Pregled posta

Adresa bloga: https://blog.dnevnik.hr/toplice

Marketing

DOPIS GENERALNOG VIKARA MONS. IVANA GODINE
ŽUPNIKU ŽUPE VARAŽDINSKE TOPLICE VLČ. STJEPANU MOSTEČAKU

Br. 43/2011
Varaždin, 14. veljače 2011.

Predmet: Čuvanje presvete euharistije u kapeli u Jakopovcu

Stjepan Mostečak
Župni ured Varaždinske Toplice
Ivana Tkalčića 2
42223 VARAŽDINSKE TOPLICE

Velečasni gospodine!

Budući da je od 2. siječnja 2011. vlč. Josipu Vidoviću, župniku u Jalžabetu, kamo po biskupovom dekretu (br. 424/2010 od 24. studenoga 2011.) od 1. siječnja 2011. pripadaju sela Jakopovec i Kaštelanec, nasilno zapriječen ulaz u kapelu u Jakopovcu i onemogućeno vršenje bogoslužja, a u kapeli se čuva presveta euharistija, podsjećam na Zakonik kanonskog prava koji govori o euharistiji:
Kan. 934 - § 2. U svetim mjestima, gdje se čuva presveta euharistija, mora uvijek biti netko tko vodi o njoj brigu i neka, ako je moguće, svećenik ondje slavi misu barem dvaput mjesečno.

Kan. 937 - Neka crkva u kojoj se čuva presveta euharistija bude svakog dana otvorena barem nekoliko sati da bi vjernici mogli pred svetotajstvom moliti, osim ako to priječi važan razlog.
Upozoravam također i na kan. 1375.
Budući da ste vi bili zadnji predsjedatelj euharistije 26. prosinca 2010. i znadete tko ima ključ, zatražite da vam otvore kapelu kako biste Vi i sadašnji župnik Vidović mogli postupiti po odredbi o čuvanju euharistije.
Propust je što se jedan ključ kapele nije čuvao u župnom uredu, kako nalažu crkveni propisi.
Nadam se da ćete naići na dobrohotnost, ali i svijest o velikoj odgovornosti onih koji sprječavaju ulaz u kapelu, a time krše i članak 12. Zakona o pravnom položaju vjerskih zajednica u RH koji kaže: “Zgrade i prostorije namijenjene obavljanju vjerskih obreda nepovredive su, osim u slučajevima i pod uvjetima i na način propisanim posebnim zakonom.“

Uz pozdrav u Gospodinu,

Ivan Godina,
generalni vikar

Obavijest o tome:

Vlč. Stjepan Mostečak
Vlč. Josip Vidović
Josip Družinić, „glasnogovornik“ vjernika iz Jakopovca i Kaštelanca
Pismohrana ovdje
______________________________________


ODGOVOR ŽUPNIKA ŽUPE VARAŽDINSKE TOPLICE VLČ. STJEPANA MOSTEČAKA
Broj: 46/2011
Datum: 19. veljače 2011.

Predmet: Čuvanje presvete euharistije u kapeli u Jakopovcu

BISKUPSKI ORDINARIJAT
Pavlinska 4
42000 VARAŽDIN

Poštovani!

Još prije nego li sam primio Vaš dopis br. 43/2011. od 14. veljače 2011. g. u kojem me podsjećate na Zakonik kanonskog prava u vezi čuvanja presvete euharistije u kapeli u Jakopovcu koja je nasilno zatvorena koncem prošle, odnosno početkom ove godine, nakon što su zvonaru oduzeti ključevi od strane bivših vijećnika g. Josipa i Vjekoslava Družinića te Slavka Kereše, iste sam bivše vijećnike dana 31. siječnja 2011. g. prilikom razgovora u župnom Uredu u Var. Toplicama, tražio da zajedno s njima pođem u kapelu u Jakopovec kako bih prenio svetootajstvo u župnu crkvu u Var. Toplice. Odgovorili su mi kako ne bi bilo uputno jer mi oni ne mogu jamčiti sigurnost te kako “Isus njima treba“. Svoj sam zahtjev u razgovoru ponovio još nekoliko puta, ne dobivši njihove privole.

Nakon Vašeg dopisa od 14. 2. 2011. g. opet sam razgovarao s „glasnogovornikom“ g. Josipom Družinićem, i to 17. i 18. 2. 2011. Na moje traženje da postupim po odredbi crkvenog Zakonika, te po obavijesti koju je i on od Biskupskog Ordinarijata primio, bio sam odbijen s obrazloženjem da mi to ne može dopustiti, jer je za to ovlašten nakon sastanka sa šestero članova „vijeća nezadovoljnih vjernika“.

Zamolio sam ga neka o toj svojoj odluci pismeno izvijesti Biskupski Ordinarijat u Varaždinu, što i ja ovim putem činim.

Pozdrav u Gospodinu,

Stjepan Mostečak, župnik

Post je objavljen 19.02.2011. u 20:58 sati.