Pregled posta

Adresa bloga: https://blog.dnevnik.hr/hrvatskanumizmatika

Marketing

Vrijednosni odnosi među novcima Dubrovačke Republike i Dalmacije

Dubrovačka Republika

1 solad = 5 minca (folara)
1 dinar(ić) = 30 minca (folara) = 6 solda
1/2 dinar(ića) =15 minca (folara) = 3 solda
1 artiluk = 3 dinara(ića) = 18 solda
1 perpera = 12 dinara(ića) = 72 solda
1/2 perpere = 6 dinara(ića) = 36 solda
1 škuda = 36 dinara(ića)
1/2 škude = 18 dinara(ića)
1 dukat = 40 dinara(iića)
1 talir (bradan, stari ili novi vižlin) = 60 dinara(ića) = 1 1/2 dukata
1/2 talira = 30 dinara(ića) (polubradan, poluvižlin)
1 libertina = 80 dinara(ića) = 2 dukata

Srednja težina dinara u početku njegova kovanja 1337. godine iznosila je 1,951 grama srebra čistoće 916,67/1000. S vremenom stalno mu se smanjivalo kako težina tako i sadržaj srebra u njemu, i u 1626. godini, kada se počeo kovati dinarić, srednja mu je težina iznosila 0,642 g srebra čistoće 800/1000. Skoro toliko je iznosila i srednja težina dinarića od 0,626 g srebra, također čistoće 800/1000.

Vrijednost dinara kao i dinarića u odnosu na druge vrste novca u Dubrovniku nikada se nije mijenjala: dinar i dinarić imali su uvijek vrijednost od 30 minca, odnosno u jednu perperu išlo je 12 dinara (dinarića).


Dalmatinski novac

1 bolanča = bagatin, pinez, piccolo, denar
1 soldin = 1/20 lire
1 pinez (bagatin) = 1/12 solda
1/2 solda (peča) = 6 bagatina, pineza, bolanča, denara
1 soldo = 12 bagatina, pineza, bolanča, denara
1 lira = 20 soldi(na)

Dalmatinska lira, koja se kuje tek od 1687. godine, za 1/3 je slabija nego mletačka (venecijanska). Soldini se kuju tek od dužda Francesca Dandola (1329.—1339.).

Autor: Irislav Dolenec
Izvor: Obol br. 38, Zagreb, 1986.

Ključne riječi: novac, Dubrovačka Republika, Dalmacija, vrijednosni odnosi
Keywords: currency, Ragusa, Republic of Dubrovnik, Dalmatia, exchange rates
English title: Values between Coins of Ragusa and Dalmatia


Otkup kovanica, novčanica, odlikovanja

Post je objavljen 17.12.2009. u 13:26 sati.