ponude pristigle na Natječaj i o svemu sastavljaju zapisnik u kojem se mogu pročitati imena i ponude za kupnju građevinske čestice sljedećih osoba:

1. Josip Dujić iz Razvođa- 7,125,00 kuna
2. Ivica Tošić iz Razvođa- 37,500,00 kuna
3. Ika Validžić iz Oklaja 10,501,00 kuna

Kako najbolja ponuda u iznosu od 37,500,00 prelazi „0,5% iznosa prihoda bez primitaka“, a u Zapisniku se navodi da prelazi 8,400,00 kuna, Načelnik predlaže da Općinsko vijeće prihvati ovaj prijedlog i donese Odluku o prodaji građevinske čestice 276/72 k.o. Oklaj, površine 500 m2, Ivici Tošiću iz Razvođa, te da se s istim sklopi kupoprodajni ugovor.Sedmi dio priče:///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Na 6. Sjednici Općinskog vijeća-Općine Promina, dolazimo do točke dnevnog reda:

11. Donošenje Odluke o prodaji građevinske čestice u vlasništvu Općine Promina (276/72)

(Tek sad dolazimo na samu temu sa Sjednice…)


Načelnik objašnjava postupak kako je Općina Promina postala vlasnik građevinske čestice 276/72 u k.o. Oklaj, te čita dokumente koji potvrđuju vlasništvo u katastru i zemljišnim knjigama.
Opisuje i sam postupak Natječaja, i greške koje su se dogodile prilikom objave istog.

Nakon izlaganja Načelnika, saznajemo od Tihomira Budanka (HDZ) kako je spomenutu česticu kupio njegov djed-punac Ivan Bandalo još 1974. godine.
Kroz prilično živu diskusiju, saznajemo da je Ivan Bandalo stric Predsjednika Vijeća Zvonimira Bandala (HSP).

Otvara se rasprava da li je uopće u redu prodati građevinsku česticu dok se ne zaključi pravo vlasništvo na istom?

Nažalost, sam uvod u ovu točku dnevnog reda nemam snimljen, ali imam jedan dio, iz kojeg se može saznati što se dalje dogodilo sa prodajom ove građevinske čestice, odnosno kako je rasprava tekla:

Evo riječi Predsjednika vijeća Zvone nakon prvog dijela rasprave:
Predlažem da donesemo jedinstven zaključak. Hoćemo li donijeti Odluku da ovaj Natječaj stavimo u mirovanje, ili dok se ne podnese sudski spor, ili dok se ne riješi ….

Tihomir Budanko (HDZ)- „Ja predlažem da se Natječaj poništi i da se o ovom uopće ne odlučuje, jer nije pravovaljana, zbog činjenica koje sam ja iznio“

Načelnik Paul Cota- Na temelju kojih činjenica?

Tihomir Budanko(HDZ)- Na temelju činjenice da je tu parcelu netko kupio, i platio.

Predsjednik vijeća Zvonimi Bandalo- Tko je za to da se ne donese Odluka o prodaji čestice 276/72 k.o. Oklaj?

Tihomir Budanko (HDZ)- Dok se ne utvrdi činjenično stanje!

Mladen Ujaković (HSP)- Trebali bi dati onda određeni rok.

Rajko Đomlija (HSP)- Meni to baš nije razumljivo.

Tihomir Budanko (HDZ)- „Kako ti nije razumljivo? Ako si ti npr. prodao moju zemlju, i sad ću ja donositi Odluku da dajem nekomu opet tvoju zemlju, zašto ću davat tvoju zemlju“

Rajko Đomlija (HSP)- Može li on (Ivan Bandalo op.a) do sljedeće sjednice podnijeti sudsku tužbu? Jer u tom slučaju bi mi mogli staviti ovo u mirovanje.

Tihomir Budanko (HDZ)- „Vi odlučite kako hoćete, on je već dao advokatu da podnese ono što Ga sljeduje“ …“On sad dokazuje da je nešto što je on već jednom platio-njegovo.“

Predsjednik Zvonimir Bandalo- Znači, je'l mi odustajemo od ove Odluke za prodaju čestice 276/72? Odnosno zaključak da Općinsko vijeće odustaje od prodaje građevinska čestica 276/72 dok se ne riješi situacija oko vlasništva zemljišta.

Mladen Ujaković (HSP)- Nema se što riješiti ako je čovjek platio zemlju?

Sanimir Sarić (NL)- Nije riješeno. Općina je vlasnik te građevinske čestice.

Tihomir Budanko (HDZ)- Može se riješiti kako se ne može riješiti. Sve se rješava dogovorom. Plate se troškovi i sve se riješi…

Sanimir Sarić (NL)- Onda se možemo dogovoriti da vlasnik čestice plati troškove koje je imala Općina, te da se poništi Natječaj, da Općina ne bude na šteti?

Načelnik Paul Cota- Ajmo uzet sljedeću hipotetsku stavku; Da je on na toj čestici zemlje izgradio objekat prije 35 godina, kao što je trebao ….(prekida ga…)

Tihomi Budanko (HDZ)- Ali Paule nije ni onaj do njega Krivić koji je odmah do njega napravio ništa. Odmah do nje…prva do nje…

Načelnik Paul Cota-Ja ne znam za ostale, je li taj započeo ikakvu gradnju?

Tihomi Budanko (HDZ)-Nije nikakvu.

Načelnik Paul Cota-Jeli on vlasnik te čestice?

Tihomi Budanko (HDZ)-Je.

Načelnik Paul Cota- To je onda nešto drugo.

Tihomi Budanko (HDZ)-I on se mogao upisat, ali nije (Ivan Bandalo op.a).

Načelnik Paul Cota-To je onda nešto drugo. Mi ispaštamo zbog toga što netko nije napravio svoj posao.
Predsjednik Zvonimir Bandalo- Tko je za to da se po cijeni od 37,500,00 kuna proda građevinska čestica 276/72 Ivici Tošiću?

Za- Nitko
Protiv- Nitko
Suzdržani- Svi nazočni vijećnici.

Načelnik Paul Cota- Odluka nije usvojena, i (Zvone) ideš dalje, riješen problem.

Nakon donošenja ovakve odluke, prešli smo na sljedeću točku dnevnog reda, o kojoj ću pisati u sljedećem postu…..


Osmi dio priče:///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


Logično je zapitati se što će sada biti sa Natječajem-građevinskom česticom 276/72?-isti ni dan danas nije poništen.

Ako nije poništen, odnosno ako to nije javljeno potencijalnim kupcima, što oni mogu misliti o svemu ovom,.jesu li oni zakinuti?-odnosno da li je Ivica Tošić zakinut, jer je ponudio najbolju cijenu, a ponuda je odbijena?

Priča je mogla krenuti i sasvim drugim tijekom

Evo primjera:

-Načelnik predlaže Općinskom vijeću prodaju građevinske čestice 276/72
-Općinsko vijeće daje rok od mjesec dana Ivanu Bandalu, da pribavi sve dokaze o vlasništvu nad spornom česticom.
-Ukoliko nakon mjesec dana Ivan Bandalo dokaže vlasništvo- od prodaje se odustaje
-Ukoliko nakon mjesec dana Ivan Bandalo ne dokaže vlasništvo nad istom, odnosno ne pokrene na sudu postupak za utvrđivanje prava vlasništva nad česticom, Općinsko vijeće donosi Odluku o prodaji iste.
-Načelnik raspisuje Natječaj za prodaju građevinske čestice 276/72
-Općinsko vijeće potvrđuje najpovoljnijeg ponuđača.

Moglo je ići i tako… ali nažalost nije..i sad smo tu gdje jesmo.
Oznake: Iz života jednog vijećnika, općina promina

- 12:00 - Komentiraj post (0) - Link posta

<< Arhiva >>


Promina blog
 • LL

Opis bloga

 • Promina blog postoji od 19.03.2005. godine, nešto više od deset godina.
  Teme su vezane uz život u Promini.....ali, tu su i druge razne teme koje su mi se u određenim trenutcima učinile zanimljivim...
  S. Sarić

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


  Pomoću sljedećih linkova, saznajte nešto više o Promini.

  Gdje je Promina?

  Galerija promina.blog.hr


  Fotografije generacija iz škole:
  Stare slike Promine


  Video snimke:


  Projekti čiju realizaciju očekujemo:

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


Općina Promina

 • «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


.....

 • ......
  .......  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


  Statistika posjeta promina.blog.hr -u kroz godine
  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»  E-mail-Urednik promina.blog.hr-a:
  promina.blog.hr@gmail.com


  Zadnji postovi

...


.........................................................................Promina blog - promina.blog.hr© 2005.-2023. sva prava pridržana Urednik promina.blog.hr-a: Sanimir Sarić