Plastično je fantastično

srijeda, 17.07.2013.

EU revidira ciljeve za recikliranje

Europska komisija započela je proces konzultacija o amandmanima na Direktivu o ambalaži i ambalažnom otpadu (Directive 94/62/EC of the European Parliament and of the Council on packaging and packaging waste) koji bi se usvojili 2014. godine.

Sva stručna udruženja podržavaju napore Europske komisije u donošenju mjera koje će unaprijediti i poboljšati sustav odvojenog prikupljanja i recikliranja, ostvarenjem novih ciljeva recikliranja za sve ambalažne materijale (čelik, aluminij, drvo, papir, staklo i plastiku) što će biti od koristi i za europsku ekonomiju i za okoliš.

Sadašnja Direktiva 94/62/EC predvidjela je postizavanje sljedećih ciljeva:

Do 31. prosinca 2008. potrebno je ostvariti sljedeće najmanje udjele recikliranja u ukupnoj težini otpadne ambalaže:
- 60 % za staklo
- 60 % za papir i karton
- 50 % za metalnu ambalažu
- 22,5 % za plastiku, računajući samo materijal koji se reciklira ponovno u plastične proizvode
- 15 % za drvo

Odnosno, ukupno najmanje 60 % recikliranja upotrebljene ambalaže, a novim amandmanima želi se povećati taj cilj na najmanje 70 %.

Istovremeno, i Britanci revidiraju svoje ciljeve recikliranja do 2017. o čemu je pisano u postu Britanci planiraju do 2017. udvostručiti recikliranje otpadne plastike.

Kao što je već najavljeno, Velika Britanija kao jedan od najvećih potrošača ambalaže u Europi postavila si je nove ciljeve udjela recikliranja do 2017. godine i to:
- čelična ambalaža 76 %
- aluminijska ambalaža 55 %
- plastična ambalaža 57 %Što se Hrvatske tiče, recikliranje je na vrlo niskim granama - samo 8 % u 2013. Novim Zakonom o održivom gospodarenju otpadom te njegovim podzakonskim aktima daje se puno veći značaj recikliranju nego do sada te se planira do 2020. dostići udio od 50 % recikliranja otpadnih materijala.
Izvori:
European Commision
www.gov.uk
CEE Packaging
Ministarstvo zaštite okoliša i prirode
Animated Flags


- 09:36 - Komentari (0) - Isprintaj - #