KNJIGA IZLASKA U POEZIJI

21.07.2014., ponedjeljak

POSVETA ŠATORA SASTANKA

......................................................................................................................................................................................................
Kad je Mojsije stvari pregledao i radnicima blagoslov dao
Bog mu se javi s novim uputama, da bi stvari dobro poredao
Točno mu kaza gdje u Šatoru sastanka treba što stajati
Gdje što, što ispred, što iza, što će koja zavjesa odvajati

Nakon posvete stvari trebao je Arona i sinove mu vodom oprati
Staviti na njih posvećenu odjeću, jer će sada svećenici postati
Mojsije je imao zadatak da ih pomaže i za tu službu posveti
''u vječno svećenstvo'', da ih se svaki naraštaj kao svećenika sjeti

Kako mu je Jahve naredio, sve je tako i učinio.
Prvoga dana prvoga mjeseca Prebivalište je podignuo.
Rasporedi sve kako Bog želi, a ne po želji srca svoga,
I Šator i dvorište. I tako bi dovršeno Prebivalište za Boga

A onda oblak prekri Šator sastanka, taj znak da je tu,
i slava Jahvina ispuni Prebivalište, tu zemlju svetu
Dok je oblak nad Šatorom bio nitko nije mogao ulaziti
A i na put bi krenuli kad oblak ode; na to su trebali paziti

A oblak po noći bio bi drugčiji, nije bio sličan tomu
Noću bi u njem bila vatra vidljiva svemu domu Izraelovu
...

Posveti i naša mjesta molitve, Oče, posveti nas!
Neka to budu mjesta gdje dolazimo tražiti Spas

Posveti naše crkve pa nek u njima ljudi Tebe traže
Neka znaju da ih čekaš, nek sakramenti ih snaže

Posveti i kuće naše, i u njima sve one koji mole
Neka članovi obitelji naših Tebe sve više vole

Poredaj prema svojoj želji i obaveze u našem životu
Neka sve bude na Tvoju slavu, za Tvoju Dobrotu

Posveti srca naša, pa da se u njima Ti veseliš
Nek i tamo raspored bude – samo kako Ti želiš

Ti budi na početku i sve po Tvojoj volji neka bude
Pa redaj u srcima našim drage i manje drage ljude
...

Slava Tebi, Bože naš ... Oče, Sine, i Duše Sveti ...
Trojstvo a jedan Bože, djecu svoju Ti posveti!

Marijo, Majko, budi nama stup od svjetla
I po noći i po danu
Vodi nas kroz suznu dolinu,
u Zemlju Obećanu ...

- 16:57 - Komentari (0) - Isprintaj - #

ZAVRŠETAK RADOVA I PREGLEDAVANJE UČINJENOG (Ispit savjesti)

..................................................................................................................................................................................................................

''Svijet donosi mnogo više nego nam je potrebno za rad'' -
Rekoše dvojica Mojsiju, a onda prestanu sa skupljanjem tad
Svako jutro ljudi su donosili, pa sad bi vrijeme da ih zaustave
Te se nakupilo i više nego dovoljno da se sve stvari naprave

Upute za rad Mojsije je već dobio od Boga, sa Neba
A sada radnicima kazuje kako što napraviti treba
Po uputama tim radili su sve što im je naređeno
A na kraju donesoše Mojsiju, sve tako sređeno

On je stvari pregledavao da utvrdi je li u redu bilo
Jel sve onako kako je Bog rekao, je li njemu milo
Kovčeg i ruho i sve ostale stvari preda nj su stavili
Mojsije pregleda pa ih blagoslovi jer su dobro napravili!
...

Cijeli naš dan je ko prikupljanje blagoslovne građe
A nitko od nas valjda ne bi htio da ga prokletstvo snađe

Samo ono što On blagoslovit može – radit se isplati
Samo ono na što On svoj Očinski pogled rado svrati ...

Bog bi želio da mu na kraju dana svoje brige kazivamo
Da mu govorimo o svom danu i sve prikazivamo

Bog bi rado s nama pregledavao i detalje
Dok nas drugi duh odvlači i u buku šalje

I tako pregledavanje – što se ispit savjesti zove
Ostavimo po strani, za neke prilike nove

Ono što nismo učinili dobro – ostavljamo tako
Možda mali grijeh, al možda nekog vrijeđa jako

I ne radi se tek o tom jesmo li uvrijedili koga?
Radi se o tom: Jesmo li (pri tom) uvrijedili i Boga?

Ne radi se ni o tom da cilj bude: 'greške ne praviti'
Već dal se iz ljubavi prema Bogu želim popraviti?

Ne radi se o tom da greške ne bi radit smjeli
Nego o tom 'Što bi Bog htio, a što bi mi htjeli?'

Ako je Bog Mojsiju i za svijećnjake detalje propisao
Zar je manje važno kako je danas u nama disao?

Ne radi se o tom da se u zabludu upasti ne smije
Već imam li Ga hrabrosti pitati – da mi istinu otkrije.

Ne radi se o tom da ako griješim – kazna me stiže
Nego da ubuduće Njegovom Očinskom srcu - budem bliže.
...
Ne daj Bože, Oče, da se na kraju dana Tebi ne obratimo
Ne daj da spavamo prije nego k Tebi misli svratimo
Neka Tebi govorimo što je bilo dobro i loše u našem danu
Tebi, koji i nas i detalje našeg života imaš na svom dlanu.

http://poezijaizlazak.blog.hr/
- 15:52 - Komentari (0) - Isprintaj - #

PRILOZI ZA SVETIŠTE I RADOVI

..................................................................................................................................................................................................................
Mojsije pozva narod pa im kaza da rade šest dana
A sedmoga da ni vatre ne lože posred svoga stana
Taj dan neka bude dan potpunoga počinka, dan svet
A tko to taj dan ne bi poštivao - kaznom bi bio proklet
...
Mojsije im dalje kaza da plemenita srca priloge daju
A neka dođu i oni daroviti, koji vješto raditi znaju
Prilozi su mogli biti razni, od zlata do tamjana za kaditi
A nabroji im i sve što su vješte ruke trebale izraditi

Kad to sve reče, Izraelska zajednica se od njega povuče
A onda su nosili za Šator priloge - kako koga srce vuče
Pridonosili su svatko na svoj način i poslom ako mogu
A priloge su davali i sve radili od srca i na čast Bogu

Potom Mojsije reče da je Besalela i Oholiabu, njih dva
Po imenu Bog poziva, jer njima i posebne darove da
Za razne su stvari bili umješni, znali su raditi i poučavati
Pa im zato Bog odluči, kod gradnje, posebne zadatke davati
...


Vidimo kako je za gradnju Šatora - Bog pozivao vrsne ljude
Bog im je dao umjeće pa su radili da na slavu Božju bude
Uistinu, ljudi koji umiju ovo il ono – nisu sami vlasnici dara
I što bi vrijedilo umijeće ako čovjek za druge bogove stvara?

Za boga satkanog od novčanica, za nekoliko ljudskih priznanja
Za boga uspjeha i karijere, za pohvale zbog takvog znanja...?
A Bog živi, Bog pravi, Bog od kojeg svaki dar dolazi i sve daje
Gleda kako ga daroviti izdaju, pa ipak... ljubit ih ne prestaje

Bilo je tako normalno da ljudi za Božje svetište prilog daju
A i danas ima onih duša što se u korist crkve odreći znaju
Mnoge su naše crkve porušene ratom, pa su opet građene
Da opet okupe na molitvu svom Bogu ljude ratom ojađene

Crkva – to sveto mjesto – za slavlje sakramenata služi
Mjesto gdje se čovjek nedjeljom s Bogom svojim druži
Bogu hvala, negdje se može i običnog dana na misu ići
jer i običnog dana Bog bi htio k nama na sa oltara prići

A što su crkve nego mjesta gdje Bog želi doći k nama
iako bi ih neki poistovjetili sa socijalnim ustanovama
Istina, kršćani ne mogu zaobići siromahu u bijedi
Al davanje stvari bez davanja Boga – koliko vrijedi?

Isus je to, u siromahu, vjera nam kaže, pa tad Njemu pomažemo
No ako kažemo da ljudima hrana treba više od Boga – lažemo...
Kad je Isus umnožio kruh, vidio je kako se svijet oko njega mota
''Tražite me jer ste se nasitili, '' reče, ali ''Ja sam KRUH ŽIVOTA!''


Bože sveti, Bože Stvoritelju svih naših udova i dara
Daj da kršćanin svaki za Dobro živi i dobro stvara
Blagoslov daj prilozima za Dobro, radu ruku i znoju
A sav trud nek bude na korist drugima i slavu Tvoju

- 10:58 - Komentari (0) - Isprintaj - #

20.07.2014., nedjelja

NA PUTU U OBEĆANU ZEMLJU

.....................................................................................................................................................................................................................
Kad je Bog iskazao u kazni lice svoje pravde
Tad reče Mojsiju: "Idi! Putuj odavde,
U zemlju koju sam davno obećao praocima
Abrahamu, Izaku, Jakovu i njihovim potomcima

Pred tobom ću poslati anđela i narodi će pobjeći
Da se naselite u zemlji gdje će med i mlijeko teći
Ja s vama neću poći, jer ste narod tvrde šije, što nema strah
Kad bih s vama išao, sam na čas, pretvorio bih vas u prah

Stoga, skinite svoj nakit, ne nosite ni grama,
A ja ću još vidjeti što ću učiniti s vama ...
I tako narod od Sinaja dalje nakita nosio nije
Al još gore, Bog nije htio biti s njima kao prije

Šator sastanka Mojsije ode dalje od naroda razapet
Pa nije, ko prije, među njima boravio Bog presvet
I ako je tko htio za što moliti mogao je tamo prići
Al k Šatoru sastanka je sad trebalo izvan tabora ići

Narod je gledao za Mojsijem kad bi Šatoru išao
Jer kad bi on ušao i stup od oblaka bi na vrata sišao
Sa strahopoštovanjem su gledali oblak koji se tu stvarao
I stajao na ulazu dok bi Mojsije s Bogom razgovarao

I narod je kod svojih šatora molio u tim svetim satima
Klanjajuć se duboko gledajuć onaj oblak na vratima
Mojsije reče Bogu; Ako uživam blagonaklonost Tvoju
Objavi mi svoje putove, objavi mi volju svetu svoju

Ja ću osobno s tobom poći, reče mu Bog, i to Mojsiju godi
No Bogu kaza: Ako ti ne pođeš sa nama onda nas i ne izvodi!
Jer kako će se inače razlikovati Tvoj od ostalih naroda
Već po tome što si Ti s nama, što si Ti posred ovog roda

"I ovo što si zatražio, učinit ću", - obećanje Bog dodaje
Ti uživaš moju blagonaklonost, jer te po imenu poznajem."

"Pokaži mi svoju slavu", zamoli Mojsije Boga.
-Ali ti, kaza Bog, ne možeš živ biti a vidjet lica moga
Zato ću dopustiti da pred Tobom sav moj sjaj prođe
Stani u pukotinu pećine, da te zaklonim rukom kad dođe
Tek kad prođem maknut ću ruku pa ćeš gledat smjeti
No lice moje ne možeš gledati, samo ćeš me s leđa vidjeti

Poslije toga Bog obnavljat savez s narodom poče
Te reče Mojsiju da iskleše, ko prijašnje, dvije ploče
A ja ću opet na ploče napisati riječi – da ih znaju ljudi
Budi gotov do jutra, pa s pločama dođi i sam budi

Mojsije rano ujutro krene na brdo, poslušan Božjem glasu
A na brdo nitko drugi nije smio, pa ni životinje što pasu
Kad se Mojsije pope zazva: 'Jahve'!, to ime Božje slavno
A On mu se javi u liku oblaka i potvrdi ime što objavi davno:

''Jahve, Jahve, Bog milosrdan i milostiv na srdžbu spor
Bogat ljubavlju i vjernošću ... (slušao je Mojsije taj govor)
iskazuje milost tisućama, podnosi opačinu, (Bog dalje javlja)
podnosi grijeh i prijestup, ali krivca nekažnjena ne ostavlja ...
nego kažnjava opačinu otaca na djeci – (nasljednicima gena...)
čak na unučadi do trećega i četvrtog koljena."

Mojsije pade na zemlju i pokloni se, srce mu se slama
Dok je preklinjao Boga govoreći: Molim Te, pođi s nama!
Grijehe narodu oprosti, premda je to narod tvrde šije
Ako sam Tvoju Blagonaklonost stekao, nek mi se ne krije!
Oprosti nam opačine naše, primi nas za svoju baštinu...
Preklinjaše Mojsije Boga, i molitva ta se snažno Bogu vinu

Dobro! Odgovori mu Bog i reče da sklapa savez s njima
A da je On Bog njihov, čudima će pokazati pred svima,
Oni koji te okružuju vidjet će da ću učiniti strašne stvari:
Nek vaše srce pred tim pukom za njihove bogove ne mari
Porušite njihove stupove, te kipove njihove - ruši s nogu
Jer Ja sam Bog Tvoj i ne smiješ se klanjat drugom Bogu
Ta Jahve - ime mu je Ljubomorni - Bog je ljubomoran.
To reče, jer ne bi da zbog poganstva na kaznu bude primoran
...
Ne pravi saveza sa stanovnicima onim, bilo kojim
Pogani su to, bludnosti se odaju sa bogovima svojim,
Ako te budu pozivali da s njima jedeš žrtve prinesene
Ne idi k njima, nit uzimajte njihove djevojke sebi za žene

Ne pravi sebi livenih bogova! - naredba je znana
Drži Blagdan beskvasnoga kruha i slavi ga sedam dana
U Abibu mjesecu - sedam dana beskvasan kruh jedi
Jer to je mjesec kad vas moja ruka iz Egipta oslobodi

Svako prvorođenče materinjeg krila meni pripada:
svako muško od žene, ali i svaki prvenac tvoga stada.
Svi prvorođenci od vaših sinova trebaju se otkupiti
I stoga, nitko preda me praznih ruku ne smije stupiti

Šest dana radi, a sedmoga od poslova odustani,
Iako je doba oranja ili vrijeme žetve, s poslom stani

I blagdane im kaza svetkovati, kako Njegove riječi kažu
I muškarcima naredi da se tri put u godini pred njim pokažu
To pokazivanje je bilo za to da ih Bog od neprijatelja štiti
Da proširi njihove međe, On će ispred njih ići i moćan biti
I još Mojsiju pojedinosti reče o žrtvi i na pisanje ga obaveza
Jer te su riječi, kaza Bog - temelji Božjeg i Izraelskog saveza

Mojsije ostade ondje s Jahvom četrdeset dana i četrdeset noći.
Niti je kruha jeo niti je vode pio, ne misleći kad će natrag poći
Tada je na ploče ispisao riječi Saveza - Deset zapovijedi
A zakon je to Božji i nama, Božja Riječ koja i za nas vrijedi

Napokon Mojsije, u iščekivanju naroda, sa Sinaja siđe
i noseći u rukama ploče Svjedočanstva narodu priđe
Nije ni znao da mu lice svijetli, a narod se tomu čudio
Pa se ni Aron, niti itko iz naroda prići k njemu nije usudio
Zbog razgovora s Bogom na Mojsijevu licu svjetlo sine
A neki mu priđu tek kad ih pozva - Arona i starješine

O svemu što ču, Mojsije tad narodu govoriti krenu
A kad završi govor, preko lica svog stavi koprenu
Kad bi izlazio da Izraelcima kaže što mu je naredio Bog,
Izraelci bi vidjeli kako svjetlost izbija iz lica tog
Zbog svjetlosti one, Mojsije bi koprenu na lice navukao
A onda bi je opet, u Šatoru pred Bogom, sa lica svog svukao
...

I mi smo na putu u Zemlju Obećanu, u raj
I znamo, u vjeri, kad umremo - da to nije kraj
Za vječni život Bog nas stvori, ne za zemlju tek
U ljubavi Očinskoj je želio da živimo zauvijek.
...
Znamo da nas na putu do tamo i križ prati
Al bez njeg spasa nema, blago onom tko shvati.
Isus svojim učenicima nije obećao put bez muke
Al On daje i odmor za umorne noge i umorne ruke
...
Ako nevolje dopušta On nam može i pomoći
I ne da da kušani budemo iznad naše moći
Pitanje je samo dal njega za pomoć tražimo
I dal molitvom Bogu srce svoje snažimo...
...
Bože, ti znaš sve nevolje koje jesu i koje će biti
Nedaj nam se tada od Tvog srca sumnjom udaljiti
Nek Tebi na slavu bude sve što pripuštaš da bude
i ono što ne razumijemo sada, neke prilike ni ljude...
...
Marijo Majko, Ti nas vodi na putu prema Tamo
Uči nas što je bolje, jer mi sami često ni ne znamo
Duše Sveti, budi naš Tješitelj i Branitelj od zloga
Da sretno prispijemo pred lice Oca svoga ...

- 17:53 - Komentari (0) - Isprintaj - #

KLANJANJE ZLATNOM TELETU (Mojsije zagovara za narod)


Narod koji je dugo čekao da Mojsije siđe
Bio je nestrpljiv, pa dobi ideju da Aronu priđe
s molbom da im on načini lik boga, kako bilo
Jer ko zna, rekoše, što se s Mojsijem dogodilo

A Aron pristade na njihova nagovaranja
Ne poboja se živog Boga ni njegova karanja
naredi da zlata donesu, pa da učini kako žele
u kalup je kovinu salio i napravi zlatno tele

I još naredi Aron, koji je nad njima imao vlast,
Nek se tu okupe sutra, na svečanost, Jahvi u čast
Postavio je i žrtvenik da na nj žrtve stavljaju
Jeli su i pili, a onda ustali da se zabavljaju

Reče Bog Mojsiju – ''Požuri se dolje!''
Narod tvoj udaljio se od moje Volje
Krenuo je naopako, zašli su s puta moga
Eno su napravili zlatno tele sebi za boga

Žrtve mu prinose i pred njim su ničice pali
Pred teletom su pali i njemu su slavu dali
Vidim ja dobro da je narod ovaj tvrde šije
Pusti sada da se gnjev moj nad njima razbije

Od tebe ću onda razviti narod veliki, reče Bog
Ali Mojsije ga molio da ne uništava naroda svog
Čemu da gnjevom plamtiš na narod kojeg si spasio
Zašto da Egipćani reknu: eno im je živote ugasio

Smiri svoj gnjev i ljutinu, Bože, odustani od toga
Sjeti se Abrahama, Izaka i Izraela – sluge svoga
Sjeti se obećanja koja si Abrahamu o potomstvu dao
Sjeti se zemlje u koju si svoj narod dovesti obećao...

I zbog Mojsijeva zagovora, što zbog naroda tako žali
Odustane Bog od namjere da nesreću na narod svali

Mojsije uze ploče, Božje djelo, ispisane s obje strane
I siđe polako s brda k narodu, pa u čudu pred njima stane
Kad vidje to tele i igru, silan gnjev ga uhvati i oblije
Te ploče u rukama podigne u ljutnji pa ih razbi, obje

Pograbi tele koje bijahu napravili, baci posred vatre
Pred narodom to oganj uništi i u prah satre
"Što ti je ovaj puk učinio", Mojsije se bratu žalio
Što je učinio, "da si tako velik grijeh na nj svalio?"

"Neka se moj gospodar ne srdi''– odgovara on
"Sam dobro znaš kako je ovaj narod na zlo sklon.
Rekoše mi: 'Napravi nam boga da nas prati
Jer tko zna što je s Mojsijem, možda se i ne vrati
Zato sam naredio tko ima zlata da skine
Pa u vatru bacih te iziđe ovo tele od kovine...

Kad Mojsije vidje razuzdanost i grijeh u koji su pali
htio je znati koji su se od njih idolopoklonici zvali
Zato glasno reče: Tko je za Jahvu neka priđe!
I zametnu se boj, tri tisuće ih u Podzemlje siđe

Težak ste grijeh učinili – sutradan im reče na to
No možda vam Bog oprosti, idem moliti za to
I molio je da im Bog oprosti, da im krivnju ne piše
a ako neće, da i njega iz svoje knjige izbriše!

"Onoga koji je protiv mene sagriješio tad
izbrisat ću iz svoje knjige. (Reče Bog) Nego, idi sad!
Povedi narod kamo sam ti rekao da pođeš
Anđeo će moj pred tobom ići, da sigurno dođeš!
... Gnjev se Božji zbog teleta onog nije bio stišao
Pa je On ipak kaznom pomora među krivce sišao...

********

Bože, kako si se razljutio tada što te narod ostavio
Nakon tolikih čuda, sam je sebi nekog boga napravio
Bože, zar se ne ljutiš danas kad razuzdanosti gledaš
I danas te ostavljaju... a ti ih trpiš, i kazni ih ne daš

A nije li to zato što narodu još želiš priliku dati
Da se obrati, da Tebe voli, da se srcem Tebi vrati?
Bože, Oče naš, kako ti to trpiš teško je shvatiti
Dok kao Otac žarko želiš svu djecu sebi vratiti

'Pusti post, pusti molitvu na brdu, i čovjeka tog!' -
I danas bi rekli mnogi – 'Ovdje i sad - neka bude bog!':
I bilo bi tako! Jelo, fotelja, novac, stan,... Stvaranje.
I živi za prolaznost, pozlaćenu grijehom, ... Varanje.

Ima ih kojima je posve nebitno da si Ti - Autor života
Bore se oštro protiv zakona Tvojih i nije ih sramota
Tu stvaranja nema gdje se širi kultura grijeha i smrti
U paklenom plesu, čovjek se danas i oko vraga vrti.

A Ti sve to i dalje gledaš, makar se čini da Te nema..
Za Život si nas stvorio... Zar je moguće da drijemaš?
Nije moguće, jer bi to bilo suprotno Tvojoj dobroti
I nije Ti svejedno u što će se pretvoriti svi ti životi...

Ti, kao Bog, imao bi pravo i kaznit ljudski rod
Jer Tvoj je čovjek, ko što je Tvoj i nebeski svod
Dokle ćeš puštati da Te čovjek u rezervi nekoj drži
(Kad mu zatreba...), a da nisi Ti - srž čovjekove srži

Bože dragi, Oče naš, čuvaj naša srca u Srcu svom
da Tvoja volja bude nam važna - ko hrana il dom
Tvoje očinsko oko što nam nama budno bdije
Nek ne vidi razloga da nad nama svoje suze lije

O daj da se uvijek samo Tebi, jedinom Bogu klanjamo
Da Ti u svom danu važno mjesto u molitvi poklanjamo
Daj nam držat Tvoje svete zapovijedi, iz ljubavi ponajviše,
A naša krsna obećanja u srcima našim nek ništa ne izbriše...
- 08:20 - Komentari (0) - Isprintaj - #

19.07.2014., subota

(NE)PRIKLADNA PONAŠANJA U CRKVI, NA MISI ...

-............................................................................................................................................................................................................
Naše svetište je crkva, mjesto u kom Bog prebiva
tu odlazimo vjerujući da Ga možemo susresti živa
Žrtve starog zavjeta zamjenjuje misa - žrtva posve nova
i nema molitve koja je toliko vrijedna kao molitva ova
...

Na Veliki četvrtak, prije nego je predan smrtnim bolima
'Ovo činite meni na spomen' – Isus reče apostolima ...
Bila je to prva sveta misa, na kojoj je čak i Juda bio
I on je zalogaj jeo, al se u smrtnom grijehu pričestio
...
Nije onda čudo da i danas na misi ima onih što ga izdaju
Što ne mare za muku Isusovu, samo za korist novca znaju
I ako je Juda onaj za kog se može reći da je 'prodana duša'
Koliko ih je? I zašto su odlučili radije Zlo nego Dobro slušat?
...
I kako je Isusu s oltara gledat sve one koji u svetište ulaze
Čini se kod nekih poklonstva nema, i ko u kazalište dolaze
Osvrću se gledajuć tko je došao, tko kasni, tko gdje sjedi
Kao da predstava, a ne najsvetiji čin na svijetu – slijedi
...
A i svi mi zapravo vrlo malo znamo što se tu uistinu zbiva
Što se to događa? Što to otajstvo - prisutno na oltaru - skriva?
Previše se služimo vanjskim vidom umjesto nutarnjim očima
Pa ni naš razum ne shvaća koga to zapravo u pričesti prima...
...
Zar je moguće da se stvarno Isus nalazi u tom kruhu bijelom
Zar je moguće da se živi Bog krije pod tim tajnim velom?
Bogu ništa nije nemoguće. Tako ni to. Tako ni druga čuda
Ako je uskrsnuti mogao ni za ovo mu ne treba više truda...
...
No, da li naše misli na misi te svete istine u sebi probude
Jesmo li uistinu sudionici, kako Bog želi, ili promatramo ljude?
Sveta misa je molitva tako važna i naša nakana je tako bitna
Da ispitati je treba, uistinu, nije stvar sporedna ni sitna...
...
Dal zbog krivih nakana neku klupu ili mjesto u crkvi biram?
Dolazim li na misu samo zato jer tu čitam, pjevam ili sviram?
Dolazim li tek radi tradicije il pokazati drugima novu odjeću?
Dolazim li samo popričati s nekim il sudjelovat u nekom vijeću?
...
Ako sam na najzadnjem mjestu jel to čin moje ponizne volje?
Ako li među prvima jel to zato da u molitvi sudjelujem bolje?
Jesam li od onih što su na misu došli skrivena kamera biti?
Jesam li od onih što žele sresti nekog i vijesti nove osluhnuti?
...
Isus je, znamo, izabrao križ za svoj kraljevski prijesto'
A u Crkvi se ljudi ponekad bore za ovo il ono mjesto
Vidimo ponekad da se mlađi starijima teško ustaju
I odmah na početku same mise oni se već nadaju kraju
...
Pružite znak mira...! –čujemo; a kako će mir dati tko mira nema
ako tamo, par koraka preko praga, ogovaranja i spletke sprema
I kako je moguće, pitamo se, da i tu ima ljudi koji izdajnički dišu,
da ih ima koji su otpali od Boga, makar su tu, makar o njemu pišu?
.. .
Oprosti svima nama Bože što na misi nismo sabrani bolje
Oprosti ako se u to sveto vrijeme udaljavamo od Tvoje volje
I nedaj da jedni druge zbog njihovih krivih nakana sudimo
Već nam daj da u sebi dublju želju za otajstvima probudimo
...
Kad bi te barem mogli zazivati kao jedno srce i jedna duša,
Da i duša koja je daleko dođe natrag i Ljubav tvoju kuša
Kad bi Te barem mogli slavit složno i voljet se ko braća
Al slobodna volja je tako moćna, i zato teška ta tvoja zadaća ...

- 22:01 - Komentari (0) - Isprintaj - #

Posljednje upute za svetište


Za paljenje tamjana trebalo je načiniti jedan žrtvenik isto
Od bagremova drva obložena zlatom, a odozgo zlato čisto
Motke za nošenje su od drva, a zlatom su imale obložene biti
Pred kovčegom, u šatoru, pred zavjesom trebalo ga postaviti

Pola šekela - kao prinos Jahvi od Izraelaca davao je svatko
kao otkup za se, bio bogat ili siromašan davalo se jednako
Novac je bio za potrebe šatora sastanka, ni za što drugo
A davali su to da ih Bog milostiv bude i da ih se sjeća dugo

I umivaonik je trebalo napraviti da se prije službe može prati
I ruke i noge svećenik bi oprao prije nego ide Bogu hvalu dati
Ta uredba što je Bog preko Mojsija za Arona i sinove mu daje
Bila je od životne važnosti i njih i za sve buduće naraštaje

Ulje za pomazanje pravilo se od ulja maslinova i lovorika
A onda i druge mirodije: smirna, cimet i mirisna trstika
Samo sa svećenike, za šator, i stvari u njemu to je spravljeno
Za nikog svjetovnog takvo se ulje nije radilo niti na nj stavljeno

Sve što se dotakne posvećenih stvari i samo je sveto bivalo
Baš takvo uljem se i kasnije, od koljena do koljena, pomazivalo
Miomirisni kad od tamjana i mirodija isto Bog reče kako da se radi
Te da i to ko svetinju čuva, za Jahvu, a ne da tko sebi napravi i kadi
...

Danas se reklamne kreme i mirisi i koješta drugo više cijeni
Nego li sveto ulje, sakramenti i svećenici Bogu posvećeni
Svijet nas uči da su važne stvari koje su za pomlađivanje
Nutrina nije tako bitna, važno je tek vanjsko sređivanje

Daj nam Bože sve više poštivanja za ono što je sveto
Jer ono što je prolazno ionako će nam bit oteto
Daj nam dolično ponašanje za mjesto gdje Ti jesi
Nek nas poniznost pred Tobom više nego nakit resi
.....

Bog reče Mojsiju i ime čovjeka što Besalel se zove
A njega je On obdario da radit zna razne poslove
Tog čovjeka Božjim Duhom napunjena trebao je zvati
Jer mnoge zapovjeđene stvari on će lijepo radit znati

Umješnost, razumijevanje i sposobnost Bog mu dade
A spomenu mu ime i drugog koji slične darove imade
I ostalih je ljudi bilo obdarenih, vještih, Bog je tako uredio
Kako bi se moglo napraviti sve što je Bog za šator naredio

Bog mu još reče neka subotom počinka daju svomu trudu
I da je On taj koji ih posvećivati želi, neka svjesni budu
Šest dana neka se rade poslovi, tako biti mora,
A sedmoga nek bude dan posvemašnjeg odmora

Ako bi netko subotom radio trebao se iz naroda odstraniti
I ako bi netko oskvrnuo subotu teškom kaznom se imao raniti
To je dan odmora i dan Bogu posvećen, valja ga poštivati
I da ga uvijek drže ko vječni savez Bog će od naroda očekivati

Taj dan je, znak između Izraelaca i Boga, On ga je nadahnuo
Jer i On je svijet stvarao šest dana, a sedmog dana odahnuo

Na kraju razgovora, Bog dade Svjedočanstvo za sve dane:
Kamene ploče sa zapovijedima, Božjim prstom ispisane
....

Kad Bog nešto zacrta onda i ljude za svoj plan nađe
Kad On nešto želi ne nedostaje mu ni ljudi ni građe
Ipak u naše vrijeme svašta se umjetnošću naziva
Pa i mnogo toga nevrijednog se umjetnošću prikaziva

Ako je Bog ljudima dao ruke vješte i umjetnički dar
To onda nije posve njihovo vlasništvo i osobna stvar
Na Dobro usmjereno i ti dari mogu drugima služiti
I ti dari mogu Svjedočanstvo i odsjaj ljetote pružiti

Bog koji dare daje, jednako tako može ih uzeti
A samo za Dobro nam ih daje naš Stvoritelj sveti
Pazimo stoga da ti dari budu usmjereni prema Njemu
I da Njemu ugodimo, što god radimo. U svemu.

Na slavu Njegovu neće biti ako radimo i u dan sveti
Jer ga za odmor dade, i taj dan Bog sebi posveti
Teška je kazna bila za onog tko taj dan ne poštuje
A mi tako olako shvaćamo Zapovijed koju Bog kuje

Spomeni se da svetkuješ Dan Gospodnji, lijepo piše
A zar mi prokletstvo od blagoslova želimo više?
Ono što u taj dan kao u onih šest radimo – za koga je?
Može se i oduzeti ako ne možemo reći – Za Boga je...

..

Oprosti nam Oče što svoje dare ne koristimo bolje
Oprosti nam što smo ikad bili daleko od Tvoje volje
Ti si naš Stvoritelj, Ti si nam dao sposobnosti i ruke
Blagoslov podaj u naše dane i trud, u naše muke

Daj da shvatimo da bez Tvog blagoslova ništa ne vrijedi
I ako mimo Tvoje volje radimo, drugi duh je po srijedi
Neka Tvoja sveta volja bude naš motiv i nadahnuće
Bilo da smo na poslu negdje, bilo da smo kod kuće ...
- 07:58 - Komentari (0) - Isprintaj - #

18.07.2014., petak

DALJNJE ODREDBE (o žrtvama, posveti svećenika, ...)

..............................................................................................................................................................................................................

Bog propisa i obred kojim će se svećenik posvećivati,
Prinose je trebalo dati, svečano ga obući i uljem pomazivati
Tako se ima najprije Aron posvetiti, a onda i sinovi njegovi
Vječnom uredbom za svećenike ih Bog odabra i blagoslovi

Za žrtvu okajnicu trebalo je junca dovesti i vatru ložiti
A onda je na žrtvu trebalo pred šatorom na glavu ruke položiti
S krvlju te žrtve mazali su se rogovi žrtvenika a ispod prolit ostatak
Tako je sa žrtvom okajnicom, a slično i sa drugom je zadatak

Za žrtvu paljenicu trebalo je ovna pred šator dovesti
I također s rukama na njegovoj glavi uredbu provesti
Krvlju njegovom zapljusnuo bi se žrtvenik sa svih strana
A on bi se očišćen spalio na žrtveniku, ovan bez mana

Za posvetu svećenika, trebalo je krvi druge žrtve, ovnove
Jer njegovom krvlju se imalo poškropiti Arona i sinove
Krvlju drugog ovna namazala bi se svećeniku resica uha
I palac desne noge, a ostatak je za poškropit misna ruha

Tako su imali biti posvećeni svećenici i njihova odjela
Po uredbi Božjoj; drugčije se odredba nije vršit smjela

Za žrtvu na vatri davali su se još djelovi ovna i beskvasni dari:
kruh, kolač i prevrta i to svećeniku na ruke - zakon je stari
Sve bi to ko dar stalo ponad žrtve, što se na čast Jahvi pali
Da bi je, po riječi Njegovoj, na ugodan miris Jahvi dali

K ao žrtva prikaznica za Arona bile su od ovna grudi
Taj dio - da posveti brata - Bog Mojsiju za zadatak nudi
Žrtva podizanica , za posvećenje Arona i njegovih sinova
Kao odredba za njih i sva vremena, bila su pleća ovnova
...
Ovan za posvećenje na posebnu mjestu trebao se kuhati
A meso njegovo samo Aron i njegovi sinovi imali su blagovati
Ako im je što ostalo i od mesa i od kruha jer je posvećeno
Nitko nije smio dirati, već je sutra trebalo biti spaljeno
...
Na žrtveniku se krv junaca prinosila da bi postao presvet
U sedam dana svaki dan jednog junca trebalo je prinijet
Bila je to svaki dan žrtva okajnica, a za pomirenje učinjeno
I sve što se kasnije žrtvenika dotakne - bilo bi posvećeno
...
Za svakodnevnu žrtvu paljenicu Bog dva janjca odredi
A dva put u danu, ujutro i navečer, bili su ti obredi
Uz janje se brašno umješano u ulje i vino prinosilo
A sve se to pred šatorom, pred Bogom i ljudima donosilo

Ovom uredbom svi naraštaji se Boga svoga imaju sjetiti
Njegov je to narod, što ga tako Bog želi sebi posvetiti
I tako narod ima upoznati da je među njima Njihov Bog
I iz dana u dan sjećati se Izbavljenja i Spasenja svog ...
**********
Bog je još od davnina pozivao narod da ga prinosima slavi
U punini vremena i Sina posla,a danas na oltaru Bog je pravi
Na križu on za nas posta janje bez mane, žrtva tako sveta
prinos savršen, bez mane, prinos koji oduzima grijehe svijeta

Jaganjče Božji, Sine Očev, koji ponizno htjede za nas Janje biti
Kad bi znali što radiš iz ljubavi prema nama, ne bi prestali suze liti
Pa ipak, u nekim crkvama nema više Tvojih svakodnevnih prinosa
I nema Tebe posvećena na oltaru, kao da je nestalo vjerskog zanosa
...
Kad tko janje vidi - vidi jedno biće bijelo, nedužno, krhko i nježno
A krvlju su se morale obojati njegove nedužne oči i ruho snježno

Janje Božje, bijelo, a krvlju proliveno, sebe si predao za nas
Janje Bože, oprosti nam grijehe, u Tebi je naša radost i spas

Janje Božje, Ti puštaš da na Tvoje srce svoje grijehe stavimo
Oboji ih svojom krvlju perući nas od njih, da Te radosno slavimo


- 20:44 - Komentari (0) - Isprintaj - #

DALJNJE UPUTE O SVETIŠTU (žrtvenik, liturgijsko ruho, posvećivanje svećenika, ...)


Za žrtvenik mu je rečeno da se od bagremova drva trebao praviti
Od dasaka i s kolutovima gdje se motke za nošenje mogu staviti
Prebivalištu je trebalo i dvorište načinjeno od lanenog platna
A dok su detalji u dvorištu od srebra, unutrašnjost je više zlatna...

Izraelci su trebali donositi čistog maslinova ulja da neprestano gori
Pred svetinjom nad svetinjama, i tako o Prisutnosti Božjoj zbori
Oni koje Bog odabere u svoju svećeničku službu svjetlo trebaju paliti
I to je naredba vječna za sve naraštaje, i to će svijetlo Boga hvaliti

Arona i njegove sinove Bog u svetu svećeničku službu izabra
Pa Mojsiju opiše i potrebno ruho, jer i to on u svom planu odabra
Ruho su imali raditi vješti ljudi koji su se mudrošću napajali:
Naprsnik, oplećak, ogrtač, košulja, mitra i pas su se u to ubrajali

Oplećak se imao vrlo vješto izraditi od lana i zlata, dio odjeće svete
Na njemu dva dragulja, s imenima Jakovljevih sinova, da ih se sjete
Naprsnik ima četiri reda dragulja, no ne da se svećenik tim uznosi
Ukupno dvanaest dragulja, tako da sinove Izraelove na srcu nosi

Ogrtač je imao biti od ljubičastog prediva i rubovi lijepo obrubljeni
A na dnu bi imao zlatna zvonca i šipci bi na njem bili izvezeni
Zvonca bi bila napravljena tako da uistinu zvone kad svećenik dođe
Bilo je od velike važnosti da se čuje kad ulazi u svetište, i svečano prođe

Na pročelju mitre trebala je biti pričvrćena ploča što se zlati
A na nju je trebalo slova - ''Jahvi posvećen'' - lijepo urezati
Time svećenik preuzima na se od prinosa moguć nedostatak
I tako stječe za njih Božju naklonost – to je njegov zadatak

Za Arona najprije pa za sinove njegove trebalo je haljine praviti
A onda pomazati njihove ruke i na taj način u njih vlast staviti
Bog još doda detalje vezane uz čednost, kako će se vladati
I kako reče tako su su imali i vršiti, inače bi mogli stradati ...
...

I ruho ukazuje na svetost službe koja se vrši, onda pa i sada
I zato nije ne važno kako se i sa tim u crkvenom prostoru vlada
Uvijek ima onih koji će reći da izvanjsko nije tako važno
Al mi smo tjelesni pa nam i simboli govore, ponekad i snažno
...
Hvala Ti Bože za sve današnje posvećene svećeničke ruke
Koje na oltaru posadašnjuju trenutke tvoje Kalvarijske muke
Hvala Ti za sve one koji svoj poziv obavljaju sa puno ljubavi
a za one koji nisu, molimo te, ti im tu ljubav u srce stavi
...
Pomozi svima nama, da ne budu prazni naši prinosi na oltaru
Tebi nisu naši darovi potrebni, al ipak... veseliš se našem daru
Pomozi nam Majko da kod oltara kao ispod križa stojimo
I daj nam potrebnu hrabrost da se križa i patnji ne bojimo
- 07:48 - Komentari (0) - Isprintaj - #

17.07.2014., četvrtak

daljnje upute za svetište (Prebivalište...)


Mojsije od Boga dobi upute kako će Prebivalište napraviti
Tj. Svetište u kojem će se Božje zapovjedi staviti
Zbog njihovih seljenja moralo je biti od zastora pravljeno
A zbog svetosti njegove moralo je biti i zlata stavljeno

Tako je Mojsije po uputama znao kako Bog želi da Šator izgleda
U nekim detaljima bilo je svete simbolike pa Bog i na to gleda
Bog mu je točno rekao od koliko zavjesa i koje visine i širine
te kako staviti zlatne kopče da se sve skupa ne odvaja od cjeline

Dok su zastori naokolo bili tanji, pokrov je bio od čvrste i fine kože
Za zastore navesti je trebalo je umjetnika naći jer on to bolje može
Bog je želio te obojane lanene zastore - ukrasiti vezom kerubina
Jer Šator taj sveto je mjesto, mjesto u kojem će On biti među njima

Mjesto za kovčeg saveza u šatoru imalo se posebno odvojiti
Posebno je imalo biti i ukrašeno, i sa više zlata se imalo obojiti
To je mjesto u šatoru odvojeno, to je Svetinja nad svetinjama
U Svetinji je Kovčeg svet, a svijećnjak i stol, izvan, pred zastorima

Na brdu je Bog pokazao Mojsiju kako stvari imaju izgledati
Kako sve to izraditi, kakve detalje, od čega je što i kako poredati
...Eto s koliko pažnje se radilo prebivalište za Boga među njima
Taj šator u pustinji, gdje Bog govori, povrh kovčega sa zapovjedima,
A da li nas današnje crkve na Božju prisutnost snažno podsjećaju?
Dal se stvarno ide za svetošću i za tim da se ljudi bliže Bogu osjećaju?
...
Osjećamo li strahopoštovanje prema svetohraništu gdje je sam Bog
I prema oltaru, gdje na misi čekamo Pretvorbu od kruha u Boga svog
Nije li užurbanost ušla, svjetovnost i golotinja - u taj prostor crkve svet
A o svetosti tog prostora trebala bi govoriti i odjeća naša i pokret

Crkva nije muzej nit kazalište, nije kino nit koncertna il plesna dvorana
I ne bi valjalo, da u ime nečeg, čovjek bude centar usred Božjeg stana
A gdje je Bog? Bog je svugdje. To mi znamo. Pa ipak – tišina nam treba
Da shvatimo da je On tu, u svetohraništu, na oltaru, kao i posred Neba

Crkve su naše Hramovi Božji sveti, kuće molitve, a ne trgovačke kuće
Oltari su mjesta gdje Bog silazi, sveto mjesto i za naše molitve goruće
Tako lako je i danas od tih mjesta činit kuće razbojničke, mjesto svete
Dolaziti iz razloga krivih, mjesto da se duše tu Boga svoga sjete

Al ako netko Boga ne traži i ne želi se susret s Njim niti Njega zvati
Onda tu samo ljude želi susrest, pokazat se, pjevat i ugodno osjećati
Ne budimo mi uzrok tomu da mjesta molitve - nešto drugo postanu
Tražimo Boga svugdje, a pogotovo u crkvi, tom Njegovu stanu

Ne činimo od kuće Oca našeg, nit od srca svoga, pazare il kuće laži
Zar Isusa vrijeđa manje danas nego prije – kad se tu Bog ne traži?
Crkva nije mjesto trgovine, i da se priča s drugima o koječemu
Njega treba tražit u toj Kući najprije, a onda i u ljudima i u svemu ...

Naravno da je to i kuća našeg Oca u kojoj nas On kao djecu čeka
Al možda nam zbog sporednosti nekih Božja Ljubav ostaje daleka
Bog želi da smo kao djeca, al nekad to djetinjstvo ljudi različito shvate
I od samog Oca može postat važnije da nas neki lijepi osjećaji prate
...

Kako će nam Bože išta drugo u svijetu Tvoju prisutnost objaviti
Ako te tu, u najsvetijem mjestu, dostojno ne možemo slaviti?
Pomozi nam dobri Oče, da Te sve više tražimo, a i nalazimo
Nek ne bude pokora u crkvu ići - već da tamo rado zalazimo

Ne daj da nas zavedu moderna nastojanja koja od Tebe odvlače
Ne daj da u prostore svete ulaze i oni koji se više svlače neg oblače
Ne daj da Prisutnost tvoja bude nečim, stvarima il i ljudima zasjenjena
Jer za Nju je Kuća tvoja načinjena, za Prisutnost Tvoju namjenjena

Pomozi nam Majko da se dolično ponašamo u Božjem hramu
Daj da kršćani primjerom unose svijetlo u sve veću tamu

Pomozi nam Duše Sveti da Tvojim Duhom dišemo tu i svuda
i neka oči duše - u hostiji i kaležu - prepoznaju velika čuda ...

- 23:30 - Komentari (0) - Isprintaj - #

UPUTE O SVETIŠTU (detalji)

...........................................................................................................................................................................................................

Image and video hosting by TinyPic
Bog je Mojsiju dao Deset zapovijedi kad pred Njega stupi
A dao mu je još i upute za svetište i da darove za svetište skupi
Skupljati je trebalo od onih što od srca daju za Taj Božji stan:
Drago kamenje, zlato, srebro, kožu, ulje, drvo, predivo, lan...

Za Kovčeg u kojem su se zapovjedi držale nalog mu je dan:
Da bude napravljen od bagremova drva, a zlatom okovan
I motke četiri trebale su biti i četiri koluta zlatna sa strane...
Tako se imao načiniti Kovčeg, pa da u nj Svjedočanstvo stane

Za mjesto odakle će Bog Mojsiju govoriti Pomirilište se zvalo
A bilo je tako sveto pa je stoga između dva zlatna kerubina stalo
Cjelokupno Pomirilište s kerubinima , na Kovčegu ima stati
I sa tog svetog mjesta Bog će Mojsiju za narod opet upute dati...

Od zlata se imao napraviti i stol gdje će se kruhovi prinositi
A i stol je kolutove imao da se može s motkama prenositi
Na stolu je imalo biti posuđe zlatno, sveto, kao pehari i zdjele
I tu su svagda prinosi od kruha imali biti, da Božje lice vesele

I za svijećnjak upute dobi, a dade mu Bog i sve detalje toga rada
Od zlata je imao biti kao i cvjetovi na njemu, od jednog komada
Reče mu da pazi da budu točno onakvi kako ih je vidio na Sinaju
A sigurno s nekim razlogom Božje Riječi i ove detaljne upute daju ...
...

Bogu nisu dosadni detalji, njemu koji je svijet stvorio, i tako je snažan
On je stvorio i naše oči - taj 'detalj', na nama, tako malen, tako važan...
Bogu nije žao zlata da se upotrijebi za ono što je odraz Njegove slave
Trebalo je biti od svega drugčije, od svega ljepše - mjesto Njegove objave

Dragi Bože daj nam više pažnje za detalje u ovo vrijeme eksplozivno
Kad nam sa svih strana serviraju vijesti pod rubrikom: ekskluzivno!
Uistinu događa se nešto važno, na sve strane zemlje ljudi u protestu
A hoćemo li mi u krizama svijeta pasti u vjeri, na tom važnom testu

Od detalja se život sastoji, pa i svete Božje tajne na oltaru
Ako nam do detalja nije, onda ne vidimo ništa u tom Daru
Bog je tu u detaljima, u komadu kruha, u malo vina i vode
Njegovo Tijelo i Njegova krv, da nas od smrti vječne oslobode

Ako primjećujemo detalje i Bog nam može preko njih govoriti
I naša se duša može, gledajuć detalje, u Bogu odmoriti
Ipak, upitat se treba koji nam duh u svijetu servira detalje
I dal nas time želi odvući od Boga, od Svetoga, što dalje

Zao duh postoji kao i zli ljudi, koji baš to imaju u svom cilju
Oni ne trpe Boga ni dobrotu, jer ne vole ni sebe ni svoju zbilju
Pa što bi voljeli drugog, što bi im stalo do nečije duše?
U nesreći su svojoj obuzeti zlom i drugima sreću ruše

A detalji u crkvama – drugčiji su neg su nekad bili
modernu su svijeću, bez voska i plamena tamo upalili
Ni slike svetaca nisu što su bile, ni crkvena arhitektura
I kako da nas pobudi na štovanje Svetog ta moderna garnitura

I svetohranište negdje više nije - 'svetinja nad svetinjama'
I vječno svjetlo pokraj njega nadjačava neka tama
I ono što je najvažnije u svetoj misi sporedno postaje
I sporedno biva glavno, a ne Isus što se nama daje

A zar je nebitno klečanje i dal se Bogu klanjaš u svom stavu?
Zar je važno pokazati se il možda pjevat na ljudsku slavu?
Može li se pričest dijelit bilo komu, ko što se bonboni dijele?
Može li se u svetištu iskreno biti, a da se Svetom srca ne vesele?

Ti znaš, Bože, da nas svijet ne voli, a ni svetišta Tvoja
Smeta mu molitva. Svijet želi svoje reklame i nedjela svoja
Svijet se ponosi grijesima svojim i ko da se ne želi sjetiti:
Da nas Ti želiš za sebe, i da svakog od nas želiš posvetiti

Biti u svijetu a ne biti od svijeta! – zadatak nam daješ
A taj svijet pun zala TI ipak ljubit ne prestaješ
Šalješ nas da idemo i budemo mala svijetla u tami
I obećaš da ćeš biti s nama, da nećemo biti sami ...

Pomozi nam, Bože, da svoj poziv svet ne iznevjerimo
I da se u ovom svijetu samo Tvojom mjerom mjerimo
Sluge smo beskorisne, al nas Ti ko djecu dragu gledaš
O da barem shvaćamo koliko nas voliš ... Oče NAŠ!

- 07:50 - Komentari (0) - Isprintaj - #

16.07.2014., srijeda

SKLAPANJE SAVEZA

.................................................................................................................................................................................................................

Image and video hosting by TinyPic
Uziđi k Jahvi! – Bog zapovjedi Mojsiju, ali i još nekom:
Sedamdeset i još dvojica pošla su s njim, al ne daleko
Oni se dalje primicati nisu smjeli, al Bog im milost dade
da ga vide: podnožje mu kao od safira, i sjaj velik imade

Otud Mojsije dalje uputu dobi da se penje i da čekat ima
A onda će mu gore Bog dati kamene ploče sa zapovjedima

Još neki dio puta samo Jošua pođe s njim, a onda sam ode
Prema vrhu Sinajskog brda Božji Duh i njegove namisli ga vode
Šest dana Božja prisutnost je obavijala Sinaj, u oblaku poput znaka
Da Bog je tu... A sedmoga dana Bog pozva Mojsija iz oblaka

Četrdeset dana i četrdeset noći oblak se ovaj s brda ne diže
A vrh brda bio je Izraelcima ko vatra koja sažiže
Mojsije zađe u oblak, gdje se blizu Bogu sam imao popet
Pa sve te dane ostade gore, da zadatak obavi svet ...
...

Jedan čovjek, ni riječit, ni bez grijeha, Bogu za pomoć treba
Da uz Njegovu pomoć, putem zapovjedi, narod vodi do Neba
Jedan čovjek spreman vršit Božju volju, i danas bi nam trebao
Jedan čovjek koji se pred očitom voljom Božjom ne bi kolebao

Jednom i sam Bog posta čovjekom i opet zove ljude na svoju stranu
Isus, Bogočovjek, dođe radi nas, da nam ponudi Zemlju Obećanu
Za naš spas neba se lišio da nam bude u nevoljama blizu
Izabravši siromaštvo, ne žaleć se, ni sam nije zaobišao krizu.

Daj i nama Isuse da volja Očeva bude i naša hrana
Daj da u toj volji živimo svake noći, svakog dana.
Daj da Tvoju Riječ i Tvoju volju tražit ne prestanemo
pa da možemo reći: 'Sve što Bog kaže, izvršit ćemo!'

Daj Gospe, naša Majko, da činimo sve što nam rekne
Nek pred voljom Božjom srce naše ponizno poklekne.
Što god vam rekne – učinite! - To su tvoje majčinske riječi
A ako bi htjeli drugim putem, pomozi nam, Ti nas spriječi

Duše Sveti, Ti si Ljubav i stvaratelj duša svih
Ispuni našu dušu, Duše Sveti, Ti Goste, blag i tih.
Pomozi nam da budemo ono na što nas sam Bog poziva
Pomozi nam da Boga i bližnjega srce uvijek voli i poštiva...

- 21:20 - Komentari (0) - Isprintaj - #

NASTAVAK PROPISA

..................................................................................................................................................................................................................
Image and video hosting by TinyPic

Lagati ili krivom izjavom pomagati zlikovcu – zlo je
Ne povodi se za mnoštvom nego gledaj - Istina što je!

Ako imaš neprijatelja i njegovo magare vidiš da je palo
Podigni ga i vrati ga gospodaru kojem je do njeg stalo

Daleko treba stati od ubijanja nedužna, od optužaba lažnih
Jer Bog neće pustit nekažnjena zlikovca iz svojih ruku snažnih

Šest godina zasijavaj zemlju a sedme pusti da neobrađena stoji
te godine pusti je da počiva, nek siromah s nje plodove broji
Šest dana svoj posao obavljaj, a sedmoga od posla odustani
I sluga i magarac i ti ... u taj dan sa svim svojim poslom – stani

Nemaju se šta spominjati imena drugih bogova. To je tlapnja pusta
Takvo što neka je daleko od pobožnih usta...

O Blagdanu beskvasnoga kruha , Bog je bio jasan,
U sjećanje na Izlazak – sedam dana imao se jesti kruh beskvasan

O Blagdanu žetve nek nitko preda Nj ne stupa praznih ruku,
Nek se donesu prvine svojih usjeva, tako reče svomu puku

O Blagdanu berbe, na koncu godine, nek se isto prinos dade
Kad se s polja pokupe plodovi onoga što ruke njihove urade

Dalje Bog kaže onom tko ga sluša: pred tobom ću anđela slati
On će te dovesti u mjesto koje sam odredio i neprijatelje otjerati
Protiv njega nemoj raditi, protiv njega nemoj nikad biti
Ako ga poštivao budeš svi će se neprijatelji pred tobom istrijebiti

Još reče - Kad dođeš među strance gdje poganstvo klija
Ne klanjaj se bogovima tuđim, nek ih ruka tvoja slobodno razbija
Klanjaj se Bogu svom. Njemu jedinome trebaš služit!
Ako tako budeš činio blagoslov Božji tebi će se pružit ...

Blagoslovit ću tvoj kruh, tvoju vodu i bolest od tebe odagnati
Samo ako iskažete Jahvi štovanje, On će uz vas u obrani stati

Pred tobom ću stršljene poslat da neprijatelje otjeraju
Al ne odjednom, nego ću učinit da se pomalo pomjeraju
Ako bi odjednom otišli sa zemlje šteta bi se na nju sručila
Jer bi zemlja opustila i mnogim se divljim životinjama napučila

Od Crvenog do Filistejskog mora – granične će bit oznake
Od pustinje pa do Rijeke stanovništvo će pasti u tvoje šake
Ne pravi savez s njima i nek te ne navode na grijeh protiv mene
Ne štuj kumire poganske zemlje jer to su stupice njene ...
Ti se Bože brineš za narod svoj i upute im uvijek daješ
Ako tebe tko i danas traži ti ga vodit ne prestaješ
Istina je nekad nam se čini da neprijatelji imaju veću moć
Zar od tebe? Koji i anđele i stršljene šalješ kad trebaju doć...

Iz propisa životnih Bog pokazuje koliko mu je svakodnevnica važna
Pa su i ti propisi za štovatelje njegove bili također poruka snažna
Bogu nije nevažna ni koza ni magarac što pod teretom negdje pada
Pa zar On želi da dijete njegovo pod teretima nekim strada?

Bog je već tada govorio o ljubavi prema neprijateljima
Pokazujući još onda svoje milosrđe i ljubav prema svima

Daj nam Bože srce razborito i svoju ljubav prema svima
I onima što do spletke pletu, a ne tek prema dobrima
Jer što osobito činimo, ako volimo samo one koji nas vole
Što osobito činimo ako to ne košta, i Tvoje rane nas ne bole

Još odonda vrijedi zakon da se valja čuvat lažnih optužbi
Jer tko laže, svjedoči lažno i kleveće - nije u Njegovoj službi

Zakon je davni o sedmom danu: počinku je posvećen i Njemu
Nama je to nedjelja, dan odmora i Zahvale Bogu, na svemu
A znamo da je sveta misa najbolja molitva i zahvala
Tamo nas Bog čeka da bi mu naša srca svoj prinos dala.

Kad bi vjerovali da je Hostija živi Isus što dolazi posred nas
Ne bi se libili da mu dođemo blizu i u Njega tražimo spas
I ne bi se neki pravdali: 'mi kod kuće molimo i vjerujemo'.
Išli bi iz ljubavi, a ne jer Zakon kaže da nedjelju poštujemo

Na velike blagdane posebno se valja sjetiti Božjih djela
kojima nas je Božja ruka i Njegova milost spašavati htjela
U otajstvo Božića i Uskrsa vidimo - s Neba dođe Ljubav čista:
Bog je postao čovjekom i pobjedio smrt u osobi Isusa Krista

***

I kao što je nekad Bog Izraelcima pomoć obećavao dati
Ni mi mu nismo manje vrijedni, ni nama pomoći ne krati,
I dao nam je Isus sredstva spasa: u svetim sakramentima,
A obdario nas je i Majkom svojom, i svecima i anđelima

Hvala ti za sve te dare Bože kojima se i propuštamo služiti
Kad nemamo naviku s takvim se tvojim društvom družiti
Tko može reći da je Tebe i zagovornike na nebu zazivao
A da mu nisi pomogao i da si se Ti daleko od njeg skrivao?
...

Oprosti nam Oče nebeski za propuste i takve vrste
Na svoju štetu pomoć propuštamo, ko pjesak kroz prste
Oprosti svima nama što se tako malo Tvojim darima služimo
Oprosti nam što se na zemlji s Nebom tako malo družimo...

- 07:39 - Komentari (0) - Isprintaj - #

BUDITE NAROD SVET

............................................................................................................................................................................................................

Toliko je vremena od Mojsija prošlo al Božja želja je ista
Da i mi budemo narod svet, da nam srca budu sveta, čista
On je Otac koji djecu kroz povijest spasenja i odrastanja vodi
Al On je uvijek isti i uvijek želi da živimo s Njim, u slobodi.

Bog i nama daje priliku da njegovi budemo, da s njim živimo
Al koliko je to nama važno, koliko se drugim stvarima divimo?
Bog želi da slušamo njegove riječi radi našeg dobra i sreće
Al koliko mi shvaćamo da od te sreće s Njim - nema neke veće?

I možda nas često na tom putu obzir svrne: jer što će reći ljudi?
Kao da je više važno što ljudi misle, što smrtno srce sudi?
Važno je jedino čuvat tu želju: Bogu svom ugoditi – što više
Ne gledajuć na zlu namjeru nekih, već što Božja ruka piše
...
Isuse, ti si rekao: 'Budite savršeni ko Otac vaš na nebesima!'
Kako uzvišen zadatak
za ljude što se od Početka kupaju u grijesima!
No kako čovjek uopće dobar može biti bez pomoći svete Tvoje?
I kako će savršen biti –
ako ne pusti da Tvoje ruke njegov život kroje?
...
TI znaš, Isuse, da nije moderno biti ni dobar ni svet
I znaš... ako to netko poželi, prezret će ga ovaj svijet
Zato si i rekao: 'Budite u svijetu al ne budite od svijeta!'
'Uska je staza u Život, a široka ona u propast' i prokleta...

Pomozi nam Oče da naše srce Tvoju usku stazu traži
Da nam ne bude neki širok, prostran i udoban put - draži
Pomozi nam da volimo ono što Ti voliš, što je Tebi drago
Čuvaj nas u Ljubavi svojoj, da nam to bude najveće blago.


- 07:38 - Komentari (0) - Isprintaj - #

NASTAVAK PROPISA

.....................................................................................................................................................................................................
Image and video hosting by TinyPic
...............................................................................................................................................................................................................
Ako bi se tko zatekao u štali, kako se lopovski vlada
Nije podložan osveti onaj tko bi ga udarcem usmrtio tada

Tko pusti svoju stoku da na tuđu njivu il vinograd uđe
i njegova stoka pobrsti plodove - treba nadoknaditi tuđe
Tko zapali vatru a ona zahvati i nečije žito, mada to nije htio
Tko je vatru zapalio isto bi štetu nadoknadio

Kad se kod znanca položi novac il kad se kod njega čuvaju stvari
pa mu budu pokradene. Isto mora nadoknaditi, kaže zakon stari

Ako se lopov ne pronađe vlasnik se ima Bogu pokazati
A da on to nije učinio mora se pred Bogom dokazati

Bog je bio onaj tko je proglasio krivca u sporu o pronevjeri
A dvostruka odšteta je kazna što se krivcu odmjeri

Ako se susjedu povjeri koje grlo stoke pa mu se što dogodi,
nek dokaže da nije kriv što blago ta nevolja pogodi
A ako dokazati ne može, pred Jahvom se treba zakleti.
To vlasniku to treba biti dovoljno, ne nada se nekoj ošteti
Ali, ako se dokaže da je ipak ukrao - mora dati nadoknadu
Ako kaže da je zvjer kriva – onda se rastrgani komadi za dokaz dadu

Ako tko djevojku zavede i s njom legne - treba je uzet za ženu
Ako je njen otac ne da, tad u srebru ima dati ženidbenu procjenu
I još je mnogo drugih propisa kojim su se kažnjavali krivi
Tako primjerice za vračaricu je rečeno-ne dopusti joj da živi
Tko bi počinio bludni grijeh sa živinom smrtna kazna je bila
A ista je kazna i onda kad bi se kakvom idolu žrtva prinosila

Pridošlici se ne bi smjela nanositi nikakva nepravda niti tlaka
Jer i sami su se mogli sjećati dana u Egiptu i tamošnjeg mraka

Ako bi tko ucvilio udovicu i siroče pa oni zavape Bogu tada
Njegov gnjev bi se raspalio i uslišio bi ih On - njihova Nada.
Za to ucviljenje pogubljenje mačem bi krivcu uslijedilo tad
Tako te bi žene njihove ostale udovice, a djeca im siročad

Za pozajmicu siromahu nije bilo dopušteno kamate naplatiti
A ako se od susjeda uzme ogrtač, do kraja dana morao se vratiti

Dalje zakon govori, što i danas znamo, nek se 'ne huli na Boga'
No također kaže dalje... ' niti psuj glavara naroda svoga'

Ne oklijevaj s bogatim prinosima gumna ili mladog vina
A u prinosu Meni daj i prvorođenca, svoga sina
A i prvina od blaga imala je biti Bogu prinos svet
Nakon što prođe sedam dana odkako dođe na svijet

Nek se ne jede meso od životnje koja je zvijerima bila plijen
... I budite svet narod – narod meni posvećen!


...

- 07:37 - Komentari (0) - Isprintaj - #

15.07.2014., utorak

OSTALI PROPISI

............................................................................................................................................................................................................
Image and video hosting by TinyPic
Podsjeti Bog Izraelce kako su svjedoci bili da im On govori
Te im reče da se čuvaju bogova što ih ljudska ruka stvori
I zatraži da se pravi žrtvenik od zemlje il od neklesana kamena
I gdje god ga Mojsije spominje bit će mu duša blagoslovljena
...

A kakve danas žrtvenike Bože od nas želiš?
Može li i stol biti žrtvenik kojem se veseliš?
I kad tko prikazuje rad na zemlji, rad na polju
Ne čini li, ko na žrtveniku, Tvoju svetu volju?

No, nema žrtve usporedive sa žrtvom na oltaru
zato Ti hvala ti na toj žrtvi, na tom svetom Daru.
Pomozi nam cijeniti tu Kalvariju prisutnu i nama
Jer u svakoj misi opet tu je Srce što se slama...
***Kad robovanju Hebreja šest godina mine
sedme godine mogao je otići bez otkupnine
Ako bi mu gospodar ženu pronašao i ona mu rodi
Gospodaru ostavlja i ženu i djecu kad se oslobodi
No, ako rob kaže da voli svoju čeljad i da slobodu neće
Onda ko znak trajnog služenja - na bušenje uha kreće
Ako bi koji gospodar ropkinju odredio svomu sinu
Kao o kćeri njegove ruke ima da o njoj brinu
ako sin hoće i drugu, pa se i druga ženidba dešava
onda prvoj ne smije uskratiti nikakvih ženinih prava

Kako se pravda morala očitvati već u životu ovom
tako se nekad i čuditi možemo nad Božjim slovom
No opet znamo da je tada bilo neko drugo vrijeme
I za njih je to bilo pitanje pravde, nije bilo dileme

Tako je za hotimično ubojstvo smrtna kazna slijedila
Jer to je za njih bio dokaz da je pravda pobjedila
Ako tko nije hotimično ubio nego po nesreći
Ubojici se moglo odrediti mjesto gdje će pobjeći

Ako tko udari roditelja ili se njihovu proklinjanju poda
Ako tko otme čovjeka, bilo da ga zadrži ili da ga proda ...
Ma kako nekom ne izgledali tako strašni ti slučajevi razni
Počinitelji ti imali su se predati - oštroj, smrtnoj kazni

Ako bi se u tučnjavi netko ozlijedio pa ozdravio
krivac bi neku bi naknadu ozljeđenom ostavio
Za gubitak vremena i njegovo potpuno izlječenje
Morao bi nadoknaditi nečim - za štete počinjenje
...

Ako vlasnik tuče roba pa ovaj od batina premine
Ima se osvetiti. Al ako se oporavi - osveta ga mine.
Ako se žena trudna udari pa od udarca pobaci dijete
Mužu se ima nadoknaditi za stvaranje takve štete
Bude li u tuči drugih zala nalagala se kazna jednaka
A kažnjena je imala biti i rana i modrica i opeklina svaka
Taj zakon nama danas može izgledati grub
Jer u načelu glasi: Oko za oko, zub za zub...
Dobro su imali znati tu kaznu oni što se tuku:
'Modrica za modricu, noga za nogu, ruka za ruku...'

I za govedo bi kazna bila ako bi naopako bilo
Ako bi bolo – ubilo bi se, a vlasniku bi se oprostilo
No ako je govedo i prije bolo, pa bode opet i nekog usmrti
Onda vlasnik njegov također ne bi lako pobjedao smrti
Mogao je za svoj život otkupninu platiti
I jedino tako od sebe srdžbu kazne odvratiti
Tko bi tuđem govečetu štetu prouzročio
To bi nekako nadoknadio, vlasniku unovčio
A tko bi veće goveče ukrao morao bi - pet za jedno dati
Što god je s tim učinio, ako je krao - umnoženo vrati
...
I danas bi mi često na ranu ranom uzvratili
Makar kažemo da se ne bi na stari zavjet vratili
Da smo uistinu kršćani, možda je to tek naša mašta
jer Isus svog učenika ne uči osveti nego da prašta

...............

Daj nam, Bože, srce spremno na opraštanje svima
Daj da Tvojom ljubavlju odgovaramo dobrima i zlima
Učini srca naša po srcu svom, srca koja praštat žele
A neka nas i mali pomaci na dobro u drugima – vesele.

- 09:59 - Komentari (0) - Isprintaj - #

DESET ZAPOVIJEDI

...........................................................................................................................................................................................................
Onda Mojsiju zapovijedi Bog govoriti krene:
Ja sam Bog vaš i nemajte drugih bogova uz mene!
Da se sjete da je on taj koji ih je iz ropstva izbavio
Da ne bi narod, susrećući pogane, njihove bogove slavio

Upozori ih da se ne klanjaju ničem što načini ljudski dlan
Nekom liku il obličju, jer reče – On je Bog ljubomoran
Reče i da kažnjava grijehe onih koji ga mrze i Njega gube
A milosrđe će iskazati na tisućama, onima koji ga ljube
Image and video hosting by TinyPic
Dalje reče: Ne uzimaj ime Jahve Boga svoga uzalud
I Dan Gospodnji svetkuj, tad neka stane tvojih ruku trud
Taj dan neka ne radi nitko u tvojoj kući jer to je dan svet
Jer i Jahve se odmarao sedmi dan nakon što je stvorio svijet

Poštuj svog oca i majku svoju da imaš na zemlji život dug!
Ne ubij! Ne čini preljuba (gdje se u nevjeri vara bračni drug)
Ne ukradi! Ne svjedoči lažno na bližnjega svoga !
I ne poželi žene ni stvari tuđe, ni išta što je bližnjega tvoga!

...

I dok je Bog u svojoj slavi i moći s Mojsijem govorio
Znakovima sijevanja i grmljavine o Prisutnosti je zborio
A narod što stajaše podno brda, tresao se od straha
Mislili su kako bi i umrijet mogli od jednog Božjeg daha

Mojsiju rekoše nek On s Bogom priča, pa su u nj oči uprli
Bojali su se, ako njima Bog progovori, da bi od straha umrli
Ne bojte se, Mojsije im reče, Bog je došao da vas kuša
Da osjetite strah i ovaj strah da dobro upamti vaša duša

Narod ostane podalje dok je na brdu gust oblak bio
Pa se Mojsije uspne gore gdje mu je Bog izbliza govorio
Bog mu reče o žrtveniku koji ima od zemlje sagraditi
I još mnoge propise, što se u određenim prilikama ima raditi
...
Bože dragi, Oče naš, te iste zapovijedi i nama si dao
I već si tada, kao Sveznajući, i ljude današnje znao
Znao si već tada što ćemo držati i protiv čega griješiti
Ti koji karaš zbog grijeha, raskajanu djecu znaš i tješiti

Izraelci su bili svjesni da si Ti taj koji daješ Riječi s neba
Bili su svjesni da ih za vijeke vijekova zapamtit treba
Pa ipak se o Te zapovijedi ogriješiše kad sjećanje ode
Zaboravili su Te i pustili da ih neki drugi 'bogovi' vode

Izgubio je narod i ljubav i strah i strahopoštovanje
Toliko drugog postalo je važnije nego TI i o Tebi znanje
Zar nije baš tako u ovo naše vrijeme kad se Bog zaboravlja
A bog novca, uspjeha, užitka ...- na prvo se mjesto stavlja

Treba li zagrmit s neba, treba li se zemlja strašno tresti
Da bi se narod odlučio u poniznoj molitvi s Tobom sresti?
Treba li se narod pobojati da će u nevolji nekoj umrijeti
Prije nego li ostavi idole i konačno se Boga svoga sjeti ... ?

O Bože, pomozi nam da se držimo Tvojih svetih zapovjedi
Zakon Tvoj vječni, nek u srcima našem nikada ne blijedi
Taj Zakon Tvoj - svojom rukom svetom na moju dušu stavi
Da ga srce zbog nikog i zbog ničeg ne odbaci il zaboravi ...

Sve što vam kaže učinite! – sjećamo li riječi Majke Marije?
Ili su Božje zapovijedi nešto dosadno, a tražene su - igrarije?
Marijo Majko, ljubavi nam daj za ono što nam Bog želi reći
I daj da shvatimo da je slušanje Boga pravi temelj našoj sreći

- 09:33 - Komentari (0) - Isprintaj - #

14.07.2014., ponedjeljak

DOLAZAK NA SINAJ

...........................................................................................................................................................................................................

Image and video hosting by TinyPic
Tri je mjeseca otkako su iz zemlje ropstva izišli
Pa su nakon dugog hoda i do brda Sinaj prišli
Tu u pustinji pred brdom njihov tabor je bio
A na brdo nitko osim Mojsija i Arona nije smio

Mojsiju je Bog još iz gorućeg grma bio rekao
Da do tog brda k Njemu dođu, pa je to i dočekao
Ode Mojsije na brdo dok je narod ostao dolje
Da čuje opet taj glas s Neba, taj glas Božje volje

I reče Bog: Na orlovskim krilima sam vas nosio
narode izabrani, kojeg sam za vjernost prosio
Bit ćete mi narod svećenika, narod svet
biti ćete mi predraga svojina mimo cio svijet

No da bi to takvi bili - morate mi vjerni biti
Držati moj Savez i Njemu se pokoriti...
Mojsije kaza narodu za Savez što se ne smije kršiti
A narod jednoglasno reče da će volju Božju vršiti

Tad Mojsije opet ode pa kaza Bogu njihove riječi
A Bog će njemu da u penjanja na brdo narod spriječi
Brdu, ko drvu spoznaje dobra i zla - nisu smjeli prići
Ni podnožja se dotaknuti jer će ih smrt stići

A prekosutra će se On u gustom oblaku spustiti
Govoriti s Mojsijem, a tek kasnije narod gore pustiti
Na otegnuti zvuk trube mogu i oni ići - tako Bog odredi
A do tad se posvetiti trebaju kako propisuju obredi

Kako reče Bog tako je bilo – gust se oblak nad brdo nadvio
S munjama i gromovima kao znacima, Bog je tu očito bio
Bog je u obliku ognja sišao i brdo Sinaj se zavilo u dim
Narod ostade dolje a Mojsije ode pričati s Njim

Dim se dizao kao dim iz neke peći
A onda je bivao sve veći i veći
Brdo se treslo i zvuk trube dođe
A samo Mojsija Bog pozva da pođe

Kad se popeo Bog mu opet naredbu istu prozbori
Da se narod ne penje na brdo, neka ih upozori
Jer mnogi će poginuti ako se penjati odrede
Zato neka im granice stavi, a onda i Arona povede
...

I danas bi Bog silaziti mogao i grmljavinom govoriti
Al tišina se njemu sviđa i preko nje nam želi zboriti
Kad dođem na sat klanjanja pred Presvetim
Zašto da se naroda ovog i brda onog ne sjetim?

Jer isti je to Bog uz zvukove trube ili lagan stih
Onda je bio tako glasan, a danas tako tih
Onda je on sam dizao dim, a sad mi tamjanom kadimo
I ako nam ne govori osjećajima, mi se lako hladimo

Mi bi mu možda samo pjesmice slatke pjevušili
A kad bi znali Tko je on od tog znanja bi se srušili
I danas se razni tabori traže, kao molitvena mjesta
Al često se bez promjene vraća i odluka čvrstih nesta

...
O daj Bože da iz molitava uvijek izlazimo bolji
I da spremniji budemo prepuštanju Tvojoj volji
Ako ti obećajemo da ćemo čuvati Riječ Tvoju
Daj da to i vršimo, odlučni u životnom boju

Marijo, Majko, pomozi nam da Tebe slijedimo
da prekršenim obećanjima Boga ne uvrijedimo
daj da čuvamo Riječ Božju i u srcu prebiremo
s Bogom u srcu da živimo i jednom umiremo

- 14:50 - Komentari (0) - Isprintaj - #

13.07.2014., nedjelja

JITRO I MOJSIJE

...........................................................................................................................................................................................................
Čuo Jitro, Mojsijev tast da je narod izišao na slobodu
Pa povede njegovu ženu i sina dva, te do njega odu
A Mojsije i narod su na Božjem brdu bili utaboreni
Iako na slobodi, od nevolja raznih bili su umoreni
Image and video hosting by TinyPic
Zagrlio Mojsije Jitra pa mu pričao kako je put tekao
O nevoljama na putu i izbavljenju sve mu je rekao
Jitro se radovao njihovu izbavljenju iz Egipastskih šaka
I što je tako kažnjena egipatska nepravda jaka

Sa žrtvom paljenicom i prinosom hvalio je Jitro Boga
Slaviše Mojsije, Aron i starješine naroda Izraelskoga
Sutradan Mojsije sjede da među narodom pravdu kroji
A koliko naroda pred njim dođe Jitro ih previše nabroji

Vidje Jitro da će takav posao Mojsija sasvim iscrpiti
Jer ne može on za svima njima te nesuglasice krpiti
Zato mu kaza da izabere u narodu razborite ljude
Pa da oni i bez njega, po Božjem, manje stvari sude

A samo one veće probleme koje sami riješiti ne mogu
Neka donesu njemu da im on kaže kako se sviđa Bogu
Reče mu: Olakšaj sebi breme, nek ga oni nose s tobom
Pa Mojsije olakšan tako i učini, uze još sudaca sa sobom
...

Hvala Ti Bože za sve one koji su slušali naše probleme
Što su darovali svoje vrijeme i strpljenje za naše dileme
I možda smo često uzimali tu pomoć zdravo za gotovo
ne cijeneći pravo što smo naišli na Putu na mudro slovo.

Oprosti nam, Oče, nezahvalnost za savjete dobivene
Oprosti nam Isuse, zbog nas suze i kapi krvi prolivene,
Oprosti nam Duše Sveti nemar za Tvoja nadahnuća,
Oprosti nam Majko, za trenutke i od tebe odmetnuća

Oprosti nam, Bože, kad u molitvi dosadni, sipamo riječi
Bez srca raskajanog i bez želje da se u poniznosti kleči
Oprosti nam što smo se nekako udaljili od Riječi Tvoje
I ne vidimo više ispravno svijet što tone u crno-sive boje

Neka nas problemi potaknu da od tebe odgovor tražimo
Na koljenima da molimo i jedni druge na putu snažimo
Ti Bože Stvoriteju najbolje poznaješ srca koja si stvorio
TI im govori i danas svojom Riječju kojom si nekad govorio .
..

...
- 18:04 - Komentari (0) - Isprintaj - #

POBJEDA NAD AMALEČANIMA

.................................................................................................................................................................................................................

Kod Refidima dođu Amalečani pa se s njima zarate
Al oni ne znaju da Izraelce Božje oči pozorno prate
I neće Bog dopustit da narod od neprijatelja gine
On koji se dosad brinuo o njima i o toj bitci brine

Mojsije reče Jošui da zapodjene borbu s njima
Dok on bude molio, Jošua će u boj s momcima
Na brdo Mojsije Arona i Hura povede i štap uze
Podiže štap prema nebu i Bog se za njih zauze
Image and video hosting by TinyPic
Dok je Mojsije ruke sa štapom držao uzdignute
Amalečani su bili nadjačani i već poraz slute
A kad Mojsije klonu, Aron i Hur držahu mu ruke
Pa ih konačno u pobjedi Bog izvede iz te muke

Potom Mojsiju Bog reče da to u knjigu zapiše
Da se sjećanje na to Jošui i narodu nikad ne izbriše
'Jahve mi je stijeg!' – Mojsije žrtveniku ime da
Da je Bog pobjednik u toj bitci neka svatko zna ...
...
Dragi Bože ti imaš moć nad dobrima i zlima
Ti ni danas ne gubiš moć nad neprijateljima
Pa ipak nekad puštaš da oni nadjačavaju nas
I da tamo pod križem da stojimo tražeći spas.

Ti puštaš da zlo vlada, a da križ bude stijeg naš
Koliko nas stvarno Tvojih ima – i po tomu Ti znaš
Jer pobjeda naša - nije u slavi i čudesima raznim,
Ona je u Nebu zapravo, a ne u hvalama ispraznim

Hvala Ti i što puštaš da osjetimo svoju nemoć
Pa u pomoć zazivamo Tebe i Tvoju svemoć
Zlo i duh ovog svijeta želi i u crkvi zavladati
I tko bez molitve živi - lako može stradati

Bez molitve ni želje nema da se bude bolji
umjesto Tvojoj, čovjek se prepusti svojoj volji
I u crkvi može biti a da njime prolaznost vlada
Pa pred neprijatejem, u borbama, brzo pada

Što drži čovjeka u boju ako ga molitva ne drži?
Slab pred borbama života - kako da izdrži?
Ako u njem ljubav i vjera nije uistinu jaka
zar Te neće ostavit za uživanje srebrnjaka?

Neprijatelji nisu samo izvan Crkve već i unutra
Ko vuci u janjećoj koži iščekaju svako sutra
Njima nije cilj građenje već potajno rušenje
Srca okorjela u grijehu, ne znaju za skrušenje

Daj nam, Bože, u borbama dobro otvorene oči
Da se neprijatelj prepozna i hrabro s njim suoči
Tko god nas od Dobra odvraća taj Zloga sluša,
A nekad se i u crkvi krije neprijatelj naših duša...

Daj nam, Oče, u borbama više pouzdanja u Te
I pomozi nam u životu izabrati prave pute
Oprosti nam što ne shvaćamo da si Otac nama
Daj da se ne strašimo pred životnim nevoljama

Oprosti nam Isuse, kad poželimo križ zaobići
Kao da svejedno neće odnekud nam prići
Pomozi nam shvatiti kako je u križu spas
Nek pod križem duže stojimo, pa Ti uči nas

Oprosti nam Duše Sveti, TI koji si Božja moć
Što te ostavljamo po strani, a TI želiš doć
Budi s nama svaki dan, nama vladaj više,
da duša s Tobom moli, radi, odmara i diše

Pomozi nam Majko, ženo jaka, pod stijegom križa
Nek u trpljenjima i tvoja ljubav bude nama bliža
Marijo, Majko Isusova - budi nama majka sada,
I ne daj da klonemo, da nas malodušnost svlada

- 07:54 - Komentari (0) - Isprintaj - #

12.07.2014., subota

VODA IZ PEĆINE

.............................................................................................................................................................................................................

Daj nam vode piti! – vikao je opet narod žedan
I sav njihov put do sada nije im se činio vrijedan
Kroz pustinju Sin do Refidima ih je Mojsije doveo
Al očito je Bog puno nezahvalnika na taj put poveo

Zašto si nas izveo iz Egipta? Zašto žeđu moriš nas
Pa i našu djecu i stoku? Daj nam piti, daj nam spas!
O Bože, što ću s ovim narodom?, Mojsije je vapio
I Bog mu kaza da uzme štap, da bi se narod napio...
Image and video hosting by TinyPic
Njime je trebao je po pećini udarit, pred očima sviju
A iz pećine će poteć voda, da se žedna usta napiju
Masa i Meriba, bijaše to mjesto što po svađi dobi ime
Jer se tu narod na Mojsija bunio i svađao s njime...

O kako nezahvalan narod može biti nakon mnogih čuda
Kako i nakon svega što učini i Mojsija mogu proglasiti luda
Zar na njihove oči Bog nije činio tolike znake i čudesa
A oni su opet prestali vjerovat u Njegovu pomoć s Nebesa
...

Daj da Ti mi zahvalni budemo, Oče naš na nebesima
Ne prepusti nas Zlomu i njegovim mrmljajućim grijesima
Ispuni naša srca zahvalnom pjesmom i kad se čini da te nema
Nek ne presahne nam vjera da Tvoja srce bdije, a ne drijema

- 15:32 - Komentari (0) - Isprintaj - #

MANA I PREPELICE (glad u pustinji)

........................................................................................................................................................................................................

Uskoro narod požali što ode od faraonova trona
Jer zbog hrane sad mrmljaše na Mojsija i Arona
Tamo smo imali svoje lonce i kruha do mile volje
Zar želite da pomremo? Zar nam je sada bolje?

Bog tad reče Mojsiju da će im kruh dažditi s neba
A narod neka skuplja samo koliko mu za dan treba
Tako će Bog vidjeti dal vjeruju, tako će ih iskušati
Vidjet će, kad budu skupljali, hoće li Ga poslušati

Bog odluči tu večer dati meso a ujutro manu, obilje kruha
A narod je i u oblaku tada vidio prisutnost Njegova Duha
Prepelice navečer prekriše tabor da bi mesa mogli jesti
A ujutro će ih opet milost Božja preko mane susresti
Image and video hosting by TinyPic
Čudesna bijaše ta hrana što je zemlju pokrivaše
A oni što tjeskobno brinuše za sutra, manu sakrivaše
Vidje i Mojsije da ne vjeruju Bogu pa ga to rasrdi
A hrana što im je bila višak to se ucrva i usmrdi

Samo šestog dana mogli su skupljat za dva dana
I tog subotnjeg dana ne bi im se ucrvala hrana
Tako Bog svoj narod nije prestajao kušati
I gledati pomno hoće li Njega slušati ...

A za mrmljanje Mojsije im kaza: Vi ne mrmljate na nas
Tko smo mi? Bog je onaj koji vam neprestano šalje spas
Vi ne mrmljate protiv nas nego, zapravo, protiv Boga
Makar On ne prestaje biti posred naroda svoga

...

O Bože, i mi smo taj narod što za sutra brine
Pokaži nam kako da se srce Tebi, u slobodi, vine
Oslobodi nas od nepotrebnih briga, vjeru nam daj
I kruh svagdašnji nam daj, al još više vječni raj.

Što ako nam katastrofe i vrijeme gladi donose?
Pa pretvoriš ljude u prosjake što od Tebe prose?
Što kad oteža jaram ropstva pod bezbožnom vlasti
hoćemo li bez vjere i pouzdanja u Te – pasti?

Tebi nisu nepoznati ni naši problemi ni jadi
Ti nas spasit možeš od nevolje svake, pa i od gladi
Zašto se onda toliko brinemo za stanove i hranu
Zašto s povjerenjem ne živimo u današnjem danu?

O kad bi znali za kruh svagdašnji samo pitati
A ne brinuti za budućnost i tamo brigom skitati
A briga ta - nije li način da Tvoju moć obuzdamo
Umjesto da slobodni budemo i u Tebe se uzdamo?

Oprosti nam Oče kad god lutamo u brizi
I ostavi naša imena upisana u Svojoj knjizi
Ne daj da nas od Tvoje ljubavi briga neka dijeli
Ta ona ima tisuće načina da nas razveseli

Marijo, Majko, ženo pod križem, moli za nas
Da gledamo u Sina tvog koji jedini je Spas
Uči nas pouzdanju u Boga, u vremenu zlom
da kroz život idemo hrabro prema cilju svom
...

- 07:37 - Komentari (0) - Isprintaj - #

11.07.2014., petak

ČUDO NA IZVORU VODE, U PUSTINJI

.......................................................................................................................................................................................................
Nakon Crvenog mora pustinjom narod pođe
Al opet brzo, bez vode, u nove kušnje dođe
Tri dana bez vode, umoran im bio korak
A kad konačno izvor nađu, on bijaše gorak.

Tu Bog opet narodu pokaže da im nije daleko
Pa kaza Mojsiju da u vodu ubaci drvo neko
Mara se zvao taj izvor s kojeg nisu mogli piti
Al Bog će i tu vodu čudom slatkom učiniti
Image and video hosting by TinyPic
Naći pitku vodu u pustinji to je pravo slavlje
uz Božju Riječ: Ja sam Jahve koji dajem zdravlje
Prisjeti ih Bog kako je Egipćane predao sudu
Te narod obaveza da Njegovu zakonu vjerni budu

I opet narod zadovoljan, nastavio slijedit vođu
Te nakon nekog vremena u mjesto Elim dođu
Dvanaest i izvora i sedamdeset palmi tu se stvore
Pa se Izraelci u toj oazi, uz vodu, mirno utabore

...
Samo žedan čovjek zna kolko mu znači pitka voda
i uistinu ako je ponestane što mu znači i sloboda?
I danas živimo u strahu da je jednom neće biti
A što će nam onda išta – kad nemamo vode piti?
...
U iskustvu zagađenja - dobro je pamtit i ovu zgodu
Bog može i od gorkog stvorit pitko i žednome dati vodu
Bog, stvoritelj, što je svijet stvorio pun raznolikih divota
više od vode obične želi nam dati vodu vječnoga života.
...
Koliko Bog žeđa da ljubav njegovu tražimo, da bude bliža
Mogu nam pomoći i riječi Isusove što ih reče s križa:
'Žedan sam!' reče, kao da stvarno tek za vodom žeđa,
a žedan je za svakim, pa i onom tko mu okreće leđa
...
'Žedan sam!' – nek ta Riječ Božja odzvoni u našem uhu
Pa shvatimo koliko žeđa da se svatko od nas rodi u Duhu
Svatko od nas je izvor koji može biti gorak ili pitka voda
Što želimo biti za druge? To je naš izbor, naša sloboda.
...
Daj Isuse da pored Tvoga križa stanemo ko pored izvora
Nek Tvoj probodeni bok bude izvor svakog našeg izbora
Operi nas od naših gorkosti i nečistoća koje ti se ne mile
Pa da nas Tvoja krv mjenja i Tvoje suze što su za nas lile.
...
Marijo, Majko, što si stajala podno križa, srca probodena
Budi uzor onima što pate, budi uzor svih majki i žena ...
Kad krenemo pustinjama života, u žeđi, umorni od hoda,
Nek izvor Ljubavi Božje, kao tebi, bude naša draga Voda

...
- 18:21 - Komentari (0) - Isprintaj - #

ZAHVALA ZA IZBAVLJENJE


.....................................................................................................................................................................................................................

Image and video hosting by TinyPic
Zapjeva Mojsije Bogu što ih čudesno izbavi
I tako se čudesno na moru crvenom proslavi.

Bog je moja snaga i pjesma, njega ću slaviti
On je Bog oca mog, njega ću veličati.

O hvala Ti Bože, ratniče hrabar što si u nevolji s nama
Što si nas izbavio od neprijateljskih šaka i morskih tama

Zar mogu protiv tebe naoružane sile dvorske
Poput kamena potonuli su u dubine morske

Desnica Tvoja pobjedu nam slavnu donese
A zločince nepokajane mrak dubina odnese

Dubine si otvrdnuo kad su ko bedemi stajali
Pa ko slamu progutao one što se nisu kajali

Mislio je neprijatelj nesreću i zlo po nas
Al Tvoja svesilna moć nama je bila spas

Učinio si da su ko olovo teški postali
I kažnjeni tako teški u moru su ostali

Tko je kao ti da nam u nevoljama stane u obranu
Tko je kao Ti da nas povede Tvom svetom Stanu

Milost Tvoja je na našoj strani
Milost Tvoja nas od zla obrani

Kad neprijatelji čuše što se na moru zbilo
Prevelikim i prestrašnim sve se to učinilo

Strah i trepet ih počeo sve redom obuzimti
U strahu da će Bog i od njih živote uzimati

Strah i trepet otvarat će puteve pred nama
I ići ćemo dalje, prema davnim odlukama

Svi knezovi, svi glavari pred Tobom se tresu
Kad vide kako si moćan, a kako oni slabi jesu

Dovest ćeš nas Bože u svoju zemlju Obećanu
Tvojom moći nakon ropstva zora nam osvanu

A dvorane što za nama u potjeru krenuše po moru
Ti ko kamen ostavi u dubinama, ne vrati ih dvoru

I sestra Mojsijeva, proročica Mirjam bubanj uze
Zapjeva pjesmu Bogu pe i druge zahvalnost obuze

Zapjevajte Bogu jer se slavom proslavio,
Nas je izbavio, a konjanike u moru ostavio ...
...

Tvoj je narod oduvijek napadima okružen bio
Al ti Crkvu svoju nisi posve samu ostavio
U službi je njenoj Duh Branitelj, Duh Sveti
Da bi se mogla u svako vrijeme zlu oduprijeti
...

Teško je nekad razumijeti Riječi o ljubavi prema svima
Prema dobrima i zlima, čak i prema našim neprijateljima
Spremnost na opraštanje ti u naše srce trajno stavi
al pomozi nam da ne budemo naivni već i mudri i lukavi
...

Daj da Te veličamo zbog svih Tvojih djela
Nek Tvoju slavu pronose naša smrtna tjela
Nek nas u tomu ne zaustavi nikakva zloba
Daj da Ti vjerni ostanemo sve do groba ...

- 07:09 - Komentari (0) - Isprintaj - #

10.07.2014., četvrtak

PRELAZAK PREKO CRVENOG MORA

..................................................................................................................................................................................................................
Image and video hosting by TinyPic

Iziđoše Izralelci iz ropstva, kako Bog je htio
I pokazivao im je kuda, makar duži put je to bio
Reče još: 'ako vide ratove mogli bi se u Egipat vratiti'
Zato ih povede okolo i odluči opet znacima pratiti

Dva stupa im dade za noć i dan, od ognja i oblaka
Stalno su pred njima bila ta dva velika znaka
Onda Bog Mojsiju reče neka se utabore na jedno mjesto
A on će u sumnjama opet uzdrmati faraonov prijesto'

Otvrdnut će faraonovo srce i neće mu prošli potez biti drag
S konjima i konjanicima htjet će ih opet vratiti natrag
Jer tko da im služi ako ove jednom izgube za sva vremena
Tko da radi poslove teške, tko da im nosi teška bremena

Vidješe Izraelci da su Egipćani u potjeri za njima
Pa izgube povjerenje i predaju se zlim mislima:
'Zar nije bilo u Egiptu grobova da tamo umremo
Zar smo dovde trebali doći pa da ovdje poginemo'

Ne bojte se braćo, tješio ih Mojsije, vjerujuć u Božju moć
'Ne bojte se, On je obećao, On će nam u pomoć doć'
I kako Mojsije reče Božja pobjeda na pomolu je bila
Faraonova se vojska u čudu pred oblakom zaustavila

Zašto zapomažete? – pita Bog... i Mojsiju zapovjedi -
Da pruži svoju ruku nad morem i tako more da pobjedi
Mojsije podiže ruku i more se poče valjati ko ludo
Dok ne nasta put po sredini - pravo Božje čudo!

Izraelci su mogli prijeći preko mora, ko da vode nema
Bog dade da po suhu prelaze, između vodenih bedema

A anđeo Božji faraonu put zapriječi dok su ovi išli
Kolima zakoči točkove da narodu njegovu ne bi prišli
Tek kad je narod prešao preko mora na drugu stranu
Pusti Bog da nagrne vojska pa trčati za njima stanu

Nagrnu oni onim istim putem, po suhu, al Bog sve prati
Pa On reče Mojsiju da podigne opet štap i vodu vrati
Mojsije učini kako Bog reče i sve ih more crveno prekrije
Tako je bilo očito da se s Božjim planom igrati ne smije
...
Kako je lijepo znati da je Bog Gospodar svega
Kako je spasonosno vjerovati i uzdat se u Njega
On pomiče i mora ako treba, jer On ih je i stvorio...
Ako je četiristo godina šutio on je i progovorio!!!
...
O dragi Bože, zar su danas presahla Tvoja čuda?
Koliko dugo će se činiti da te nema, a Ti si svuda?

Reći će neki da spavaš, da te nije briga što narod luta
A Tebi nije nestalo ideja, ni vode, ni preko vode puta
Tebi nije nestalo Ljubavi za nas, ni kad naše nestane
Tebi je stalo do nas i kad bez Tebe provodimo dane ...

Neka nam i danas ne prestane govoriti Tvoja dobrota
Da ne bi postali ko nezahvalni pogani; kakva sramota.
Ima nas koji Ti još služiti želimo, makar slabi i jadni
I donositi Tebe onima koji su Tvoje Ljubavi gladni
...
Proveo si i nas kroz vodu krštenja, u život novi
Od robova grijeha postali smo Tvoje kćeri i sinovi,
Ne daj da zaniječemo ikad svoja krsna obećanja
Nek se srce naše svom Stvoriteju uvijek klanja

...
- 20:53 - Komentari (0) - Isprintaj - #

PASHA i NOĆ IZLASKA IZ ROPSTVA

........................................................................................................................................................................................................
Pasha -
Najveći je to blagdan za Izraelce do današnjeg dana
Kad se ropstva sjećaju i Božjeg izbaviteljskog plana
Tu naredbu Bog sam dade da je se sjete sva pokoljenja
gorka života u Egiptu, i one noći čudesnog izbavljenja

Krvlju jaganjčevom na vratima bio je raspoznavanja znak
Na dovratnicima i nadvratnicima, kad prođe anđeo jak
Gdje znaka bude - smrti neće biti, da se zna koga Bog bira
gdje Božja milost prebiva, tu Božja kazna čovjeka ne dira
Image and video hosting by TinyPic
...
I dođe noć u kojoj odluči Bog svoj narod izbaviti
I dade Bog naredbe kako se ima Pasha slaviti
Od pokoljenja do pokoljenja Bog taj blagdan odredi
I svemu što Bog naredi preko Mojsija narod se podredi

Kako reče Bog Mojsiju tako su Pashu imali slaviti:
Po jedno živinče na obitelj valjalo je pribaviti ...
Ako je obitelj bila manja mogla se pridržiti susjedima
Pa da se zajedno sjećaju što Bog jednom učini njima...

Tu noć o ponoći Bog pusti svoju kaznu nad ljude
Da vide što se događa kad Božje ruke pravedno sude
Egipćane je razlikovao od Izraelaca, jer svoj narod poštedi
A Egipćanima umru prvorođenci, Božja kazna to odredi

Na posljetku zala svih uvjeri ih Bog tim strašnim znakom
Te prepoznaju svi da je On Bog koji izbavlja mišicom jakom
To je bila noć izlaska izraelaca iz ropstva na slobodu -
A čekalo se dugo ovaj čas, četiristo trideset godina da odu

U velikom plaču egipćana Bog i izraelcima pokaza svoju moć
Te im kaza da se svako prorođenče otkupi u sjećanje na onu noć
Nek ti bude kao znak na tvojoj ruci i kao znamenje posred čela
Da vas je rukom jakom izbavio Bog i za vas učinio velika djela ...

Na brzinu su bili prevrte pekli, a bez kvasa se mjesilo
Jer ih tjeraše da odu, zbog svega što je narod zadesilo.
Nakon blagovanja, uputi se iz ropstva šest tisuća pješaka
Da se konačno nadišu slobode, tog željenog zraka ...

...

Bog je nekad puštao kaznu nad neposlušne ljude
I davao do znanja da se sva njihova djela pravedno sude
Kao što je činio nekad može i u ovim našim danima
Da se ljudi okrenu Bogu, da ih život vječni više zanima
...
Bog i danas želi Jaganjčevom krvlju označiti nas
Da vjerom u Sina Njegova postignemo vječni spas
Označeni križem na krštenju označava nas sobom
Da se Njegovim zovemo, kod kolijevke i pred grobom

...
Ko nadvratnik označen bilo nam je na krštenju čelo,
Hram u kojem Bog prebiva bijaše tad naše tijelo.
Iako nismo vrijedni izabranja Božjeg i njegova znaka
On nas križem izbavlja iz ropstva grijeha, iz mraka ...
...
Bog je želio da se narod sjeća njegovih spasenjskih djela
Želio je da simbole tog spasenja nose i njihova tijela
A da li naše ruke i naše čelo - križ i križanje dnevno vole?
Da li nosimo u srcu, s ljubavlju, križ i spasenjske simbole?
...
O da se barem i ja prekrstim prije svakog svoga djela
Da ne bude bez križa ni jutra ni noći, ni rada, ni jela
O da barem taj znak nosim u srcu s puno više poštovanja
Križ... taj sveti simbol našeg kršćanskog poziva i poslanja
...
Simbol križa u Isusovo vrijeme bio je simbol sramote
Al On ga posveti pa su radi njega mnogi dali svoje živote
Za pet svetih rana, za križ Isusov, nek naša duša bude stan
Nek križanjem i molitvom započne i završi svaki naš dan
...
Bože, kom židovi zahvaljuju Pashom – u sjećanju na ono spasenje
Tebe i mi na Uskrs slavimo što nam po Isusu donosiš izbavljenje
Ti si isti Bog, u vrijeme Mojsija i onda kad si poslao sina Isusa Krista
No židovi ga ne priznaše kao Boga pa naša molitva i vjera nije ista...
...
Po vjeri koju ispovjedamo daj da i živimo, da Isus naš bude spas
Nek moć grijeha i smrti zbog vjere u znak križa mimoiđe nas
Vodi nas iz ove suzne doline, s Marijom Majkom na pomoći
Nek nam ona bude zvijezda vodilja i po danu i po noći ...


- 10:01 - Komentari (0) - Isprintaj - #

09.07.2014., srijeda

NAJAVA SMRTI

...........................................................................................................................................................................................................


Image and video hosting by TinyPic

Nakon devet zala Bog se Mojsiju opet objavi
Pa mu zadnje zlo nad Egipćanima najavi
Nakon ovog zla faraon će ih sam potjerati
'Odlazite odavde!' - Na njih će se derati

Izraelske žene kucat će na Egipatska vrata
Te od njih dobivati darove, i srebra i zlata
Bog je taj što će učiniti da tako darežljivi budu
Prije nego narod njihov preda strašnom sudu

I poruči im Mojsije opet što je rekao Bog
Kako će noćas kazniti Egipat i faraona zlog
Svaki prvorođenac u Egiptu će umrijeti
A Izraelci, o kojima brine, vani neće smjeti

Između njih i Egipćana smrt će birati
Egipćane uzimati, a Izraelce neće dirati
Takav jauk nikad se tu nije čuo nit će se čuti
Kad se ova Božja kazna preko Egipta uputi

I znat će Egipćani da je On Bog, onaj koji će ih lučiti
i kroz ovo zadnje zlo konačno će to zauvijek naučiti.
Ni faraon više neće biti onako tvrda srca kao prije
Vikat će: Odlazite! Jer takvo zlo doživilo se nikad nije

U svoj toj drami - Mojsije je Božji glasnik bio
Samo instrument u Božjoj ruci, istinu im nije krio.
Zla vijest za egipćane - za izraelce će radost biti
jer će ih Božja ruka konačno iz ropstva izbaviti!
...
Kad bi Ti Bože danas zlima kažnjavao one što su krivi
Kad bi pomrli svi u smrtnom grijehu – koliki bi bili živi?
Kad bi nas danas, ko na Sudu, lijevo i desno dijelio
Kolike bi vječno osudio, a kolike vječno razveselio?
...
Srećom Ti si strpljiv dugo i često daješ šanse nove
A na žalost mnogi nit ne žele čuti Tvoj glas koji zove
TI si Otac dobar koji i danas opominje: dobri budite!
Činite dobro... Ne činite zla ... Opraštajte... Ne sudite!
...
Bože, ne dopusti da nas išta od Tebe odijeli
Nit da se srce naše ikad nekom zlu veseli

Majko naša, budi uz nas kad nas zlo želi savladati
Pouči nas kako Bogu vjerovati i Dobru se nadati ...

- 22:47 - Komentari (0) - Isprintaj - #

'ZAR VAM JE SRCE STVRDNUTO?'

(I Isus pita učenike)
...
..........................................................................................................................................................................................................
Nevolja je kruha ne imati, nevolja je gladan biti
A još je gora kad čovjek odluči oči vjere zatvoriti
Nevolja je bila i kad su učenici Isusovi zaboravili kruh
I Isus je tu, a oni samo jedan ponijeli, pa im klone duh ...

Zar vam je srce stvrdnuto? – Isus ih pita tada
čudeći se što ih tako lako malodušnost svlada
Podsjeti ih na umnažanje kruha i na sitost
Podsjeti ih da je On tu, Svemoguć, njihov gost
Image and video hosting by TinyPic
Zar vam je srce stvrdnuto? – dal se Isus obraća i nama?
Zar mi ne vjerujete nakon toliko vremena s vama?
Zar ne vjerujete da sam svemoguć, i nekad i sada?
Kakva to sljepoća i gluhoća u vašim srcima vlada?
...

Ako u mislima i moj duh s Isusom na putovanje krene
Neću li čuti kako zbog manjka vjere prekorava i mene?
Neću li čuti i meni upućene riječi jednom upućene njima
Riječi stroge zbog vjere slabe što malakše pred zlima
...

- 'Kruha nemaju!', 'Vjere nemaju!'
- hoćeš li Gospe i za nas prositi
Hoćeš li Sinu svome za nas moliti
i svoj zagovor prinositi?

Više nego kruha
zagovaraj za nas da nam vjeru da
Da u njoj živimo,
mičemo se i budimo od sna...

- 22:43 - Komentari (0) - Isprintaj - #

ZLA U EGIPTU – KAO OPOMENA

..........................................................................................................................................................................................................

Image and video hosting by TinyPic

Prošlo je sedam dana od kad je prošlo prvo zlo
I odluči Bog da će opet teško kaznit Egipatsko tlo
I reče Bog Mojsiju, ako ne odu iz Egipta, što će se zbiti
Rijeku i zemlju, ljude i kuće žabe će prekriti

'Reci Aronu da pruži svoju ruku i nek žabe navale!'
A kad Aron to učini posvuda su žabe skakat stale
Iako vračari svojim vračanjem isto žabe dozvaše,
Mojsije i Aron od faraona novo obećanje doznaše.

Faraon im obeća da će izraecima dati slobodu
Samo ako sutra stane sav taj užas i žabe odu
No kad sutra bi tako, baš onako kako je htio
Ništa ne učini faraon, opet je tvrda srca bio.

'Reci Aronu da zamahne štapom na prah i na tlo'
Reče Bog Mojsiju pa oni učine i dođe novo zlo:
komarci su navalili na životinje i ljude
A kad vračari probahu – ništa se ne zbude

Rekoše oni faraonu da je Božji prst po srijedi
Al za okorjelo srce ni ovo zlo ništa ne vrijedi
Pozva Bog Mojsija da se do rijeke spusti
Da ode k faraonu i opet pita da ih pusti

Ako li neće obadi će napasti i ljude i imetak
A Izraelci će biti pošteđeni, bit će izuzetak.

To što Bog svoj narod i gošenski kraj izuzima
Svako srce što vjeruje strahopoštovanjem obuzima
I činilo se da je i faraon konačno popustio
Al kad zlo prođe – opet Izraelce nije pustio

Bog je već znao da će se faraon i opet i opet oglušiti
Pa je sad odredio egipatsku stoku pomorom srušiti
Reče Mojsiju da ga upozori, da pusti stoku, da posluša
Al nije marila za naredbe te faraonova otvrdla duša

Reče Mojsije i vrijeme, reče da će sutra zlo udariti
A samo gošenski kraj, s Izraelcima, spašen će biti
I bi tako. Na polju konji, deve, magarci, sve izginulo
Al faraonovo otvrdlo srce čak ni to zlo nije dirnulo.

Bog potom naredi Mojsiju da pođe i pepela uzme iz peći
A onda pred faraonovim očima učini ono što će mu reći
Od tog pepela prašina će nastati kad je u zrak prospe
I cijeli narod Egipatski od te prašine čirevima se ospe.

Na sve njih čirevi dođu pa i na njihove čarobnjake,
Al faraonova tvrdoća srca bijaše tvrđa od svake
Ni tada on ne posluša riječi Mojsija nit što Bog želi
I ne pada mu na pamet da pusti narod, da se seli.

Bog tada reče Mojsiju da ga opet upozori
Jer će i druga zla doći – Bog mu to govori
- I znat će da sam ja Jahve kad se to dogodi
samo ako ne posluša i narod moj ne oslobodi

Sve što bude vani, na polju, i stoka i sluge
Poginut će sutra od nevolje sada druge
Tuča će udarati na sve što se ne utjera s polja
Jer ne sluša faraon što je Božja volja

Bog ih upozori na vrijeme da ne idu vani
Al ne poslušaše mnogi jer tko je On da brani
Svi koji su se bojali te Riječi bijahu se sklonili
A svi koji vani ostadoše u smrt su potonili

Takve tuče, takvo zlo, nikad u Egiptu nije bilo
Samo na Izraelce, kao i prije, opet nije udarilo
Pod zaštitom Božjom bijaše narod u Gošenu
A Egipćani na polju i usjevi propadnu u trenu.

Bojao se i faraon gromove slušati, u tom nevremenu biti
Pa obeća Mojsiju, ako to zaustavi, da će ih uskoro pustiti
No Mojsije prorekne da ih vara i da neće, kako i Bog kaza
I bi tako. Tuča stade, al faraon dobru volja opet ne pokaza...

Ako ne pustiš mog naroda sutra ću skakavce pustiti...
Bog će opet faraonu preko Mojsija upozorenje izustiti
A tko će sve ići, upita faraon, Bogu iskazati štovanje?
Kad ču da svi žele ići ne htjede ostvariti njihovo snovanje.

Onako Jahve bio s vama kako vas ja pustio da odete! - reče
I tako je opet Boga izazvao da svoju datu riječ ne zaniječe.
Reče on Mojsiju da pruži ruku pa vjetar istočni navrati
Puhao je cijeli dan i noć, a u svanuće s njim skakavce svrati

Pokriju svo tlo da je od njihova mnoštva sve crno postalo,
I pojedu oni svo bilje što je nakon tuče preostalo.
Ništa više ne bi zelena, ni ploda na stablu ni bilja ni trave
A onda faron opet moli Mojsija i Arona da to zlo zaustave.

No kako ih ni nakon ovog zla faraon nije puštao da odu
Bog oduči i tamu posati nad Egipat prije odlaska u slobodu.
Mojsije pruži ruku prema nebu i na Egipat je gusta tama pala
Tri dana je trajala, a samo nad Izraecima svjetlost je sjala.

Faron bijaše spreman pustiti izraelce ali im i jedan uvjet daje
Da odu svi ali da stada ostave, da stoka njihova u Egiptu ostaje!
Ne! Reče Mojsije, nego kako Bog hoće, idemo svi, i mi i stoka ...
i potjera ga faraon, ne želeć da ga više vide njegova dva oka

Dobro si kazao! Lica tvoga više neću vidjeti! Mojsije mu kaza
Znao je da će ga Bog desetim zlom dokrajčiti, zbog takva obraza
...

Čini se nekad da i cijelim svijetom haraju kazne
Jer odasvud čujemo za katastrofe i nevolje razne
I tko će nas spasiti od tih zala što nam kažu vijesti:
Otkazi, nezaposlenost, siromaštvo, glad, bolesti ... ?

Čujemo i za potrese, ratove, požare, poplave,...
A pod čiju zaštitu da se ljudi danas stave?
Zar će se uzdat tek u moćnika i smrtnu ruku
Zar neće molit i Boga da otkloni tu muku?

Bog to može, no pitanje je što je dobro za nas
Jer nije ni ovaj život važan - koliko vječni spas

Što bi nam kuće, poslovi i blagostanje
Što bi nam uspjesi, zdravlje i znanje
Ako se u srcu udaljimo od Boga svog
I ako mislimo da je čovjek sam svoj bog.

Što će nam sve ako dušu svoju izgubimo
Što će nam išta ako Boga ne ljubimo?
U vjeri znamo da i nevolje služiti mogu
Da srca naša približimo vječnom Bogu.

I od zla Bog može učiniti dobro neko
I od tvrdog srca ti može učiniti meko
I cijeli svijet bi mogao promijeniti u trenu
Kad bi se mi uzdali u Nj, a ne u svoju sjenu...

Treba li Bog i nas pritisnuti zlima
Da se od zlih puteva vratimo dobrima?
Trebaju li krize i nevolje biti tako snažne
Da bi Božje riječi narodu bile opet važne?
...

Oče naš, Bože naš, blagoslov daj našem trudu
I ne daj da naša srca od Tebe odu i otvrdla budu
Ojačaj nam vjeru da sve možeš, da si s nama
I Majku da imamo kad dođe smrtni čas i tama
.

- 09:05 - Komentari (0) - Isprintaj - #

08.07.2014., utorak

PRVI ZNAKOVI FARAONU

.........................................................................................................................................................................................................

Pošalje Bog Mojsija i Arona da pokažu faronu znake
I da mu reknu da izbavi narod njegov od muka i tlake
No također reče – neće vas on poslušati, jer tvrdo srce ima
Zato ću ja narod njegov pritisnuti snažno – velikim zlima

Ja ću otvrdnuti srce njegovo, pa pružiti ruku i činiti čudesa
I pokazat ću mu da sam ja Jahve, Gospodar zemlje i nebesa
Kad se to događalo Mojsije i Aron bijahu u godinama, stari
Al osamdeset godina nije puno kad srce za Boga i narod mari.

Bog im reče da pokažu znak faraonu u čijem srcu zloća klija
I posluša Aron te pokaže faraonu kako od štapa postaje zmija
Ali to isto učine i čarobnjaci, pa faron znaka ozbiljno ne prima
Čak ni kad vidi da Mojsijev štap proguta njihov, tu pred svima

Kad faraon do rijeke pođe Bog će ga preko dvojice opet prekoriti
I pokazat će mu znamenje sa vodom koja će se u krv pretvoriti.
''Reci Aronu da uzme onaj štap što se bijaše u zmiju pretvorio
i udari po rijeci i povrh svih voda u Egiptu... ''... tako je govorio
Image and video hosting by TinyPic
Jer faraon ne slušaše njihovu riječ o tomu da ih pusti na slobodu
Morali su Egipćani tad oko rijeke kopati nebili gdje našli vodu
Rijeka se usmrdjela, ribe pocrkale, i ti se znaci tako grozni činiše
... Al dođeše čarobnjaci faraonovi pa i oni nešto slično učiniše...

I okrenu se faraon tvrda srca te se ponovo vrati u svoj dvor
Pa se upita čovjek nakon svega: kako može biti takav stvor?
....
A što je s nama? Zar Bog u našem životu u nebrizi drijema?
Zašto srca neka okorjela žive, daleko od Boga, ko da Ga nema?
Zar zato što čuda nedostaje? Što se rijeke u krv ne pretvaraju?
Oni što kažu da bi tad povjerovali - možda ipak samo varaju...
...
Što je pretvorba vode u vino, ono prvo Isusovo čudo u Kani?
-nekom otajstvo, a netko tek zgoda da se vino veliča i brani.
Što god da Bog učini Zloća nađe načina da to nekako izruga
A i to ruganje s Bogom i stvarima svetim, širi se ko kuga.
...
Što je pretvorba vina u krv na otaru za mnoge današnje ljude?
Jedni ne vjeruju, a drugi vjerom znaju da sam Bog tu bude.
'Ima onih što ne bi povjerovali ni da mrtvi ustaju iz groba...'
Nije čudno, ako srca su im tvrda, ako njima vlada neka zloba.
...
Oče naš ... u ovo vrijeme zloće mnoge i mnogih kriza
TI možeš, ako želiš, doći i pokazat svoju moć - izbliza.
Ti možeš svojom rukom i zlo i dobro prosipati na nas
Ti si to mogao nekad, zašto ne bi mogao i danas?
...
Ako bi zla pripustio u ovo vrijeme – gdje bi kaznio i koga?
Al da kazniš tko bi onda vjerovao u Te - kao Dobrog Boga?
A da blagoslove dijeliš – gdje bi njih danas udijelio ...
Koga bi danas svojim blagoslovom svetim razveselio?
...
Daj nam Bože više vjere u Tvoju svemoć i čudesa
Obnovi naše duše i razbudi mnoga umorna tjelesa.
Marijo, Majko, zagovaraj i danas za svoje siromahe
Čuj njihove molitve, i iz nevolja njihove uzdahe.- 18:17 - Komentari (0) - Isprintaj - #

<< Arhiva >>

Creative Commons License
Ovaj blog je ustupljen pod Creative Commons licencom Imenovanje-Dijeli pod istim uvjetima.

Brojač posjeta