Plastično je fantastično

srijeda, 27.02.2013.

Pametni znaju čemu služi recikliranje

Evo jednog primjera iz svijeta. Konkretno iz Belgije.

Belgijska plastičarska industrija, tekstilni sektor i kompanije koje se bave upravljanjem zaštitom okoliša ujedinile su snage kako bi osnažile sustav recikliranja plastike i polimera. Flamanske i Belgijske vlasti će inzistirati da se na razini Europske komisije stvori odgovarajući pravni okvir koji bi to omogućio.

110 predstavnika prerađivača plastike, tekstilnih kompanija i tvrtki za upravljanje poslovima zaštite okoliša sudjelovalo je na inicijalnom sastanku projekta CORE (Controlled Recycling) Business (Projekt upravljanja recikliranjem).

Namjena projekta je uspostava sustava kojim će se ostvariti zajednička suradnja kompanija za obradu otpada s kompanijama za preradu plastike i tekstila, kojom prilikom će otpad iz ovih proizvođačkih kompanija postati vrijedna sirovina kod kompanija koje se bave otpadom. Prerađivači plastike i proizvođači tekstila najvećim dijelom koriste iste polimerne materijale koje korištenjem različitih tehnologija pretvaraju u plastične odnosno tekstilne proizvode. Najpoznatiji primjer te sinergije je recikliranje PET boca u poliesterske niti odnosno poliestersku tkaninu - dva potpuno različita proizvoda, a načinjena iz istog polimera - PET-a odnosno poli(etilen-tereftalat)-a.

Dvije konkretne inicijative već su aktivne. Suradnja je uspostavljena kako bi se pronašla rješenja za recikliranje kao i tržište za reciklat od polivinil butirat (polyvinyl butyrate (PVB) - plastičnu foliju koja se koristi kao jedan od slojeva automobilskih i sigurnosnih stakala. U tom projektu je predviđeno iznalaženje tehnologije koja bi mogla unaprijediti primjenu ove vrste otpada.

Druga inicijativa ima namjeru razviti internetski alat kojim bi se omogućio pristup podacima za više od 50 belgijskih firmi koje se bave recikliranjem plastike, polimernog tekstila i gume.

Sudionici CORE Bussines projekta podržavaju akciju Europskog vrijednosnog lanca plastike (European plastics value chain) (proizvođači plastike, prerađivači plastike i tvrtke koje se bave recikliranjem plastike) s kojom se urgira da Europska komisija što prije utvrdi zajedničke europske kriterije za zbrinjavanje otpadne plastike (European End-of-Waste criteria for waste plastics). Kriteriji zbrinjavanja nužni su zbog usklađivanja pravne regulative u svim državama članicama Europske zajednice o otpadnoj plastici i proizvodima načinjenim od otpadne plastike, posebno u sklopu europske REACH regulative koja je namjenjena korisnicima i zaštiti okoliša. Transparentni i usklađeni kriteriji zbrinjavanja plastičnog otpada vrlo su važan preduvijet za rast sustava recikliranja u Europi, kako bi se na višu razinu podigla reciklirana plastika, kao i za smanjivanje izvoza tog vrijednog materijala iz Europe.


Izvori:
Federplast.be
Animated Flags

- 11:24 - Komentari (0) - Isprintaj - #