Pregled posta

Adresa bloga: https://blog.dnevnik.hr/granicenaselja

Marketing

Rezultati izbora u mjesnim odborima

Na izborima za vijeća 27 gradskih kotareva i 7 mjesnih odbora zabilježen je loš odaziv u gradskim kotarevima (oko 7%) te dosta veći odaziv u mjesnim odborima (oko 40%). Stoga je posebno zanimljivo promotriti rezultate izbora u mjesnim odborima, gdje je značajno veći broj birača odlučivao o ljudima koji će voditi mjesnu samoupravu sljedeće četiri godine:

Broj mandata u vijećima mjesnih odbora:

ŽRNOVNICA: HSS (3), nezavisna lista Ante Mihanovića (3), koalicija SDP-HSLS (1), HDZ (1), HP-HPP (1).
SLATINE: koalicija HSS-HSLS (3), HDZ (2), nezavisna lista Nenada Mauka (2).
KAMEN: HSP (3), nezavisna lista Gorana Jukića (2), HDZ (2).
STOBREČ: koalicija HB-HČSP-HD-HKDS (3), HDZ (3), koalicija HSLS-HSS-HSU (2), nezavisna lista Ljube Knezovića (1).
SRINJINE: nezavisna lista Jurice Čovića (6), HSLS (3), HDZ (2).
DONJE SITNO: nezavisna lista Hrvoja Mihanovića (3), HDZ (3), HP-HPP (1).
GORNJE SITNO: nezavisna lista Zorana Jurlina (4), HSS (2), HDZ (1).

Ovakvi rezultati pokazuju koliko su stanovnici istočnog dijela grada razočarani u dosadašnju mjesnu vlast te koliko im znači vođenje mjesne samouprave. Osim toga toga upućuju i na loš način vođenja mjesne samouprave u nadležnim gradskim službama. Stoga uopće nije čudno da su većinu glasova u mjesnim odborima odnijele nezavisne liste, radi se o malim mjestima gdje praktički svatko poznaje svakoga i stranačke boje ne igraju toliku ulogu koliku relativno povjerenje mještana prema ljudima na listama. Ostaje samo pitanje hoće li Grad Split prepoznati bilo stanovnika u ovim naseljima.

Post je objavljen 13.04.2006. u 08:04 sati.