_ _ _ _ _ _ promina.blog.hr

nedjelja, 29.07.2007.

Novi kamenolomi u Promini?

Često se u zadnje vrijeme spominju otvaranja novih kamenoloma u Promini.
Sa postojećim kamenolomom "Bila strana" imamo iskustva i pokazatelje "iz prakse" što nam otvaranje kamenoloma donosi.

Malo sam pogledao "Prostorni plan Šibensko-kninske županije" i pročitao sljedeće:Do donošenja stručne podloge odnosno prostornih planova Općina i gradova utvrđuju se slijedeće lokacije za eksploataciju mineralnih sirovina:

Tablica 2: Prikaz eksploatacijskih polja mineralnih sirovina

Naziv eksploatacijskog Broj polja naselje grad/općina Mineralna sirovina Površina

1. “Kupres” Biskupija Biskupija gips
2. “Kosovo” Riđane Biskupija gips 350,8 ha
3. “Kosovo” Kosovo 21,77 ha
“Konjuška” Primošten Burnji Primošten tehničko-građevni kamen
4. “Vukovac” Šibenik Šibenik tehničko-građevni kamen 34,1 ha
5. “Suhopolje” Kijevo Kijevo građevni pijesak i šljunak 16,3 ha
6. “Veprštak” Dubrava kod Tisna Tisno tehničko-građevni kamen 4,58 ha
7. “Dubrava” Dubrava kod Šibenika Šibenik tehničko-građevni kamen 38,6 ha
8. “Krtolin” Dubrava kod Šibenika, Gradina Šibenik arhitektonsko-građevni
kamen 10,1 ha
9. “Lisičnjak” Drniš Drniš karbonatna sirovina za industrijsku preradu 87,5 ha
10. “Pakovo selo” Pakovo Selo Drniš arhitektonsko-građevni kamen 80,22 ha
11. “Brestovci” Cetina Civljane arhitektonsko-građevni kamen 24,48 ha
12 . “Velika Kremenica” Lađevci Skradin tehničko-građevni kamen 16,79 ha
13. “Suhopolje” Kijevo Kijevo šljunak, pijesak nije određena
14. “Bila strana” Razvođe Promina vapnenac - karbonatna sirovina za industrijsku preradu 79,71 ha
15. “Parčić” Parčić Drniš vapnenac - karbonatna sirovina za industrijsku preradu 29,255 ha
16. “Ružić” Ružić Ružić gips 21,49 ha
17. “Miočić” Miočić Drniš vapnenac - karbonatna sirovina za industrijsku preradu 6,125 ha
18. “Baljci-Gradac II” Baljci Gradac Ružić kremen
Ali zanimljivo je i sljedeće:

Do donošenja stručne podloge odnosno prostornih planova općina i gradova utvrđuju se slijedeće lokacije za istraživanje mineralnih sirovina:

Tablica 3: Prikaz istražnih prostora mineralnih sirovina
Naziv istražnog Broj prostora naselje grad/općina Mineralna sirovina Površina

1. “Ljubljana” Dubrava kod Šibenika Šibenik tehnički-građevni kamen 16,0 ha
2. “Čvrljevo I” Čvrljevo Unešić arhitektonsko-građevni kamen 29,66 ha
3. “Čvrljevo I” Čvrljevo Unešić arhitektonsko-građevni kamen 4,0018 ha
4. “Sveti Frane” Pakovo Selo Drniš arhitektonsko-građevni kamen 15,9 ha
5. “Suhopolje III” Kijevo Kijevo građevni pijesak i šljunak 30,80 ha
6. “Magličinac-Bikarac” Donje Polje Šibenik tehničko-građevni kamen 30,85 ha
7. “Kršine” Dubrava kod Šibenika Šibenik arhitektonsko-građevni kamen 111,14 ha
8. “Čvrljevo I” Čvrljevo Unešić arhitektonsko-građevni kamen 4,0050 ha
9. “Čvrljevo II” Čvrljevo Unešić arhitektonsko-građevni kamen 53,13 ha
10. “Podi” Baljci Ružić kremeni pijesak 109,83 ha
11. “Zoričića Ljut” Pakovo Selo Drniš arhitektonsko-građevni kamen 20,00 ha
12. “Rozalit Slave” Pakovo Selo Drniš arhitektonsko-građevni kamen 16,3 ha
13. “Brušnjak” Koprno Unešić tehničko-građevni kamen 72,425 ha
14. “Krivodol” Kijevo Kijevo arhitektonsko-građevni kamen 28,22 ha
15. “Slavići” Kijevo Kijevo arhitektonsko-građevni kamen 25, 12 ha
16. “Trnovača” Kijevo Kijevo arhitektonsko-građevni kamen 32,94 ha
17. “Zelenike” Kijevo Kijevo arhitektonsko-građevni kamen 33,33 ha
18. “Bilića draga” Kijevo Kijevo arhitektonsko-građevni kamen 28,7 ha
19. “Slatki krš” Kijevo Kijevo arhitektonsko-građevni kamen 39,92 ha
20. “Krš” Kijevo Kijevo arhitektonsko-građevni kamen 53,56 ha

.... iz čega proizlazi da se u Promini ne planira otvaranje novih kamenoloma!?!?!?!!

A što ako netko ipak odluči otvoriti kamenolom, koje uvjete mora ispuniti?

Uvjete određuje sljedeći članak:

Članak 49.

Kriteriji za određivanje lokacija za istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina su:

- istraživanje i eksploatacija mineralnih sirovina ne može se obavljati na mjestima i na način koji
ugrožava podzemne vode,

- nije dopuštena eksploatacija šljunka uz jezera i vodotoke, kao ni šljunka i pijeska uz obalu mora,
- lokacija za istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina mora biti na minimalnoj zračnoj
udaljenosti 1.000 m od obalne crte mora. Postojeće lokacije na manjoj udaljenosti od obale mora moraju se zatvoriti, sanirati i prenamijeniti.
- lokacija za istraživanje i eksploataciju tehničko-građevnog kamena mora biti na minimalnoj zračnoj udaljenosti od 2.000 m od naselja, ugostiteljsko-turističkih, športsko-rekreacijskih i zaštićenih područja i na udaljenosti ne manjoj od 1.000 m od postojećih stambenih građevina ili građevina u kojima se odvija poslovna djelatnost,
- potrebno je zaštititi krajobrazne vrijednosti vodeći prvenstveno računa o zaštiti vizura šireg područja oko eksploatacijskog polja kojega treba po mogućnosti smjestiti u zatvorene i izdvojene prostore,
- eksploatacijsko polje je potrebno udaljiti od koridora javnih cesta minimalno 200 m,
- unutrašnji transport u proizvodnji i preradi mineralnih sirovina mora se organizirati izvan
naseljenih područja,
- istraživanje i eksploatacija mineralnih sirovina ne može se obavljati u/na području, koje je pod
zaštitom ili je predloženo za zaštitu po bilo kom osnovu i njegovoj neposrednoj blizini,
- istraživanje i eksploatacija mineralnih sirovina može se odvijati jedino na sigurnoj udaljenosti od
speleoloških objekata,
- pri eksploataciji izbjegavati jednostrani kaskadni način eksploatacije (zasjek).

Lokacije za istraživanje mineralnih sirovina određuju se PPUO/G-om temeljem kriterija iz ovog Plana,
a nakon izrade Studije iz članka 43.


A on glasi:

Članak 43.
Lokacije za istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina odredit će se na osnovu stručne podloge:Geološko – rudarske studije.
Po donošenju stručne podloge moguće lokacije treba unijeti u PPUO/G.Ako su strojevi za istraživanje mineralnih sirovina već prisutni u općini Promina (kako nam javlja www.oklaj.net) onda su investitori tih radova ili u prekršaju, ili su svi uvjeti iz Članka 43. zadovoljeni i u Prostorni plan općine Promina već unešene pozicije budućih kamenoloma?

Sad pjesma:

"U Promini crkvica se bijeli, k'o da su je anđeli donijeli", može se zamjeniti novom:
"U Promini kamenolomi se bijele, i ako ih Prominci ne žele"?

Ako u budućnosti iz Promine u daljini ne vidimo Sinj, nismo onda ništa sa kamenolomima dobili.

Oznake: Prvi bljesak, Kamenolomi u Promini

- 12:49 - Komentiraj post (4) - Link posta

<< Arhiva >>


Promina blog
 • LL

Opis bloga

 • Promina blog postoji od 19.03.2005. godine, nešto više od deset godina.
  Teme su vezane uz život u Promini.....ali, tu su i druge razne teme koje su mi se u određenim trenutcima učinile zanimljivim...
  S. Sarić

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


  Pomoću sljedećih linkova, saznajte nešto više o Promini.

  Gdje je Promina?

  Galerija promina.blog.hr


  Fotografije generacija iz škole:
  Stare slike Promine


  Video snimke:


  Projekti čiju realizaciju očekujemo:

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


 

Općina Promina

 • «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»

.....

 • .......

  ......

  http://adria.fesb.hr/Drniš

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


  Statistika posjeta promina.blog.hr -u kroz godine
  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»  E-mail-Urednik promina.blog.hr-a:
  promina.blog.hr@gmail.com


  Zadnji postovi

...


.........................................................................Promina blog - promina.blog.hr© 2005.-2016. sva prava pridržana Urednik promina.blog.hr-a: Sanimir Sarić