_ _ _ _ _ _ promina.blog.hr

ponedjeljak, 23.04.2007.

Natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta na području Promine

Pronašao sam na internetu jednu odluku "Općinskog vijeća općine Promina".
Čini mi se da se ta odluka odnosi i na bajeme u Gluvačama, ali nisam siguran.
U svakom slučaju, koga zanima, raspitat će se o čemu se radi ( ako već nije kasno).

ODLUKU o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
Republike Hrvatske na području Općine Promina


I.
Predmet javnog natječaja za zakup je poljoprivredno zemljište u vlasništvu države na području Općine Promina u katastarskim općinama :
Matase, Oklaj i Razvođe, koje je programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu
države na području Općine Promina predviđeno za zakup.


II.
Popis poljoprivrednog zemljišta koje se izlaže zakupu, označeno kao popis čestica ( blokova I samostalnih čestica ), prilaže se ovoj odluci i čini njezin sastavni dio i bit će objavljen na oglasnoj ploči Općine Promina, a uvid se može izvršiti u vremenu od 7 do 15 sati svaki radni dan.

III.
Poljoprivredno zemljište daje se u zakup ovisno o vrsti korištenja zemljišta na rok od 25 godina za sadnju voćnjaka, vinograda i lavande, a na rok od 50 godina za sadnju maslinika, dok za ostale vrste korištenja na rok od 10 godina.
Ako na zemljištu već postoje nasadi rok zakupa je dok nasadi ne budu amortizirani, a najduže 25 godina.

IV.

Postupak javnog natječaja provest će Općinsko vijeće Općine Promina.
Tijelo iz stavka 1. ove točke objavit će javni natječaj u “Narodnim novinama”, a rok za dostavu ponuda na javni natječaj za zakup je 15 dana od dana objave u istom.
Općinsko vijeće Općine Promina donijet će odluku o izboru najpovoljnije ponude na natječaju u roku 30 dana nakon isteka roka za prikupljanje ponuda.

V.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja I objavit će se na oglasnoj ploči Općine Promina.

Klasa : 320-02/06-01/4
Ur.Br : 2182/09-06-01
Oklaj, 13.studenoga 2006.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PROMINA
PREDSJEDNIK
Pavao Džapo, v. r.
_________________

Oznake: Gluvače, općina promina

- 18:08 - Komentiraj post (3) - Link posta

<< Arhiva >>


Promina blog
 • LL

Opis bloga

 • Promina blog postoji od 19.03.2005. godine, nešto više od deset godina.
  Teme su vezane uz život u Promini.....ali, tu su i druge razne teme koje su mi se u određenim trenutcima učinile zanimljivim...
  S. Sarić

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


  Pomoću sljedećih linkova, saznajte nešto više o Promini.

  Gdje je Promina?

  Galerija promina.blog.hr


  Fotografije generacija iz škole:
  Stare slike Promine


  Video snimke:


  Projekti čiju realizaciju očekujemo:

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


Općina Promina

 • «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


.....

 • ......
  .......  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


  Statistika posjeta promina.blog.hr -u kroz godine
  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»  E-mail-Urednik promina.blog.hr-a:
  promina.blog.hr@gmail.com


  Zadnji postovi

...


.........................................................................Promina blog - promina.blog.hr© 2005.-2023. sva prava pridržana Urednik promina.blog.hr-a: Sanimir Sarić