Plastično je fantastično

utorak, 09.12.2014.

Što bioplastičari planiraju?

Evo prikaza ostvarenja i planova svjetskih proizvodnih kapaciteta bioplastike kojeg je za potrebe Europskog udruženja bioplastičara (European Bioplastics) izradio IfBB (Institute for Bioplastics and Biocomposites) - jedan od najrelevantnijih europskih instituta koji se bave bioplastikom, pri Fakultetu za strojarsko i bioprocesno inženjerstvo Visoke škole u Hanoveru, u sastavu Sveučilišta za primijenjene znanosti i umjetnost.

Ovome valja dodati podatak da se svjetska proizvodnja klasične (fosilne) plastike kreće oko 300 miliona tona u 2014. godini i ima godišnji rast od oko 3,5 %. To znači da bi se sa sadašnjih 0,7 % uz rast od čak 35 % bioplastičnih kapaciteta svake godine do 2017., udio ukupne bioplastike popeo na 1,86 %, dok bi biorazgradljiva plastika dosegla 0,3 % udjela.
Brojke sve govore.

Očito je da ni svjetska niti europska gospodarstva kao i politike koje njima upravljaju ne računaju da je bioplastika uključujući i biorazgradljivu plastiku rješenje problema plastičnog otpada i odlagališta. Znanost i struka, što svesrdno podržava i autor ovog bloga zalažu se prvenstveno za promjenu odbacivalačkog ljudskog ponašanja te primjenu principa 4R4E (Four R for Environmental – 4 R za okoliš – Reuse (ponovno koristiti), Recycle (ponovno preraditi), Reduce (reducirati odnosno smanjiti), Recover (obnoviti) (o čemu je davno pisano na ovom blogu u postu 4R4E - Four R for Environment).


- 15:22 - Komentari (9) - Isprintaj - #