_ _ _ _ _ _ promina.blog.hr

nedjelja, 28.06.2009.

Iz života jednog vijećnika

Kako sam i do sada već pisao na Blogu, cilj mog ulaska u Općinsko vijeće Općine Promina, bilo je što bolje informiranje Prominjaca i Prominki o događajima u našoj Općini.
Svi postovi od sada pa nadalje nosit će isti naslov: „Iz života jednog vijećnika“, a u njima ću opisivati sastanke i događaje kojiima sam bio nazočan kao Vijećnik.

Temeljem poziva Načelnika općine Promina, Paula Cote, upućenog svim članovima Općinskog vijeća dana 24.06.09. (srijeda), bio sam nazočan na sastanku sazvanom za 26.06.2009 (petak).

Kao dnevni red radnog sastanka, Načelnik je predložio sljedeće točke (citiram poziv):

1.Razmatranje pitanja o eventualnoj blokadi računa općine Promina temeljem presude općinskog suda Drniš u pravnoj stravi tužitelja „Adaptacija Lobor“ iz Varaždina protiv općine Promina.
2. Razmatranje suradnje sa zavičajnim klubom Promina.


Evo izvješća sa sastanka:

Sastanak je sazvao Načelnik Paul Cota, prema njegovim riječima na zahtjev Zavičajnog kluba Promina iz Zagreba.

Pozivu na radni sastanak su prisustvovali:

Domaćini:

-Načelnik Paul Cota, donačelnik Dalibor Džaja (HSP),
-Predsjednik Općinskog vijeća Zvonimir Bandalo, dopredsjednik OV Rajko Žulj
-Vjećnici HSP-a-Drago Klepo, Rajko Đomlija, Mladen Ujaković
-Vjećnici HDZ-Denis Bronić, Milan Džapo, Tihomir Budanko, Stipe Knežević, Pavao Džapo
-Vjećnici NL Krste Radasa- Krste Radas i Sanimir Sarić

Gosti:

-Dopredsjednik ZK „Promina“- Ivan Tošić i predstavnici ZK Ivan Zrile, Anđelko Dogan, Rajko Zelić, te još Drago Duvančić i Antija Dujić.
(Preskočio sam jednog predstavnika ZK Promina, jer mu nisam uspio „uhvatiti“ ime prilikom predstavljanja- ovim mu se putem ispročavam)

Načelnik je prilikom otvaranja radnog sastanka pozdravio sve nazočne, zahvalio se svima na odazivu.
Dnevni red nije uopće čitan, prihvać isl. što bi trebao biti običaj za ovakve sastanke...nego se odmah krenulo sa drugom točkom dnevnog reda: „Razmatranje suradnje sa zavičajnim klubom Promina“, i Načelnik je predao riječ dopredsjedniku ZK Promina Ivanu Tošiću.

- Dopredsjedniku ZK Promina Ivan Tošić iskazao je u ime udruge koju predstavlja želju za što boljom suradnjom sa Općinom, kao i želju da se izradi „Dugoročni program razvoja Promine“ (za sljedećih 20 godina).
Brzo se u ragovoru vratilo na prvu točku dnevnog reda „Razmatranje pitanja o eventualnoj blokadi računa općine Promina temeljem presude općinskog suda Drniš u pravnoj stravi tužitelja „Adaptacija Lobor“ iz Varaždina protiv općine Promina“-jer je ta točka zapravo i najaktualnija....

- Načelnik je tada o „pravnoj stvari“ iznio sljedećih nekoliko činjenica:
Temeljem presude koja je donešena u korist tuženika firme „Adaptacija Lobor“ iz Varaždina, na račun Općine bi mogla „sjesti“ ovrha u iznosu od približno 500.000.00 kuna.


Dug se sastoji od:

-132,000.00 kuna –ne plaćeni izvedeni radovi od strane spomenute firme na krovištu crkve sv Mihovila 1996. godine
-287,000.00 kuna- zakonske zatezne kamate na spomenutu glavnisu duga
-Ostatak sudski troškovi (prema mom izračunu 81,000.00 kuna)

Taj dug prema riječima Nečelnika dovodi u pitanje razvoj Promine u narednom periodu, odnosno kao prvi na udaru mogao bi se naći projekt asfaltiranja ceste za Bogatiće, te smo o tom projektu od Načelnika saznali sljedeće:
-Sud (parcelizacijski elaborat) je odradio svoj posao u periodu od siječnja do ožujka 2009-te godine
-Kako bi se cesta mogla asfaltirati, potrebno je riješiti 250 predmeta/ vlasništva nad parcelama preko kojih cesta prolazi
-Taj posao košta približno 60,000.00 kuna
-Odvjetnik traži 200.00 kuna po predmetu kako bi se vlasništvo nad spomenutim parcelama riješilo ( to je tih 60,000,00 kuna)
-Taj bi posao mogao biti riješen do kolovoza 2009. godine, i onda bi radovi asfaltiranja mogli krenuti
-Ako se taj problem do tada ne riješi, onda bi sredstva namjenjena za tu cestu mogla propasti

Nakon svega navedenog, Ivan Tošić je upitao Načelnika dali je u Proračunu općine Promina, predviđena stavka za slučaj gubitka ovog spora, jer se ona trebala planirati i knjižiti kao stavka rashoda?

Načelnim odgovara da je za ovaj spor saznao tek 24.03.2009 godine, te da sljedom toga nije bilo moguće razgovarati o istom i vrijeme donošenja Proračuna za 2009 godinu, te je iznio još nekoliko informacija o „pravnoj stvari“:

-Prvostupanjska presuda u ovom slučaju donesena je u korist tužitelja negdje između 1998-2000 godine
-Općina se na presudu žali, ali je ista potvrđena 2004-te godine
-15.04.2008 donešena presuda koja je zapravo povod današnjeg sastanka-odnosno presuda ako se ne varam Vrhovnog suda- na koju više Općina nema pravo žalbe.

Vjećnik HDZ-a Stipe Knežević, smatra da je ovo raspava koja bi se trebala voditi na Općinskom vijeću, a da bi ovaj radni sastanak trebalo usmjeriti prema našim „gostima“ i suradnji s njima- odnosno suradnji sa ZK Promina.

Načelnik upozorava da u slučaju blokade računa, suradnja po pitanju razvoja Promine postaje upitna, jer je Općina ta koja je nositelj svih projekata...te kroz raspravu opet dolazimo do sudske presude te čujemo sljedeće:

-Kao svjedok u sudskom procesu navodi se Željko Džapo (tadašnji Načelnik Općine op.a), koji je tijekom suđenja izjavio da je Tužitelju isplaćeno više od 400.000.00 kuna, prikupljenih donacijama u suranji sa FINA-om. Sredstva su uplaćivana direktno na račun Tuženog.
Tadašnji Načalnik Džapo potpisao je da su radovi završeni, premda je ostalo još nešto sporno oko istih......

Ivan Tošić dporedsjednik ZK Promina.... predlaže da se pokuša razgovarati sa tužiteljom, firmom „Adaptacija Lobor“ iz Varaždina o mogućnosti plaćanja u rata i sl... Odnosno, predlaže razgovor sa Ministarstvom kulture koje je nadležno za obnovu crkava...te pokušati u suradnji s njima riješiti nastali dug.
.... te također predlaže da popričamo o Mapi razvoja Općine Promina... odnosno 50-ak projekata koji se u njoj spominju... kako bi vidjeli mogućnost suradnje na istima...

Načelni Paul Cota, tada je krenuo sa predstavljanjem projekata:

1. Cesta za Bogatiće (o tom ste već čuli dosta...)

2. Dječje igralište u Oklaju (Rekreacijski centar Žagra? Op.a)
Pod ovom točkom saznali smo da je Općina opet vlasnik Žagre, te da bi sad trebalo osigurati približno 600.000.00 kuna za taj projekt.( Riješeni svi imovinsko pravni odnosi)
(Više o Žagri pod linkom: http://promina.blog.hr/2009/02/1625911484/vijesti-iz-udruge-sport-za-sve.html
Citiram samo jednu rečenicu koju tamo možete pronaći:„-Za projekt je odobreno 620,000.00 kuna od strane istog Ministarstva“??????????????)
Ovaj projekt realizirao bi se u tri etape:
-školsko igralište sa niskim tribinama, reflektorima.....(to je tih 600.000.00 kuna)
-Kuglana sa četiri staze u kojoj bi se mogla održavati Državna prvenstva u kuglanju.
-Dječji vrtić kao samostojeća zgrada uz koju bi bilo i dječje igralište.
U sklopu cijelog projekta bilo bi izgrađeno i 29 parkirališta.

Ivan Tošić izrazio je u svoje ime, i ime ZK Promina želju za izgradnjom dva zemljana terena za tenis, za koje se oni obavezuju osigurati sredstva, samo traži da Općina osigura parcelu.

3. Izgradnja brze ceste Šibenik-Knin- Strmica (granica BH) koja bi trebala prolaziti kroz Prominu.
Načelnik nas izvještava da jeposlao zahtjev prema nadležnom Ministarstvu da se na navedenoj cesti izgrade dva čvorišta za Prominu.
Jedan bi bio kod kamenoloma Bila strana, a drugi kod „Dva rasta“ (kako reče Načelnik)

4. Turistički vodič Promine.
Načelnik nas izvještava kako je isti izrađen, te poziva ZK da zajedno dogovore financiranje uvrštenja Promine u turistički vodič Hrvatske što bi koštalo cca 2.000.00 kuna.

U raspravo o turizmu uključuje se Drago Duvanič iz Razvođa, koji se bavi turizmom 20 godina...a on traži od Općine da se angažira na uređenju prilaza Nečvenu, Bilušića buku.... aktualizira suradnja sa NP Krka.
Predlaže izradu znakova „Dobrodošli u Prominu“, „Feštu vina“....

Vjećnik HDZ-a Denis Bronić iznosi primjer kada je zajedno sa nekoliko prijatelja pokušao urediti kupalište na Brljanu... kada je zbog tih radova završio dva dana u zatvoru u Šibeniku. Sve radove čišćenja... uređenja u NP može izvoditi ili odobriti samo NP.....

Vjećnik HDZ-a Stipe Knežević, ističe da su osnova svih projekata sredstva-prihodi s kojima Općina raspolaže, a oni nisu dostatni niti za plaće zaposlenih.
Dosadašnja „filozofija funkcioniranja“ Općine, temeljila se na dobroj suradnji sa Ministarstvima uz čiju pomoć je kroz razne projekte do sada u Prominu ne računajući obnovu uloženo više od 80.000.000.00 kuna.
Treba nastaviti što bolju suradnju sa Ministarstvima i ZK Promina.... te sve napore usmjeriti u tom pravcu....Na temu programa.... projekata....predsjednik ZK Promina istakao je kako oni u svom djelokrugu imaju sljedeće sekcije:

-Sekcija za kulturni razvoj Promine, na čelu koje je Ante Juric
-Sekciju za sport
-Sekciju za pomoć nezbrinutim Promincima
-Sekciju za gospodarstvo, koja bi trebala pomoći u realizaciji projekata (poljoprivreda, seoski turizam, energetika)
Njihova želja je stvaranje podloge za ulaganje u Prominu...te Tošić ističe kako smo kašnjenjem izrade Prostornog plana izgubili po njihovoj procjeni najmanje 50 milijuna kuna.
Na projektima ZK Promina surađuju sljedeći stručnjaci:

-Prof. dr. sc. Edi Maletić (link http://tkojetko.irb.hr/znanstvenikDetalji.php?sifznan=4480 ) - vodi tim koji će se baviti svim vrstama ulaganja u poljoprivredu (radi se o 10-15 projekata takvog tipa) inače zaposlen na Agronomskom fakultetu u Zagrebu
(link: http://www.agr.hr/cro/curriculum/maletic_edi.htm)

-Prof.dr.sc. Nikola Čavlina Čavlina (link http://tkojetko.irb.hr/znanstvenikDetalji.php?sifznan=267 )- vodi tim za energetiku, dat će svoj prjedlog, razvojne smjernice za energetiku u Promini, FER Zavod za visoki napon i energetiku link: http://www.fer.hr/nikola.cavlina

-Ivan Tošić, zadužen je za razvoj seoskog turizma u Promini. Namjera im je u Razvođu u suradnji sa nadležnim Ministarstvom obnoviti 15-ak kuća za razvoj seoskog turizma.

-Ekonomski razvoj Promine, opravdanost financijskih ulaganja... bi obrazložili:
-Prof.dr.sc. Boris Cota-link: https://tkojetko.irb.hr/znanstvenikDetalji.php?sifznan=4981
- Mr. Čedo Maletić http://www.mojposao.net/jseeker_wiki.php?wikiName=CedoMaletic
-Naravno da je tu i neizostavni dr. sc. Slavko Kulić link: http://www.eizg.hr/Item.aspx?Id=59

Nakon svega što je naveo Tošić, načelnik Cota pita što je sa ekologijom?
Tošić odgovara da će Prof.dr.sc. Nikola Čavlina posjetiti Prominu, i sa ljudima iz Promine posjetiti potencijalne točke opasnosti. Stav je ZK da uočene probleme treba sanirati.

Vjećnik HSP-a, Mladen Ujaković pita može li ZK Promina nešto učiniti kako bi se konačno riješio vodovod za Marasovine, Matase i Zeliće, jer bez toga nema ni seoskog turizma u tim selima?

Tošić ističe da je seoski turizam brzorastuća grana koja raste po stopi od 400% u zadnjih nekoliko godina (isprika-nisam čuo koliko godina)... te je Mladenovo pitanje nekako preskočeno...pa se opet vraćamo na „Mapu projekata....“

5. Načelnik....Razminiranje ... pitanje koje treba riješiti jer još ima dosta miniranih područja u Promini....

Matasani- Vjećnik Ujaković i predstavnik ZK Promina Rajko Zelić opet ističu problem vodovoda za sela Marasovine, Matase i Zeliće....Ističu da je to za njih gorući problem!
Načelnik tumači cijelu situaciju oko izbora izvođača radova za vodovod Oklaj-Zelići...Objavljivanje.... poništavanje natječaja....novi natječaj (s tom temom se bavi moj predhodni post op.a da ne širim temu).

Vjećnik Krste Radas (NL) primjećuje da bi izgradnja vodovoda mogla imati sudbinu izgradnje Staračkog doma, te se zapitao postoji li možda netko tko namjerno „koči“ projekte koji se realiziraju u Promini? Odnosno hoće li se radovi na vodovodu odgađati pod nekim čudnim okolnostima kao i otvaranje Doma?

Vjećnici HDZ-a osjetili su se na neki način prozvani izjavom Krste Radasa shvativši je kao dovođenje njih u poziciju ljudi koji izazivaju „opstrukciju vlasti“.

Stipe Knežević ističe da ih se već godinu dana proziva za „opstrukciju vlasti“....
Denis Bronić ističe kako su se članovi bivše vlasti tim metodama služili i spominje „opstrukciju vlasti“....kad je bila u pitanju bila izgradnja ceste za Bogatiće ....prje četiri godine...U Raspravu se uključio i Stipe Knežević...Na to je reagirao Zvonimir Bandalo (HSP) osjetivši se prozvanim....te uzvratio riječima koje baš nije najpametnije birao....

Načelnik ističe da se cesta za Bogatiće nije mogla raditi prije četiri godine... a ne može ni sada dok se ne pripremi sva dokumentacija....tako da je nitko nije mogao "ostruirati".....


Tošić poziva na smirenje situacije, na zajedničku suradnju svoju....
Predlaže radne sastanke na temu suradnje Općine i ZK Promina jednom mjesečno.... jednom u ZG.... jednom u Promini.
...te prelazimo opet na „Mapu razvoja....“

6. Razvoj poljoprivrede
Načelnik ističe da je u suradnji sa Županijom u istraživanje podzemnih voda uloženo 460.000.00 kuna.
Navodnjavalo bi se Vedrovo polje veličine 100 hektara, ali sada treba pronaći način financiranja opreme za navodnjavanje u suradnji sa fondovima EU, i tu mu treba pomoć ZK.

7. Pogon za preradu BIO mase
Načelnik objavšnjava kako se radi o projektu izgradnje pogona u kojem bi se prerađivala loza iz prominskih vinograda...koja bi se mogla prerađivati u brikete (za ogrjev) ili u humus

8. Vodovod za Lukar
Načelnik objašnjava da kuće Čulina u Lukaru imaju problema sa vodom, te da je potrebno ugraditi dodatnu pumpu koja bi koštala cca 60.000.00-100.000.00 kuna

9.Javna rasvjeta u novom naselju u Oklaju (gdje žini cca 150 ljudi)
Načelnik traži pomoć od ZK u projektiranju... radovi se procjenjuju na cca 1.000.000.00 kuna (donedavno se moglo čuti da se radi o 600.000.00 kuna.... te da je projektna dokumentacija gotova op.a ?)

10. Osnivanje komunalnog poduzeća u Promini
Načelnik ističe potrebu osnivanja jednog ovakvog poduzeća u vlasništvu Općine, te moli ZK za pravnu pomoć. Ističe da su takva poduzeća bila u Kistanjama i Biskupiji ali su propala, ali da je to bilo samo smo greške u postupku osnivanja istih.
Naše bi se komunalno moglo financirati samo od ostatka PDV-a na izvedene radove.

Vjećnik Sanimir Sarić (NL) odnosno ja... upitao sam Načelnika „Zar Općine već nije osnovala novo komunalno poduzeće...takva se informacija mogla pročitati u Službenom Vijesniku Šibensko-kninske Županije? (ožujak 2009 godine-op.a)
(Link: http://www.sibensko-kninska-zupanija.hr/svskz/2009/03.pdf stranica 47)
Načelnik izjavljuje da Općine nije osnovala, nego je donijela odluku o Osnivanju trgovačkog društva za obavljanje komunalne djelatnosti.
Načelnik također ističe da Općina Promina ne naplaćuje odvoženje komunalnog otpada, te da na taj problem upozorava i Državna revizija.

Vjećnicima HDZ-a upitno je samofinanciranje ovog poduzeća, te Stipe Knežević pita kad je već donesena Odluka o osnivanju istog, da li je napravljen plan poslovanja, sistematizacija radnih mjesta....

Načelnik zamoljava Stipu Kneževića da mu „ne spušta“, te ga pita zašto on to nije napravio?
Stipe Knežević ističe da mu nije bila namjera „spuštati“, niti provocitari, te se pita zašto je njegovo pitanje tako protumačeno?

Načelnik Ga zamoljava da jednom bude konstruktivan....a Stipe se pridružuje nekolicini onih koji se već napuštali sastanak nezadovoljni načinom vođenja istog......

Sastanak se nastavlja.....

Načelnik ističe nezadovoljstvo suradnjom i brojem zaposlenih u NP Krka.
Od 225 zaposlenik, samo 3 Prominjaca radi sezonski u NP Krka!

11. Osnovan je DVD Promina koji broji 7 vatrogasaca i 2 donirana vozila.
Načelnik moli ZK Promina da pomogne rad istog, jer im do kraja godine za rad treba nekih 100.00..00 kuna....
Oprema svakog vatrogasca stajala je 12.000.00 kuna.
Načelnik smatra da bi trebalo nabaviti još jednu cisternu koja može voziti 7-8 kubika vode, s čim bi se riješio i prijevoz vode do sela koja trenutno namaju vodovod.

Tošić kaže da će on nastojati pokušati ovaj problem riješiti uz pomoć ZK Promina i njegovih članova, ali prenosi mišljenje članova da suradnja mora biti obostrana.
Pod tim misli konkrento na informacije koje bi trebali dobijati iz Općine-a najkonkretnije.....“Natječaj za Gluvače“.

Načelnik iz aktovke vadi cijeli spis na ovu temu... i kreće sa pričom od samog početka 1999 godine.....te spominje da je 24.01.2007 raspisan Natječaj....
Natječaj kojim je „Rajko Žulj i grupa građana“ dobila Gluvače poništava se od strane Ministarstva...
12.10.2008. Općinsko poglavarstvo izabralo najpovoljnijeg ponuđača, a na Natječaj je bila poslana 31. ponuda.

Tošić opet navodi kako nitko od tih 30. nije dobio obavijest o završetku Natječaja...a Načelnik ističe da Natječaj nije gotov?????
Spominjući natječaje, Načelnik navodi kako je za iste nadležan Pročelnik jedninstvenog upravnog odjela Općine Žare Suman... te da je on odgovoran za provođenje istih.... a mene upozorava da on nema veze s njima-konkretije sa natječajem:
„NATJEČAJ za prijem u službu vježbenika na određeno vrijeme od 12 mjeseci -1 izvršitelj/ica II dio“... te da pazim što pišem jer bi me mogao tužiti!

Iznio sam svoje mišljenje da ja u postu na tu temu nisam nigdje spomenuo njega kao Načelnika, (što možete i provjeriti pod linkom:
http://www.blog.hr/print/id/1626398039/natjecaj-za-prijem-u-sluzbu-vjezbenika-na-odredeno-vrijeme-od-12-mjeseci-1-izvrsiteljica-ii-dio.html)

Po meni, Žare Suman nije jedini odgovoran , te sam iznio svoj stav da on kao Nečalnik ne može optuživati Žaru Sumana... ili bivšu vlast za netransparentnost, kad se sam ne želi potruditi u svom radu biti transparentan...Toliko često stižu informacije iz Općine u dnevnim novinama, pa je tako molga doći i informacija o Gluvačama i nesuđenom Vježbeniku!
Što se tiče tužbe, rekao sam mu da me tuži ako ima osnove.... nije ni prvi ni zadnju koji mi je to rekao....


Nakon ove teme.... Načelnik je upitao Tošića što je sa „Prominskim litom“.....na što je Tošić odgovorio da će oni u suradnji sa fra Šimom taj događaj održati za Malu Gospu 08.09.2009.

Na temu se nadovezuje Vjećnik HDZ-a Tihomir Budankom sa pitanjem:
Da li je upućen Projekt za financiranje „Prominskog lita“ prema Ministarstvu turizma.... Projekt koji su izradili fra Šime Nimac i Ivica Validžić....a isti je predan Načelniku početkom svibnja.
Općina je trebala biti nositelj, a Župa Promina i KUD Promina sunositelj?

Načelnik odgovara da Općina nije uputila taj projekt, jer ima svoj projekt koji će uputiti prema Ministarstvu turizma.........

Tihomir Budanko je zatim upitao zašto Općina ne izvršava svoje obaveze iz proračuna u zadnjih godinu dana prema Crkvi?

Načelnik odgovara da ne samo da ne izvršavaju prema Crkvi, nego ne izvršavaju ni prema ostalima......jer postoje preči i prioritetniji troškovi.

Eto... bilo bi do otprilike ono što sam jučer pohvatao na Radnom sastanku u Općini Promina.
Bilo je tu još diskusija i ostalih Vijećnika (Milana Džape, Pavla Džape....Zvonimira Bandala....) ali ih nisam sve uspio „pohvatati“.

Na kraju....Tošć nas je sve pozvao na piće.... a ja sam iskoristio priliku te sam mu poklonio jedan primjerak Turističkog vodiča Promine-za kojeg one tek sinoć čuje!

Šteta je što vodič čiji su primjerci već krenuli za Ameriku, ali i širom Hrvatske, Načelnik nema kao poklon svojim gostima.


Iz života jednog vijećnika II dio- (2. Sjednica Općinskog vijeća Promine)
Link: http://promina.blog.hr/2009/07/1626458189/iz-zivota-jednog-vijecnika-ii-dio.html


Iz života jednog vijećnika III dio (3. Sjednica Općinskog vijeća Promine)
Link: http://promina.blog.hr/2009/07/1626536456/iz-zivota-jednog-vijecnika-iii.html


Iz života jednog vijećnika IV dio (4. Sjednica Općinskog vijeća Promine)

http://promina.blog.hr/2009/12/1627069288/iz-zivota-jednog-vijecnika-iv-1-dio.html

http://promina.blog.hr/2009/12/1627076081/iz-zivota-jednog-vijecnika-iv-2-dio.htmlIz života jednog vijećnika V dio (5. Sjednica Općinskog vijeća Promine)


Iz života jednog vijećnika V (1 dio)

Iz života jednog vijećnika V (2 dio) Prjedlog proračuna Općine Promina za 2010

Iz života jednog vijećnika V (3 dio) usvajanje Proračuna za 2010 godinu

Iz života jednog vijećnika V (4. dio) Naknada donačelniku

Iz života jednog vijećnika V (5. dio) naknade političkim strankama


Iz života jednog vijećnika V (6. dio)-prodaja građevinske čestice


Oznake: Iz života jednog vijećnika, općina promina

- 12:00 - Komentiraj post (2) - Link posta

<< Arhiva >>


Promina blog
 • LL

Opis bloga

 • Promina blog postoji od 19.03.2005. godine, nešto više od deset godina.
  Teme su vezane uz život u Promini.....ali, tu su i druge razne teme koje su mi se u određenim trenutcima učinile zanimljivim...
  S. Sarić

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


  Pomoću sljedećih linkova, saznajte nešto više o Promini.

  Gdje je Promina?

  Galerija promina.blog.hr


  Fotografije generacija iz škole:
  Stare slike Promine


  Video snimke:


  Projekti čiju realizaciju očekujemo:

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


Općina Promina

 • «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


.....

 • ......
  .......  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


  Statistika posjeta promina.blog.hr -u kroz godine
  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»  E-mail-Urednik promina.blog.hr-a:
  promina.blog.hr@gmail.com


  Zadnji postovi

...


.........................................................................Promina blog - promina.blog.hr© 2005.-2023. sva prava pridržana Urednik promina.blog.hr-a: Sanimir Sarić