Plastično je fantastično

srijeda, 25.06.2014.

Koliko su zelene zabrane?


Istraživanje o ekološkim i ekonomskim utjecajima zabrana ili oporezivanja plastičnih vrećica.

U posljednjih 15 godina, oko 190 lokalnih samouprava u Sjedinjenim Američkim Državama prihvatile su uredbe o zabranama, uvođenju naknada i poreza na plastične trgovačke vrećice. Mnoge od tih zajednica istovremeno su uvele naknade ili poreze na papirnate vrećice. Zagovornici uvođenja takvih uredbi tvrde da su nužne zbog smanjivanja otpada i drugih utjecaja na okoliš od korištenja sirovina pa sve do smanjenja emisija stakleničkih plinova. Dodatno, brojni zagovornici tvrde da će uredbe o zabranama i/ili uvođenju naknada ili poreza smanjiti komunalne troškove (kao što su troškovi povezani s odvoženjem smeća i skupljanjem otpada) koji će u konačnici smanjiti troškove poreznim obveznicima.

Ovo istraživanje provjerilo je sve te tvrdnje zagovornika uvođenja zabrana i naknada koristeći se najnovijim podacima i nalazima te se kao zaključci mogu izdvojiti:

1. Zabrane, naknade ili porezi na plastične trgovačke vrećice nemaju nikakav utjecaj na smanjenje otpada.

2. Nema dokaza o smanjenju komunalnog otpada ili troškovima skupljanja otpada koji bi bili posljedica uvođenje zabrana, naknada i poreza na trgovačke plastične vrećice.

3. Ostali ekološki utjecaji nisu zamjetnije smanjeni, a pojedini, uključujući emisije stakleničkih plinova mogu biti povećani kao direktni rezultat ograničenja u korištenju plastičnih vrećica (izrađenih od polietilena visoke gustoće PE-HD)

4. Tu je vjerojatno prisutan i štetni utjecaj na zdravlje kod ljudi koji ne peru višekratne vrećice koje su nositelji bakterija, a čije će se korištenje povećati kao direktna posljedica ograničenja potrošnje jednokratnih plastičnih vrećica.

5. Višekratne vrećice i torbe su manje pogodne i, kad se uzmu u obzir vrijeme i resursi koji su potrebni za pranje i čišćenje zbog uklanjanje bakterija, značajno skuplje za potrošače.

6. Troškovi koje prouzrokuju zabrane, nameti ili porezi na plastične vrećice, neproporcionalno opterećuju siromašnije slojeve stanovništva.


Ukupno gledajući, u više od 30 prošlih godina odluke potrošača i trgovaca značajno su promijenili potrošnju prema vrećicama s vrhunskim ekološkim i povoljnijim troškovnim karakteristikama, konkretno govoreći upravo prema jednokratnim plastičnim vrećicama izrađenim od polietilena visoke gustoće (PE-HD). Zabranom tih vrećice, zakonodavac okreće taj trend, na štetu okoliša i potrošača.

Ljudi koji se istinski brinu o smanjenju otpada i o drugim ekološkim problemima trebaju usredotočiti svoje napore na rješenja koja su dokazano učinkovita. U slučaju otpada to je iskomunicirati s potrošačima prednosti smanjenja bacanja i odlaganja otpada na odlagalištima, što će značajno doprinijeti rješenju. U slučaju zaštite morskih životinja (za što su posebno zabrinute priobalne države), zabrane plastičnih vrećice neće donijeti nikakvu promjenu, ali pokrenuti racionalnije politike ribarenja zasigurno hoće.


Zainteresirane čitatelja upućujem da svakako pogledaju objavljenu studiju "How Green Is that Grocery Bag Ban?" (Koliko je zelena zabrana potrošačkih vrećica?) s cijelim nizom dijagrama i tablica te obrazloženja i relevantnih izvora podataka.Izvori:
1. Reason Foundation:
How Green Is that Grocery Bag Ban?
2. Reason Foundation: How Green Is that Grocery Bag Ban? - An Assessment of the Environmental and Economic Effects of Grocery Bag Bans and Taxes (Policy Study 437 / June 2014.)
3. Reason Foundation: Appendix: Plastic Bag Bans in the United States and Other Countries
- Animated flags


- 13:47 - Komentari (9) - Isprintaj - #