Plastično je fantastično

utorak, 02.04.2013.

Reagiranje na reagiranje - još o BPA (2)

U petak 29. ožujka 2013. objavljeno je na web portalu Hrvatskog fokusa reagiranje gđe. Rodjene Marije Kuhar, dr.med.vet. na moj tekst Stručno ukazivanje ili neslaganje? (HF, 22. ožujka) Svoje reagiranje zaključila je pitanjem: »Hoće li gospodin R. Deša od Hrvatskoga fokusa preuzeti ovaj tekst i objaviti ga na blogu plastično-je-fantastično«. Tekst je preuzet i objavljen trenutno na blogu. Blog je i nastao iz želje da se argumentirano govori i raspravlja o plastici, uz navođenje znanstveno potvrđenih dokaza.

Valja se osvrnuti na dvije ključne stvari u tekstu gđe. R. M. Kuhar. Ona izjavljuje da je objavila svoj prvi tekst u namjeri »točnog informiranja javnosti, te da je kritika upućena njoj u stvari kritika na krivu adresu. Naime u mojem tekstu nisam ništa dodala, a osobito izmislila, niti navodim svoje stavove, jer to nije profesionalno kada se predstavlja jedan takav znanstveni ili stručni dokument.«

Valja ponoviti primjedbu iz prvog reagiranja. Gđa. R. M. Kuhar jednostavno je zanemarila ili prešutjela uvodnu napomenu. »Ovaj dokument nije službena publikacija Programa za zaštitu okoliša Ujedinjenih naroda (UNEP) niti Svjetske zdravstvene organizacije (WHO). Stajališta izrečena u njemu su zajednički pogledi međunarodnih stručnjaka koji su sudjelovali u radnoj skupini i nužno ne predstavljaju stajališta navedenih organizacija.«

Druga ključna primjedba jeste utisak da gđa. R. M. Kuhar nije pažljivo pročitala moje reagiranje. Pažljiva čitateljica tada ne bi napisala: »Međutim, istraživanje i rezultati dr. J. Teeguardena nisu do danas objavljeni ni u jednom znanstveno-recenziranom časopisu. …, dr. J. Teeguarden je odbio objaviti javnosti, uključujući i znanstvenoj, svoju prezentaciju koju je predočio na godišnjem sastanku Američkoga udruženja za promicanje znanosti (American Association for the Advancement of Science, AAAS) održanom 16. veljače 2013.« U mom su tekstu objavljene dvije poveznice na cijelu studiju koja je objavljena u vrlo renomiranom znanstvenom časopisu Toxicological Science 123(1/2011). Studija se može pronaći i na službenim stranicama Nacionalnog Centra za biotehnološke informacije (NCBI).

Posebno začuđuje njezina rečenica o J. Teeguardenu doktoru znanosti iz toksikologije. »Dr. J. Teeguarden u prošlosti je usko surađivao sa znanstvenicima iz područja kemijske industrije, osobito proizvodnje plastike, a neke radove financiralo je Američko vijeće za plastiku (American Plastics Council) koje se nalazi u sastavu Američkoga vijeća za kemiju (American Chemistry Council). J. G. Teeguarden bio je i suautor nekoliko stručnih studija, a istraživače je „zaposlio“ Dow Chemical, najveći svjetski proizvođač BPA. Stoga je prvo nužno isključiti bilo kakvu povezanost, osobito onu financijsku, s industrijom plastike radi mogućeg sukoba interesa.«

Navedeni stav je tipičan za skupinu stručnjaka tzv. ideološke toksikologije. Pripadnici ideološke toksikologije, a njih je u Hrvatskoj nekoliko, apriori omalovažavaju ne samo ovog znanstvenika, proglašavajući ga industrijskim plaćenikom.

Citirani članak iz Forbesa naveden je, ne kao neki znanstveni dokaz, već samo kao potvrdu da danas u javnim medijima prolaz imaju samo članci koji izražavaju namjeru točnog informiranja javnosti (ma što god to značilo), a nemaju članci sa stručno i znanstveno potvrđenim dokazima.

Moj drugi prigovor odnosi se na činjenicu da se gđa. R. M. Kuhar nije osvrnula na bit rasprave bisfenol A (BPA). Zbog potencijalno zainteresiranih evo nekoliko riječi o BPA.


Bisfenol A je industrijska kemikalija koja se prvenstveno upotrebljava u proizvodnji polikarbonatne (PC) plastike i za oblaganje unutrašnjosti limenki za pića i hranu. Za obje svrhe sigurno i zdravstveno ispravno se upotrebljava dulje od 50 godina.

Polikarbonatna plastika ima široku upotrebu, najviše za izradu ambalaže za pića (plastične boce), kao i boce za bebe. Vrlo proširena je primjena polikarbonatne plastike za izradu CD-ova, za raznu sigurnosnu opremu koja mora biti žilava i otporna na vanjske utjecaje te za medicinsku opremu. Upravo zato što se polikarbonatna plastika koja sadrži BPA upotrebljava u ambalaži za hranu i u medicinskoj opremi, podvrgnuta je brojnim ispitivanjima. Sva ispitivanja te dobiveni i objavljeni rezultati nadzirani su i odobreni od mnogih nacionalnih zdravstvenih instituta, regulatornih tijela širom svijeta. Među najvažnija tijela ubrajaju se: U.S. Food and Drug Administration (FDA) (Uprava za hranu i lijekove) i European Food Safety Authority (EFSA) (Europska uprava za sigurnost hrane).Svoju široku primjenu u ambalaži pića i hrane polikarbonatna plastika pronašla je upravo zbog svojih karakteristika: čista, prozirna, lagana, čvrsta i ne lomi se pri padu, ne oštećuje se, ne degradira, trajna je, osigurava higijenske uvjete svoga sadržaja. Polikarbonat osigurava visoku razinu zaštite hrane u raznim pakovanjima te sprječava njeno kvarenje, a dokazano je da sprječava prodor bakterija izvana u unutrašnjost ambalaže. Također, prednosti te vrste ambalaže je da je ekološki prihvatljiva (e. environmentally friendly), kao i što je dokazano da važan u očuvanja javnog zdravlja.

BPA se ne upotrebljava u proizvodnji plastičnih boca za vodu i gazirana pića (PET). Upotrebljava se u proizvodnji polikarbonatne plastike od koje se izrađuju višekratne, trajnije boce. Polikarbonatna plastika namijenjena je i izradi većih spremnika za vodu koji se danas najčešće upotrebljavaju na sveprisutnim aparatima za hladnu i toplu pitku vodu (zapremnine 15 do 20 litara).

Vrlo mala količina BPA može migrirati iz osnovne strukture polikarbonatne ambalaže u hranu i piće koje sadrži što pojačava zabrinutost potrošača. Zabrinutost je prisutna pogotovo zbog poznatih rezultata ispitivanja o utjecaju BPA na hormone i reproduktivni sustav ispitivanih životinja kao i na moguću povezanost BPA i dijabetesa te nekih kardiovaskularnih oboljenja kod ljudi. Na žalost, BPA je u nekoliko manjih, ne potvrđenih studija, povezivan s pojavama raka. No, najveći dio dokaza ne potvrđuje takvu opasnost niti povezanosti s pobolom.

Brojne norme i propisi u raznim zemljama, a koji sažimaju rezultate istraživanja tijekom pola stoljeća potvrđuju da »BPA ne izaziva rak te da nema zdravstvenih rizika, uključujući i za djecu, a temeljem najnovijih ispitivanja koja potvrđuju da se BPA može pronaći u polikarbonatnim bočicama za bebe i hrani za dojenčad u ekstremno malim razinama«. Takva mišljenja zastupaju u osnovi agencije za sigurnost hrane, uključujući i one u Kanadi, Sjedinjenim Američkim Državama, Europi, Japanu te Australiji i Novom Zelandu. Budući se radi o tekstu za širu javnost, dokazi o iznesenim stavovima navedeni su u daljnjem dijelu teksta:

Sigurno korištenje polikarbonatne plastike

Više od 50 godina, veliki broj studija, provođenih i od vladinih i od znanstvenih institucija širom svijeta, analizirale su znanstvene podatke o BPA te temeljem tih podataka zaključile su da su polikarbonatne bočice sigurne za upotrebu u kontaktu s hranom te da je razina migracije BPA iz polikarbonatne plastike u stvarnim uvjetima ispod sigurnosne razine, odnosno da je unutar znanstveno provjerenih granica.

Sigurnosni standardi širom svijeta, uključujući i FDA, Health Canada (Kanadska uprava za zdravlje), Europsku upravu za sigurnost hrane (EFSA) i Japanese National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (Japanski nacionalni institut za napredne znanost u industriji i tehnologiju) su suglasni da temeljem dobivenih znanstvenih dokaza koji su dostupni iz najnovijih procjena rizika o opasnostima BPA - unos BPA u organizam u propisanim granicama ne predstavljaju opasnost za zdravlje i to svim dobnim skupinama, uključujući i dojenčad.

Standardi sigurnosti širom svijeta

Svi proizvodi koji dolaze u kontakt s hranom, a sadrže BPA moraju zadovoljiti zdravstvene i sigurnosne odredbe, i to je primijenjeno širom svijeta.

Sjedinjene Američke Države i Europa
I SAD i Europska zajednica imaju složenu regulativu za nadzor migracija kemikalija s ambalaže u kojoj je pakirana hrana na sadržaj kojom su definirane stroge granice maksimalno dopuštenih razina migracija.

U SAD-u, BPA je reguliran propisima američke Uprave za hranu i lijekove - U.S. Food and Drug Administration (FDA) kojima je osigurana njihova sigurnost pri upotrebi. FDA regulativa primjenjuje migracijske i sigurnosne podatke kao osnovu za odobravanje određene plastike za namjenu za koju su predviđene. U proceduri odobravanja primjenjuju se strogi zahtjevi za određivanje razina sastojaka koji mogu migrirati s materijala ambalaže na hranu. Sigurnosni zahtjevi FDA zahtijevaju opsežne testove toksičnosti za svaki sastojak koji bi mogao biti unesen u ljudski organizam i za najmanje moguće mjerljive količine. To znači, kada FDA odobri određeni proizvod da se može naći na tržištu i da se može koristiti, da je taj proizvod siguran pri kontaktu s hranom obzirom na sastav i količinu tvari, ako postoje, a koje bi mogle migrirati s ambalaže u hranu. Stoga je korištenje BPA u SAD-u, kao "indirektnog dodatka", odobreno prije nego su se proizvodi od polikarbonatne plastike koji sadrže BPA uopće i našli na američkom tržištu.

Sve u svemu, postoji međunarodno utvrđena sigurnosna razina - Tolerable Daily Intake (TDI) - dopuštena dnevna doza za BPA, a to je 0,05 mg/ kg tjelesne težine dnevno. A to znači da nema zdravstvenih opasnosti ukoliko čovjek svakodnevno, tijekom svog cijelog životnog vijeka prima manje od 0,05 mg/kg t.t. Navedena dopuštena dnevna doza određena je temeljem ispitivanja na životinjama i sadrži uključuje sigurnosni faktor koji omogućuje izračun sigurnosne razine doze za ljude.

Temeljem detaljnih i sveobuhvatnih pregleda najnovije stručne literature i studija o toksičnosti BPA pri niskim dozama, u rujnu 2010. godine EFSA je potvrdila svoje mišljene iz 2008. godine u kojem navodi da nema novih dokaza koji bi ukazivali na potrebu promjene postojeće razine dopuštene dnevne doze (e. TDI) od 0,005 mg/kg t.t. Navedeno je u skladu i s referentnom dozom ljudske izloženosti koju definira američka regulativa.

Australija i Novi Zeland
U skladu s državnim Zakonom o hrani, svi plastični materijali koji dolaze u kontakt s hranom i pićima moraju zadovoljiti opće uvijete definirane Standardom 1.4.3. (Materials and Articles in Contact with Food - Materijali i predmeti koji su u kontaktu s hranom), a koji su sastavni dio "Food Standards Australia New Zealand (FSANZ) - Food Standards Code" (Standardi za hranu Australije i Novog Zelanda - Normativi o hrani). Također postoji i Australski standard za plastične materijale koji su u kontaktu s hranom, gdje se FSANZ poziva na (AS2070) i definira zajedničke zahtjeve za materijale koji dolaze u kontakt s hranom, a odredbe su u skladu s regulativom o upotrebi plastike u Europskoj Uniji i Sjedinjenim Američkim Državama.

Na Novom Zelandu Uprava za procjenu rizika u okolišu - Environmental Risk Management Authority (ERMA) regulira odredbe o kemikalijama u plastici, a plastični proizvodi regulirani su pravilima koje definira novozelandsko Ministarstvo potrošača.

Food Standards Australia New Zealand (FSANZ) *1) Agencija za standardizaciju u području hrane Australije i Novog Zelanda - potvrđuje da "BPA ne izaziva rak" te su izdali svoje mišljenje da "nema zdravstvenih rizika, uključujući i za djecu, a temeljem najnovijih testiranja koja potvrđuju da se BPA može pronaći u polikarbonatnim bočicama za bebe i hrani za dojenčad u ekstremno malim razinama“ . Takva mišljenja dijele i ostale agencije za sigurnost hrane, uključujući i one u Kanadi, Sjedinjenim Američkim Državama i Europi.

Osim FSANZ-a, druga regulatorna tijela u Australiji koja reguliraju kemikalije u plastici koja dolazi u kontakt s hranom su: National Industrial Chemicals Notification and Assessment Scheme (NICNAS) - Nacionalni program za procjenu i obavještavanje o industrijskim kemikalijama koji nadgleda sigurnost industrijskih kemikalija u upotrebi te Australian Consumer and Competition Commission (ACCC) - Australski odbor za zaštitu potrošača i tržišno natjecanje koji nadgleda sigurnost pri potrošnji plastičnih proizvoda, istražuje pritužbe te sastavlja registar proizvoda koji su iz sigurnosnih razloga povučeni s tržišta.

Također, plastični proizvodi koji dolaze u kontakt s hranom, a koriste se u Australiji, moraju zadovoljavati odredbe FDA o BPA kao i migracijske razine definirane u Europskoj regulativi - Materials and Articles in Contact with Foodstuffs

Posljednje procjene, aktivnosti i akcije vezane uz sigurnost BPA

SAD
FDA je analizirala najnoviju literaturu o BPA uključujući i studije o najmanjim toksičnim dozama, a također, kontinuirano sudjeluje u recenzijama novijih studija koje se odnose na BPA.

Stručnjaci Nacionalnog toksikološkog programa - National Toxicology Program (NTP) - kao dio američkog Nacionalnog instituta za zdravlje - National Institutes of Health, završili su u rujnu 2008. godine pregled *2) u kojem su izrazili "određenu zabrinutost" zbog utjecaja BPA na mozak, ponašanje, na aktivnost prostatu kod fetusa, dojenčadi i djece. NTP je također izrazio "minimalnu zabrinutost" zbog efekata koji se kasnije javljaju u ranom pubertetu na mliječnim žlijezdama kod djevojaka, te zbog efekata na fetuse, dojenčad i djecu kod postojeće razine izloženosti i "zanemarivu zabrinutost" za sve ostale slučajeve. U posljednjoj reviziji FDA je priznao da "postoji mnogo nepouzdanosti koje se odnose na ukupnu interpretaciju tih studija i na moguće utjecaje izloženosti BPA na ljudsko zdravlje“.

FDA je u ažuriranim podacima o BPA *3) 2010. godine objavila da su "koraci koji se trenutno poduzimaju na smanjenju ljudske izloženosti BPA kroz hranu, opravdani, što uključuje podršku industrijskim akcijama za prestanak proizvodnje boca i šalica za bebe koje sadrže BPA na američkom tržištu, te da podupiru razvoj alternativnih materijala". FDA je također naglasila svoju "podršku na jačanju pravnog okvira o BPA".

FDA je također vrlo jasno objavila da "to ne znači preporuku obiteljima da promijene način prehrane dojenčadi ili hranu zbog svih ostalih prednosti koje pruža kao pouzdan izvor dobre prehrane, a koje su prevagnule u odnosu na potencijalne rizike od izloženosti BPA".

Valja istaknuti da je 30. ožujka 2012. FDA odbacila zahtjeve iz peticije Vijeća za očuvanje prirodnih resursa (Natural Resources Defense Council (NRDC) kojom se traži zabrana korištenja BPA u ambalaži za hranu, jer, kako se navodi u priopćenju: "dokazi na koje se NRDC poziva ne potvrđuju niti su znanstveno potkrijepljeni da bi se donijela odluka o restrikcijama upotrebe BPA u ambalaži" te da su "rezultati istraživanja na koja se NRDC poziva vrlo često premali da bi se temeljem istih moglo donositi zaključke".

Kanada
Kanada je prva zemlja u svijetu koja ima napravljenu kompletnu procjenu rizika za ljudsku izloženost BPA, a procjena je napravljena u suradnji s proizvođačima kao i sa svim ostalim zainteresiranima. Unatoč dobivenih podataka iz procjene rizika koji potvrđuju da su razine BPA sigurne, kanadska Vlada složila se s preporukom Ministarstva zdravstva i 2008. godine donijela je odluku o zabrani uvoza, prodaje, propagandiranja polikarbonatnih bočica za bebe.

Procjena kanadskog Ministarstva zdravstva navodi da su novorođenčad i djeca do 18 godina bili izloženi razinama BPA koje su niže od razina koje bi mogle uzrokovati efekte na zdravlje. Međutim, kanadska Vlada, radi dodatne predostrožnosti poduzima korake kako bi se ograničila uporaba BPA.

U srpnju 2009. godine Ministarstvo zdravstva Kanade objavila je tri odvojena izvještaja, koji su zaključili da postojeća izloženost BPA iz ambalaže, a preko prehrane, ne prelazi razine koje predstavljaju rizik za zdravlje populacije, uključujući novorođenčad i mlađu djecu.

Izvještaji kanadskog Ministarstva zdravstva su:
Survey of BPA in bottled water products
POVEZNICA 1

Survey of BPA in canned powdered infant formula products
POVEZNICA 2

Survey of BPA in baby food products pre-packaged in glass jars with metal lids
POVEZNICA 3

Europa
Slijedom detaljnih i sveobuhvatnih analiza najnovije znanstvene i stručne literature i studija vezano uz toksikologiju BPA pri niskim dotama, u rujnu 2009. EFSA je potvrdila svije mišljenje iz 2008. godine te potvrdila da nije pronašla nove dokaze koji bi je naveli da revidira svoje postojeće mišljenje odnosno propisanu najveću dopuštenu razinu (TDI) od 0,05 mg/kg tjelesne težine.

Australija
FSANZ je aktivno surađivala s vladinim agencijama i s inozemnim regulatornim tijelima kako bi se utvrdila i obrazložila bilo kakva povezanost BPA i negativni utjecaj na zdravlje.

FSANZ je obavila procjenu svih dostupnih studija uključujući i one na koje se poziva FDA, te je zaključila da su "bočice za bebe izrađene od polikarbonatne plastike koja sadrži BPA, a koje se nalaze na tržištu Australije i Novog Zelanda, i nadalje sigurne za upotrebu“. Analizom podataka o izmjerenim razinama kao i preračunavanjem zaključuje se da bi bebe težine 5 kg trebala svakoga dana tijekom mnogo godina popiti najmanje 80 bočica kako bi se dostigla gornja dopuštena granica unosa BPA.

FSANZ i dalje prati sva novija znanstvena istraživanja i razvoj i "vrlo usko surađuje s nacionalnim i međunarodnim regulatornim tijelima za hranu kako bi se procijenili novi dokazi i razine izloženosti u Australiji".

Tako su u srpnju 2010. trgovci dobrovoljno odustali od polikarbonatnih bočica za bebe koje sadrže BPA i trenutačno mnoge kompanije istražuju mogućnosti alternativnog materijala bez BPA. Ova dobrovoljna odluka u stvari odgovor je potrošačko raspoloženje i njihove zahtjeve, a ne kao posljedica sigurnosti proizvoda.

U veljači 2010. godine australski odbor za zaštitu potrošača i tržišno natjecanje (Australian Competition and Consumer Commission - ACCC) objavio je rezultate studije koja je ispitivala razine BPA u prehrani za dojenčad te vodi za piće iz polikarbonatnih bočica za bebe i iz šalica za piće koji su na tržištu Australije te zaključila da „izloženost dojenčadi iz bočica za hranjenje i šalica za piće koje se nalaze na tržištu Australije nije zabrinjavajuća“ *4)

-------------------------------------------------------------------
*1) Australski standardi za hranu - podaci o Bisphenolu A
POVEZNICA 4

*2) National Toxicology Program (NTP) - Center for the Evaluation of Risks to Human reproduction (CERHR) Monograph on the Potential Human Reproductive and Developmental Effects of Bisphenol A, NIH Publication No. 08-5994, September 2008
POVEZNICA 5

*3) Update on Bisphenol A for Use in Food Contact Applications U.S Food & Drug Administration January 2010
POVEZNICA 6

*4) Study of Levels of Bisphenol A (BPA) in Infant Formula and Water from Infant Feeding Bottles & Sip Cups Supplied in Australia - ACCC February 2010
POVEZNICA 7

Ostali izvori:

Europa
Toxicokinetics of Bisphenol A - Scientific Opinion of the Panel on Food Additives, Flavourings, Processing aids and Materials in Contact with Food (AFC). 23 July 2008
POVEZNICA 8

Statement of EFSA - on a study associating Bisphenol A with medical disorders. Issued on the 22nd October 2008. The EFSA Journal (2008) 838 1-3
POVEZNICA 9

Opinion of the Scientific panel on Food Additives, Flavourings and Processing Aids and Materials in Contact with Food on a request from the Commission related to BPA. Adopted 29 November 2006. (The EFSA Journal (2006) 428 1of 75)
POVEZNICA 10

EFSA updates advice on bisphenol A - 30 September 2010
POVEZNICA 11

Sjedinjene Američke Države
National Toxicology Program: Centre for the Evaluation of Risk to Human Reproduction (CERHR)
POVEZNICA 12

National Toxicology Program (NTP). Draft Brief published on April 14, 2008 by the U.S. National Institutes of Health
POVEZNICA 13

FDA Statement on release of Bisphenol A (BPA) Sub Commmittee Report. Released 28 October 2008.
POVEZNICA 14

FDA update on Bisphenol A for Use in Food Contact Applications. January 2010
POVEZNICA 15

FDA Science Board Subcommittee on Bisphenol A - Scientific Peer-Reveiw of the Draft Assessment of Bispenol A for Use in Food Contact Applications – 31.Oct 2008.
POVEZNICA 16

Australija i Novi Zeland
Food Standards Australia New Zealand - Fact Sheet - BPA & Food Packaging - January 2010
POVEZNICA 17

Kanada
Government of Canada - Chemical Substances in Batch 2 of the Challenges
POVEZNICA 18

Government of Canada - BPA Questions & Answers
POVEZNICA 19

Health Canada - Canadian draft risk assessment released in April 2008
POVEZNICA 20
POVEZNICA 21

Bisphenol A Technical Information (Canada gazette Notice final screening assessment proposed risk managemetn approach)
POVEZNICA 22

Ministarstvo zdravstva Kanade izdalo je u srpnju 2009. sljedeća 3 izvještaja:
Survey of BPA in bottled water products
POVEZNICA 23

Survey of BPA in canned powdered infant formula products
POVEZNICA 24

Survey of BPA in baby food products pre-packaged in glass jars with metal lids
POVEZNICA 25

Ostali relevantni međunarodni izvještaji i izvori:
European Union Risk Assessment Report
POVEZNICA 26

Norveška
Report of the Norwegian Scientific Committee for Food Safety (VKM 2008)
POVEZNICA 27

Japan
Japanese National Institute of Advanced Industrial Science and Technology
POVEZNICA 28
POVEZNICA 29


Iz navedenog, proizlazi da je BPA siguran za svakodnevnu upotrebu u konzerviranoj hrani, ne zato što to tvrdi neki industrijski plaćenik ili tamo neki inženjer brodostrojarstva, pomoćnik direktora za proizvodnju DINA Petrokemije, već zato što to potvrđuju najrelevantnije zdravstvene, toksikološke, sigurnosne institucije brojnih zemalja širom svijeta.

Slučajevi kada su pojedini proizvođači samoinicijativno izbacili iz svog proizvodnog programa polikarbonatne dječje bočice, prvenstveno je rezultat njihove pragmatičnosti Upravo zbog »namjere točnog informiranja javnosti« pojedinih katastrofičara i ukazivatelja na teorije zavjere, baš onako kako ih Noam Chomsky opisuje, jednostavnije je učiniti taj marketinški korak nazad, nego boriti se s vjetrenjačama.

Kako u Hrvatskoj nema proizvodnje polikarbonata, valja vjerovati da se stručnjaci s područja plastike u njoj ne bore za neke svoje interese. Međutim gđa. R. M. Kuhar je svojim pridruživanjem borbi protiv plastike s dvojbenim stavovima, ozbiljno ugrozila ugled svojih ostalih tekstova na ovom portalu. Bližih njezinoj struci.

Romeo Deša
- 10:16 - Komentari (1) - Isprintaj - #