Plastično je fantastično

nedjelja, 23.12.2012.

Zabrane i oporezivanja plastičnih vrećica

Jednom je kolumnist Novog lista Ladislav Tomičić napisao "Plastične vrećice - zastave posrnule civilizacije" želeći naglasiti kako se današnje društvo samo uništava plastičnim vrećicama. Možda se jednim dijelom i možemo složiti s tom premisom, ali nikako ne zbog plastičnih vrećica, nego zbog ljudskog nemarnog ponašanja. Kako je svojevremeno rekao g. Vladimir Ferdelji: "Najveći krimen plastičnih vrećica je taj što vrlo zorno otkrivaju naše, ljudsko ponašanje.", a naše ljudsko ponašanje jeste da smo nemarni, da neodgovorno odbacujemo u okoliš plastične vrećice, da se općenito neodgovorno i neekološki odnosimo prema tom svakodnevnom i široko rasprostranjenom proizvodu.

O plastičnim vrećicama, tzv. jednokratnim i višekratnim pisano jako puno s pozitivne i znanstveno korektne točke gledišta. Dani su brojni znanstveni i stručni dokazi koji su provjereni na više državnih i nezavisnih znanstvenih institucija. Istaknute su brojne prednosti plastičnih vrećica općenito kao jeftinog, ekološki i energetski prihvatljivog proizvoda, proizvoda od ekološki neutralnog materijala, nerazgradivog i postojanog koji se može nebrojeno puta ponovno iskoristiti i oporabiti. Zahvaljujući modernoj tehnologiji posebnim procesima plastika i plastične vrećice mogu se pretvoriti u gorivo ili bezopasno spaliti i iskoristiti energiju koju svaki plastični proizvod pa tako i svaka plastična vrećica u sebi sadrži. Jer činjenica je da plastična vrećica jest materijal plus energija, a današnjim postupcima recikliranja i oporabe i jedna i druga komponenta u potpunosti se može iskoristiti.

S druge strane, na žalost, ljudsko ponašanje najteže je mijenjati pa stoga koje kakvi "zeleni", "eko-aktivisti" (da ne budem preoštar pa upotrijebim riječ "eko-teroristi" ili čak "eko-fašisti") upiru sve snage ne bi li isposlovali zabrane ili barem visoke takse, a kako bi se zabranila ili barem smanjila potrošnja plastičnih vrećica. Kada sam prethodne "eko-nešto" stavio u navodnike tada naravno nisam mislio na brojne aktiviste zelenih udruga, zelenih političkih stranaka i članove udruga za zaštitu prirode, okoliša i životinja koji svojim poštenim i predanim radom žele smanjiti onečišćenja koja nas sve više i više okružuju. Navodnike sam stavio na te malobrojne, ali vrlo glasne i dobro organizirane aktiviste koji rade u interesu nekih grupa, interesnih lobija ili lokalnih političara koji se dodvoravaju zbunjenoj, neinformiranoj ili krivo informiranoj javnosti.

Borba protiv plastičnih vrećica, pokazuje se iz dana u dan, nimalo nije ekološka borba niti je borba za zaštitu prirode i životinja. Borba protiv plastičnih vrećica je borba za zaštitu interesa raznih proizvođača vrećica od drugih materijala jer, ponovno ću citirati g. Ferdeljija koji kaže: "Plastičarski lobi se stalno mora braniti zato jer ima izuzetno konkurentan proizvod. Naravno, oni koji ne mogu postići konkurentnost u proizvodnji, a to su proizvodnje papirnatih i tekstilnih vrećica oni moraju vapiti za zabranama."

Borba protiv plastičnih vrećica jeste borba određenih državnih ekonomija u zaštiti svojeg tržišta i svojih proizvodnja, bez obzira što ta proizvodnja nije nimalo ekološka niti je energetski učinkovita, bez obzira što troši velike prirodne resurse, bilo kao sirovine, bilo kao medije i sredstva koje se troše ili onečišćuju cijelim životnim vijekom tih proizvoda - od uzgoja, procesuiranja, prerade, korištenja pa na kraju do zbrinjavanja i odlaganja.

Borba protiv plastičnih vrećica jeste i politikanski spin najčešće lokalnih političara koji najprije dozvoljavaju napuhavanje problema, manipuliraju činjenicama, stvaraju i potiču nekakvo eko-pomodarstvo, a onda se predlaganjem uvođenja taksi ili zabrana pojavljuju kao "odgovorni" političari koji eto, brinu o okolišu i rješavaju probleme.

U toj borbi koriste se brojne netočnosti, iskrivljene činjenice, faktoidi, pretjeravanja, istrgnuti dijelovi nečijih izjava, zamjene teza, korištenje podataka o jednoj vrsti za drugu vrstu, laži, da ne kažem namjerne i bezočne laži, a koriste se vrlo perfidne metode obmanjivanja i manipulacije stanovništvom upravo po metodologiji kakvu je odlično opisao i predstavio javnosti jedan od najutjecajnijih intelektualaca sadašnjice, američki lingvist, filozof, kognitivni znanstvenik, politički aktivist, pisac i predavač - Noam Chomsky.

I što je rezultat sve te borbe protiv plastičnih vrećica. Evo, tome može poslužiti ova karta (klikom na sliku otvara se interaktivna karta s dodatnim objašnjenjima), pa pogledajte:


O Zeleni pin - uvedena zabrana / O Plavi pin - uvedena taksa / O Crveni pin - predložena taksa ili zabrana, ali odbijeno


- 21:42 - Komentari (0) - Isprintaj - #