KNJIGA POSTANKA U POEZIJI

03.07.2014., četvrtak

JAKOVLJEVA SMRT I SMRT JOSIPOVA

....................................................................................................................................................................................................................


U postelji Egipatskoj namiri Jakov svoju životnu dob
I još zadnju želju ponovi da mu s Abrahamom bude grob
Kad vidje Josip da izdahnu i da ga uzme smrtna tama
Pade on na oca i obli mu lice sa suzama

Image and video hosting by TinyPic
Poslije toga tijelo mu dade da se balzamira
Pa ga u povorci velikoj otprati na put vječnog mira
...
''Otac je poručio da nam oprostiš!'' – braća su Josipu rekla
Jer još bojahu se osvete i savjest ih je pekla
A Josip opet tu pred njima briznu u plač
pa oni shvate da njemu nije na pameti osveta i mač

Ne bojte se! – tješio ih je – Bog zna što se zbiva
Ja ću se brinuti za vas, dok me bude živa ...
A kad umrem nek ni moje kosti u Egiptu ne ostanu
Ponesite me, kad pođete - u Zemlju obećanu ...
...

Kako je lijepo gledati u Josipov primjer opraštanja i vjere
Al opraštat nije lako, i bližnji se često zbog sitnica zamjere
Mi znamo da nam Bog u srcu treba - kako bi živjeli u miru i slozi
A da li i za tu nakanu molimo Boga: 'Bože pomozi!'?
...
Prisjeti nas Bože Josipova primjera kad nas ljudi iznevjere
I neka Tvoja milost u srcima našim svaku srdžbu opere ...

- 14:10 - Komentari (0) - Isprintaj - #

JAKOV I SINOVI U EGIPTU

............................................................................................................................................................................................................
''Dopusti da se tvoje sluge nasele u kraju gošenskom!'' -
reče Josip faraonu. Dozvoli on, pa mu obitelj tu pronađe dom
Tada oca, starog sto trideset ljeta, pred faraona dovede
pa tom kralju stare kosti o svom životu kratko pripovjede

Pristizali su Josipu gladni ljudi, makar ne bilo im drago,
davali su oranice i stoku za hranu i sve svoje blago
Svijet je i sebe davao u roblje, samo da gladan ne bude
Pa tako Josip faraonu pribavi blago, zemlju i ljude

U zahvalnosti su ljudi pred Josipom bili prostrti
sretni što su živi, što ih je izbavio od sigurne smrti

Jakov pozva Josipa da mu kaže zadnju želju koju ima
-da ga ne ostavi u Egiptu već da se pokopa sa ocima
I Josip obeća, zakune se onako kako otac to i htjede
Sluteć da je blizu kraja, gledao je te očeve kose sjede

Sluteć da je blizu kraja Jakova srce još na nešto ponuka:
da opet Josipa pozove i dva mu sina, njegova unuka
Manašea i Efrajima Jakov tada blagoslovi
Al Efrajima što mlađi bijaše većim on oslovi
Image and video hosting by TinyPic
Jakov pozva i sve svoje sinove druge
Pa poče sricati o njima rečenice duge
I prokletstva i blagoslovi mogli su se čuti
Ovisno o tome kakvi su im prije bili puti
Image and video hosting by TinyPic
...
Kako je dobro blagoslov od blagoslovljenih ruku primati,
Kako je dobro Boga u životu za pomoćnika imati,
Kako je dobro blagoslovljen biti blagoslovljeni samo znaju,
Kako je dobro blagoslivljati - možda ćemo znati tek u raju.
...
Ne daj Bože da preko nas ikad dođu psovke - ta vražja slova
Nego daj da budemo drugima - kanali tvoga blagoslova ...

- 10:08 - Komentari (0) - Isprintaj - #

02.07.2014., srijeda

JOSIPOVA BRAĆA DOLAZE U EGIPAT

..................................................................................................................................................................................................................

Image and video hosting by TinyPic
Zavladala je glad i u Izraelskim obiteljima
Al čuo je Jakov da tamo u Egiptu žita ima
Posla sinove svoje na dalek put, deset njih
Kod kuće osta Benjamin, najmlađi od svih

Tu dočeka ih Josip i prepozna, no oni nisu prepoznali njega
Ni slutili nisu što se sve zbilo, što je Bog učinio iz svega
Prodali su bili jednog dana brata svog kao kakvu robu
A on upravitelj sada, ganut, u suzama, pobježe u jednu sobu...
Image and video hosting by TinyPic
Vrati se potom u čvrstoj nakani da savjest im probudi
Pa ih je ispitivao o njihovim životima i kao uhode ih osudi.
Oni ga uvjeravaše kako su pošteni, a o Josipu bratu slažu
A Josip tad uzme jednog od njih dok poštenje ne dokažu

Reče im da drugi put kad dođu povedu i brata Benjamina
A oni odu tužni, svjesni da traži sad najdražeg očeva sina
Još u boli zbog Josipa jedva Jakov Benjamina pusti na put
Al glad je prijetila odasvuda, pa je i Jakova stjerala u kut...

Kad se vratiše opet i Benjamin se s njima Josipu primače
A Josip, kad ga vidi, požuri u jednu sobu da se isplače
Smisli plan da sluge u Benjamina faraonovo blago nađu
pa da ga ostavi u Egiptu, optužena za tu sramotnu krađu

Kad se to sve zbilo i braća čuše da Benjamin mora ostati
Uvjeravali su Josipa da će njihova oca to života koštati
Molili su ga nek radije nekom od njih slobodu uskrati
Samo da se Benjamin pusti, samo da se on ocu vrati

Josip je dugo čekao ovaj susret, godinama je čekao ovaj sat
I ne mogavši više izdržati, raplače se i reče: ' Ja sam vaš brat...'

Taj susret s braćom toliko mu je srce takao
Pa je ostao tu dugo, grlio ih i od radosti plakao
Niste vi to učinili braćo, Bog je znao što radi...
Tješio ih je: On me poslao ovamo da vas spasim od gladi

Pošalje ih tada Josip da pohrle ocu dušom i tijelom
Da mu jave radosnu vijest i dođu natrag s obitelji cijelom
Jakovu se srce skamenilo, činilo se da ne diše
Jer je bio siguran da Josipa sina - neće nikad vidjet više

Svi oni spoznaše kako čudesni su Božji puti
I njih sedamdeset sretnih u Egipat se tad uputi

Upregnu Josip kola jer ne mogaše iščekati sata
Kad će oca starog ugledati i pasti mu oko vrata

Image and video hosting by TinyPic
...
Dugo je Josip plakao u susretu tom
Zarastale su bolne rane
i među braćom stari lom
...
Kako je to dobra lekcija i za naše živote
Kad se i nas ljudi odreknu ili nas osramote
Često čovjek svoju nevolju tek kao zlo ocijeni
A zaboravi na Božju moć da i zlo u dobro promijeni

...
Učvrsti nam Bože vjeru da si s nama - u našim tamnicama života
I daj da unatoč svakom zlu oko nas - u našem srcu živi dobrota ...

- 20:41 - Komentari (0) - Isprintaj - #

JOSIP TUMAČI FARAONOV SAN I POSTAJE UPRAVITELJ

..........................................................................................................................................................................................................

I još dvije godine činilo se da Josipov život ništa ne znači
A tek onda faraon usnu san kojeg nitko da protumači
Tek onda i peharnik se sjeti svog propusta i obećanja
Sjeti se Josipa koji zna protumačiti san što netko sanja

Nakon vračara i dvorskih mudraca, dovedu Josipa da posluša san
Pa da odgovor njegov bude tumač - od živog Boga dan
Faraon mu ispriča o dva sna – o sedam krava i sedam klasova žita
Pa zabrinut za značenje Josipa radoznalo i s povjerenjem upita

San je bio o sedam debelih krava koje su mirno pasle po šašu
A onda bi ih pojelo sedam ružnih i mršavih krava, kao kakvu pašu
Potom je niklo sedam debelih klasova žita, nauzgor bi lijepi stali
Pa bi opet niklo sedam mršavih klasova i one debele bi progutali
Image and video hosting by TinyPicImage and video hosting by TinyPic
Josip reče faraonu da oba sna pokazuju što čeka Egipćane
sedam godina obilja, a onda sedam godina neće biti hrane
No reče odmah i riješenje za sedam godina kad zavlada glad
Može se sačuvat žito, ali potreban je mudar čovjek i njegov rad
Image and video hosting by TinyPic
Bez puno umovanja faraon Josipu povjeri skupljanje žita u žitnice
A Josipa imenova upraviteljem, pa su i pred njim svi padali nice
Josipu dade i vidljive znakove te časti, a još mu nađe i ženu
Tako se Josipova nesreća, i nesreća naroda, u sreću preokrenu

...

Očit je to primjer kako Bog i zlo u dobro okreće
I ako dopušta neko zlo to je zato jer iz njeg čini dobro veće.
Josipa ljubomorna braća prodaše ga u Egipat ko roba
Al Bog nije želio da tamnica dugo bude njegova soba.
...
Bože, koji sve izvodiš na dobro onima koji tebe ljube
Ne daj da Tvoja djeca u nedaćama života vjeru izgube.
Pomozi im da se sjete da si Ti s njima u svakoj nevolji,
da se s pouzdanjem mogu predat Tvojoj svetoj volji.

- 08:48 - Komentari (0) - Isprintaj - #

01.07.2014., utorak

JOSIP U TAMNICI

....................................................................................................................................................................................................................
Josipa je kupio Potifar, dvoranin od faraona
A njegovo područje upravljanja bijaše velika zona
Kad Potifar vidje da Josipu uspjeva sve što poduzme
On ga za upravitelja cijelog svoga doma uzme

Josip se u poslu nije dao smesti
I kad ga je Potifarova žena nakanila zavesti
Nije prestajala žena u svojoj zloći okolo kružiti
Pa će ga svejedno Potifaru za grijeh optužiti
Image and video hosting by TinyPic
Tako će Josipa ljudi ni kriva ni dužna u tamnicu staviti
Al Bog je već imao plan kako će Josipa izbaviti
Peharnik i pekar u istu su tamnicu dopali
A Bog im dade snove čije značenje nisu znali

Što znači taj pehar iz sna i što znači ta hrana...
Josip im točno protumači - što će biti za tri dana
I kao što Josip reče tako će se upravo i zbiti:
Jedan će biti pušten na slobodu, a drugoga će objesiti
Image and video hosting by TinyPic
I dok je Josip u tamnici nevin čamio na tuđu sramotu
Uzdao se u Boga, a i u peharnikovu dobrotu
da će faraonu i za nj koju riječ dobru prozboriti
jer želio je samo dobro činiti i za dobro se boriti
...
Svaki čovjek kog nevina zatvoriše i optužiše kao kriva
Jedno je s Onim što utamničen u komadu Kruha biva
I makar je Josip živio prije Isusa više od tisuću godina
Podsjeća i na Zatvorenika pod prilikama kruha i vina

Bože koji puštaš da i nevini optuženi budu
Pomozi im da izdrže na nepravednu sudu
Ti ih možem svojom snagom zaodjenuti
Ti možeš svako zlo u dobro preokrenuti

- 16:11 - Komentari (0) - Isprintaj - #

(JAKOVLJEV SIN) JUDA I TAMARA

...................................................................................................................................................................................................................
Ode Juda od braće i uze ženu iz Kanaana
Ona mu rodi sinove: Era, Šela i Onana
Prvi sin se djevojkom Tamarom oženio
Al taj umrije zbog grijeha kojeg je počinio.

Otac njegov Tamaru mlađem Onanu pruži
Po običaju tada, da bratu potomstvo produži
No kako je on potomstvo namjerno izbjegao
Kazni Božjoj ni on nije pobjegao.

Jednom se Tamara u ruho bludnice obuče
Pa kad zače, njeni je Judi na kaznu izruče.
On izreče kaznu da se Tamara spali,
no Tamarin dokaz na Judu krivnju svali.
Image and video hosting by TinyPic
Juda shvati da je on s njom zakon prekršio
i da obećanje – da joj da sina Šela, nije izvršio
Poslije toga Juda za Tamaru nije mario
Makar mu preko nje Bog blizance podario.

I taj Juda je Jakovljeva roda bio,
I on je radio što raditi nije smio.
Otac mu Jakov još je tek jednu utjehu imao -
od malog Benjamina svu je radost primao.

O Josipu ne bijaše znao istinu pravu,
i dalje siguran da je u divljini izgubio glavu.
Tek mnogo kasnije će minut njegove boli
kad živa zagrli tog sina što mu srce voli.
...
O kad bi djeca i danas bila radost svojih roditelja
I još više – kad bi Bogu bila izvorom veselja!
Ne kao Juda Jakovu i oni sinovi od kojih mu se srce para,
gdje otac s djeci mjesto s radošću –
s bolju progovara...
...
Još imamo prilike za ''ne'' Bogu i za zloću
nadoknaditi svojim ''da'', svojim ''hoću''.
Pa daj nam Bože snagu srca i posluha
Daj nam Bože u životu našem - svoga Duha.

...
- 09:25 - Komentari (0) - Isprintaj - #

30.06.2014., ponedjeljak

BRAĆA PRODAJU JOSIPA


................................................................................................................................................................................................................
Ezav, koji imaše pet sinova, kasnije se nazove Edom
Zbog mnogo blaga bijaše mu s Jakovom tijesan dom
Zbog toga se naseli na sjeveru, ispod nebeskoga svoda
Gdje imaše potomstvo i mnoge knezove iz svog roda
...
Jakov je dvanaest sinova imao, no sa više žena
A od njih nastade dvanaest Izraelskih plemena
Tada je mnogoženstvo bilo normalna stvar
A muška djeca gledana su ko osobit Božji dar

Jakovu od svih omilje Josip, sin žene mu Rahele
A drugi se bune što se oči njegove tek Josipu vesele
Pa još kad im Josip jednog dana svoje snove kaza
Eto među njima ljubomore teške i još i dubljeg jaza

Braća njegova starija bijaše i moćnija u stasu
Josip miran momčić, a oni na zlu glasu
Ne svidješe im se njegovi snovi o snopovima
Ni pomisao da bi on mogao vladati nad njima

Stoga ga pogrdno sanjarom nazvaše
I dalje radeći samo kako njima paše
Jednom prilikom pograbe ga ko iz šale
Pa ga u presahlu čatrnju uvale
Image and video hosting by TinyPic
'Da sad vidimo što će bit od njegovih snova!'
Vikao je nad njim glas zločestih umova
Kad u daljini opaze povorku i graju
Josipa izvuku i u roblje ga prodaju

A očevu bol zbog gubitka ovog sina - tko da izmjeri
Kad mu rekoše – da Josipa rastrgaše divlje zvijeri
Ta laž nije bila problem okrutnoj braći
Pa ni to što otac nigdje nije mogao utjehu naći
...
Zar danas nema ljubomore tako snažne
Kad su mnogoj braći samo pozicije važne
I zar neće maknut one što iskreno se trude
Samo da im takvi savjest ne probude

I neće marit za to koga bi ucvilit mogli
Samo da bi se nekog svoga cilja domogli
...

O Josipe Egipatski, nek dobrota tvoja naseli srca mnoga
Da sinovi poštuju očeve... i iznad svega – Boga
A ti Bože, naš Oče, koji vidiš u dubinu srdaca svih ljudi
Nadahni nas da za bližnjeg molimo, pa i onda kad nas sudi


- 16:22 - Komentari (0) - Isprintaj - #

JAKOV U BETELU

................................................................................................................................................................................................................

Sve što Bog kaže – to poslušno i postane...
Tako i kad Jakovu reče da u Betel ode i ostane.
Jakov naredi ljudima da se za put spreme
A zakopa kumire njihove, to grešno breme.
Image and video hosting by TinyPic
I dođe na ono mjesto gdje se s Bogom borio,
gdje mu je Bog novo ime prozborio
I opet Izrael dobi Božja obećanja
Tu žrtvenik napravi i duboko se klanja...
...
Ono sveto mjesto - Betelom nazove
A kasnije pođu dalje, na postaje nove
Porođajne boli uhvate Rahelu - te rodi sina
No izdahnu u dan kad rodi malog Benjamina
...
Kad pokopa Rahelu u gradu Betlehemu
Jakov oca želi vidjet, ta pošao je k njemu
Izak je sto osamdeset godina već brojao
A zbog plodna života smrti se nije bojao.
...

El Šadaj - Bog Svesilni , predstavjaš se Bože tako
Nije teško upamtiti, al ipak ljudi zaborave lako
Zaboravljaju da si Ti Bog koji sve može
Zaboravljaju da si Ti naš Stvoritelj... Bože

Tebe Bože Svesilni molimo da budeš s nama
Rasvijetli naš život kad nad njim nadvije se tama...
Daj da poslušno ko Jakov putem kročimo
I Tvoju prisutnost s nama vjerom uočimo


- 09:25 - Komentari (0) - Isprintaj - #

29.06.2014., nedjelja

JAKOVLJEVA KĆER - DINA

...........................................................................................................................................................................................................................................
Blizu Jakova su bili i oni što ne poznavaše Boga
da se s njima vežu griješili bi protiv zakona svoga
Činilo se da su na to jednom pristali - pod uvjetom
da se taj narod obreže pa se smatraju jednim svijetom
Image and video hosting by TinyPic
Jedan od stranaca, pogana, Jakovljevu kćer ukrade
te je obeščasti, kasnije moleć Jakova da mu je za ženu dade
Pristanu ti pogani na obrezanje i da budu svi jedno pleme
Al nisu ni slutili kakav plan kuju braća Dinina u to vrijeme

Nakon obrezanja bijahu oslabili i nisu se nadali osveti ovoj
No braća ne mogoše trpjeti sramotu nanešenu sestri njihovoj
Pa pobiju sve muškarce u gradu, i vrate sestru Dinu
A Jakovu kažu da su se morali suprostaviti gnusnom činu

...
Možda bi i danas kod nekih ljudi reakcija bila osveta ista
Al mi moramo znati da je to bilo dvije tisuće godina prije Krista
I makar je teško ljudima opraštati i mnogo manje zloće
Znamo da je Bog Sudac jedini, a od nas opraštanje hoće.
...

Bože, kad bi se sva ljudska tijela gledala s poštovanjem
Ne bi se radilo po noći što se ne radi po svjetlu danjem
Pomozi kršćanskoj mladeži da ne budu ko pogani
Da ne lumpuju i luduju, do kasno u noć, il do zore, vani

- 23:01 - Komentari (0) - Isprintaj - #

SUSRET EZAVA I JAKOVA

.................................................................................................................................................................................................................
'Ezav će me ubiti', pomisli Jakov u prvi mah,
I kad ču da dolazi - bilo ga je jako strah
Stoga mu za dar odvoji od stada mnogo toga
Nadajuć se tako udobrovoljit brata svoga

Sa dvjesta koza, ovaca i još blaga puno više
Posla mu sluge u želji da se stara svađa izbriše.
Te noći kad je žene i djecu preveo preko rijeke
svu noć se sam borio protiv prilike neke

Taj mu reče da se odsad - Izrael zove
Pa to mjesto 'Božjeg lica' on 'Penuel' nazove
U borbi tad iščaši kuk jer popustiti nije htio
Kad upita ime Borca - Onaj kazat nije smio

Kad naiđe Ezav sa četiri stotine ljudi
U Jakovu se opet strepnja neka probudi
Postavi Josipa straga, pored majčinog skuta
A sam priđe Ezavu i nakoloni se sedam puta.
Image and video hosting by TinyPic
Ezav potrči i zagrli ga, padne mu oko vrata
Nije mu bilo do rata, do svađe i inata
Za darove reče da ne trebaju jer svega ima
Na koncu uzme, i tu se pomire pred svima
...
Tako opet među njima mir zavlada
I u njihovu susretu nitko ne nastrada ...
...

Ezav i Jakov - blizanci su Izakovi bili
Što su se jednom zbog mržnje razdvojili
No Bog dade te se opet združe
I priliku novu da mu u ljubavi služe
...

Sedam puta nakloni se brat bratu
Sedam puta u znak kraja ratu ...
A koliko puta da mi opraštamo braći?
Sedamdeset puta sedam ... (!)
- znate što to znači!?!
...
Bože pogledaj na one što ti dolaze u želji
Da podariš mir za njihove obitelji
Neka jedni od drugih daleko ne bježe
I kao što krv nek i vjera ih veže!
...

- 07:09 - Komentari (0) - Isprintaj - #

28.06.2014., subota

JAKOVLJEVO POTOMSTVO

................................................................................................................................................................................................................
Jakov je s prvom ženom sinove mnoge imao
Dok od ljubljene Rahele djece nije primao
Rahela stog, ko Sara, sluškinju svoju mužu poda
A onda svojom djecom zove - djecu iz tog roda

I s Leinom sluškinjom Jakov je djecu imao
A sve ih je ko blagoslov od Boga primao
Tek puno kasnije Raheli se sin Josip rodio
A Bog je time roditeljima tim jako ugodio.

Nakon Josipa Jakov dobi želju goruću
Da ode k ocu Izaku i napusti Labanovu kuću
Tako se opreme za put prije neg je Laban stigao
A on bijaše u polju, ovce strigao
Image and video hosting by TinyPic
Makar je ujcu spominjao odlazak u svoj kraj
Sad i Bog reče: 'Ustaj... vrati se u svoj zavičaj!''
Kad Laban shvati da je Jakov pobjegao na put
S rođacima da se u potjeru, a bijaše vrlo ljut

Stiže ih u brdima hodanja već sedmi dan
I tu Laban odmori pa usnu jedan san
I vidi da Bog ne želi sukoba, nego sveto tlo
reče mu da ''Jakovu ne čini nikakvo zlo...''

Stog tu sklope savez i učvrste se u vjeri

Da jedan drugom nikad neće ići u zloj namjeri
Jednom tako data riječ nikad se ne mijenja
A kao svjedok im je bila i gomila od kamenja

Jakov i narod mirno svojim putem pođu
Kad u susret anđeli mu Božji dođu
To sveto tlo Jakov – 'Božjim taborištem' naziva
Jer vidi da je to mjesto gdje sam Bog prebiva ...
... ... ...
Kad Bog nešto otpočne on to provodi u djelo
Ma kako nekom krivo bilo ili mu se ne svidjelo
On glas svoj šalje i u snove da svoje ljude štiti
Pa kako u prijateljstvu s takvim Bogom ne biti
...
Daj nam Bože srce otvoreno za tvog glas
Jer sve što želiš to je - naše dobro i naš spas.
Opominji nas da s pravog puta ne zađemo
i da na kraju Tebe u radosti pronađemo

- 21:40 - Komentari (0) - Isprintaj - #

JAKOV NA PUTU U HARAN

....................................................................................................................................................................................................................
Zaputi se Jakov k Labanu u Haran
A kamen za uzglavlje uzme da utone u san.
Tu ljestve s vrhom do neba i anđele sanja,
Tu mu Bog dade velika obećanja

Image and video hosting by TinyPic

O potomstvu velikom, govorio je Bog
Pa on kamen tu uspravlja da ga sjeća tog.
Nakon što tu dade Jakov i zavjete svoje,
ode dalje i vidi pastire što kod zdenca stoje

Pastiri tu ne mogaše ovce napojiti
Jer nisu mogli kamen sa studenca odvojiti
Znadul' Labana, upita ih, brzo kao strijela
A baš u to naiđe Labanova kćerka, Rahela...

Primače se studencu i snažno kamen odvali
Te napoji ujčevo stado dok pastiri to gledali
poljubi potom Rahelu i kaza joj tko je
Pa pođe k Labanu da i njemu kaže ime svoje

Laban ne htjede da Jakov kod njega džaba služi
Pa upita za cijenu što im se u radu pridruži
Jakov mu reče da će sedam godina služiti
A da će mu se Laban kćerkom Rahelom odužiti

Laban se složi i Rahelu kćerku obeća mu dati
No Jakov nije znao koga dobi kad su bili svati
Tek ujutro vidje da je sestru njenju Leu oženio
Pa upita Labana zašto je dogovor promjenio

Laban mu reče da će mu i drugu kćerku dati
Samo neka i za stariju sedam dana budu svati
Nakon sedam dana Laban mu i Rahelu daje
Pa Jakovljeva služba još sedam godina potraje
...

Opet varke, opet čudni običaji
Al u sva vremena isti Bog
Koji njima svoje planove ne taji
...
U svako vrijeme Bog je vjeran
I Njegovi su planovi čisti
Ljudi se mogu promijeniti
Al On ostaje isti
...

Dragi Bože, pogledaj one koji Tebi život daju
Koji s Tobom saveze sklapaju
Daj im snage da Ti uvijek vjerni budu
da se jednom sretni nađu - na Tvom vječnom sudu

- 07:15 - Komentari (0) - Isprintaj - #

27.06.2014., petak

EZAV I JAKOV (Očev blagoslov)

..................................................................................................................................................................................................................
Izak je volio Ezava al mu je jedno bio žao
Što je strankinjama taj sin svoju ljubav dao
Kad je Izak već ostario i približio se smrtni dan
Zovnu Ezava: 'Dođi da ti blagoslov dam ... '

No prije blagoslova još mu je nešto srce htjelo
Da ode Ezav uloviti divljač i zgotovit mu jelo
No majka je razgovor taj potajice slušala
i da se nje pita ona bi Jakovu blagoslov dala

Jakovu ona reče da priđe ocu koji vida nema
i uzme blagosov nakon što mu ona jelo sprema
Jakov se bojao, no ipak na tu prevaru pristane
I s ukusnom hranom pred svog oca stane

Izak opipa ruke, posluša glas, nije ga vidio
I blagoslov mu da, misleć da je to Ezav bio
Tek posije će i Ezav pred oca sa jelom stati
Misleć da će njemu otac svoj blagoslov dati
Image and video hosting by TinyPic
Otac se začudi da opet pred sobom istog ima
Pa shvati je Jakova blagoslovio narodima...
I Ezav je tako mlađem bratu sluga trebao biti
Pa zamrzi brata svog da ga poželje ubiti

Rebeka brzo posla Jakova Labanu, bratu svom
Da kod njega potraži ženu, sklonište i dom.

...

Čime li se sve služe ljudi koji Boga znadu
Jedni druge varaju i blagoslove kradu...
Ipak Bog ne odustaje od svoje date Riječi
I u tom Ga ljudska slabost ne priječi ...
...

Abrahamov, Izakov i Jakovljev Bože
Pogedaj varanja današnja kako se množe
Blagoslov svoj ipak svijetu ne uskrati
vjeru u Ljubav i nadu nam vrati

- 20:20 - Komentari (0) - Isprintaj - #

BOG PONAVLJA OBEĆANJA – IZAKU

.............................................................................................................................................................................................................
Kad opet zavlada glad Izak u Egipat nije sišao
Jer mu je Bog s tom zapovijedi bio prišao
Ponovi mu svoju Riječ, Riječ novu, a staru
Pa kad Izak posluša sve, ostade u Geraru

Rebeku bi sestrom zvao zbog ljepote njene
Jer se bojao da ga tko ubije zbog njegove žene
Kralj Filistejaca, Abimelek, istinu ipak sazna
Pa naredi da je nitko ne dira jer ga stiže kazna

U svemu što je Izak radio Božja ruka ga vodila
Pa mu je i zemlja njegova stostruko rodila
Zbog bogatstva silna Filistejci su mu zavidjeli
Pa su Izaku naredili da se od njih seli

Sukobiše se pastiri njegovi i pastiri Gerara
Kad nađoše živu vodu svađaše se zbog bunara
Izak prinese žrtvu u Ber Šebi, pa se Bogu klanja
jer tu mu Bog ponovi sva svoja obećanja
Image and video hosting by TinyPic
Dođoše mu iz Gerara prestrašeni ljudi
Bojahu se Boga Izakova da ih ne osudi,
Ne želeć da ih kazna Božja dira
sklopiše tu sa njim - savez mira

...

O, da se i mi ne bojimo vremena gladi
Jer s onim tko vjeruje u Boga - Bog sije i sadi
Bez Boga zemlja ne daje roda
Bez Boga nestalo bi i hrane i naroda ...
...

Bože Abrahamov, Bože Izakov, Bože naš
Ti sve naše brige i strahove znaš
Blagoslov daj i našem trudu i znoju,
I čuvaj nam vjeru u Providnost Tvoju.

- 20:18 - Komentari (0) - Isprintaj - #

26.06.2014., četvrtak

IZAKOVO POTOMSTVO

............................................................................................................................................................................................................

Poslije Sare Abraham se oženio iznova
te je s Keturom imao još šest sinova
Na sjever odu i tamo potomstvo imaše
A baštinik Božjih obećanja Izak bijaše

Kad je Abrahamu bilo sto sedamdeset i pet
došlo vrijeme da je i on morao umrijet
Sastanu se Izak i Išmael onog dana
Da sahrane oca gdje je Sara pokopana
...
A kad se Izaku približiše godine šezdesete
Ne rodi mu Rebeka još ni jedno dijete
Molitvom se tada Bogu on obrati
Da blagoslov njegov na njih svrati

I bi s njima blagoslov i Božja ruka
Al trudnoća Rebekina bi joj živa muka.
Dvojicu začetih život će se razdružiti
te će stariji mlađem morat služiti.

Porodi Rebeka blizance, Ezava i Jakova
A njih dvojica bijahu djeca različita kova
Stariji, Ocu draži – Ezav - volio je divljinu
A majka je bila naklonjena mlađem sinu

Image and video hosting by TinyPic
Jednom zgodom osjeti se Ezav vrlo jadan
Kad iz polja izmoren dođe i jako gladan
Za zdjelu čorbe pravo prvorodstva ustupi
pa za zdjelu čorbe brat ga Jakov kupi
...


Što je čovjek sve spreman učinit zbog gladi?
Zaboravit na duge staze, da se na tren osladi?
Što smo i mi spremni – kad nas natjera muka?
Što čovjeka tjera da čovjeku bude poput vuka?
...

Molim tebe Majko, na čijoj nozi nije čizma,
da zgaziš našeg napasnika, začetnika egoizma.
Pomozi nam, Majko, da se odričemo Zloga
da gazimo sebeljublje koje odvaja od Boga.

...
- 20:58 - Komentari (0) - Isprintaj - #

ŽENA ZA IZAKA

................................................................................................................................................................................................................

Dođe vrijeme pa Abrahamu umre žena
On pećinu tad kupi, da grob joj bude stijena.
U tuzi otac sa sinom o smrti razgovara,
a u povorci velikoj bi otpraćena Sara.

Abrahamu postala je briga da oženi sina
Jer imao je Izak već trideset i sedam godina.
Svoju brigu sluzi svome oda:
da ženu za Izaka nađe – od njegova roda.

Sluga se zakune da će potražiti ženu
Pa na put dalek, u potragu krenu.
Htjede vjerno učiniti sve kako se zakune
pa se znaka dosjeti, da ne bude zabune.

Kad ugleda djevojku – vode će upitati
pa ako i deve napoji neće dalje skitati
To će biti volja Božja, nju će povesti
iz očinskog kraja, u nov kraj je dovesti
Image and video hosting by TinyPic
Put ga njegov s Rebekinim putem spoji
I ona stvarno i njega i deve tad napoji
A bijaše ona kćerka Abrahamova brata
pa ju on tu okiti privjescima od zlata.

Nakon razgovora otprati rodbina Rebeku
Otprate je sa slugom u zemlju daleku.
Abrahamu vijesti bijahu na radovanje,
gledajući kako se polako ostvaruje Obećanje
...

Obećanja jednom Abrahamu dana
Nastavit će sada Izakova grana. ..
ovi ljudi, vidimo, samo Božju volju traže
I ne sumnjaju u ono što Bog jednom kaže
...

Daj i nama Bože tražit glas Tvoje volje
Jer mi sami ne znamo što je za nas bolje.
Ti se našem dobru iskreno veseliš
očuvaj nas u toj vjeri - da nam dobro želiš.


.........................

(o dostojanstvu žene)

No... kako se to nekad žena tražila?
Zar njena volja tu nije ništa važila?
Rekli bi - gdje je tu dostojanstvo žene
da se po nju ko po ovcu neku krene?
...
To da je žena vrijedna i Biblija potvrđuje
i svako omalovažavanje i Isus osuđuje.
Žena ima neke osobitosti, vlastite njoj.
zar su za ženu koplje, mač i boj?
...

Žena može bolje ljubav i nježnost dati
Bol i jad drugog ona može bolje shvatit
Jel diskriminacija što je Bog tako htio
jel pogriješio što ju je drugčijom stvorio?
...
Bog ne griješi. Nek muško i žensko shvati
i neka nam svima uzor bude – Marija Mati.
U ime krive jednakosti ne smijemo stati
nećemo majku Ocem, ni Oca majkom zvati.
...

Pogledaj Službenice Božja i majko naša
kako se prelijeva od grijeha čaša,
pa nam ti pomozi u ovo vrijeme zabluda
kad se grijeh i laž ko kuga širi posvuda ...

- 08:00 - Komentari (0) - Isprintaj - #

25.06.2014., srijeda

ABRAHAM SPREMAN – ŽRTVOVATI SINA


.......................................................................................................................................................................................................................
Image and video hosting by TinyPic
U ono vrijeme kad su u pogani prinosili žrtve,
vjerujući u bogove željne djece mrtve
Abraham je vjerovao u jednoga živog Boga
od kojega u starosti dobi sina, Izaka svoga

Abrahamov Bog i naš je - Bog živi, Bog pravi
Njega on u svoje srce - na prvo mjesto stavi
Bio je spreman na sve iz ljubavi prema Bogu
i ne sluteć u kakvom će se nać vrtlogu

Vrtlog bješe kušnja teška - riječi živog Boga
Taj glas što reče da žrtvuje mu sina svoga
Tko može opisati one muke u koje je otac pao
I što nije upitao: 'A što si mi ga Bože dao?'

U boli duše otac pođe, kremen i nož ponese
I vodeći svoga sina već u srcu žrtvu on prinese
Kako li se sin osjećao – je li bilo strašno manje
kad shvati da on treba biti to žrtveno janje...?

Strašna bi bila ta drama između Oca i sina
Da ne javi se opet Božji glas sa visina
Kad otac podiže nož, s povjerenjem u Boga
Glas onaj tad reče – neka pusti sina svoga...I prođe on kušnju tešku što se mjerit neda
Postajući uzor svakom tko se živom Bogu preda
I sinovo predanje nama dušu snaži
Jer bijaše duša koja samo volju Božju traži
...
Kako Ocu, kako sinu u grudima srce bije?
Drama ova podsjeća na događaj Kalvarije...
kad Bog Otac, radi nas, Sina predaje svog
i On, poslušan do smrti za čovjeka umre, Bog.
...
A Kalvarija dođe k nama kad je misa sveta
Nekrvna oltarska žrtva, i ovdje i nakraj svijeta
Tu se odvija otajstvo skriveno našim očima,
tu završava umovanje svako, a vjera počima
...
Dođe vrijeme pa i nas Bog u vjeri kuša
Dođe vrijeme kada pita: 'Čija si ti duša?'
Tek kad dođe težak čas, dan od muke sivi
na vidjelo dođe vjera, ako još u duši živi.

Ti znaš našu vjeru, sumnje naše i potrebe
Al u kušnji čovjek zna koliko vjeruje u Tebe.
Pomozi nam u čas mračni, Bože sa nebesa
nek i tada Tebe vjerom slave umorna tjelesa.

- 17:01 - Komentari (0) - Isprintaj - #

U ABRAHAMOVO VRIJEME

.....................................................................................................................................................................................................................
Image and video hosting by TinyPic

U ono vrijeme, dvije tisuće godina prije Krista
Pravila u životu nisu bila kao nama ista
Tako je Sara Abrahamu i sestra po ocu bila
I često pred tuđincima tu istinu krila

Tko bi uzeo Saru za ženu kazna bi ga zadesila
(ko kralja Abimeleka), jer udata je žena bila
Kralju to u snu anđeo reče, pa tako sazna
I tad shvati zašto ga je stigla Božja kazna

Abimelek brzo vrati Saru i darove da razne,
Abraham moli za nj da bude oslobođen kazne
Jedan drugom u Ber Šebi zablude oprosti
I zakletvom tamo sklope savez iskrenosti.

A što je s Lotovim kćerima i njihovim činom:
-ocu produžiše potomstvo opivši ga prije vinom
Jesu li mirne savjesti čekale svanuće?
Danas dobro znamo da je to rodoskvrnuće.

Kad misao zaustavimo na detalje budno
Mnogo tog od onda izgleda nam čudno
Tko da shvati one ljude i njihovo breme
Jer živjaše tako davno, u posve drugo vrijeme
...

Što je iznad svega htio pisac svojim perom
Neg da nas oduševi Abrahamovom vjerom
U obećanja nije sumnjao ni sa sto godina
Pa u dubokoj starosti, od Sare dobi sina

Blagoslov Božji na Izaku je počivao,
svoju radost zbog tog Abraham nije skrivao
Zbog silne vjere Bog mu dade Izaka za sina
A u njem bijaše sva njegova radost i milina
...

Nek i nama uzor bude praotac naše vjere
Nek i naša duša otuda plodove ubere
Nek se naše srce sumnjama ne predaje
Jer tek onima što vjeruju Bog milosti daje ...

- 07:25 - Komentari (0) - Isprintaj - #

24.06.2014., utorak

SODOMA (grijeh i kazna)

.....................................................................................................................................................................................................................

Image and video hosting by TinyPic

Kad vidje Bog zlo što u Sodomi vlada
Odluči oganj poslat ponad toga grada
No ipak će prije Abrahamu svoje namjere reći
O toj kazni kojoj grad neće moć pobjeći

Zar će pravednici proći isto ko i krivi?...
Zar nećak mu Lot i njegovi neće biti živi? ...
Molio je Abraham a Lotu dođu dva anđela
U ljudskom obličju, u dva muška tijela

Tad Sodomci dođoše kod Lota
I pitaju ga nešto što bijaše sramota! -
Htjedoše da im preda svoje goste
da s njima čine neke radnje proste

Lot ih zaklinjaše da ne čine zala tih
a oni tad zgrabiše njega umjesto njih
Anđeli bestidne ljude oslijepiše tada
I rekoše da su došli zbog uništenja grada

Lot upozori i zetove da se bjega late
Al oni njega ozbiljno ne shvate
Žena pogleda grad, a Bog reče da ne smije
pa se ne spasi ni ona već Lot i kćeri dvije.
...
Prije neg je prvi čovjek prodisao
Bog je u njegovo tijelo zakone upisao
Tijelo mu dade na slavu Života
A ne da se s njim promovira sramota.
...
Sačuvaj Bože, naše gradove i sela
Da se ne diče grijehom protiv tijela
Neka tijela nikom ne budu božanstva
Nek nas ne zarobe ti zakoni poganstva!

- 21:36 - Komentari (0) - Isprintaj - #

ABRAHAM - Bog obnavlja obećanje

..............................................................................................................................................................................................................

Image and video hosting by TinyPic

Kad ču Abraham da u Sodomi ima ratova
požuri da oslobodi Lota, sina bratova
Pošalje noću na Sodomu svoju četu
Da slobodu donese Lotu i njegovu svijetu

Kralj Sodome htjede Abrahamu dati blago
Ne znajući što je uistinu Abrahamu drago
Melkisedek, kralj Šalema, isto preda nj stade
A jer svećenik bijaše – blagoslov mu dade

Nije Abrahamu do tog da ga narod slavi
A možda zato, potom, Bog se njemu javi
Bog kaza da mu On nagradu sprema
A Abraham je tužan jer potomka nema

Što to Bog obećaje Abraham još ne shvati
i Bogu kaže da će sve strancu morat dati.
Bog mu tad za potomka sina obeća
pa se u Abrahamu ponovo porodi sreća

Potomstva 'ko zvijezda' Bog mu obećaje
A Abraham povjerova i prima što Bog daje.
No Saru, zbog starosti, sumnja pohodi
pa mu daje sluškinju da mu ona rodi


Tako se Abrahamu Išmael rodi, od Hagare
Al pobjegoše od Abrahama, zbog ljute Sare.
Trinaest godina poslije Bog će ga opet pohoditi
s obećanjem da će mu žena Sara sina roditi!

Bog mu je tri anđela u goste, ko ljude, poslao
Kad mu je novo obećanje o sinu dao
Sara se smijala što će i sina u starosti steć
Jer imala je devedeset godina već

I kao što rekoše posjetitelji sa visina -
za godinu dana – Sara je rodila sina.
Božji smješak – Izak – dali su mu ime
i radosni bijaše u starosti s njime.
...
Abraham je imao skoro sto godina
kad je dobio Izaka, svog dragog sina.
Nije on shvaćao što s njim Bog kani,
I koliki će to biti narod od Boga obećani
...

Bog je isti, u Abrahamovo vrijeme i sada
A ipak u srcima više sumnja nego vjera vlada
Kao da sve razumom i dokazima mjeri
pa nestaje mjesta čistoj, djetinjoj vjeri

Do pouzdanja u Boga treba nam dugo
Svemoguć je! – kažemo, a mislimo drugo.
A vjera nam je neophodna, ona nam treba
da nas vodi u Obećanu zemlju, do neba.
...
Obećao si s nama biti, preko Sina i Duha
A osobito tu si, pod prilikama vina i kruha
Učvrsti nam vjeru da si s nama, Bože,
da se duša svijetu oduprijeti može


...
- 07:51 - Komentari (0) - Isprintaj - #

23.06.2014., ponedjeljak

ABRAHAM (uzor vjere)

..................................................................................................................................................................................................................
Potomak Noin u kom gorio je sveti plam
I danas je uzor vjere – a zove se - Abraham
...
Image and video hosting by TinyPic

Bijaše čovjek star i imao je veliko blago,
al nije imao ono što bi mu srcu bilo drago
Sina nije imao kom će sve to dati,
jednom kad Bog odluči k sebi ga pozvati

Prije Božjeg poziva - Abram mu je bilo ime
A Bog mu reče da pođe iz zemlje sa svime
Sa čeljadi, sa stokom u posve nepoznat kraj
I obeća mu blagoslov – što izgleda kao raj

Ta Božja Riječ Abrahama jako usreći
''da će velik narod od njega poteći'',
Koji uza nj budu blagoslov će dobit sveti,
a koji ga budu kleli - sami će bit prokleti

Puno godina je imao kad je na put krenuo
Rekli bi neki – 'čovjek - već uvenuo'
I što on to smjera, kom Bogu se on klanja?
...No on je vjerovao čvrsto u Božja obećanja...
...

Do Egipta s narodom siđe, u vrijeme gladi
Poboja se za svoj život i upita se što da radi
Kako bi uživao naklonost kod faraona
Za ženu Saru reče da sestra mu je ona

Po običaju tamo, ženu se i tako moglo zvati
al Abraham im nije dao svu istinu znati.
Faraon za ženu sazna i tad posta jako ljut
pa Abrahama i sve njegove otpravi na put
...
Nećak Lot s njim čuvaše veliko blago.
Abraham mu prepusti smjer – koji mu drago.
Radi više paše i manje svađe između pastira
Razdvojiše se jer je bilo bolje - radi mira.

Lot odluči zauzeti prostore do Sodome
i tu se nastani po slobodnu izboru svome
a Bog živi, kom Abraham se klanja
ponovi mu sad opet velika obećanja ...

Jel mogao Abraham doći do daha
kad ču za potomstvo ko zemaljskog praha
''Na noge'', - Bog reče i put mu pokaže,
pa Abrahama nove riječi za put osnaže
...

Tko može dočarati vjeru čovjeka tog
Punog pouzdanja u sve što reče Bog
Božja obećanja ko da nisu imala mjere
A ni čovjeka nije bilo Abrahamove vjere
...

U naše vrijeme, kažu, vjera je u krizi
A ljudi su vječito u ovozemnoj brizi
Svijet nudi čovjeku svoja uživanja i čari
I tako sili čovjeka da vjeru zanemari.

Vjera se ponekad stavlja s razumom u rat
Al ona u ratu nije, jer razum joj je brat.
Razum je Božji dar i nije čovjekov bog
stvoren je da služi, a ne da bude oruđe Zlog.

I srce je Božji dar, stvoreno da za Boga kuca
Al i osjećaj se nekad sa vjerom pobuca
Osjećaj je ipak tek jeka ljubavi i vjere
Od osjećaja samog dobar plod se ne ubere

...

Nek se, Bože, molbe naše češće k tebi penju
Da zaliješ sjeme vjere dano nama na krštenju
Nek ne guši ovaj svijet što ti želiš nama dati
Neka raste naša vjera i kroz život uvijek prati

- 17:10 - Komentari (0) - Isprintaj - #

BABILONSKA KULA (spomenik oholosti)


.................................................................................................................................................................................................................

Image and video hosting by TinyPic
(spomenik oholosti)

Od Noinih sinova razgranali se narodi
A i Biblija ih poimenice navodi
Tko od kojeg sina Noina korjene vuče
I kako je Božja volja bila da zemlju napuče

No seleći na istok dolinu neku nađu
Pa u mislima svojim s Božjeg puta zađu
Naume sagraditi grad i toranj do neba
I s opekama i paklinom radit što zatreba

''Da se ne raspršimo po zemlji svoj''
Bila je njihova ideja suprotna Božjoj
A taj ''toranj s vrhom do nebeskog svoda''
posta spomenik oholosti ljudskoga roda

Pogedao Bog kako su postali bezbožni
I u svom naumu gradnje – tako složni
Pa učini da im se jezici pometu,
Poremeti im plan, te se rasprše po svijetu

Ujedinjeni, složni, u oholosti znanja
''ovo je tek početak njihovih nastojanja''
Vidje to Bog pa naumu tom reče: 'Dosta!''
Tako kula u Babelu nedovršena osta.

...
I danas ima ljudi u zlu tako složnih
Na popisu Božjih, a u duši bezbožnih
Ne čine ono što Bog od njih traži
Vlastiti naum daleko im je draži

Bog ljubi znanje i mila je Njemu sloga -
Al ne protiv dobra čovjekova i protiv Boga!
Takve kule u jedinstvu mimo Božjeg plana
srušit će se voljom Božjom – jednog dana

Ljudi željni pokusa što naume to čine
I baš ih briga ako pri tom netko i pogine
Ako poginu i mnogi prestaje biti važna stvar
Jer čovjek za čovjeka prestaje biti - ''Božji dar''

Da barem mi što se Božjim priznajemo
Uz dostojanstvo čovjeka odvažno stajemo...
Da se barem mi ne odmetnemo od Oca i Sina,
da ne zaboravimo tko je Put i Život i Istina ...
...

Tamo gdje oholost vlada i opaka tama -
gdje se Babel gradi – ne daj, Bože, nama
Ne daj Oče da gradimo zidove Zloga
Zidove što djele čovjeka od Boga
...

- 06:42 - Komentari (0) - Isprintaj - #

22.06.2014., nedjelja

NOA

......................................................................................................................................................................................................................

Image and video hosting by TinyPic
Evo dokle čovjek dospje i srca njegova tvrdoća
''svaka pomisao njegove pameti - uvijek samo zloća''
To žalosno doba spominjat će se do vijeka:
Kad se pokaja Bog što je stvorio čovjeka

Gledao je Bog jel ostao još netko pravedan
Pa od svih ljudi na svijetu nađe se tek jedan
Bio je to Noa, koji je 's Bogom hodio',
makar se iz grešna potomstva rodio

I Bog svoje nade prema Noi tad usmjeri
I svoj plan sa svijetom njemu On povjeri
Makar netko rekao da je okrutan Božji potez taj
On s pravom može reći: 'A sad je zloći kraj!'

Taj čovjek je uvijek Bogu služit vjerno htio
I Eto taj je u Božjim očima novi Adam bio
Naredi mu Bog da načini arku golemu
I on posluša – makar se ljudi rugali njemu

Noa se posvema posveti Božjem Djelu
I tako spasi sebe i obitelj cijelu
Vidjeli su drugi kasno u tom djelu Božje prste
Al tek se još životinje spase, po dvije od svake vrste

Znao je Noa da će vrijeme Božje pravde doći ...
I okrenu tad kiša, ''četrdeset dana i noći''
Tek tada ugledaše s lađe kako vedar dan sviće
Kad sa zemlje bi istrijebljeno svako živo biće

Ararat je lađi bio za nov početak luka
Na tu planinu spustila se s Noom Božja ruka
...


Ugledat se nama u Noinu vjeru divljenja vrijednu
Kad godina je imao šest stotina i jednu

Jedna obitelj započe novi svijet, Božji mir i slogu
Pa Noa u zahvali prinese ugodnu žrtvu Bogu
I obeća Bog dok god zemljom kroči ljudska stopa
'više nikad neće biti takva potopa'
''Sve dok zemlje bude'', dok se sunce kreće
''sjetve, žetve, studeni, vrućine, ljeta, zime
dani, noći nikad prestat neće''

I blagoslovi Bog Nou i obitelj svu
Što započe novo stvaranje na jednom novom tlu
I sklopi Bog savez, kog se često sjetit treba,
Kad postavi svoju dugu – kao znak – preko neba
''da zalogom bude savezu između zemlje i mene''
Da sjećanje na savez svet nikad ne uvene


---

- 21:11 - Komentari (0) - Isprintaj - #

POKVARENOST LJUDI

....................................................................................................................................................................................................................


Evo kako je i Lamek, Kajinov potomak zastranio
Evo koliko se njegovo srce iskvarilo:
''Čovjeka sam ubio jer me ranio,
I dijete jer me udarilo''

Ipak živjeli su dugo Božjim blagoslovom sa visina
Stoljeća bi prošla prije nego padnu u smrtni krevet
Adam proživje devetsto trideset godina
A otac Lamekov još i više, još trideset i devet

Pokaja se Bog što čovjeka na svijet stvori
Jer silno se pokvari čovjek, njegova milina.
No makar je Lamek i od Kajina bio gori
Njemu Bog dade Nou za sina

Zbog bludnosti, zbog zloće smanji im se dob
Pa na sto dvadeset - tada nisko pade
Čovječanstvo postade tek grijehu vjeran rob
No srećom Kajinovo potomstvo - i Nou svijetu dade.

...
Bog tako vjerno i kroz zloću svojom rukom piše
Pa i danas neće sasvim svoj blagoslov maknuti
Čak i kada zloćom mnogo mnoštvo diše
On opet može cijeli svijet blagoslovom dotaknuti

- 08:26 - Komentari (0) - Isprintaj - #

21.06.2014., subota

KAIN I ABEL, (ljubomora ...)

.....................................................................................................................................................................................................................

Praroditelji naši na svijet prvu djecu donesu
I dođe vrijeme da Kajin i Abel Bogu dar prinesu
Bog pogleda s ljubavlju na Abelov dar
a u Kajinu se prorodi ljubomore silan žar

Abel je samo činio ono najbolje što je znao
I zato je od srca Bogu i prikladan dar dao
I ubi Kajin svoga brata, sve iz ljutnje, sve iz bjesa
A krv Abelova vikala je Bogu u nebesa

I udalji Bog Kajina sa zemljina lijepa lica
I kaznu mu tad odredi: Bit ćeš vječni skitalica!
Zemlja tvoja neće više davat roda svoga
Koliko se god trudio-uzalud je jer blagoslova nemaš moga.

O moj Bože, Kajin viče, odviše je teška kazna moja
Zar mi duši nešeć dati ni malo spokoja
Zar da mene sad progone svi što me sretnu
U sudbinu prokletu moj se grijeh prometnu

I Bog zaštiti Kajina i obilježi ga znakom
Da ne bi i sam pao pod nekom rukom jakom
I nitko Kajina ubit nije smio
Makar je on sam ubojica bio

I ode tad Kajin u istočnu zemlju Nod
Tamo se nastani i imaše svoj rod
...
Od Kajina poteče ta ljubomora prokleta
Ko gorka rijeka od Edena pa sve do nakraj svijeta...
...
Imal svete soli da se danas baci u tu rijeku ... ili more...
Da ozdravi voda, da ozdrave duše od ljubomore...
Imal svete vode da poškorpimo svoje duše
Hramovi smo Božji od krštenja... a hramovi nisu zato da se ruše..
.

- 21:45 - Komentari (0) - Isprintaj - #

ADAM I EVA (2.)


Hodao je Adam,
uzduž i poprijeko zemljom
Upoznajuć stvorenja i dajuć im imena.
Posred carstva prirodnog
i životinjama okružen
Ćutio se sam…
Pred Bogom…,
Sve dok se nije pojavila – žena.

Srce je prepoznalo
Biće drugačije od ostalih bića,
čudo drugačije od ostalih čudesa
Hvalospjev su bile jedva dočekane riječi:
«Evo, kosti mojih kostiju,
meso moga mesa»

Tko će proniknuti tajnu ljudske vrste
Ne gledajuć samo jedno
nego – par?…
Jer, muško i žensko stvori Bog
Da i jedno i drugo postane
Životom svojim – DAR.

O blaženi život prvog para
Dok neprijatelj nije započeo svoju igru
Kako bi ih lažima svojim zaveo
I odveo od Izvora svake sreće
Zaboraviše na Njegovu riječ
I sva obećanja Njegova
Laži im postadoše slađe…
I od Istine učiniše se veće


Pad.
Više ništa nije isto.
Život se nastavlja.
U znoju i bolovimapolagano se gasi...
Al tu nije kraj.
U punini vremena posla Bog svog Sina
Rođenog od žene
Da sve - koji u Njega vjeruju
- Zauvijek spasi.


I opet jedna žena i jedan čovjek
Započeše jedan novi svijet,
otvoren svima…
Jer bijaše dar,
bijaše to oboje – bez mjere.
Sin Božji, Sin Marijin
i Ona, zauvijek poslušna,…
s mačem boli u srcu
- Naš vitez vjere.

.............................................................................................................................................................................................................................
(M.G., 2007)

- 21:40 - Komentari (0) - Isprintaj - #

ADAM I EVA, pad


I živjeli su sretno dok god su Boga gledali
Dok ih ne prevari sotona, taj anđeo pali
Ono zabranjeno on ponudi ženi, a ona uze
Tako nastao je grijeh i prve ljudske suze ...

I makar je dobro znao što je Bog rekao
I Adam je pao, a onda, posramjen, utekao
Shvatili su oboje – više neće one sreće biti
A od pogleda Božjeg ne mogu se skriti

Što si to učinio Adame? - Bog ga pita
znajuć da je čaša otrova – u neposuhu skrita
Što si to učinila ženo? - I Evu pita Bog
žalostan zbog posljedica grijeha tog

Adam i Eva tad bijahu potjerani
Iz lijepog raja u bespuća, vani
Samo jedno u tom Vrtu nisu smjeli
Al Oholost ih prevari, pa su jeli

Zmijo! Prokleta bila među stvorovima svim
Što je bilo tako dobro zatrovala si zlim
Znaj zvijeri da će doći i tvoj kraj
Poslušna žena bit će jača nego Zmaj!
...

Navještao je Bog već tada
Radosnu vijest s visina...
Jednu Ženu, Bezgrešnu
i svog ljubljenog Sina...
U savršenu posluhu
Uvijek će biti
I izgubljeni raj
Opet otvoriti

...

Neka nam Gospa bude Majka,
kako Bog i htjede
Nek sva djeca vjerna njoj
U borbama sa zlom pobijede.

....................................................................................................................................................................................................................
- 21:35 - Komentari (0) - Isprintaj - #

ADAM I EVA, stvaranje

..................................................................................................................................................................................................................

Na kraju stvaranja bi stvoren Adam –
Savršen spoj duše i tijela. No bijaše sam.
Stog je stvaranju čovjeka tu tek prvi dio
jer usamljen Adam se nije osjećao –cio

I Bog uzme jedno rebro od Adama snena
Pa od jednog učini dvoje. Tako nasta žena.
Savršena Božja slika bijahu njih dvoje
Ogledalo Razuma i sobodne volje

Konačno, moja vrsta! Netko sličan meni! -
S divljenjem je gledao čovjek prema ženi
Oboje bijahu ko djeca, tako nevini i čisti
Bez odjeće a bez stida, ko jedno, al ne isti

Bijahu bez grijeha u svakom pogledu
I do prvog neposluha sve je bilo u redu
Živjahu njih dvoje kao jedno biće
Jedno drugom bijahu radost i otkriće.
....
Gledamo li čovjeka što on stvarno jest
Trag Stvoritelja u njemu ćemo srest
Stvoritelj je taj što nam život daje
Pa i onda kad Ga stvorenje ne poznaje
...
Muško i žensko stvori Bog da bude par
Jedno za drugo stvori ih - kao dar
U ljubavi da žive, otvoreni životu
Da ne znaju za grijeh niti sramotu
...

Bog je naš Stvoritelj! – Biblija kaže
Al čovjek danas vjeruje što mu je draže
Sebe proglašava nekim bogom slobode
Pa donosi i odluke što ga u srmt vode
...
Čuvaj nas Bože u uvjerenju da smo Tvoji
U svijetu gdje čovjek bez Tebe živote kroji
Čuvaj nas Oče od bogova ovoga svijeta
Gdje sotona dušu vreba da bude oteta

- 21:32 - Komentari (0) - Isprintaj - #

STVARANJE SVIJETA


''U početku stvori Bog nebo i zemlju stvori''
Davna je to Riječ, al i danas snažno zbori
''Zemlja bijaše pusta i prazna i bijaše tama''
Prije nego je Bog uresi i dade – nama.

A onda Bog i svijetlo u svijetu stvori:
''Neka bude dan!'', - Stvoritelj progovori
I bi svijetlo - da dan od noći luči ...
A sve po svojoj Riječi. Tako Biblija uči.

Tako bude večer, pa jutro – prvi dan.
A onda stvori Bog svod, neobičan ko san,
Pa taj svod nad nama nebom prozove ,
To čudo plavo što nadilazi naše umove

Treći dan stvori Bog kopno i more,
Baš tada stvori naše rijeke i naše gore
Baš tada stvori planine oko tebe i mene
I ovu zemlju našu i sve obale njene

Svijetlo po danu i noći već je bilo
Al ne bijaše još ni jedno svjetlilo
Pa četvrtog dana Bog sunce pozove
i mjesec za noć i zvijezde njegove


Petog dana polete ptice i zaplivaju ribe
U morske dubine i među riječne šibe
Ni zrak ni voda ne bijahu više pusti
Jer Duh se Božji i tu blago spusti

Tad na kopnu ne bijaše samo bilje
Već od životinja raznih - bi - obilje
Sve je bilo puno, puno Božjeg traga
Šarolika zemlja nasta, Bogu tako draga

No da bi mu bio još i draži zemljin obraz
Čeznuo je na nj metnuti i svoj vjerni odraz
Čeznuo je stvorit nekog tako sličnog sebi
Što ničem već stvorenom slično bilo ne bi.

Čeznuo je za nekim sebi sličnim likom
Čeznuo je za nekom sebi vjernom slikom
I odluči Bog - pa na zemlji čovjeka stvori
I duh mu svoj udahne - da oživi i progovori...
...

Nadilazi naše misli to stvaranje nekada
I Božja želja da nastavlja stvaranje i sada
Gospodar života i sada oko nas živote stvara
I preko njih stvorenjima Stvoritelj progovara

...

Daj Bože da vidimo Tvoj trag posvuda,
da u životima oko nas prepoznajemo čuda
Daj da te tražimo gdje god nas život stavi
Da te srce naše uvijek vjerno - slavi

...-....................................................................................................................................................................................................................


- 21:30 - Komentari (0) - Isprintaj - #

<< Arhiva >>

< srpanj, 2014  
P U S Č P S N
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Srpanj 2014 (6)
Lipanj 2014 (23)

ARHIVA:

Brojač posjeta