Plastično je fantastično

srijeda, 05.06.2013.

U stvari, što je to bioplastika?


Ovim postom i prezentacijom, završavam seriju članaka o bioplastici, a kojom sam predstavio objavljena izlaganja na savjetovanju "Bioplastika - danas i sutra" kojeg je u studenom prošle godine organiziralo Društvo za plastiku i gumu iz Zagreba.

Sve prezentacije mogu se naći na web stranicama Društva za plastiku i gumu na sljedećem LINKU.


Ova prezentacija nastala je kao rezultat višemjesečnog istraživanja o definiciji bioplastike koju službeno priznaju brojni svjetski kemijsko-tehnološki instituti, sveučilišta i fakulteti, udruženja i slične asocijacije koje se bave ili su povezane s bioplastikom. Ono što je očito, a to je da ništa nije očito. Mnogi od anketiranih drže da je definicija bioplastike još uvijek konfuzna, ali svi priznaju ili se barem slažu da je to sada tako - bioplastika je bioizvorna i biorazgradljiva plastika i sve međusobne kombinacije te dvije karakteristike.

Osobno mi je bilo iznenađujuće da je uobičajena, tzv. fosilna plastika, ako joj se nakon što je proizvedena, dakle nakon završenog procesa polimerizacije, u procesu prerade i izrade gotovog plastičnog proizvoda (bilo folije, bilo plastenke, bilo bilo kojeg drugog plastičnog proizvoda), doda aditiv koji inicira i ubrzava biorazgradnju, da onda ta plastika postaje bioplastika.

Vrlo zanimljiv odgovor na anketu bio je od Chrisa Smitha urednika u Injection World Magazine iz Velike Britanije, koji je napisao:

"Definicija bioplastike koju su prihvatili Savjet za bioplastiku američkog udruženja plastičarske industrije (SPI) i European Bioplastics može se objasniti njihovom povijesti. Naime, oba udruženja nastala je u doba kada je biorazgradljivost bila puno važnija karakteristika nego to da je plastika iz bioizvora.
Sada se težište prebacuje na plastiku od bioizvora (otpadnih prirodnina i uzgojina). Obje organizacije sada i dalje žele zadržati tu nejasnu definiciju nego je dijeliti, jer bi u tom slučaju morali neke članove isključiti iz svog članstva.
Na unatoč ovakvim ili onakvim definicijama organizacija, ostatak plastičarske industrije i njihovi kupci najvjerojatnije će se prikloniti ranije predloženoj definiciji Johna McLoughina i Stephena J. Pickena da bioplastika je ona proizvedena iz bioizvora i biorazgradljiva plastika koja se razgrađuje aktivnošću mikroba".

Eto, komentar koji je premostio početnu nedoumicu autora i trenutno važeću definiciju.

Uglavnom, ova posljednja prezentacija bavi se samim pojmom BIOPLASTIKA i njenom definicijom, a kroz provedeno istraživanje došlo se i do zaključka kako je i došlo do definicije.

- 16:53 - Komentari (0) - Isprintaj - #