Pregled posta

Adresa bloga: https://blog.dnevnik.hr/pilotgirl

Marketing

Osnovne sile koje djeluju na avion #2/2

Otpor

Otpor nastaje u trenutku kada se avion počne kretati kroz zrak i predstavlja sumu dviju osnovnih komponenti, koja djeluje uvijek u smjeru suprotnom od kretanja aviona.

Prva komponenta je tzv. otpor profila ili parazitni otpor koji je suma efekata trenja čestica zraka o površinu zrakoplova (otpor trenja) te povećanog pritiska koji se stvara na površinama zrakoplova koji se kreće (otpor oblika). Otpor profila raste s kvadratom brzine što znači da ako se brzina npr. poveća dva puta, otpor se poveća 4 puta. Kako bi što više smanjili otpor profila konstruktori nastoje svim dijelovima zrakoplova dat vretenasti, aerodinamični oblik kako bi se što lakše probijali kroz zrak, te izvodeći sve površine što glađe bez dijelova koji strše i bez robusnih strukturnih veza koje strše izvan oplate zrakoplova.

Druga komponenta je tzv. inducirani otpor koji nastaje kao nusprodukt uzgona. Kako je uzgon uvijek okomit na smjer aerodinamičkog fluksa oko krila, s obzirom na to da se krilo kreće u odnosu na zrak pod određenim napadnim kutom (tj. Mora biti manje ili više nagnuto u odnosu na smjer kretanja), nagnut je isto tako i aerodinamički fluks oko krila. Zbog toga uzgon, nagnut ovisno o napadnom kutu, stvara vertikalnu komponentu koja se opire težini i jednu horizontalnu komponentu koja se opire kretanju – inducirani otpor. Inducirani otpor smanjuje se povećanjem brzine, pa je zato najveći pri malim brzinama, a najmanji pri velikim brzinama.


Vučna sila

Vučnu silu stvara eliso-motorna (pogonska) grupa. Ona omogućava svladavanje otpora i kretanje aviona kroz zrak. Nastaje kao reakcija na premještanje mase zraka ispred aviona prema nazad, pa tako što je veća ta masa i što je njeno premiještanje brže, veća je i vučna sila. Vučna sila je dakle proporcionalna fizičkim karakteristikama elise i brzini okretaja iste.

Image Hosting by imagefra.me

Spreg sila vučna sila-otpor uvijek ima za posljedicu podizanje nosa aviona, a uzgon-težina spuštanje. To je zbog toga što hvatište svih tih sila nije u istoj točki. Težište je uvijek malo ispred centra potiska. Kako je odnos sila uzgon-težina na većini aviona desetak puta veći od odnosa vučna sila-otpor, tako je i spuštanje nosa aviona nastalo zbog odnosa sila uzgon-težina veće nego njegovo podizanje zbog sila vučna sila-otpor. Kako bi avion mogao stabilno letjeti, a da pri tom ne ponire cijelo vrijeme zbog ovog efekta, dodan je horizontalni repni stabilizator koji stvara negativni uzgon, odnosno, spuštanjem repa aviona, diže se nos i tako se postiže neutraliziranje posljedičnog efekta spuštanja nosa aviona.


Image Hosting by imagefra.me

vjerojatno svi znaju za ovaj avion ali evo za one koji ne znaju to je fokker dr1 koji je bio jedan od najjačih aduta njemačkog vojnog zrakoplovstva tijekom prvog svjetskog rata. avion je stvarno predivan i jučer sam tražila nacrte za njega jer jedan frend ima u planu napraviti ga :)

Post je objavljen 17.08.2010. u 12:29 sati.