Plastično je fantastično

nedjelja, 18.03.2012.

Novosti iz svijeta plastike 1.


NOVOSTI IZ SVIJETA PLASTIKE Br. 1


Coca Cola vs. Pepsi Cola


Ništa novo na svjetskom tržištu. Oduvijek su ove divije kompanije vodile pravi komercijalni i marketinški rat za oscajanje što većeg dijela tržišta, ali ono što je sada stručnoj javnosti skrenulo pozornost nije samo piće već radi se o ambalaži.

U cilju pridobivanja još većeg broja kupaca Coca Cola je izbacila na tržište plastićnu bocu koja je izrađena od 22,5 % PET-a na bio osnovi, 25 % recikliranog PET-a. Sve u svemu, oko 30 % materijala za izradu boce je na bio osnovi - pridobiveno iz monoetilen glikola (MEG) dobivenog iz šećerne trske, dok je ostalih 70 % materijala pridobivenog još uvijek od derivata nafte.
Pogledajte promotivni video klip:No ove godine Pepsi Cola "uzvraća udarac". Kako je objavljeno iz te kompanije, širom svijeta će se u 2012. godini početi upotrebljavati plastične boce izrađene kompletno na bio osnovi, iz obnovljivih izvora, što će kompaniji omogućiti znatno smanjenje ugljikovog traga. Nova Bio boca je potpuno reciklabilna, a osnova za pridobivanje bio PET-a je trava, borova kora, kukuruzna komušina. Iz Pepsi Cole najavljuju uključivanje i drugih bio sirovina kao što su narančine i krumpirove kore.Pogledajte vijest o novoj bio boci Pepsi ColeNestlé počinje koristiti boce od recikliranog PET-a
Kompanija Nestlé Waters North America Inc. obavezala se da će u sirovinu za svoju ambalažu (PET boce) uvrstiti 50 % reciklata za novi proizvodni program pitke vode Arrowhead. Reciklat kojeg planiraju koristiti nabavljati će od nedavno otvorenog postrojenja CarbonLITE za recikliranje u američkom gradu Riverside.

O ovom postrojenju već je pisano na ovom blogu, post je na sljedećem LINKU.

Nestlé planira otkupiti trećinu od 58 miliona dolara vrijedne proizvodnje ovog postrojenja za recikliranje, dok se je kompanija PepsiCo Inc. obavezala otkupiti 40 % proizvodnje.


Nova tehnologija recikliranja PVC-a
Tijekom veljače 2012. godine u Ferrari u Italiji predstavljena je studija životnog ciklusa (e. Life Cycle Assesment Study) recikliranog PVC-a, dobivenog u procesu VinyLoop®, najnovijoj tehnologiji na području recikliranja ove vrste plastike.

Recikliranje otpadnog PVC kompozita predstavlja izazov obzirom na složenost kompozitnih materijala. VinyLoop® proces, postupkom selektivnog otapanja i filtriranja, omogućava odstranjivanje zagađivača i daje reciklirani PVC (R-PVC) kvalitete jednake kao i čiste PVC smjese.

Nakon nekoliko godina uspješnog rada i unapređivanja procesa, postrojenje i proizvodnja u VinyLoop® procesu u Ferrari te su odlučili provesti istraživanje o utjecaju na okoliš tijekom životnog ciklusa (e. Life Cycle Assesment of the environmental impact) tog regeneriranog materijala i usporediti ga s "čistim" PVC kompaundom proizvedenim na klasični način.

Provedeno istraživanje dalo je usporedne podatke o potencijalu globalnog zagrijavanja (e. Global Warming Potential - GWP) i potrošnji primarne energije (e. Primary Energy Demand - PED) za 1 kg recikliranog PVC-a (R-PVC) i iste količine novoproizvedenog PVC kompaunda gdje je uključeno i spaljivanje zavisne količine PVC otpada. Naime, recikliranjem plastike direktno se smanjuje odbacivanje i spaljivanje iste, a izbjegavanje spaljivanja svakako ima pozitivan utjecaj na okoliš. Usporedbom dobivenih podataka se vidi da reciklirani PVC (R-PVC) iz VinyLoop® procesa u odnosu na PVC proizveden klasičnim načinom od čiste sirovine ima za 39 % manji GWP i za 46 % manji PED.


Potrošači veću pažnju posvećuju pakiranjuAmerički institut za istraživanje tržišta (Perception Research Services) obavio je ispitivanje među kupcima te utvrdio da je u 2011. godini 36 % kupaca obratilo pažnju na ekološka svojstva ambalaže. To je u odnosu na 2010. godinu značajno povećanje, kada je na ta svojstva pažnju obratilo 28 % kupaca.

Istraživanje je također pokazalo da je 50 % kupaca spremno platiti i višu cijenu nekog proizvoda ukoliko je zapakiran u eko-ambalažu.

Samim istraživanjem se utvrdilo da je vrlo veliki broj kupaca jednostavno nezadovoljan s načinom kako kompanije promoviraju ekološke prednosti svojih proizvoda. 26 % smatra da informacije koje daju kompanije nisu dovoljne, 20 % ih je zbunjeno s različitim tvrdnjama, a 22 % ne zna koja ambalaža je ekološki prihvatljivija.

Iz instituta savjetuju proizvođače da promociju svoje ambalaže usmjere na jasno prikazivanje podataka koliko je ambalaža reciklabilna i koliko u sebi sadrži reciklata.


Udruga za recikliranje polietilenskog filma
Kako je objavljeno u novostima "WPA Today" u Kaliforniji, saveznoj državi SAD-a koja inače prednjači u zabranama jednokratnih plastičnih vrećica (o čemu se priprema poseban širi post na ovom blogu) osnovana je Udruga za recikliranje polietilenskog filma (PE Plastics Recycling Coalition). U udrugu su uključeni proizvođači polietilenskog filma, tvrtke koje recikliraju polietilen, potrošači i krajnji korisnici.

Cilj ove udruge jeste pronaći najbolji način kako povećati recikliranje polietilenskog filma te učinkovitije koristiti reciklat od već iskorištenih polietilenskih proizvoda (vrećice, ambalaža, folije).

- 19:41 - Komentari (1) - Isprintaj - #