_ _ _ _ _ _ promina.blog.hr

srijeda, 11.11.2009.

Prodaje se građevinska čestica u Oklaju!

Premda sam prije nekoliko dana bio u Općini u Jedinstvenom upravnom odjelu i raspitivao se o građevinskim česticama….

Premda sam Vijećnik u Općini Promina (Vijeća koje se nažalost nije sastalo više od 3 mjeseca!!!!!)
Premda sam dobro pogledao u Općini oglasnu ploču….

Nisam niti vidio, niti čuo za sljedeći oglas (koji sam zahvaljujući vijernom čitatelju Bloga dobio e-mailom):

* * *

Klasa: 944-01/09-01/1
Urbroj: 2182/09-01/1 od 28. IX. 2009. (867)

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08 i 35/09), u svezi s člankom 32. st. 3. i 391. st. 1. i 3. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06 i 146/08), načelnik Općine Promina 28. rujna 2009. donosi zaključak o raspisivanju

NATJEČAJA

za prodaju nekretnine na području općine Promina.

1. Raspisuje se natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Promina, i to: k.o. Oklaj neizgrađeno građevinsko zemljište, čest. zem. 290/1, površine 500 m˛.
Početna cijena za zemljište iznosi 7.24. kuna/m˛ ili ukupno 3.520,00 kuna

2. Natjecatelji su dužni uplatiti jamčevinu u iznosu 10% od početne cijene na žiro-račun proračuna Općine Promina, broj: 2411006-1829800000 model 22, poziv na broj 7757-MBG.

3. Natječaj će se provesti sustavom zatvorenih ponuda.

4. Natječaj će se objaviti u Narodnim novinama i na oglasnoj ploči Općine Promina.

5. Ponude za natječaj s podacima sudionika u natječaju i dokazima o uplaćenoj jamčevini, dostavljaju se načelniku Općine Promina – Put kroz Oklaj 129, u zatvorenoj omotnici s oznakom: »Ne otvaraj – za natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u k.o. Oklaj«, u roku od 15 dana od objave natječaja u Narodnim novinama i na oglasnoj ploči Općine Promina.

6. O mjestu i vremenu otvaranja ponuda natjecatelji će biti pravovremeno obaviješteni.

7. Općina Promina zadržava pravo ovaj natječaj poništiti bez posebnog obrazloženja.

8. Sve informacije u vezi s ovim natječajem mogu se dobiti u Jedinstvenome upravnom odjelu Općine Promina ili na telefon: 881-018.

Općina Promina

* * *Ako Vas zanima još koji podatak više, evo izvatka iz katastra:

* * *
REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U KNINU
ZEMLJIŠNOKNJIŽNI ODJEL DRNIŠ
Stanje na dan: 09.11.2009.

Katastarska općina: OKLAJ
Broj uloška: 834
Broj zadnjeg dnevnika: Z-529/2009
Redni broj :1.
Broj zemljišta (kat.čestice): 290/1
Oznaka zemljišta :PAŠNJAK
Površina u m2: :4566
Primjedbe: Pripis iz uloška 374
Vlastovnica: 1. UDIO 1/1/ OPĆINA PROMINA OKLAJ
* * *
Iz izvatka svatko imalo pismen, zaključuje da naš Načelnik prodaje PAŠNJAK od 4556 metara kvadratnih!

Jel' to znači da kupac na poklon dobiva 4056 metara kvadratnih, nakon što kupi spomenutih 500 metara kvadratnih?????

Bilo kako bilo….

Tko je zainteresiran za kupnju navedenog PAŠNJAKA, neka požuri u Općinu i preda svoju ponudu.

Najzanimljivije bi bilo kad bi uskoro saznali da je baš naš Načelnik dao najbolju ponudu za kupnju navedene čestice, te ju je sam sebi prodao……sve onako kao slučajno….


* * * * * * * * * * * * * * *

Natječaj je objavljen u
Narodnima novinama broj 132.
Datum: 04.11.2009. godine pod linkom:

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/1934252.html

Znači da je krajnji rok za javljanje na Natječaj 19.11.2009. (ako se računaju I radni I neradni dani)?.

Uglavnom, koga Natječaj zanima nek se požuri!!!!!

* * * * * * * * * * * * * * *Oznake: općina promina, Suđenje

- 21:03 - Komentiraj post (2) - Link posta

<< Arhiva >>


Promina blog
 • LL

Opis bloga

 • Promina blog postoji od 19.03.2005. godine, nešto više od deset godina.
  Teme su vezane uz život u Promini.....ali, tu su i druge razne teme koje su mi se u određenim trenutcima učinile zanimljivim...
  S. Sarić

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


  Pomoću sljedećih linkova, saznajte nešto više o Promini.

  Gdje je Promina?

  Galerija promina.blog.hr


  Fotografije generacija iz škole:
  Stare slike Promine


  Video snimke:


  Projekti čiju realizaciju očekujemo:

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


 

Općina Promina

 • «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»

.....

 • .......

  ......

  http://adria.fesb.hr/Drniš

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


  Statistika posjeta promina.blog.hr -u kroz godine
  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»  E-mail-Urednik promina.blog.hr-a:
  promina.blog.hr@gmail.com


  Zadnji postovi

...


.........................................................................Promina blog - promina.blog.hr© 2005.-2016. sva prava pridržana Urednik promina.blog.hr-a: Sanimir Sarić