Plastično je fantastično

nedjelja, 22.03.2015.

Naši plastičari - prof.dr.sc. Igor Čatić

Igor Čatić je konstruirao prvi kalup za injekcijsko prešanje plastomera kada je imao samo 19 godina, a prvu poluautomatsku ubrizgavalicu u svojoj 21. godini. Ubrizgavalica i kalup izrađeni su u alatničarskoj radionici Štanca Julia Čatića u Zagrebu, oca tadašnjeg studenta, a danas profesora Igora Čatića.

Prije studija usporedno je završio gimnaziju i izučio alatničarski zanat.

Na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, diplomirao je 1960, a zvanje magistra nauke postiže 1970. obranom rada: Dopuna kriterija za izbor čelika za dijelove kalupa za preradu termoplastičnih masa injekcijskim prešanjem.

Zvanje doktora nauka stekao je 1972. odbranom doktorske disertacije: Wärmeaustausch in Spritzgie˛werkzeugen für die Plastomerverarbeitung (Izmjena topline u kalupima za injekcijsko prešanje plastomera) kod mentora prof. dr. G. Mengesa na Fakultät für Maschinenwesen RWTH u Aachenu u Nemačkoj.

Nekoliko godina radio je u gospodarstvu i Visokoj tehničkoj školi. Počev od 1971. predavao je na sveučilišnom poslijediplomskom studiju Makromolekularne znanosti. Na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu nastavnik s područja proizvodnje plastičnih i gumenih proizvoda postaje 1974. U razdoblju 1977.–1982. voditelj je usmjerenja Prerada nemetala i vodi grupu predmeta pod nazivom Prerada polimera. Redovni profesor postaje 1986. Voditelj Katedre za preradu polimera bio je u razdoblju 1978.– 2001. Počev od 1995. voditelj je zajedničkog dijela studija strojarstva. Modul Tehnologija prerade polimera vodi na poslijediplomskom studiju počev od 1980. Laboratorij za preradu polimera osnovao je 1979, i bila je prva takve vrste u zemlji. Za redovnog profesora u trajnom zvanju izabran je 1997.

Predavao je preradu polimera i na Tehnološkom fakultetu u Zagrebu, odjeljenje u Sisku, Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu, kao i u Slavonskom Brodu, Karlovcu i u Mostaru. Od 2005. predaje studentima arheologije Filozofskog fakulteta u Zagrebu, a 2008. predavao je studentima filozofije na Sveučilištu u Splitu. Vodio je brojne naučne projekte na osnovu natječaja koje su raspisivala ministarstva nadležna za nauku. Od 2007. do 2011 . vodio je projekt Primjena sustavnosne teorije u općoj tehnici. Aktivnu nastavničku karijeru završava 2006.

Profesor Čatić za sebe kaže da je znanstvenik i pisac. Voli jazz, posebno vokalni, i prvenstveno vokalistice. Počev od 1959. uređivao je radijske jazz emisije i predstavljao nove vokalne talente i nove ploče, najčešće iz svoje kolekcije. Ljubitelj je klasične muzike. Više od 40 sezona pretplatnik je na Lisinski subotom u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog u Zagrebu, a prati i prijenose iz njujorškog Metropolitana. Voli pisati. Kako naučne i stručne radove, knjige, tako i članke za širu javnost. Govori i piše njemački i engleski, čita i govori francuski, čita ruski.Prvu knjigu Projektiranje kalupa za preradu termoplasta napisao je 1969. U njegovoj biografiji pod odrednicom Knjige, prilozi u knjigama, sudjelovanje u knjigama, skripta, bilježe se 52 izdanja.1

Među objavljenim knjigama ističu se: Izmjena topline u kalupima za injekcijsko prešanje plastomera (1985), Analiza injekcijskog prešanja polimera teorijom sustava (1991), Injekcijsko prešanje polimera i ostalih materijala (2004). U svim prikazima profesionalne biografije navodi se da nijedna od tih knjiga nema uzora u svjetskoj literaturi. Treba spomenuti i knjigu Tehnika, temelj kulture (2003), kao i zbornik radova Filozofija i tehnika (glavni urednik, 2003).

Objavio je veliki broj originalnih znanstvenih radova, prethodnih priopćenja i autorskih pregleda. Radovi su mu objavljivani u Češkoj, Francuskoj, Mađarskoj, Njemačkoj, Poljskoj, Španjolskoj, SAD i Velikoj Britaniji.

Autor je 113 znanstvenih radova, od čega su 52 rada objavljena u inozemnim, a 61 rad u domaćim časopisima. Autor je i 210 znanstvenih radova objavljenih u zbornicima radova (82 rada na savjetovanjima u inozemstvu i 128 radova na savjetovanjima u zemlji).

Urednik je 97 zbornika i knjiga. Objavio je 185 stručnih radova u međunarodnim i domaćim časopisima, uključujući i radove s domaćih skupova objavljenih u časopisima, radove objavljene u zbornicima radova s međunarodnih i domaćih stručnih skupova.

Održao je 116 pozvanih predavanja (plenarnih i sekcijskih) na međunarodnim (40 predavanja) i domaćim skupovima (76), kao i 198 predavanja.

Terminološki rad je trajno područje djelovanja profesora Čatića. Objavio je 16 rječnika i 42 članka o stručnoj terminologiji. U razdoblju 1980.–1986. i 1992.– 1995. u časopisu Polimeri objavljen je Rječnik polimerijskog inženjerstva: englesko-njemačko-hrvatski. U suautorstvu sa svojom suprugom Rankom objavio je Englesko-hrvatski rječnik polimerstva (2002.), a 2009. Hrvatsko-engleski rječnik polimerstva. Vodio je projekt Elektronički rječnik polimerstva, hrvatsko-englesko-njemački, koji je financirala Hrvatska zaklada za znanost. Posljednje zajedničko djelo profesora i njegove supruge je Trorječnik polimerstva: hrvatsko-englesko-njemački s oko 12 500 hrvatskih, više od 22 000 engleskih i više od 28 000 njemačkih riječi, objavljen kao CD 2014. Sada je u pripremi internetska verzija.

Profesor je aktivno sudjelovao i u području normizacije. Pri Državnom zavodu za normizaciju i mjeriteljstvo bio je, između ostalog, član Tehničkih odbora Plastika i guma i Plastične i gumene cijevi, a predsjednik Tehničkog odbora Plastika od 1993. do 2003.

Profesor Čatić veliku pažnju posvećuje i pisanju članaka o popularizaciji nauke i tehnologije. Broj od oko 700 takvih tekstova počev od 1966. impresivan je. Do 2012. najčešće je pisao za Vjesnik, a sada za Hrvatski fokus, Zg-magazin, Večernji list, pa i za ovaj blog (op.autora bloga), itd.

Značajne su i ostale profesorove aktivnosti, od predstavljanja knjiga, najčešće u časopisu Polimeri, preko pisanja komentara, mišljenja, uvodnika, prikaza skupova i izložbi, ostalih stručnih tekstova, intervjua, pa do javnih nastupa. Tu spada i osnivanje ljetnih škola i tečajeva u organizaciji DPG-a. Značajna je i aktivnost iz područja projekata, studija, analiza, vještačenja, konstrukcije i sl. Bio je član brojnih naučnih i programskih odbora naučnih i stručnih skupova.

Brojne su televizijske i radijske emisije u kojima je profesor Čatić gostovao. S gostovanjem u televizijskim emisijama započeo je 1989. i ostvario je oko pedeset nastupa, a radijskih gostovanja je oko 150.

Plastične vrećice i potreba proizvodnje dosta su zastupljene teme posljednjih godina u tekstovima ili nastupima u medijima. Poznati su profesorovi stavovi da nisu problem plastične vrećice, nego čovjek. Zalaže se i za sprječavanje eko-manipulacija s proizvodima agrokulture, za novu sistematizaciju materijala na polimere i nepolimere, umjesto na metale i nemetale i sl.

U pogledu društvenih aktivnosti profesor Čatić najviše je vezan za Društvo za plastiku i gumu .– DPG iz Zagreba, čiji je bio jedan od osnivača 1970, tada pod nazivom Društvo plastičara i gumaraca. U razdoblju 1999.–2011. u DPG-u bio je potpredsjednik, a sada je član Upravnog odbora i glasnogovornik Društva. Društvo DPG je 1980. osnovalo časopis Polimeri, gdje je obavljao različite dužnosti. Između ostalog član je Uredništva časopisa, urednik za inozemstvo i dr. Zaslužni je član (1976.) i počasni član (2001.) DPG-a. Član je i više drugih domaćih i inozemnih znanstveno-stručnih društava. Među njima je doživotni član Institute of Materials, Minerals and Mining (Velika Britanija), te je član VDI - Gesellschaft Kunststofftechnik (Nemačka) i Society of Plastics Engineers (SAD). Posebnost je dugogodišnje članstvo u Hrvatskom filozofskom društvu, gde je bio i dužnosnik.

Dobitnik je više vrhunskih priznanja za svoj znanstveni i društveni rad i doprinos. Primio je Orden rada sa zlatnim vijencem (1983) i Orden Danice hrvatske s likom Ruđera Boškovića (2007). Republičku znanstvenu nagradu Nikola Tesla dobio je 1977, Godišnju državnu nagradu za popularizaciju i promidžbu znanosti 1999, a Nagradu za životno djelo za doprinos tehničkoj kulturi Faust Vrančić 2005. Međunarodnu nagradu za obrazovanje SPE International Education Award primio je 1998. od Society of Plastics Engineers Int., SAD, i do danas jedini je dobitnik te nagrade izvan Sjeverne Amerike. Dobitnik je i brojnih drugih priznanja, povelja i zahvalnica DPG-a, FSB-a itd.

A kako profesora vide drugi? U brojnim tekstovima o profesoru Čatiću može se pronaći: angažirani intelektualac; jedan od posljednjih profesora iz plejade velikana koji su nekada bili jako čvrsto povezani s gospodarstvom; njegov se interes, angažiranost i rezultati prostiru od sveukupne tehnike i materijala do promicanja znanosti, kulture i filozofije… Vezano za profesorovu svestranost, sam ističe da je bavljenje sa sustavnosnom teorijom jako ugrađeno u njegov rad, te da je ta teorija osnova za jednu novu znanost koja povezuje sve raspoloživo znanje u novo znanje, a to je sintezologija. Zato sebe smatra sintezologom, što neki vide kao novi oblik renesansnog ponašanja.
Korišteni izvori:
Čatić, I.: Životopis i djelatnosti, Društvo za plastiku i gumu, Zagreb, 2013. i
Skupina autora: Drugi o Igoru Čatiću, Društvo za plastiku i gumu, Zagreb, 2014. 1

Napomena: Brojčani podaci obuhvaćaju razdoblje do 2012.

Priredila Aleksandra Mihajlović
- 22:22 - Komentari (6) - Isprintaj - #