Pregled posta

Adresa bloga: https://blog.dnevnik.hr/promina

Marketing

Projekt Solarna elektrana u Promini (ne)ide dalje

Potaknut novim napisima u Slobodnoj Dalmaciji, vezanim uz gradnju „Solarne elektrane“ u Promini, odlučio sam prelistati arhivu promina.blog.hr-a, kako bi Vas podsjetio što sam kao Vijećnik pisao na tu temu, odnosno što smo o toj temi pričali na Sjednicama vijeća Općine Promina;


Prva priča:
četvrtak, 09.07.2009.
Iz života jednog vijećnika II dio
http://www.blog.hr/print/id/1626458189/iz-zivota-jednog-vijecnika-ii-dio.html


Sanimir Sarić (NL)
-Pitanje za Načelnika:
Dokle se stiglo sa projektom Solarne elektrane u Promini?

Odgovor Načelnika:
Problem je zakonska regulativa, potrebne su izmjene zakona koji ne predviđa izgradnju elektrana na sunčevu energiju veću od 5MW.

Sanimir Sarić (NL)
-Pitanje za Načelnika:

Plan za početak proizvodnje el. Energije iz Solarne elektrane u Promini je 2011. godina, da li to I dalje ostaje tako?

Odgovor Načelnika:
Ja to nisam nikad nigdje rekao. Općina je učinila sve sa svoje strane da se taj projekt realizira u Promini.

Sanimir Sarić (NL)
-Pitanje za Načelnika:

Što je to Općina učinila kad Solarne elektrane nema u Prostonrom planu Općine Promina, Županijskom prostornom planu, a niti u “Nacrtu prijedloga strategije energetskog razvoja Republike Hrvatske (EU)”?

Odgovor Načelnika:
Ja nikad nisam ni rekao da je Solarna elektrana uvrštena u Prostorni plan Općine Promina….Druga priča:

subota, 01.08.2009.
Općinsko vijeće Promine-o Solarnoj elektrani odlučuje u tajnosti!!!!!
http://www.blog.hr/print/id/1626541547/opcinsko-vijece-promineo-solarnoj-elektrani-odlucuje-u-tajnosti.html
(objavljujem još jednom cijeli post)

Nisam još uspio obraditi cijeli svoj zapisnik sa zadnje 3. Sjednice Općinskom vijeća Promine, ali zbog novih informacija u Slobodnoj Dalmaciji, preskačem na točku:

„11. Donošenje zaključka u svezi solarne elektrane“

Prije prelaska na tu točku dnevnog reda, Načelnik Paul Cota nas je izvijestio da o sljedećoj točci možemo raspravljati samo ako bude „isključena javnost“, prvenstveno misleći na mene i moje pisanje na promina.blog.hr-u o svemu što se događa na Vijeću.


Opravdao je to željom Investitora, da neki važni podatci iz pisma namjere o gradnji Solarne elektrane ne procure u javnost.

Upitao sam Načelnika kada je stiglo to pismo, odnosno koji je datum na njemu, s obzirom da je Krste Radas ispred sebe također imao jedno „Pismo namjere“.

Načelnik mi je odgovorio da je od 28. srpnja…..
Pitao sam ga koje godine?
Rekao mi je 28. srpnja 2009-te godine.
Znači da je stiglo jučer?
Načelnik je opet pogledao pismo…i rekao „da…stiglo je jučer“ (?)…….

Na sve izneseno, izjavio sam da napuštam Sjednicu Općinskog Vijeća, do sljedeće točke dnevnog reda, jer ne želim sudjelovati u donošenju tako važnih odluka za Prominu, a da Promincima o tom ne smijem reći niti riječi, da donosimo odluku „Promincima iza leđa“!

Izašao sam van vijećnice, a nakon desetak minuta, u pozvao me vijećnik Rajko Đomlija da se vratim.

Vratio sam se misleći da je 11. točka dnevnog reda gotova…Međutim…Načelnik je i dalje pričao nešto o Solarnoj elektrani….a onda je dao prijedlog na glasanje!?

Od 7 nazočnih Vijećnika, 6 vijećnika, 5 HSP-a i 1 NL (Krste Radas) glasali su „Za Donošenje Zaključaka“ u vezi Solarne elektrane, dok ja nisam ni glasao što su oni protumačili kao da sam suzdržan.

Po meni, moj se glas nije trebao brojati, jer sam rekao da napuštam Sjednicu do sljedeće točke dnevnog reda…o čemu postoji i tonski zapis.
Međutim, bez mene…. ne bi bilo kvoruma za rad Vijeća….a to je onaj tko je rekao Rajku Đomliji da me pozove dobro znao!

Bravo Načelniče…ovaj put ste me lijepo preveslali….

Što je sve bilo u pismu namjere koje su navedeni Vijećnici podržali ne znam….ali današnja Slobodna Dalmacija nam donosi sljedeći naslov:


***
31.07.2009. | 21:27

Zagrebački Nexus zatražio lokaciju za gradnju ‘Zelene’ elektrane

„Promina idealna za prvu našu solarku“

A u tekstu možete pročitati:

„Nexus od Županije traži da u prostornim planovima osigura zemljište, a riječ je o gotovo 500 hektara, gdje bi se gradila elektrana snage 60 megavata, vrijedna 140“

http://www.slobodnadalmacija.hr/Šibenik/tabid/74/articleType/ArticleView/articleId/64135/Default.aspx

****


Da li su Vijećnici na kraju prihvatili 500 hektara za Solarnu elektranu, umjesto do sada spominjani 250 hektara???????????

Prema neslužbenim informacijama…Načelnik Vijećnicima uopće nije pročitao pismo namjere…Te je „tajne“ podatke odlučio zadržati samo za sebe….
Ipak…Vijećnici koju su glasali za podršku ovoj ideji…vjerovali su mu na lijepu riječ, i dali svoj glas podrške!?

Ovaj članak u Slobodnoj, samo je prebacivanje loptice na Župana Pauka…
On „mrzi“ Prominu…i našeg Načelnika… i neće „dopustiti“ gradnju ovog objekta….
I tako će ispasti da nas i ovaj pute netko „sabotira“….a prava istina je još daleko od naših ušiju….ali dolazi laganim, ali sigurnim koracima….
Treća priča:

Donošenje zaključaka koje sam naveo u prethodnoj priči po meni nije bilo u skladu sa Poslovnikom Općinskog vijeća, i priča ima novi nastavak…


četvrtak, 03.12.2009.
Iz života jednog vijećnika IV (1 dio)
http://www.blog.hr/print/id/1627069288/iz-zivota-jednog-vijecnika-iv-1-dio.html


Verifikacija zapisnika sa 3.sjednice općinskog vijeća općine Promina

Sanimir Sarić (NL) pod ad.11 zapisnika „Donošenje zaključaka u svezi solarne elektrane“ upozorava na rečenicu:

„Vijećnik Sanimir Sarić iznosi da on zbog tajnosti ne može sudjelovati u raspravi i odlučivanju pa napušta vijećnicu, tražeći da se ponovno pozove za iduću točku dnevnog reda“
Smatra, da je njegovim napuštanjem sjednica trebala biti prekinuta jer nije bilo potrebnog kvoruma od 7 vijećnika.

Nakon kraće rasprave, Vijećnici odlučuju da se iz zapisnika briše zaključak:
„Općinsko vijeće podupire pismo namjere investitora u njegovom izvornom obliku“
Četvrta priča:
Nakon svega što sam naveo, citirat ću nekoliko rečenica iz članka objavljenog u Slobodnoj Dalmaciji 13.01.2010. | 12:20: pod naslovom:

„Sporost vladajućih - upitna gradnja solarne elektrane od 150 milijuna eura“
Link: http://www.slobodnadalmacija.hr/Šibenik/tabid/74/articleType/ArticleView/articleId/87270/Default.aspx

* * * *
Nexus Private Equity Partneri, zagrebačko društvo za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima koje je još polovinom prošle godine i službeno dalo do znanja čelnim ljudima Šibensko-kninske županije i Općine Promina da namjerava na razmeđu Promine i Miljevaca izgraditi prvu solarnu termoelektranu u Hrvatskoj, polako gubi strpljenje i sve je bliže opciji da digne ruke od ove lokacije i kapital uloži na drugome mjestu.

Razlog: lokalna zajednica, prije svega Županija, u praksi ne pokazuje da joj je stalo do toga da što prije stvori preduvjete za gradnju tog energetskog objekta.

Općina Promina u svojem je Prostornom planu naznačila tu lokaciju za gradnju solarne elektrane. Kad će takva lokacija ući i u Prostorni plan županije, teško je reći. Istina, župan Goran Pauk najavio je izmjenu nedavno usvojenog Prostornog plana. * * *

Kad smo kod prostornog plana i Solarne elektrane, ponovimo još jednom što načelnik Paul Cota kaže o tome:

„Ja nikad nisam ni rekao da je Solarna elektrana uvrštena u Prostorni plan Općine Promina….“


U SD još piše:

* * * *
Paul Cota, načelnik općine Promina, i dalje vjeruje da Nexus neće izgubiti strpljenje.

"Bila bi to tragedija. Osim što bismo propustili priliku da razminiramo svoje područje, izgubili bismo i priliku da otvorimo brojna radna mjesta i osiguramo stalnu rentu koja bi bila od velike koristi lokalnom stanovništvu" kaže Cota.

"Nisam siguran da bi županijske vlasti sebi mogle dopustiti takav luksuz i odugovlačenjem “otjerati” ove investitore. Prof. dr. sc. Nikola Ružinski, državni tajnik za zaštitu okoliša, ovaj je projekt već predstavio u Bruxellesu, a i premijerka Jadranka Kosor dala je svoju podršku Nexusu" kaže Paul Cota.

Marijan DŽAMBO / EPEHA
* * * *


Peta priča:

Često se spominje i Zahtjev Općine Promina za uvrštenjem Solarne elektrane u Prostorni plan Županije.
Zamolio sam Pročelnika JUO Općine Promina, Žaru Sumana da mi pokaže taj zahtjev, kako bi mogao saznati malo više podataka o Solarnoj elektrani.
Logično je da bi u jednom ozbiljnom Zahtjevu za promjenu Prostornog plana županije, trebalo detaljno opisati razloge za isti (razne studije utjecaja na okoliš, projektna dokumentacija…?).
Dobio sam na uvid dokument na A4 papiru, naslovljenom na Županiju, napisan u siječnju 2009-te, u kojem se zamoljava da se u prostorni plan županije unesu izmjene i to:

-Premještaj transfer stanice na granicu općine Promina i općine Biskupija
-Određivanje pozicije za Solarnu elektranu
-Premještaj Poduzetničke zone na novu poziciju iza Suknovaca
-Smanjenje površina kamenoloma u Općini Promina sa 76 na 26 hektara (ako se dobro sjećam),

To je bilo po sjećanju….a onda sam pronašao originalni dokument, pa evo i njega:

Photobucket


Da li je jedna rečenica u kojoj se u ovom dokumentu navodi Solarna elektrana dovoljna kako bi se u Prostorni plan uvrstio jedan projekt državnog značaja, prosudite sami.

Meni je malo čudno da tako ozbiljan projekt, vrijedan 150 milijuna eura zapne na njegovu samom početku-na uvrštenju u Prostorni plan?Šesta priča:

Citiram opet Načelnika (rečenica sa jedne od Sjednica vijeća):

„Problem je zakonska regulativa, potrebne su izmjene zakona koji ne predviđa izgradnju elektrana na sunčevu energiju veću od 5MW“.

Da li je to možda prepreka za izgradnju Solarne elektrane?

Evo što sam o tom pronašao na internetu:
Link: http://www.hrote.hr/hrote/pitanja/oiek.aspx


* * *
Potiče li se proizvodnja električne energije proizvedene iz sunčane elektrane instalirane snage veće od 1 MW?

Sukladno članku 7. stavak (4) Tarifnog sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije, HROTE sklapa ugovore o otkupu električne energije s povlaštenim proizvođačima iz postrojenja koja koriste sunčevu energiju dok ukupno instalirana snaga svih takvih postrojenja u Republici Hrvatskoj ne dosegne 1 MW.
Upravo stoga nije definirana visina tarifne stavke za sunčane elektrane instalirane snage veće od 1 MW, jer se proizvodnja iz takvih postrojenja ne potiče.
HROTE je nadležan samo za sklapanje ugovora o otkupu električne energije od povlaštenih proizvođača u sustavu poticanja.
Ako nositelj projekta odluči graditi sunčanu elektranu instalirane snage veće od 1 MW, tada je nositelj projekta proizvođač električne energije (ne povlašteni proizvođač u sustavu poticanja). Sukladno modelu tržišta električne energije u Republici Hrvatskoj, proizvođač električne energije ugovara tržišnu cijenu prodaje električne energije u bilateralnim ugovorima koje sklapa na tržištu električne energije

* * * *

Vezano uz poticanje proizvodnje električne energije…važna je i sljedeća Uredba Vlade RH:

Na temelju članka 28. stavka 5. Zakona o energiji (»Narodne novine«, br. 68/2001, 177/2004, 76/2007 i 152/2008), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. prosinca 2009. godine donijela

UREDBU O IZMJENI UREDBE O NAKNADAMA ZA POTICANJE PROIZVODNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I KOGENERACIJE

Članak 1.
U Uredbi o naknadama za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (»Narodne novine«, br. 33/2007, 133/2007 i 155/2008) u članku 6. stavku 2. podstavak 3. mijenja se i glasi:

»– za 2010. godinu: 0,005 kn/kWh.«.

* * * *

Fond koji je planirao graditi solarnu elektranu vjerojatno je računao dobit vodeći se istom Uredbom iz 2007 godine koja je tada glasila:

* * *
Ovom Uredbom određuje se način korištenja, visina, obračun, prikupljanje, raspodjela iplaćanje naknade za poticanje proizvodnje električne energije iz postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije i kogeneracijskih postrojenja (u daljnjem tekstu: naknada za poticanje), sukladno strateškim ciljevima Republike Hrvatske koji se odnose na udio obnovljivih izvora energije i kogeneracije u ukupnoj potrošnji električne energije, vodeći računa o stanju na energetskom tržištu Republike Hrvatske i troškovima proizvodnje električne energije iz postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije i kogeneracijskih postrojenja

III. VISINA NAKNADE ZA POTICANJE

Članak 6.

Naknada za poticanje za 2007. godinu iznosi 0,0089 kn/kWh.

U razdoblju do 2010. godine naknada za poticanje iznosi po godinama:

– za 2008. godinu: 0,0198 kn/kWh;
– – za 2009. godinu: 0,0271 kn/kWh;
– – za 2010. godinu: 0,0350 kn/kWh.

Kad su velike brojke u pitanju…onda nije baš mala razlika između planiranih 0,0350 kn/kWh I sada po novoj Uredbi 0,005 kn/kWh, kad ih množite sa 120,000,000,000 kWh kolika je godišnja planirana proizvodnja solarne elektrane.
* * *


Svaka investicija vezana je normalno uz zaradu koju ulagač planira ostvariti ulaskom u određeni projekt.

Kako se radi o prodaji proizvedenih kWh el.energije HEP-u (ili danas sutra nekom drugom otkupljivaču struje), zanimljivo je navesti da bi HEP 1kWh proizvedene energije u solarnoj elektrani plaćao negdje oko 3,00 kune, dok bi kupcima-nama tu istu prodavao za 80lipa za 1kWh, …naravno kad bi se sadašnji propisi isto primjenjivali i za elektrane veće od 30kW….samo što je velika razlika poticati gradnju malih solarnih elektrana od 30kW i npr 60.000 kW ili čak 120.000 kW koliko bi trebala imati Solarna elektrana u Promini?


Nadam se da sam Vam dao dosta podataka za razmišljanje…

A kakav će biti vaš zaključak….

Što će dalje biti sa ovim projektom….

Ostaje nam da pričekamo sljedeće dnevne novine koje će se s ovom temom baviti možda za dnevno političke obračune….a možda konačno objave članak i sa argumentima i razmišljanjima struke koja će o svemu reći svoje mišljenje (jednog dana)….
Post je objavljen 19.01.2010. u 21:17 sati.