Plastično je fantastično

nedjelja, 29.07.2012.

Još davno su plastičari upozoravali

Do ruku mi je došao jedan dokument Društva za plastiku i gumu od (za plastiku) davne 1993. godine. I zastao mi je dah - pogledajte koliko je aktualan još i danas. Gorovo da se ništa ni dan danas nije promijenilo


DRUŠTVO PLASTIČARA I GUMARACA
IZVRŠNI ODBOR
Zagreb, 15. lipnja 1993.


PRIOPĆENJE ZA JAVNOST


Izvršni odbor Društva plastičara i gumaraca je na svojoj 23. sjednici održanoj 8. lipnja 1993. razmotrio niz akcija u kojima neke nevladine organizacije neutemeljeno napadaju plastiku u cjelini. Takve aktivnosti, odobrene i financirane iz inozemstva, nepotrebno uznemiruje javnost, a posljedica su vrlo visoke štete. Kao društvena organizacija kojoj je među ostalim povjereno da sagledava i obaviještava javnost o cjelokupnom području plastike i gume, što uključuje i pitanje plastičnog te gumenog otpada, odlučili smo se obratiti najširoj javnosti sa sljedećim stavovima.

1. Skupina relativno novih tvoriva, plastika i guma zajedničkog naziva polimeri, neodvojivi su dio današnje civilizacije a bit će to sve više u budućnosti. Bez polímera nema vrhunskih tehnika. Već početkom idućeg stoljeća više će ljudi biti zaposleno na pravljenju polimernih proizvoda od onih koji će izrađivati metalne tvorevine. Neka civilizacijska područja već danas zbog nezamjenjivosti ili njihove nužnosti da nadomjeste dio nedostajućih prirodnih tvoriva, nezamisliva su bez polímera. Navode se samo neka od najvažnijih područja: medicina, promet, građevinarstvo, elektro i elektronička, automobilska, tekstilna i ambalažna industrija, industrija filmova, audio i video nosača itd. Polimeri to mjesto zaslužuju među ostalim zato što su lagani, potrebna je mala količina energije za njihovu proizvodnju i preradbu, neotrovni su, čuvaju velike količine energije koju je moguće iskoristiti na kraju njihovog vijeka uporabe, itd.

2. Objektivno postoje određeni problemi u proizvodnju polímera i zbrinjavanju plastičnog i gumenog otpada. Plastika i guma ipak nisu pretežni otpad, ni po obujmu, a posebno ne po težini. Gospodarstvo u cjelini već poduzima niz mjera da se povisi iskoristivost odbačene plastike i gume materijalnim recikliranjem (ali uz vrlo visoke troškove), kemijskim recikliranjem i konačno za proizvodnju energije, energijskim recikliranjem. Stoga pozdravljamo kao dobrodošle sve stručne napore koji rješavaju probleme polimerstva, uključivo uklanjanje plastičnog i gumenog otpada, bez obzira odakle dolaze.

3. Izvršni odbor izuzetno zabrinjavaju akcije u kojima se poziva nepunoljetne učenike na masovne akcije u kojima se od njih traže iskazi: "Obvezujem se da ću sudjelovati u akciji i da neću koristiti plastičnu ambalažu" i "Vlada bi trebala donijeti zakon o zabrani plastike u ambalaži". Nije poznato da postoji u svijetu takav zakon. Tko je argumentirano protumačio učenicima u školama da podnose Vladi takav zahtjev i da preuzimaju takve obveze?

4. Neke nevladine organizacije priređuju razne "okrugle stolove" na koje se poziva sve, osim onih koji su zato stručni i koji istražuju i prave navedene proizvode. Istodobno, pomodnim i nekritičkim sagledavanjem stvarnog opsega problema u Hrvatskoj, najširoj se javnosti nameće iskrivljena slika i sugeriraju nesvrhovita rješenja. Takve akcije imaju za posljedicu i donošenje neodgovarajućih zakonskih rješenja, poput onog o obveznoj uporabi razgradljive ambalaže, što je trenutno potpuno neprovediva odredba i to u svjetskim mjerilima.

5. Sva ambalaža koja se upotrebljava u prehrambenoj industriji obvezno podliježe provjeri dopustljivosti uporabe od strane Zavoda za zaštitu zdravlja. Usprkos tome, dužni smo upoznati javnost s činjenicom da se plastične vrećice za mlijeko prave od polietilena, a čašice za jogurt od polistirena. Prema tome iskazi koje je prenio tisak, da neki proizvođači mliječnih proizvoda upotrebljavaju kao ambalažni materijal PVC, ne odgovara istini. Takve neistinite tvrdnje o vrsti materijala za ambalažu predstavljaju primjer vrlo ozbiljnog i potpuno nepotrebnog uznemirivanja javnosti. Premda nema dokaza da je PVC otrovan, taj se materijal i u svijetu relativno malo upotrebljava za pakiranje živežnih namirnica. Poli(vinil-klorid) ima svoje čvrsto mjesto u suvremenoj civilizaciji i postoji niz proizvoda u kojima je, i po najstrožim mjerilima, kao materijal nezamjenjiv.

Izvršni odbor Društva plastičara i gumaraca posebno naglašava da pozdravlja sve napore svih, pa i onih koji na općoj razini vode brigu o okolišu, ali su nažalost nedovoljno upućeni u područje plastike i gume.

Izvršni odbor će predložiti Skupštini Društva plastičara i gumaraca koja će se održati 16. lipnja 1993. da pozove svu zainteresiranu javnost da se upozna s prednostima i nedostacima polímera. Posebno želimo s područjem plastike i gume upoznati novinare, jer im za obavljanje njihove izuzetno odgovorne uloge često nedostaju potrebni podaci.

Izvršni odbor poziva i zainteresiranu industriju da zauzme stavove o bezrazložnim pritiscima određenih skupina na javnost i državnu upravu da se prihvate zakoni za čije donošenje nema opravdanja, već pače mogu imati vrlo štetne posljedice.

DRUŠTVO PLASTIČARA I GUMARACA
Predsjednik Izvršnog odbora
Franjo MIŠAK, dipi, inž., v.r.- 00:25 - Komentari (0) - Isprintaj - #