Plastično je fantastično

nedjelja, 06.10.2013.

Plastičari protiv bioplastičara

EuPC kritizira European Bioplastics
zbog stavova i izjava o plastičnim vrećicama


Neki dan sam u postu "Najmanji pas najglasnije laje" pisao o novousvojenom službenom stajalištu bioplastičara koji su na svom godišnjem susretu u rujnu ove godine u Berlinu usvojili službeni stav o jednokratnim plastičnim vrećicama u kojem su podržali uvođenje naknada, a predlažu i zabranu tih vrećica. Nije trebalo čekati dugo, Europsko udruženje prerađivača plastike objavilo je svoj odgovor.

EuPC (Europsko udruženje prerađivača plastike) koje predstavlja više od 50 000 prerađivača plastike i proizvođača plastičnih predmeta u Europi objavilo je svoju podršku "zelenom dokumentu" Europske komisije o strategiji o plastičnom otpadu u okolišu (Green paper On European Strategy on Plastic Waste in the Environment) i istovremeno izražavaju svoju kritiku stavovima bioplastičara.

U svom priopćenju EuPC navodi da je lobi u korist papirnih vrećica ishodovao donošenje zaključaka bioplastičara na njihovom zadnjem godišnjem skupu kojom prilikom su usvojili stavove da se u cilju rješavanja problema otpada treba uvesti naknada ili čak zabraniti jednokratne plastične vrećice.

EuPC izražava svoju zabrinutost zbog brojnih stavova objavljenih o bioizvornim plastičnim vrećicama u kojima se tvrdi da su vrećice izrađene od bioplastičnog materijala pogodnije za okoliš, održivije nego tradicionalne plastične vrećice izrađene od fosilne plastike, što nije točno. Europski prerađivači, kao korisnici i potrošači plastičnih materijala kao sirovine, jedino žele koristiti održivi materijal koji zadovoljava potrebe kupaca.

"Kada se razmatra održivost pojedinog materijala, nužno je sagledati izvore iz kojih se pridobiva sirovina, uključujući korištenje tla i potrošnju vode (kao u slučaju bioizvorne plastike i održivosti biomase koja se koristi). EuPC vjeruje da bilo koja EU politika u odnosu na bioplastiku treba uzeti u obzir lekcije koje smo naučili na području biogoriva" - kaže se u službenoj izjavi EuPC-a.

"Postupanje s plastičnim proizvodima na kraju životnog vijeka također mora biti razmotreno i ima ključnu ulogu u utvrđivanju održivosti materijala ili proizvoda. Kompostabilna i biorazgradiva plastika mora ostati van tokova klasičnog otpada kako bi se izbjegao njihov štetan utjecaj na kvalitetu recikliranja. Bioplastika nije rješenje za plastični otpad u moru i to je jasno prepoznato od strane Europske komisije tijekom konferencije o plastičnom otpadu koja je održana početkom tjedna."

EuPC vjeruje da Europa treba usmjeriti svoje napore i aktivnosti ka boljem odvojenom prikupljanju otpada s ciljem ispravnog postupanja s različitim plastičnim materijalima na kraju životnog vijeka plastičnog proizvoda te povećati recikliranje u pravcu "kružne ekonomije" za sve plastične proizvode.


Komentar autora bloga:

Prilično blagi i politički da ne kažem politikanski odgovor. Zašto je to tako, vidjeti će se 17. listopada kada je sastanak PlasticEurope i EuPC, pa možda doznamo koji i kakav će biti daljnji odgovor ove dvije najjače plastičarske asocijacije Europe na napade bioplastičara.

Možda je odgovor blagi, jer se zna od koga dolazi i da je cijeli taj napad bezopasan? Možda. Međutim, klima u Europi i Europskoj komisiji nikako nije naklonjena plastičnim vrećicama. I Europa malo po malo pada pod "američku euforiju" sa svim onim istim karakteristikama o kojima je dosta pisano na ovom blogu. A to je da političari (naravno bez konzultacija sa strukom i znanošću) dopuštaju da tzv. "zeleni" odnosno brojne interesne skupine problem napušu, da se koriste brojnim neistinama, krivim podacima, faktoidima, poluinformacijama, ponovljenim lažima i od plastičnih vrećica stvore "državnog neprijatelja broj 1". E tada, kada je problem napuhan, kada je javnost već dobrano nabrijana protiv vrećica jer su one "ekološko zlo", kada se provode u javnosti brojne tzv. "eko" akcije protiv plastičnih vrećica, koje bez obzira na posljedice (ekološke, ekonomske, energijske, higijenske, zdravstvene) stvaraju kod potrošača "zeleni osjećaj" da čine dobro ako izbjegavaju plastične vrećice i koriste one druge koje su u svakom pogledu lošije. Pogledajte post "Školski primjer greenwashinga".

U takvim uvjetima i nabrijanoj atmosferi dolaze političari koji (opet bez konzultacija sa strukom i znanošću) nude neinformiranoj ili krivo informiranoj javnosti spasonosna rješenja i donose mjere o uvođenju naknada, zabrana ili dozvoljavaju samo kompostabilne i biorazgradljive ili čak i oksofragmentirajuće vrećice, kod glasača stvaraju dojam da su riješili "najveći problem", glasači se osjećaju "zeleno", a za ekologiju, ekonomiju, energiju, zdravlje, higijenu, sirovine, resurse - koga briga. Kad nešto od toga kasnije postane problem, rješavati će ga političari ponovno stvaranjem novog problema, a (namjerno) neinformirana javnost će se osjećati "zeleno".
Izvori:
EuPC: EuPC response to calls to ‘Ban or tax oil-based plastic shopping bags’
Plastic and Rubber Weekly: EuPC criticises bioplastic sector over bag claims
European Commision: Green paper On European Strategy on Plastic Waste in the Environment


- 00:08 - Komentari (0) - Isprintaj - #