Plastično je fantastično

četvrtak, 17.07.2014.

Povećani ciljevi za recikliranje

Europska komisija je 2. srpnja 2014. godine prihvatila prijedloge koji će Europu pretvoriti u cirkularnu ekonomiju i potaknuti recikliranje u državama članicama. Postizanjem novih ciljeva u području upravljanja otpadom otvorilo bi se 580 000 novih radnih mjesta, a Europa bi bila konkurentnija te smanjila potražnju za skupim sirovinskim resursima. Prijedlozi također podrazumijevaju slabljenje negativnog utjecaja na životnu sredinu i smanjenje emisije stakleničkih plinova. Ovim se planovima od Europljana traži da recikliraju 70 % komunalnog otpada i 80 % ambalažnog otpada do 2030. te se zabranjuje zatrpavanje otpada koji se može reciklirati na odlagalištima od 2025. Ciljevi također obuhvaćaju smanjenje otpada koje završava u morima, kao i otpada od hrane.

Revizija, radi jačanja ciljeva u upravljanju otpadom u postojećim direktivama, stavljena je u kontekst ambicioznih koraka prema temeljnoj promjeni iz linearne ekonomije u cirkularnu. Umjesto pridobivanja, jednokratnog korištenja i bacanja sirovina nova je vizija usmjerena na drugačiji model upravljanja. U cirkularnoj ekonomiji ponovna upotreba i recikliranje postaju pravilo, a otpad se smatra dijelom prošlosti.

Dugoročnom učinkovitom i održivom upotrebom materijala, njihovim ponovnim korištenjem i većom efikasnošću doprinijelo bi se jačanju konkurentnosti EU-a i na svjetskoj razini. Taj je pristup utvrđen u Komunikaciji u kojoj se objašnjava kako inovacije na tržištima za reciklažne materijale, novi poslovni modeli, simbioza ekološkog dizajna i industrije mogu doprinijeti stvaranju društva i ekonomije bez otpada.

Također, 2. srpnja Europska komisija je revidirala ciljeve u reciklaži i dopunila “EU Waste Framework Directive 2008/98/EC”, “The Landfill Directive 1999//31/EC” i “The Packaging and Packaging Waste Directive 94/62/EC.”

Europska unija želi ambicioznim ciljevima omogućiti razvoj sustava recikliranja, osigurati pristup sirovinama, stvoriti nova radna mjesta i potaknuti ekonomski razvoj. Novi ciljevi predviđaju:

• 70% komunalnog otpada mora biti reciklirano ili spremljeno za ponovnu upotrebu do 2030. godine.
• 80% ambalažnog otpada mora biti reciklirano ili spremljeno za ponovnu upotrebu do 2030. godine i to: 90% za papir i 60% za plastiku do 2025. godine, 80% za drvo, 90% za metal, aluminij i staklo do 2030.godine)
• Postepeno ukidanje odlaganja na odlagališta do 2025 za otpad koji se može reciklirati (plastika, papir, metal, staklo i organski otpad).
• Povećanje efektivnosti sheme produžene odgovornosti proizvođača određivanjem minimuma uvjeta za njihove operacije;Izvori:
EU, European Commission, Okoliš, Press release:
Okoliš: Veći ciljevi u pogledu recikliranja za poticanje prelaska na kružno gospodarstvo s novim radnim mjestima i održivim rastom
European Commission, Environment, Waste: Review of Waste Policy and Legislation
Animated flags


- 20:32 - Komentari (7) - Isprintaj - #