Plastično je fantastično

subota, 20.12.2014.

Česta pitanja

Često postavljana pitanja o bioplastici

Plastična enciklopedija


Sljedeće informacije uvest će vas u biorazgradljivu plastiku i odgovoriti na često postavljana pitanja o tim novim materijalima.

Što je biorazgradljiva plastika?

Biorazgradljiva plastika je plastika koju su mikroorganizmi prepoznali kao hranu i metabolizirali u spojeve kao što je ugljikov dioksid, voda i biomasa.

Kako se odvija biorazgradnja?

Biorazgradljiva plastika razgrađuje se pod utjecajem biotičkih ("neživih", npr UV svjetlost, voda, toplina) i biotičkih ("živih", npr. organizama kao što su bakterije, gljivice i alge) faktora. Tijekom prve faze, materijal gubi svoju koheziju i dezintegrira u fragmente. U drugoj fazi, organizmi metaboliziraju fragmente.

Znači li dezintegracija da je materijal biorazgradljiv?

Ne. Dezintegracija ili fragmentacija je prvi stupanja u procesu razgradnje nakon koje ostaju sitne čestice. Mateirjali koji nisu certficirani kao biorazgradljivi organizmi ne metaboliziraju i mogu onečistiti okoliš tijekom duljeg vremenskog razdoblja.

Kako se može razlikovati biorazgradljivu i običnu plastiku?

Biorazgradljiva plastika vizualno se ne razlikuje od uobičajene nebiorazgradljive plastike. Za njhovu točnu identifikaciju nužne su oznake na prozivodu koje moraju jasno naznačiti da je materijal ili proizvod biorazgradljiv ili namijenjen kompostiranju. To nedvosmisleno dokazuje poseban certifikacijski znak (vidi sliku) koji mora nositi broj certifikata. Oznake bez certifikacijskog znaka, kao šti su "prijateljski za okoliš" (“environment-friendly”), “100 % razgradljivo” i slično, signaliziraju da materijal nije dokazano biorazgradljiv i da nije prikladan za kompostiranje. Preporučamo da izbjegavate kupnju takvih proizvoda.

Uobičajeni certifikacijski znakovi za plastiku prikladnu za industrijsko kompostiranje:Biorazgradljiva plastika koja nosi certifikacijske oznake prikladna je za kompostiranje.

Je li biorazgradljiva plastika načinjena od obnovljivih izvora?

Ne uvijek. Biorazgradljiva plastika može se proizvesti od fosilnih (neobnovljivih) izvora kao i od biomase (obnovljivi izvori). Biorazgradljivost nije određena izvorom sirovine nego strukturom materijala. Međutim, većina biorazgradljive plastike na tržištu načinjena je od obnovljivih izvora.

Koji proizvodi su načinjeni od biorazgradljive plastike?

Biorazgradljiva plastika može se primijeniti za izradbu većine plastičnih proizvoda. Uobičajeni proizvodi su biorazgradljive vrećice za organski kućni otpad. Biorazgradljiva plastika također se primjenjuje za izradbu ambalaže, jednokratnih tanjura, čaša i pribora za jelo, dijelova pelena, proizvoda koji se primjenjuju u poljoprivredi, itd. Mogu se naći u mnogim "eko" proizvodima i njihova primjena stalno se proširuje.

Raspadne li se biorazgradljiva plastična vrećica ukoliko se smoči?

Ne. Biorazgradljiva plastična vrećica posjeduje jednaka svojstva kao i tradicionalna plastična vrećica. Proces razgradnje započinje nakon duljeg vremena, naročito u uvjetima industrijskog kompostiranja.

Što učiniti s biorazgradljivom vrećicom kada postane otpad?

Biorazgradljiva plastika može se odložiti zajedno s organskim otpadom. Pravilno rukovanje biorazgradljivom plastikom uključuje aerobnu (kompostiranje) i anaerobnu (bioplin) razgradnju. Biorazgradljivu plastiku ne treba odlagati s ostalim ambalažnim otpadom (ambalažom, plastikom, itd.). Njezina različita preradbena svojstva mogu prouzročiti problem pri recikliranju nebiorazgradljive plastike. Neke vrste biorazgradljive plastike trebaju više vremena za razgradnju u kućnom kompostištu jer je brzina raspadanja prilagođena industrijskom kompostiranju pri višim temperaturama.

Je li biorazgradljiva plastika bolja za okoliš od obične plastike? ***

Da. Biorazgradljiva plastika razlaže se u prirodne komponente, kao što su voda, ugljikov dioksid i biomasa i ne treba im dugo vrijeme za razgradnju u okolišu. Time plastika slijedi prirodni ciklus na isti način kao i lišće. Takav prirodni ciklus moguć je ukoliko se biorazgradljiva plastika obrađuje zajedno s organskim otpadom. Ukoliko biorazgradljiva plastika završi na odlagalištu, ciklus se prekida jer su moderna odlagališta izolirana od prirode. Određene vrste biorazgradljive plastike temelje se na obnovljivim izvorima (npr. škrobu), što znači da obnovljivi izvori u biorazgradljivoj plastici sudjeluju u prirodnom ciklusu ("iz prirode u prirodu") i minimalno opterećuju okoliš stakleničkim plinovima čime su vrlo blizu idealu održive uporabe dobara i resursa.

Može li se odbaciti biorazgradljivu plastiku u prirodni okoliš?

Ne. Biorazgradljiva plastika razgrađuje se optimalno u uvjetima industrijske obrade otpada. U prirodi, taj proces je vrlo spor. Otpad, odbačen u prirodu, onečišćuje okoliš i opasan je za životinje na jednaki način kao nebiorazgradljiva plastika.

Pridonosi li biorazgradljiva plastika onečišćenju mora?

Da, ukoliko se neodgovorno odbacuje u prirodu. Međutim, biorazgradljiva plastika razgrađuje se u prirodi i ne predstavlja dugotrajnu opasnost za okoliš. U vodenim okolišima i morima niže temperature i niske koncentracije mikroorganizama usporena je razgradnju u usporedbi s razgradnjom na kopnu ili u hrpi komposta. Usprkos tome, razgradnja je mnogo brža nego razgradnja nebiorazgradljive plastike, koja predstavlja ozbiljnu prijetnju biološkoj raznolikosti i organizmima u vodenim okolišima.

Gdje se može kupiti biorazgradljivu plastičnu vrećicu i koliko košta?

Biorazgradljive vrećice mogu se kupiti u gotovo svim većim, bolje opskrbljenim trgovinama. Biorazgradljive vrećice skuplje su od tradicionalnih plastičnih vrećica jer se najčešće proizvode u manjim serijama, čime su skuplje.

Može li se izbjeći uporaba biorazgradljive plastike?

Naravno. Možete čuvati kućni organski otpad u trajnim spremnicima i isprazniti ih izravno u kontejner za organski otpad (ukolko je dostupan u vašoj lokalnoj zajednici). Odvajajte nebiorazgradljive vrećice i plastičnu ambalažu i pravilno ih odlažite. Na taj način će vaš ekološki trag biti gotovo idealan, barem što se tiče plastike. Kad god je to moguće, rabite trajne proizvode i izbjegavajte nepotrebno trošenje dobara.


***Napomena autora bloga:
Ne slažem se s ovim odgovorom. Brojni argumenti dobiveni stručnim i znanstvenim istraživanjima i procjenama potvrđuju da biorazgradljiva plastika, odnosno bioplastika NIJE bolje rješenje za okoliš od klasične fosilne plastike.- 00:55 - Komentari (6) - Isprintaj - #