Plastično je fantastično

utorak, 25.03.2014.

Plastična ambalaža višestruko bolja od alternativne


Konzultantska kuća Franklin Associates ERG za potrebe Američkog vijeća za kemiju (American Chemistry Council) i Udruženja plastičarske industrije Kanade (Canadian Plastics Industry Association) sačinila je istraživanje "Utjecaj plastične ambalaže na potrošnju energije i emisiju stakleničkih tijekom uporabnog vijeka ambalaže u SAD-u i Kanadi" (Impact of Plastics Packaging on Life Cycle Energy Consumption & Greenhouse Gas Emissions in the United States and Canada) kojim su utvrđene i potvrđene već dobro poznate činjenice vezane uz plastičnu ambalažu.

Studija je potvrdila da plastična ambalaža u 6 glavnih uspoređivanih kategorija primjene značajno reducira potrošnju energije i emisiju stakleničkih plinova u odnosu na alternativne ambalažne materijale (papir, karton, staklo, čelik, aluminij, guma, tekstil i pluto). Korišteni su podaci o potrošnji ambalaže u 2010. godini u Sjedinjenim Američkim Državama i odvojeno u Kanadi.

Najznačajniji podatak koji se izdvaja jeste da ukoliko bi se plastična ambalaža zamijenila ambalažom od alternativnih materijala tada bi korištena ambalaža bila 4 i pol puta bila teža, 80 % energije bi bilo više potrošeno za njenu proizvodnju te bi za 130 % bila veća emisija stakleničkih plinova tijekom korištenja ambalaže od alternativnih materijala.

Pod plastičnom ambalažom analizirala se ambalaža izrađena od polietilena niske (PE-LD) i visoke (PE-HD) gustoće, polipropilena (PP), poli(vinil-klorida) (PVC), polistirena (PS), pjenećeg polistirena (PS-E) i poli(etilen-teraftalata) (PET), a analizirana je ambalaža proizvedena od alternativnih materijala: papira, stakla, čelika, aluminija, tekstila, gume i pluta. Istraživanjem su obuhvaćene kategorije ambalaže kao što su čepovi i poklopci, posude za pića, ostala kruta ambalaža, trgovačke vrećice, folija za omatanje i ostala fleksibilna ambalaža tijekom njihovog cijelog životnog ciklusa - od eksploatacije i proizvodnje sirovine, preko prerade, primjene i korištenja do otpada i recikliranja.

Pojedinačne usporedne studije već su ranije učinjene, npr. plastične teglice u usporedbi s limenkama za tunu ili usporedba čaša izrađenih od pjenećeg polistrirena (PS-E) i papira. I u svim tim pojedinačnim studijama potvrđena je višestruka prednost plastične ambalaže.

Zainteresiranim čitateljima dajem u prilogu izvještaj o provedenom istraživanju koji na 152 stranice daje 50 tablica, 16 dijagrama i ilustracija i daje prikaz ispitivanja svakog glavnog stupnja životnog ciklusa pojedine ambalaže: proizvodnja sirovine, prerada ambalaže, distribucija i transport ambalaže, odlaganje nakon korištenja i recikliranje.

Izvještaj također daje i pogled na moguće neželjene posljedice predloženih i nedavno uvedenih zabrana plastične ambalaže. Kao posebno signifikantan primjer izdvaja se predložena zabrana PET plastenki za vodu kojom se želi izbjeći da te plastenke završavaju u rijekama i morima, ali bi se uvođenjem ambalaže od alternativnih materijala (stakla, metala), potrošnja energije tijekom proizvodnje, distribucije same ambalaže kao i distribucije vode u staklenoj ili metalnoj ambalaži te tijekom recikliranja - dramatično povećala, što potvrđuju utvrđene vrijednosti navedene u izvještaju istraživanja.

U zaključku studije posebno se naglašava:

Plastična ambalaža ima brojna svojstva koja su vitalna za primjenu u području ambalaže, kao što je mala težina, fleksibilnost, trajnost, zaštitu i nepropusnost, da izdvojimo samo neke. Supstitucionalna analiza pokazala je da je plastična ambalaža također vrlo učinkovita za smanjenje potrošnje energije i smanjenje emisije stakleničkih plinova.

Za analiziranih šest kategorija ambalaže: čepovi i poklopci, posude za pića, folije za omatanje, potrošačke vrećice, ostala kruta ambalaža i ostala fleksibilna ambalaža, utvrđeno je da je u SAD-u u 2010. godine utrošeno ukupno 14,4 miliona tona te plastične ambalaže. Da bi se plastična ambalaža zamijenila ambalažom od alternativnih materijala bilo bi utrošeno više od 64 milijuna tona takve ambalaže. Ta bi ambalaža zahtijevala 80 % veću kumulativnu potrošnje energije i za 130 % bi bio veći koeficijent globalnog zagrijavanja izražen kao ekvivalent CO2.

Kanađani su u 2010. godini upotrijebili 1,6 milijuna tona plastične ambalaže za već prije navedenu namjenu. Ukoliko bi se plastična ambalaža zamijenila ambalažom od alternativnih materijala, tada bi Kanađani potrošili više od 7,1 milijuna tona ambalaže. Potrošnja energije bila bi dvostruko veća (100 % veća) za alternativnu ambalažu, a indeks potencijala globalnog zagrijavanja bi bio i više nego dvostruko veći (152 %) ukoliko bi se zamijenila plastična ambalaža.Dodatne informacije:

Istraživanje: Impact of Plastics Packaging on Life Cycle Energy Consumption & Greenhouse Gas Emissions in the United States and Canada
American Chemistry: Study: Plastic Packaging Enables Significant Energy and Greenhouse Gas Savings in U.S., Canada
Plastic News: New study says plastics is the sustainable packaging choice

Animated flags


- 20:12 - Komentari (8) - Isprintaj - #