Plastično je fantastično

nedjelja, 11.11.2012.

Najava događaja - Savjetovanje: "Bioplastika - danas i sutra"

DRUŠTVO ZA PLASTIKU I GUMU
Ivana Lučića 5, HR-10000 ZAGREB

Organizira

Savjetovanje / Conference

BIOPLASTIKA / BIOPLASTICS


Zagreb, 22. studenoga / November, 22nd 2012.
Fakultet strojarstva i brodogradnje, Ivana Lučića 5, Zagreb (Plava dvorana)

Teme skupa su:
• ekonomska važnost bioplastike danas i sutra
• zašto biomasa kao ulaz u proizvodnju bioplastike?
• osnovni postupci dobivanja bioplastike
• razlikovnost svojstava bioplastike i fosilne plastike
• važnije primjene bioplastike
• prednosti i nedostatci bioplastike
• gospodarenje bioplastikom
• terminološka pitanja vezana uz bioplastiku.

Pokrovitelj: Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu

Novčana potpora: Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta RH, Zagreb,Hrvatska

Organizacijski odbor: Voditeljica Savjetovanja: Đurđica Španiček

Programski odbor: Voditelj: Igor Čatić
Članovi: Đurđica Španiček, Zagreb; Maja Rujnić-Sokele, Zagreb; Gordana Barić, Zagreb; Gordana Pehnec Pavlović, Zagreb; Ana Marija Grancarić, Zagreb; Romeo Deša, Omišalj

Radni odbor: Miodrag Katalenić, Zagreb; Ana Pilipović, Zagreb

Recenzent projekta skupa: Vladimir Ferdelji

Recenzent financijskog dijela projekta skupa: Branko Milisavljević

Urednica programa: Đurđica Španiček

Pripremio za tisak: Miodrag Katalenić

Izdavač: Društvo za plastiku i gumu, Zagreb


Poštovana kolegice, poštovani kolega!

Društvo za plastiku i gumu organizira u Zagrebu 22. studenoga 2012. savjetovanje Bioplastika.

Zašto skup o bioplastici?

Valja pozdraviti trajni porast primjene bioplastike kao dijela cjelokupne plastike. Ta je plastika još uvijek količinski ispod 1 % svjetske proizvodnje plastike, ali će tijekom vremena dobivati na važnosti kvalitativno i kvantitativno. Stoga se valja pravodobno priključiti trendovima. Društvo kao organizator želi ponovno pionirski djelovati u predstavljanju te skupine plastike. S obzirom na stvaran broj zaposlenih koji se bave sustavno tim plastičnim materijalima, ovo prvo savjetovanje programski će pretežno ispuniti pozvani predavači. Osnovna je svrha u prvoj fazi da se potakne sustavno praćenje područja kako bi se stvorili vlastiti kriteriji prosudbe o prednostima i nedostatcima ove plastike na osnovi, u pravilu uzgojina. To je tim važnije, jer veliki proizvođači zvučnih imena, vlasnici istaknutih kompanija nameću trend sve od bioplastike. Osim toga treba se upoznati s novim materijalima, certificiranjem proizvoda na osnovi biomase, te njihovom oporabom, koja uključuje i recikliranje. Posebna pozornost bit će posvećena činjenici da bioplastika može biti i razgradljiva. Svrha je savjetovanja sveobuhvatni prikaz stanja i perspektiva na području bioplastike, od ideje o tim materijalima do oporabe istrošenih proizvoda. Želja je organizatora da savjetovanje bude i prigoda susreta, razmjene iskustava i uspostave što bolje suradnje među stručnjacima i znanstvenicima iz gospodarstva, sa sveučilišta i instituta, iz zemlje i inozemstva.


PRETHODNI PROGRAM
BIOPLASTIKA
Četvrtak, 22. studenoga 2012.

08:00 Prijava sudionika
09:00 Otvaranje Savjetovanja

Pozdravne riječi:
- predstavnik Društva za plastiku i gumu
- predstavnik Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu
- ostali gosti

Maja Rujnić-Sokele, Sveučilište u Zagrebu, FSB, Zagreb: Bioplastika

Odmor

10:45
Đurđica Španiček, Sveučilište u Zagrebu, FSB, Zagreb: Bioplastika – novi ili stari materijali?
Petra Horvat, Andrej Kržan, National Institute of Chemistry, Ljubljana: Standardization and cerfitication of bioplastics
Gordana Barić, Sveučilište u Zagrebu, FSB, Zagreb: Bioplastika u svijetu i Hrvatskoj – ekonomski pokazatelji
Gordana Pehnec-Pavlović, HGK Zagreb, Stanje plastičarske industrije u RH

12:00 Odmor

12:30
Igor Čatić, Sveučilište u Zagrebu, FSB, Zagreb: Mjesto bioplastike u novoj sistematizaciji materijala
Ana Marija Grancarić, Ivona Jerković, Anita Tarbuk, Sveučilište u Zagrebu ,TTF, Zagreb: Bioplastika u tekstilu
Sanja Perinović, Kemijsko tehnološki fakultet, Split: Modifikacija svojstava poli(L-laktida)
Mladen Šercer, Damir Godec, Ivana Radić-Boršić1 , Sveučilište u Zagrebu FSB, 1EcoCortec d.o.o.: Razvoj i primjena vodorazgradljive folije - projekt MarineClean

Rasprava

Završetak savjetovanja oko 14:00 sati

Mjesto i datum održavanja
Zagreb, 22. studenoga / November 22nd 2012.
Fakultet strojarstva i brodogradnje, Ivana Lučića 5, Plava dvorana, (Istočna zgrada FSB-a)

Pristojbe
Visina pristojbe je:*
- za sudionike iz poduzeća koja nisu sklopila ugovor o suradnji s DPG ili nisu podmirila ugovorne obveze 1.200 kn / 155 €
- za sudionike iz redova pravnih članova 1.000 kn
- za sudionike iz znanstveno-nastavnih i istraživačkih ustanova 600 kn
- umirovljenici i studenti dodiplomske nastave oslobođeni pristojbe

*Pristojba se može platiti i kao članarina pravnog ili pojedinačnog člana.

Plaćanje
Pristojbu uplatiti na žiro račun Društva za plastiku i gumu br.: 2330003-1100208349,SGG Splitska banka d.d. s naznakom: za skup: «Bioplastika».
Uplate iz inozemstva uplatiti na devizni račun SWIFT: SOGEHR22, for DRUŠTVO ZA PLASTIKU I GUMU ZAGREB IBAN: Hr2623300031100208349 s naznakom: za skup: «Bioplastika».

U radu skupa može sudjelovati samo sudionik koji uplati pristojbu prije početka skupa.

Prijava sudionika
Priloženu prijavnicu za sudjelovanje na savjetovanju može se poslati putem e-pošte: dzpg@fsb.hr ili je dostaviti poštom na adresu: Društvo za plastiku i gumu, I. Lučića 5, HR-10000, Zagreb, Hrvatska, ili telefaksom na broj: +385 (0)1 631 41 97 do 15. studenoga 2012.

Jezici
Službeni jezici savjetovanja su hrvatski i engleski, bez prevođenja.

Osiguranje
Organizatori ne mogu prihvatiti odgovornost osobne ozljede ili oštećenja osobne svojine sudionika.

Obavijesti
Sve potrebne obavijesti možete dobiti u Društvu za plastiku i gumu, I. Lučića 5, HR-10000 Zagreb, tel./fax:+385 (0)1 631 41 97, e-pošta: dzpg@fsb.hr, radnim danom od 9 do 14 sati.

Smještaj
Umoljavaju se zainteresirani da se izravno obrate hotelima u Zagrebu.
Zbog blizine mjestu održavanja konferencije preporučujemo hotele;
- Hotel International, Miramarska 24, Zagreb, www.hotel-international.hr;
- Hotel DUBROVNIK,Gajeva 1 ,Zagreb, Sales2@hotel-dubrovnik.hr
- PALACE hotel,Trg J.J. Strossmayera 10,Zagreb; www.palace.hr

Ako ova pozivnica nije za Vas zanimljiva ili ste već na neki drugi način obaviješteni o skupu, bit ćemo Vam zahvalni ako je predate svojoj kolegici ili kolegi.

ORGANIZACIJSKI ODBOR- 13:37 - Komentari (0) - Isprintaj - #