Plastično je fantastično

subota, 22.08.2015.

Prikupljeno ambalažnog otpada


Prema Izvješću o ostvarenju Programa rada Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) za 2014. godinu, u sustavu gospodarenja ambalažnim otpadom kojim upravlja FZOEU u 2014. godini ukupno je prijavljeno/stavljeno na tržište 195.376 tona ambalažnog materijala, a prikupljeno je 133.106 tona ambalažnog otpada ili 68%, čime je FZOEU ispunio cilj (60%) odvojenog sakupljanja otpadne ambalaže propisane Pravilnikom o ambalaži i ambalažnom otpadu.

Od naknada koje plaćaju proizvođači i uvoznici ambalaže FZOEU je u razdoblju od 01.01.2014. do 31.12.2014. ostvario prihod od 453.954.775,21 kn i prihod od prodaje ambalažnog otpada oporabiteljima u iznosu od 20.269.070,99 kn što čini ukupan prihod za financiranje sustava gospodarenja ambalažnim otpadom u iznosu od 474.223.846,20 kn.

Odluka o cijeni preuzimanja otpadne ambalaže za obradu donosi se temeljem čl. 20. st. 3. Pravilnika o ambalaži i ambalažnom otpadu za jednu godinu, a u cilju provedbe čl. 67. Zakona o održivom gospodarenju otpadom. Istom se utvrđuje cijena preuzimanja otpadne ambalaže od pića u sustavu gospodarenja posebnim kategorijama otpada i otpadnih vreća Fonda. Prednost u preuzimanju otpadne ambalaže daje se ovlaštenim osobama za obradu koje imaju sklopljen ugovor s Fondom. Obzirom da je gore citiranom odredbom Pravilnika propisano kako se cijena utvrđuje prema tržišnim cijenama otpadne ambalaže, Fond je istu odredio u odnosu na prosječnu tržišnu cijenu ambalažnog otpada temeljenu na vrijednostima u referentnom intervalu.

U istom su razdoblju rashodi za pokrivanje troškova sustava gospodarenja ambalažnim otpadom iznosili: rashodi tekućeg razdoblja gospodarenja 459.130.572,81 kn, povrati temeljem izvoza proizvođača 214.410,02 kn te povrati temeljem upravnih i sudskih postupaka 379.742,45 kn odnosno ukupno 459.724.725,28 kn.

U odnosu na 2012. godinu smanjen je rashod/trošak sustava za 7,53% (isplaćeno je 497.153.121,72 kn), a u odnosu na 2013. godinu za 3,62% (isplaćeno je 477.016.406,93 kn).


Eto, pa sad vi bacajte po šumama i gorama, rijekama i morima svoju iskorištenu ambalažu. A u njoj, kao što se vidi leže milijuni.Izvor:
Croenergo: Prošle godine prikupljeno 133.106 tona ambalažnog otpada


- 10:44 - Komentari (3) - Isprintaj - #