Plastično je fantastično

nedjelja, 02.11.2014.

U sjećanje

Danas se sjećamo svojih dragih i svih onih koji su otišli tamo odakle se ne vraća.
Pokoj im dušama dok nas čekaju.Svijeće su simbol rađanja, života, ali i prolaznosti tog života. Kažu, nijedna jutra dogorila nije. A kad dogori, kad izgori pamučna nit i sagori sav vosak, ostane nam plastično tijelo, u pravilu od poli(vinil-klorida) (PVC), ali i od i polipropilena (PP), plastični poklopci od poli(etilen-tereftalata)(PET), polistirena (PS) i polipropilena (PP), dok su nosači baterija izrađeni od polietilena (PE) i polistirena (PS) te metalna kapica. Na grobljima postoje koševi za istrošene lampione, ali ako ne, odvojite plastično tijelo lampiona od kapice, tijelo bacite u kontejner za otpadnu plastiku, a kapicu u kontejner za otpadni metal. Plastika će se reciklirati, kao i metalne kapice. Oporaba plastičnog otpada može biti materijalna (mehanička i kemijska) te energijska. Obilježje mehaničke oporabe jest primjena fizičkih i mehaničkih postupaka, kao što su usitnjavanje, zagrijavanje i ekstrudiranje, kako bi se plastični otpad pretvorio u koristan plastični materijal (npr. granulat) ili pak u novi proizvod. Kemijskom oporabom (najčešće pirolizom, hidrolizom, hidriranjem, rasplinjavanjem) plastični se otpad razgrađuje na početne sastojke, sintetski plin ili ulje, koji se zatim rabe ili kao gorivo ili kao sirovina u kemijskim postrojenjima. Tijekom energijske oporabe otpadna se plastika spaljuje uz pridobivanje korisne energije ili bez nje, budući da je plastika u pravilu gorivi materijal visoke
energijske vrijednosti.

Pravilnim postupanjem mi ćemo biti ekološki odgovorni, a na taj način omogućiti ćemo novi životni ciklus plastičnih lampiona. Za neko drugo sjećanje.Izvor:
Matko ERCEG, Irena BANOVAC, Ivana BRNAS (Sveučilište u Splitu, Kemijsko-tehnološki fakultet, Zavod za organsku tehnologiju): Razvrstavanje i identifikacija plastičnih komponenti otpadnih nadgrobnih lampiona, Polimeri, Vol. 35. Svezak 2, Godina 2013.


- 14:14 - Komentari (7) - Isprintaj - #