Pregled posta

Adresa bloga: https://blog.dnevnik.hr/oldschool91

Marketing

(=...nema naslowa....(=

EwO MisLIM dA jE Weć wRiJeME dA naPIšeM nOwI pOsT!!!!!!!!!:
KOd mENe Se NIJe SkORo NIŠta PrOMJeNilO....:no:eeklaze
U ŠkoLi Je kAo Po ObIČaJU..... OčAjNo,ImaT Ću PaR KoMaDA...headbangburninmadroflaL sWE jE To zA LJudE!!!!!BiT Će BolJE DrUGO PoLUgOdiŠTe....lazelazeyesAl SaD DoStA o ŠkOli!!!!!naughty
-OvAj PeTaK SaM ja IšLa sA MoJim ŽeKiJeM PIt I TaKo Ja sE MaLo nAPiLA...ONDa SmO IšLi ĐiR dO GradA Sa ZaMEćaNimA, jEr je MAroS IMao rOđEnDan....i TAko ja,ŽEky i ŠuKi IšlI do RuPE I IspUšILI 140 NaKu...bangblabla I IšLI nAtRaG do DeLTe Pitparty,TamO Su ONi PiLi,jA BiLa jEdInA CuRA Al nIjE BEd....iŠLI jA I ŽeKy dO NeKoG KafIćA aKO Se TO MoŽE NAzWaT KaFIćEm,BoLJe rEćEno RuPE,NiGdJe NiKog SaMO JA ŽEKy i KoNoBarICa OD 160 GoD.I Mi PiLi LOwRANsKi i StAwiLi pAr PjEsmA i OtIŠlI NaTrag Do DElTe....ZaJeBaWAli Se,I oNDa SaM Ja IšLa Na BaS i DO TeSLE,pjevazujoČeKaLA EnnY,aDIjA,bOBota,sTRikU,I uŠli mI UNuTRa A Ono U tEsLI Nas 4 i JOš 2 LjuDI....aL DoBrO PoSlJe SE nAPUNilo BIlo JE HRpa RulJE...biLo Je DoStA PoZnaTIh...mEnI jE BilO SlaBo zujoblablaBAš se PItAm Od ČEgA?!taKo DA se NisaM BaŠ ZaBAwLJaLA!!!!oKo 3 iŠli Ća MEne bObo WOZio MaDo,BiLi KOd meNe na TurNiću....i tAko...DruGo JuTrO KoMA....puknucu(gLaWoBolJa oD WinA A NiGdje AspiRiNa)DoŠla ja NeKaKO dO ZaMeTA i kRePaWAlA kaO i ObIčNO...JoŠ Mi CrKo i MoB dI ćEŠ bOljE.....:thumbup:bangnaWEćeR sAm tREbAla ić Do AliENa,aL sAm jA išLA do GraDA bilA dO ArKe,nInE i 2 laWA...OpEt Se NaPiLA...sAdA dOma CrKaWAm S TeMPeRAtUrOM 38:cry:cry,eO pOPiLa paR aSpiRiNa sAd jEDWa gLEdaM....smokina nijE Mi NišTa bOlJe...A KaD SAm buDaLa...NeZnaM kAkO ćU U ŠkOLu sUTRa....NEkAkO mOrAm!!!!tOLikO oD mEne...ZAsAd...A sAD pOzZ:mahwavewavewavewavemah
-MakIcy(kOJa mE zwalA jUČer aL saM bILa piJAnA i TeK saM saD WidIla Da saM s NjOm PrIČaLA-LJuBe SOrrYkiss-
ŽeKyU-Koj ME PaziO U PetAK!!!!ThANkS=)):party:thumbup
-EnNY-poZZ čKo=)):smijeh:kiss
-moJoJ maMi Koja Me MoRa PoDnoSiT-JadNAlud=( hehe...
-tOKyU-moJoj BuDaLLici(=:kiss:
-KeZoTu-PusU šaLJeM=))kisscerek
-maRiNi (NisaM ZaBoRaWilA Na PiJeSmU-čUwaM jE Za DrUgI PoSt):yes:fino
-TuKyU koJ Me StAlNO DawI Da NaPIšEm NOwi pOsT-EwO Ti Ga!!!!=))smijehnaughty
-MojOj MIrtiCi-LjuBE BrZo NAm Se WraTI!!!!FajiŠ nAM!!!puSakisssretan

SWe WaS PuNo WojIM!!!!!dA,dA...yespartybeljkissnaughtynut

par slika iz škole...
Toky
Image Hosted by ImageShack.us


paolo se nije htio slikat
Image Hosted by ImageShack.us


Image Hosted by ImageShack.us


Image Hosted by ImageShack.us


dosta nema wiše slika.tj.neda mi ih se stawljat
Image Hosted by ImageShack.us


Post je objavljen 16.12.2007. u 16:27 sati.