_ _ _ _ _ _ promina.blog.hr

srijeda, 06.01.2010.

Iz života jednog vijećnika V (5. dio) naknade političkim strankama

Tko redovito prati moje postove koji se bave temom rada Općinskog vijeća Općine Promina, u kojem sam i sam Vijećnik sa Nezavisne liste Krste Radasa….taj zna da je ostalo još nekoliko točaka sa prošle Sjednice, koje nisam obradio.

Pa krenimo redom…pa do koje točke stignemo…stignemo…Što ne stignem u ovom postu, ostaje za sljedeći…..

10. Odluka o financiranju političkih stranaka i nezavisnih lista zastupljenih u općinskom vijeću općine Promina

Nakon što je Predsjednik Općinskog vijeća Zvonimir Bandalo pročitao točku dnevnog reda, načelnik Paul Cota je rekao sljedeće:

Kao što se već vidjeli u Proračunu je previđeno za ovu stavku 20.000.00 kuna.
Znači, to je naknada za politički rad, za parlamentarizam i demokratske osnove i rad političkih stranaka, i višestranačje, te za rad Nezavisne liste. S tim da moram napomenut dakle, sredstva koja se uplaćuju prema političkim strankama oslobođena su poreza i ostalih davanja, a sredstva koja su namijenjena za financiranje nezavisnih lista, nisu oslobođena od poreza.

Nakon Načelnika, Pročelnik Žare Suman rekao je slijedeće:

Ovo je cifra od 20,000.00 kuna, a ovdje stoji (u Odluci koja se predlaže op.a) „1% izdataka od Proračuna“, možda bi se ovo trebalo izmijenit?

Načelni Paul Cota- Ti si stavio 1%.

Pročelnik Žare Suman- To je tako u prijedlogu, ali mi ćemo to promijeniti ako govorimo o 20.000.00 kuna, ali ovo je zakonski navedeno ovdje.

Rajko Žulj (HSP)- A koliko bi onda trebalo biti ako je 1% ?

Načelnik Paul Cota- Trebalo bi biti 1% izvornih prihoda u Proračunu, a oni su 2.200.000.00 kuna, znači 22.000.00 kuna.

Predsjednik Zvonimi Bandalo (HSP)- Kako se dijeli taje novac?

Pročelnik Žare Suman- Novac se dijeli srazmjerno, znači koliko stranka ima vijećnika, a u slučaju da promjeni neki vijećnik stranku, onda se uzima obzir status sa konstituirajuće sjednice. Sredstva se doznačuju tromjesečno, a ako se radi o nezavisnoj listi, treba otvoriti poseban račun.

Milan Džapo (HDZ)- Nisam siguran da li ste Žare ovo dobro protumačili, ovdje piše „1% sredstava tekućih izdataka Proračuna općine Promina“. Izdataka, a ne prihoda iz prethodnih godina. Nije to baš samo onda 20.000.00?

Pročelnik Žare Suman- Koliko ima-ima, uglavnom, definicija je 1% sredstava tekućih izdataka Proračuna.

Načelnik Paul Cota-To su sredstva namijenjena za rad vaših političkih stranaka i nezavisnih lista…uglavnom, radi se od 20 do 22 tisuće kuna maksimalno.

Rajko Žulj (HSP)- Ja mislim da je to sve u skladu sa propisima, sad radi li se o 18, 20 ili 22 tisuće to je sve isto…

Predsjednik Zvonimir Bandalo: Tko je za ovakav prijedlog odluke o financiranju političkih stranaka i nezavisnih lista?

Prijedlog je prihvaćen jednoglasno.Zatim smo prešli na sljedeću točku dnevnog reda:

11. Donošenje Odluke o prodaji građevinske čestice u vlasništvu Općine Promina (276/72)

Ovu točku dnevnog reda moram malo opširnije opisat, te ću je objaviti kao novi post…Oznake: Iz života jednog vijećnika, općina promina

- 12:30 - Komentiraj post (0) - Link posta

<< Arhiva >>


Promina blog
 • LL

Opis bloga

 • Promina blog postoji od 19.03.2005. godine, nešto više od deset godina.
  Teme su vezane uz život u Promini.....ali, tu su i druge razne teme koje su mi se u određenim trenutcima učinile zanimljivim...
  S. Sarić

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


  Pomoću sljedećih linkova, saznajte nešto više o Promini.

  Gdje je Promina?

  Galerija promina.blog.hr


  Fotografije generacija iz škole:
  Stare slike Promine


  Video snimke:


  Projekti čiju realizaciju očekujemo:

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


Općina Promina

 • «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


.....

 • ......
  .......  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


  Statistika posjeta promina.blog.hr -u kroz godine
  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»  E-mail-Urednik promina.blog.hr-a:
  promina.blog.hr@gmail.com


  Zadnji postovi

...


.........................................................................Promina blog - promina.blog.hr© 2005.-2023. sva prava pridržana Urednik promina.blog.hr-a: Sanimir Sarić