Plastično je fantastično

ponedjeljak, 11.08.2014.

Polimeri PP - SA

Prethodni post: POLIMERI PE - PO


Napomena: u koloni KRATICE strelica --> upućuje na noviju kraticu koja se preporučuje i u skladu je s normom HN/ISO 472: Hrvatsko-engleski rječnik polimerstva, u koloni IME POLIMERA u zagradi je kratica koja se najčešće koristi u engleskom govornom području, a nije usklađena s HR/ISO normomKRATICA IME POLIMERA
PP polipropilen
polypropylene
PPA poliftalamid
polyphthalamide
PPA poli(propilen-adipat)
poly(propylene adipate)
PPB poli(fenilen-butadien)
poly(phenylene butadiene)
PP-B polipropilen-blok-polimerizat
polypropylene block polymerizate
PPC poli(ftalat-karbonat)
poly(phthalate carbonate)
PPC polipropilen-karbonat
polypropylene carbonate
PP-C klorirani polipropilen
chlorinated polypropylene
PPE poli(fenilen-eter)
poly(phenylene ether)
> PP-E pjeneći polipropilen
foamable / expandable polypropylene (EPP)
PP-H polipropilenski homopolimerizat
polypropylene homopolymerizate
PP-HC kristalasti polipropilen
semicrystalline / partially crystalline polypropylene
PP-HI polipropilen visoke žilavosti
high-impact polypropylene
PPI poli(difeniloksid-piromelitimid)
poly(diphenyloxide pyromellitimide) / poly(4,4-diphenyloxide pyromellitimide)
PP-MC polipropilen dobiven uz metalocenske katalizatore
polypropylene metallocene-catalysed
PP-MD polipropilen s mineralnim modifikatorom(ima)
polypropylene with mineral modifiers
PPMS poli(para-metilstiren)
poly(p-methyl styrene)
PPO poli(fenilen-oksid)
poly(phenylene oxide)
PPOX poli(propilen-oksid)
poly(propylene oxide)
PPP poli(para-fenilen)
poly(p-phenylene)
PP-Q polipropilen visoke čvrstoće taljevine
high melt-strength polypropylene
PP-R statistički polipropilen
random / statistical polypropylene
PPS poli(fenilen-sulfid)
poly(phenylene sulphide)
PPSU poli(fenilen-sulfon)
poly(phenylene sulphone)
PPT poli(propilen-tereftalat)
poly(propylene terephthalate)
PPTA poli(para-fenilentereftalamid)
poly(p-phenylene terephthalamide) (Kevlar)
PPV poli(fenilen-vinilen)
poly(phenylene vinylene)
PPY polipirol
polypyrrol
PPYV poli(para-piridin-vinilen)
poly(p-pyridine vinylene)
PS polistiren
polystyrene
PSAC polisaharid
polysaccharide
PSBPI polistiren-blok-poliizopren
polystyrene block polyisoprene
PS-E pjeneći polistiren (stiropor)
expandable polystyrene (EPS)
PS-GP polistiren opće namjene
general purpose polystyrene (GPPS)
PS-HI polistiren visoke žilavosti
high-impact polystyrene (HIPS)
PSIOA poli(siliko-okso-aluminat)
poly(silico-oxo-aluminate)
PS-MC polistiren dobiven uz metalocenske katalizatore
polystyrene metallocene-catalysed
PSO --> PSU polisulfon
polysulphone
PSS poli(stiren-sulfonat)
polystyrene sulfonate
PS-S sindiotaktni polistiren
syndiotactic polystyrene
PSU polisulfon
polysulphone
PS-X umreženi polistiren
crosslinked polystyrene
PT politiopen
polythiophene
PTC-ET polieter/esterski blok kopolimerni elastoplastomer
thermoplastic polyetherester elastomer block copolymer (YBPO)
PTFE poli(tetrafluoretilen)
polytetrafluoroethylene
PTHF poli(tetrahidrofuran)
poly(tetrahydrofurane)
PTT poli(trimetilentereftalat)
poly(trimethylene terephthalate)
PU --> PUR poliuretan
polyurethane
PUR poliuretan
polyurethane
PVA poli(vinil-amid)
poly(vinyl amide)
PVAC poli(vinil-acetat)
poly(vinyl acetate)
PVAc poli(vinil-acetal)
poly(vinyl acetal)
PVAL poli(vinil-alkohol)
poly(vinyl alcohol)
PVB poli(vinil-butiral)
poly(vinyl butyral)
PVBE poli(vinil-izobutil-eter)
poly(vinyl isobutyl ether)
PVC poli(vinil-klorid)
poly(vinyl chloride)
PVC/EVA poli(vinil-klorid/acetat)
poly(vinyl chloride/acetate)
PVC/VAC poli(vinil-klorid/vinil-acetat)
poly(vinyl chloride/vinyl acetate)
PVCA poli(vinil-klorid/acetat)
poly(vinyl chloride/acetate)
PVC-C klorirani poli(vinil-klorid)
chlorinated poly(vinyl chloride)
PVC-M modificirani kruti poli(vinil-klorid)
modified rigid poly(vinyl chloride)
PVC-O orijentirani poli(vinil-klorid)
oriented poly(vinyl chloride)
PVC-P omekšani poli(vinil-klorid)
plasticized poly(vinyl chloride)
PVC-U neomekšani poli(vinil-klorid)
unplasticized poly(vinyl chloride) (uPVC)
PVDC poli(viniliden-klorid)
poly(vinylidene chloride)
PVDF poli(viniliden-fluorid)
poly(vinylidene fluoride)
PVF poli(vinil-fluorid)
poly(vinyl fluoride)
PVFM poli(vinil-formal)
poly(vinyl formal) (PVF)
PVK poli(vinil-karbazol)
poly(vinyl carbazole)
PVME poli(vinil-metil-eter)
poly(vinyl methyl ether)
PVOH --> PVAL poli(vinil-alkohol)
poly(vinyl alcohol)
PVP poli(vinil-pirolidon)
poly(vinyl pyrollidone)
PVZH poli(vinil-cikloheksan)
poly(vinyl cyclohexane)
RF rezorcin-formaldehidna smola
resorcinol formaldehyde resin
S stiren
styrene
SAN stiren/akrilonitrilna plastika
styrene/acrylonitrile plastic
Sljedeći post: POLIMERI SB - X

- 12:03 - Komentari (0) - Isprintaj - #