_ _ _ _ _ _ promina.blog.hr

ponedjeljak, 02.02.2009.

NATJEČAJ za prijem u službu vježbenika na određeno vrijeme od 12 mjeseci -1 izvršitelj/ica

Na oglasnoj ploči općine Promina-Oklaj, možete pročitati sljedeći natječaj koji je objavljen i u NN 23.01.2009:
Na temelju članka 17, 19 i 86 zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi ( Narodne novine, broj 86/08 ), Pročelnik jedinstvenog upravnog odjela općine Promina, raspisuje

NATJEČAJ
za prijem u službu vježbenika na određeno vrijeme od 12 mjeseci -1 izvršitelj/ica

STRUČNI UVJETI:
- VSS pravnog, ekonomskog ili politološkog smjera
- bez radnog iskustva u struci
-poznavanje rada na PC-u

U svojstvu vježbenika u službu se primaju osobe sa završenom obrazovanjem određene stručne spreme i struke, bez radnog staža u struci ili s radnim stažem kraćim od vremena određenog za vježbenički staž

Pored stručnih uvjeta za prijem u službu, kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijem u službu (punoljetnost), Hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta )
Također kandidati moraju imati vozačku dozvolu B kategorije i ne smiju biti stariji od 30 godina života

U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz članka 15 i 16 zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dužni su u prgavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo podjednakim uvjetima

Uz prijavu na natječaj dužni su priložiti rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo te dokaz o nezaposlenosti Vježbenički staž traje 12 mjeseci

Kandidati su obvezni pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua
Ako kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na natječaj
Opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći radnog mjesta, način testiranja kandidata, te područje testiranja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje, objavit će se na oglasnoj ploči i na stranici općine Promina ( Promina.blog.hr )

Na istoj stranici i na oglasnoj ploči općine Prornina objavit će se i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije provjere.

Uz prijavu kandidati moraju priložiti:

- životopis
- dokaz o stručnoj spremi ( preslika diplome )
- dokaz o Hrvatskom državljanstvu ( preslika domovnice )
- preslik radne knjižice
-vlastoručno potpisanu izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika, da za prijem u službu ne postoje zapreke iz članka 16 zakona o lokalnim službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
-uvjerenje o nekažnjavanju (orginal ne stariji od 6 mjeseci)

Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti kandidati nisu dužni priložiti uz prijavu na natječaj već će se ona ishoditi prije donošenja rješenja o prijemu u službu.

Prijave se podnose u roku 8 dana od objave natječaja u narodnim novinama na adresu:
Općina Promina - Jedinstveni upravni odjel, s naznakom « Natječaj za prijem vježbenika « 22 303 Oklaj - Put kroz Oklaj 129

Osobe koje podnesu nepravovremene ili nepotpune prijave ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku 60 dana od isteka roka za podnošenje prijava

OPĆINA PROMINAUz natječaj, na oglasnoj ploči stoji i dokument, iz kojeg navodim samo dio:

OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA

- prati stanje na području društvenih, komunalnih, gospodarskih i drugih djelatnosti od važnosti za razvitak općine
- pomaže pročelniku jedinstvenog upravnog odjela u izradi izvješća i akata za potrebe općinskog vijeća
- pomaže pročelniku u pripremi sjednica vijeća
- vodi zapisnik na sjednicama općinskog vijeća i općinskog poglavarstva
- po potrebi vrši prijepis za potrebe Jedinstvenog upravnog odjela i Načelnika
- prati natječaje na internetu
- vodi i uređuje internet stranicu
- komunicira s javnošću
- obavlja i druge poslove koji mu se povjere

PODACI O PLAĆI

- vježbenik ima pravo na osnovnu bruto plaću u visini umnoška koeficijenta 1,15 i osnovice za izračun plaće koja iznosi 6,179,00 kn

Za ostale informacije, najbolje je da telefonski nazovete Općinu Promina (broj na lijevoj strani promina.blog.hr-a).Malo me nasmijalo kad sam pročitao rečenicu:

Opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći radnog mjesta, način testiranja kandidata, te područje testiranja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje, objavit će se na oglasnoj ploči i na stranici općine Promina ( Promina.blog.hr )

„na stranici općine Promina ( Promina.blog.hr )“?????

Čast mi je što u Općini imaju takav odnos prema Promina.blog.hr-u, ali da ne bi bilo zabune, promina.blog.hr nije službena stranica Općine Promina (a to lijepo i piše u opisu bloga).

Naravno, to ne znači da neću rado objavljivati sadržaje koje objavi Općina, jer je to zapravo i cilj promina.blog.hr-a -što bolje i kvalitetnije informiranje Prominjaca i Prominki, i svih ostalih koje zanima život u Promini.

Zainteresiranim za posao iz natječaja, a posebno onom koji posao dobije, želim puno uspjeha u radu.

- 12:25 - Komentiraj post (6) - Link posta

<< Arhiva >>


Promina blog
 • LL

Opis bloga

 • Promina blog postoji od 19.03.2005. godine, nešto više od deset godina.
  Teme su vezane uz život u Promini.....ali, tu su i druge razne teme koje su mi se u određenim trenutcima učinile zanimljivim...
  S. Sarić

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


  Pomoću sljedećih linkova, saznajte nešto više o Promini.

  Gdje je Promina?

  Galerija promina.blog.hr


  Fotografije generacija iz škole:
  Stare slike Promine


  Video snimke:


  Projekti čiju realizaciju očekujemo:

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


 

Općina Promina

 • «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»

.....

 • .......

  ......

  http://adria.fesb.hr/Drniš

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


  Statistika posjeta promina.blog.hr -u kroz godine
  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»  E-mail-Urednik promina.blog.hr-a:
  promina.blog.hr@gmail.com


  Zadnji postovi

...


.........................................................................Promina blog - promina.blog.hr© 2005.-2016. sva prava pridržana Urednik promina.blog.hr-a: Sanimir Sarić